УПИС – ДРУГИ УПИСНИ РОК

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије у другом уписном року може се остварити на два начина:

 • Оnline пријава – од 25. августа до 2. септембра до 20 часова; Документа се подносе електронски; оригинална документа се доносе на увид приликом уписа (Напомена: уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву), или
 • Пријава у Студентској служби Факултета 3. септембра од 10 до 14 часова; Кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.

ФОРМУЛАРИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА УПИС

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Пријемни испит се може полагати из предмета: физичка хемија, хемија, математика, физика и биологија. Кандидати могу полагати пријемни из једног или више предмета, при чему се при рангирању рачуна најбољи резултат. Кандидати бирају предмет(е) из којих ће полагати пријемни испит приликом пријаве на конкурс за упис на Факултет.
 • Питања и задаци на пријемном испиту из хемије, математике, физике и биологије обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно-математичког смера, детаљније на линку. Питања и задаци на пријемном испиту из физичке хемије обухватају градиво са припремне наставе.
 • Задаци са пријемних испита из претходних година се налазе на линку.
 • Пријемни испити у другом уписном року ће се полагати 6. и 7. септембра 2021, по распореду који ће бити истакнут до 5. септембра 2021. на овој веб-страници.
 • Правила за полагање пријемног испита

СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

 • Студије трају 4 године (240 ЕСПБ).
 • Број места за упис: 80 буџетских и 20 самофинансирајућих.
 • Школарина за самофинансирајуће студенте: 75,000 РСД.
 • На Факултету за физичку хемију посебно се негују научне области заштите животне средине, биофизичке хемије са применама у медицини, спектроскопије, радиохемије и нуклеарне хемије, електрохемије, форензике, хемијске кинетике, физичке хемије материјала, квантне и рачунарске хемије.

ИМА ЈОШ МЕСТА НА БУЏЕТУ


ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ

 • Диплома основних, мастер и докторских  академских студија Факултета за физичку хемију призната је свуда у свету.
 • Факултет за физичку хемију је један од водећих Факултета у Србији по броју објављених научних радова.
 • Нема незапослених физикохемичара.

УПИС – ДОДАТНИ ПРВИ УПИСНИ РОК

УПИС – ПРВИ УПИСНИ РОК


Информатор 2021.

 

Share This