PRIJEMNI ISPIT

  • Prijemni ispit se može polagati iz predmeta: fizička hemija, hemija, matematika, fizika i biologija. Kandidati mogu polagati prijemni iz jednog ili više predmeta, pri čemu se pri rangiranju računa najbolji rezultat. Kandidati biraju predmet(e) iz kojih će polagati prijemni ispit prilikom prijave na konkurs za upis na Fakultet.
  • Pitanja i zadaci na prijemnom ispitu iz hemije, matematike, fizike i biologije obuhvataju gradivo iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, detaljnije na linku. Pitanja i zadaci na prijemnom ispitu iz fizičke hemije obuhvataju gradivo sa pripremne nastave.
  • Zadaci sa prijemnih ispita iz prethodnih godina se nalaze na linku.
  • Prijemni ispiti u prvom upisnom roku će se polagati 1. i 2. jula 2021, po rasporedu koji će biti istaknut 27. juna 2021. na ovoj veb-stranici.
  • Pravila za polaganje prijemnog ispita

Važne napomene:

  • Kandidati su u obavezi da na polaganje prijemnog ispita dođu 30 minuta pre termina koji je naveden u rasporedu, ispred Fakulteta za fizičku hemiju (Studentski trg 12-16, ulaz C).
  • Kandidati su u obavezi da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu (ili pasoš) i potvrdu o prijavi na konkurs sa brojem prijave (papirnu ili elektronsku).
  • Kandidati koji ne dođu na prijemni ispit u predviđeno vreme navedeno u rasporedu će se smatrati da su odustali od prijemnog ispita.

PRIPREMNA NASTAVA