fakultet internet

 
 

 

 
       
    Redovni profesori  
  9

dr Vera Dondur

E-mail: edondur@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/3282-394, 011/3336-691
Kabinet: 362

Tabela nastavnika

detaljnije
  3

dr Ivanka Holclajtner-Antunović

E-mail: ivanka@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-634
Kabinet: 374

Tabela nastavnika

detaljnije
 

dr Borivoj Adnađević

E-mail: bora@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-871
Kabinet: 265

Tabela nastavnika

detaljnije
  1

dr Dragomir Stanisavljev

E-mail: dragisa@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/3336-769, 011/3336-895
Kabinet: 373a

Tabela nastavnika

detaljnije
  3

dr Nikola Cvjetićanin

E-Mail: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-623
Kabinet: 351

Tabela nastavnika

detaljnije
  2

dr Jasmina Dimitrić-Marković

E-mail: markovich@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-624
Kabinet: 352

Tabela nastavnika

detaljnije
  2

dr Gordana Ćirić-Marjanović

E-mail: gordana@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2635-545, 011/3336-641,
011/3336-633, 011/3336-623
Kabineti: 324, 372, 351

Tabela nastavnika

detaljnije
  2

dr Nikola S. Vukelić

E-mail: nikolav@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/3282-536, 011/3336-693
Kabinet: 257

Tabela nastavnika

detaljnije
 
 
 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju