fakultet internet

 
 

 

 
       
    Vanredni profesori  
 

dr Miroslav Kuzmanović

Email: miroslav@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-633
Kabinet: 372

Tabela nastavnika

detaljnije
  3

dr Ljiljana S. Damjanović

E-mail: ljiljana@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-692
Kabinet: 357

Tabela nastavnika

detaljnije
  4

dr Ljubiša M. Ignjatović

E-mail: ljignjatovic@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-551, 011/3336-695, 011/3336-629
Kabineti: 262, 363

Tabela nastavnika

detaljnije
  6

dr Miloš Mojović

E-mail: milos@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-796, 011/3336-696
Kabinet: 272

Tabela nastavnika

detaljnije
  7

dr Milena Petković

E-mail: milena@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-633
Kabinet: 372

Tabela nastavnika

detaljnije
  7

dr Stanka Jerosimić

E-mail: stanka@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-799
Kabinet: 373 (372/00)

Tabela nastavnika

detaljnije
  7

dr Igor Pašti

E-mail: igor@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-628
Kabinet: 275

Tabela nastavnika

detaljnije
 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju