ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА / НАЗИВ ИСТРАЖИВАЧКЕ ГРУПЕ

Група за теоријску хемију

КРАТАК ОПИС ИСТРАЖИВАЊА

Група се бави применом квантне хемије и статистичке механике на физичко-хемијске проблеме везане за проучавање структуре, динамике и спектара молекула. Анализирамо системе у основном и у побуђеним електронским стањима, те вршимо симулације инфрацрвених, раманских и оптичких спектара. Испитивање система са нековалентним интеракцијама заснива се на Квантној теорији атома у молекулима.


ЧЛАНОВИ ИСТРАЖИВАЧКЕ ГРУПЕ

 • Ван. проф. др Милена Петковић
 • доц. др Михајло Етински
 • доц. др Мирослав Ристић

САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ

 • Dr. Dragoslav Vidović, Assistant Professor, Nanyang Technological University, Singapore
 • Prof. Dr Nađa Došlić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
 • Prof. Dr. Christel Marian, Institut für Theoretische Chemie und Computerchemie, Düsseldorf, Germany
 • Dr. Bernd Ensing, Assistant Professor, Universitet van Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
 • Национални пројекат ОИ172040

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 1. M. Petković, M. Etinski, “Intramolecular OHO bonding in dibenzoylmethane: symmetry and spectral manifestations”, RSC Adv., 4 (2014) 38517-38526
 2. M. Etinski, M. Petković, M. M. Ristić, C. M. Marian, “Electron−Vibrational Coupling and Fluorescence Spectra of Tetra-, Penta-, and Hexacoordinated Chlorophylls c1 and c2”, J. Phys. Chem. B, 119 (2015) 10156-10169
 3. M. Petković, M. M. Ristić, M. Etinski, “Stability and Anharmonic N−H Stretching Frequencies of 1-Methylthymine Dimers: Hydrogen Bonding versus π-Stacking”, J. Phys. Chem. A, 120 (2016) 1536−1544
 4. M. Kojić, M. Petković, M. Etinski, “A new insight into photochemistry of avobenzone in gas phase and acetonitrile from ab initio calculations”, Phys. Chem. Chem. Phys., 18 (2016) 22168–22178
 5. Dj. Nakarada, M. Etinski, M. Petković, “Using Density Functional Theory to Study Neutral and Ionized Stacked Thymine Dimers”, J. Phys. Chem. A, 120 (2016) 7704–7713