Fakultet za fizičku hemiju - obaveštenja za studente

Početna strana

Korisni linkoviSajt Udruženja studenata Fakulteta za fizičku hemiju

Udruženje studenata


Do konstituisanja studentskih parlamenata fakulteta studentske organizacije su bile glavni zaštitnici prava i interesa studenata na fakultetima. Pojavom studentskog parlamenta deo obaveza prešao je na ovaj organ fakulteta, ali studentske organizacije i dalje imaju značajnu ulogu u studentskom organizovanju.

Na Fakultetu za fizičku hemiju deluje jedna studentska organizacija i to Udruženje studenata Fakulteta za fizičku hemiju, koji je u sastavu Saveza studenata Beograda. Udruženjem studenata rukovodi Izvršni odbor Udruženja, čije članove bira Skupština Saveza na period od jedne godine, članovi skupstine su svi članovi Udruženja koji su svoje članstvo potvrdili dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice Udruženju. Izvršni odbor u ovom sazivu ima 3 člana i to su:

Radovan Georgijević, student master studija Fakulteta za fizičku hemiju
Milana Tarbuk, student četvrte godine Fakulteta za fizičku hemiju
Vladimir Rajić, apsolvent Fakulteta za fizičku hemiju

O legitimnosti rada izvršnog odbora, i primeni statuta Udruženja brine se nadzorni odbor, čije članove takođe bira Skupština Udruženja na preriod od godinu dana, a koji funkcioniše u sastavu:

Nikola Novković, apsolvent Fakulteta za fizičku hemiju
Vuk Jovanović, apsolvent Fakulteta za fizičku hemiju
Aleksandra Dimitrijević, student četvrte godine Fakulteta za fizičku hemiju

Skupštinom Udruženja i Izvršnim odborom Udruženja predsedava predsednik Udruženja kojeg bira skupština Udruženja na period od jedne godine. Ove godine Udruženjem predsedava Radovan Georgijević, student master studija.

Udruženje studenata Fakulteta za fizičku hemiju ima za osnovni cilj zaštitu prava i interesa studenata na Fakultetu za fizičku hemiju. Upravo na ovom planu Udruženje studenata FFH ima izrazito razvijenu saradnju sa Studentskim parlamentom FFH. Sastavni deo aktivnosti USFFH je organizovanje vannastavnih aktivnosti studenata, trenutno imamo organizovane tri sportske ekipe koje se takmiče u okviru studentske lige, to su muška fudbalska ekipa, ženska odbojkaška ekipa i šahovska ekipa.


Ženska odbojkaška ekipa:

Fakultet za fizičku hemiju je prvi put imao svoju žensku odbojkašku ekipu 2010/11. akademske godine, kada je studentkinja master studija Ana Cicvarić osnovala istu. Ova ekipa je učestvovala na Primatijadi u Čanju 2011. godine.

Tu ekipu su činile :

1.Ana Cicvarić (master studije)

2.Danijela Stančov (2 godina)

3.Sonja Plavšić (1 godina)

4.Tamara Simić (1 godina)

5.Milana Tarbuk (4 godina)

6.Jelena Milutinović (4 godina)

Slika sa Primatijade 2011.

Naredne akademske godine (2011/12.) ulogu kapitena je dobila Tamara Simić, tada studentkinja druge godine. Sačinjena je nova ekipa, od devet odbojkašica, koja je vredno trenirala cele godine i zakazivala utakmice protiv Vojne akademije i Biološkog fakulteta Beogradskog Univerziteta. Ova ekipa je učestvovala na Primatijadi 2012. godine u Albeni (Bugarska) i na iznenađenje učesnika Primatijade pokazala dobre i zapažene rezultate.

Tu ekipu su činile :

1.Tamara Simić (2 godina)

2.Danijela Stančov (3 godina)

3.Sonja Plavšić (2 godina)

4.Jovana Pločić (1 godina)

5.Jelena Belić (1 godina)

6.Jelena Kosijer (1 godina)

7.Tijana Marić (1 godina)

8.Bojana Mraović (1 godina)

9.Vladana Golijanin (1 godina)

Slika iz 2012.

2012/13. akademske godine otvaramo konkurs za novi tim ženskog odbojkaškog tima Fakulteta za fizičku hemiju.


Šahovski tim:

2010/11. godine šahisti Fakulteta za fizičku hemiju su osvojili treće mesto na Primatijadi u Čanju.

Kapiten tima bio je Konstantin Karajović, student master studija, a dvojica kolega koji su bili deo ovog odličnog tima sa Konstantinom su Milan Milovanović i Milan Ivić.

2011/12. akademske godine je ovaj isti tim vežbao šah u prostorijama Fakulteta i na Primatijadi u Albeni (Bugarska) osvojili su treće mesto.


Naučni radovi:

USFFH organizuje učešće naših studenata na sportsko-naučnom skupu studenata prirodno-matematičkih fakulteta, pod nazivom PRIMATIJADA, obezbeđuje učešće sportkih timova fakulteta na raznim sportskim manifestacijama i turnirima, organizuje apsolventske i druge ekskurzije, apsolventske večeri, promocije Fakulteta, radi na popularizaciji fizičke hemije.

Naučni deo Primatijade 2011. obuhvatio je takmičenje u odbrani naučnih radova koje su studenti izradili u toku školske 2010/11 godine i prva tri mesta su pripala studentima master studija Fakulteta za fizičku hemiju:

1.Milan Milovanović

2.Jelena Đurđević

3.Igor MilanovićPraksa je da članovi Izvršnog odbora budu studenti završnih godina, zbog velikih obaveza koje proizilaze iz članstva u odboru.

Kontakt mail: udruzenjesffh@gmail.com

 

 

 

©2010 Fakultet za fizičku hemiju