Fakultet za fizičku hemiju - obaveštenja za studente

Obaveštenja

Student prodekanMilan Bukara
Kontakt mail: studentprodekan@ffh.bg.ac.rs


Studenta prodekana bira Savet Fakulteta na predlog Studentskog parlamenta fakulteta.
Student prodekan obavlja poslove koji se odnose na studentska pitanja, u skladu sa Statutom fakulteta.

Milan Bukara je rođen 31.08.1995. godine u Kraljevu, gde je završio osnovnu školu. U periodu od 2010. do 2014. je pohađao srednju Medicinsku školu u Kraljevu, koju je završio sa odličnim uspehom. Iza sebe je ostavio zapažene rezultate u školskom parlamentu gde je bio potpredsednik. Prvi je organizator šahovskog turnira srednjih škola grada Kraljeva, proglašen je za najboljeg šahistu svoje škole, koja je i pobedila na tom turniru. Osnovne akademske studije upisao je 2014. godine na Fakultetu za fizičku hemiju i trenutno je student treće godine, sa prosekom 8,34. Aktivno učestvuje na manifestacijama kao što su Nauka oko nas i Noć istraživača, član je sportske sekcije, Studentskog parlamenta na fakultetu, Nastavno – naučnog veća. U školskoj 2015/2016 godini obavljao je funkciju potpredsednika Studentskog parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju. Volonter je na Institutu za transfuziju krvi, kao i organizator samih akcija dobrovoljnog davanja krvi.

©2010 Fakultet za fizičku hemiju