Fakultet za fizičku hemiju - obaveštenja za studente

Obaveštenja

ObaveštenjaVAŽNO OBAVEŠTENJE
Uputstvo za pisanje akademskih mejlova - obraćanje profesoru

Mole se studenti da pročitaju uputstvo i da ga se pridržavaju. Uputstvo se može preuzeti ovde.


OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

Studenti koji nisu obavili lekarski pregled i dalje to mogu učiniti u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata. Više informacija se može pronaći na sajtu http://zzzzsbg.rs.


OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

Drage kolege studenti,

Informacije o produžetku studija, ponovnom upisu, upisu u više godine itd možete videti OVDE.

Prodekan za nastavu


OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE-ŠV OBRASCI

Dragi studenti,

Svim aktivnim studentima je otključan ŠV obrazac.
Pre upisa u novu školsku godinu neophodno je da ih ažurirate u svojim e_student aplikacijama.

Ako nema promena u odnosu na ovu školsku godinu možete jednim klikom potvrditi podatke, a ako postoje promene dovoljno je samo da se koriguju podaci.

Sva pravila oko popunjavanja ŠV20 obrasca su identična kao što su bila prošle školske godine.

Prodekan za nastavu
St. Jerosimić


VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

U pismu koje smo dobili od Rektorata ponovo je naglašeno sledeće:

Školska godina traje do 30. septembra, pa prema tome:

1. Student koji polaže ispit ili brani Završni rad nakon 30. septembra mora biti upisan u sledeću školsku godinu na istom studijskom programu.
2. Na studijske programe višeg nivoa (master, doktorske) može se upisati samo kandidat koji je prethodni nivo studija završio zaključno sa 30. septembrom.

Prodekan za nastavu


08.10.2017.
Stipendije i konkursi -POZIV ZA IZRADU DOKTORSKE DISERTACIJE I ZAPOSLENjE >>Detaljnije


06.10.2017.
Osnovne studije-Fizika 2>>Detaljnije


06.10.2017.
Osnovne studije-Uvod u laboratorijski rad>>Detaljnije


06.10.2017.
Ispiti-Radiohemija i nuklearna hemija>>Detaljnije


06.10.2017.
Ispiti-Fizička hemija fluida>>Detaljnije


04.10.2017.
Osnovne studije-Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


04.10.2017.
Ispiti-Hemijska kinetika>>Detaljnije


04.10.2017.
Master studije-Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


03.10.2017.
Master studije-Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


03.10.2017.
Ispiti-Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


03.10.2017.
Ispiti-Molekulska spektrohemija>>Detaljnije


03.10.2017.
Zanimljivosti- Nauka oko Nas - Konkurs >>Detaljnije


03.10.2017.
Osnovne studije-Kvantna hemija>>Detaljnije


03.10.2017.
Osnovne studije-Fizička hemija plazme>>Detaljnije


02.10.2017.
Osnovne studije-Radiohemija i nuklearna hemija>>Detaljnije


02.10.2017.
Osnovne studije-Atomistika>>Detaljnije


02.10.2017.
Osnovne studije-Forenzička fizička hemija>>Detaljnije


02.10.2017.
Osnovne studije-Statistička termodinamika>>Detaljnije


01.10.2017.
Osnovne studije-Osnovi fotohemije>>Detaljnije


30.09.2017.
Osnovne studije-Instrumentalna analiza>>Detaljnije


29.09.2017.
Osnovne studije-Matematika 2>>Detaljnije


29.09.2017.
Osnovne studije-Radiohemija i nuklearna hemija>>Detaljnije


29.09.2017.
Osnovne studije-Nastavna sredstva i školski ogledi>>Detaljnije


29.09.2017.
Osnovne studije-Atomistika>>Detaljnije


29.09.2017.
Osnovne studije-Atomska spektrohemija>>Detaljnije


28.09.2017.
Osnovne studije-Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


28.09.2017.
Osnovne studije-Biofizička hemija 1>>Detaljnije


28.09.2017.
Osnovne studije-Koloidi>>Detaljnije


28.09.2017.
Osnovne studije-Fizička hemija makromolekula>>Detaljnije


28.09.2017.
Osnovne studije-Radiohemija i nuklearna hemija>>Detaljnije


27.09.2017.
Stipendije i konkursi -Nagradni konkurs za studente-BOLONJA >>Detaljnije


26.09.2017.
Osnovne studije-Fizika 2>>Detaljnije


25.09.2017.
Master studije-Elektrohemija i elektrohemijske metode >>Detaljnije


25.09.2017.
Master studije-Primenjena elektrohemija >>Detaljnije


25.09.2017.
Ispiti-Elektrohemija>>Detaljnije


22.09.2017.
Osnovne studije-Upis godine na osnovnim studijama>>Detaljnije


22.09.2017.
Ispiti-Praktikum iz korišćenja računara>>Detaljnije


22.09.2017.
Ispiti-Fizička hemija fluida>>Detaljnije


22.09.2017.
Doktorske studije - Nove fizičkohemijske metode >>Detaljnije21.09.2017.
Specijalističke studije - Septembar 3 >>Detaljnije


21.09.2017.
Ispiti- Uvod u laboratorijski rad>>Detaljnije21.09.2017.
Stipendije i konkursi -Sajam stipendija "Stipendija i ja" >>Detaljnije


21.09.2017.
Zanimljivosti- Psihodramsko čitanje – radionica za studente >>Detaljnije


20.09.2017.
Zanimljivosti- Psihodramsko čitanje – radionica za studente >>Detaljnije


20.09.2017.
Ispiti-Primena računara u fizičkoj hemiji>>Detaljnije


18.09.2017.
Ispiti-Septembar 3>>Detaljnije


18.09.2017.
Ispiti- Uvod u laboratorijski rad>>Detaljnije


18.09.2017.
Master studije-Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


17.09.2017.
Ispiti- Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


15.09.2017.
Osnovne studije-Atomistika>>Detaljnije


15.09.2017.
Ispiti- Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


15.09.2017.
Ispiti- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


13.09.2017.
Specijalističke studije - Obaveštenje o prijavi tema >>Detaljnije


13.09.2017.
Ispiti-Septembar 3>>Detaljnije


11.09.2017.
Ispiti-Kvantna hemija>>Detaljnije


10.09.2017.
Zanimljivosti -Festival nauke u Beogradu>>Detaljnije


09.09.2017.
Osnovne studije-Statistička termodinamika>>Detaljnije


07.09.2017.
Ispiti-Praktikum iz korišćenja računara>>Detaljnije


06.09.2017.
Ispiti-Nastavna sredstva i školski ogledi>>Detaljnije


06.09.2017.
Ispiti-Metodika nastave>>Detaljnije


05.09.2017.
Master studije-Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


04.09.2017.
Ispiti-Fizička hemija fluida>>Detaljnije


30.08.2017.
Ispiti- Uvod u fizičku hemiju životne sredine>>Detaljnije


28.08.2017.
Zanimljivosti -Studentske prakse u okviru CERN-a>>Detaljnije


27.08.2017.
Zanimljivosti -Prijave za festival nauke>>Detaljnije


27.08.2017.
Ispiti- Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


25.08.2017.
Ispiti- Praktikum iz korišćenja računara>>Detaljnije


24.08.2017.
Ispiti- Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


22.08.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


22.08.2017.
Zanimljivosti -Prijave za festival nauke>>Detaljnije


21.08.2017.
Ispiti- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


19.08.2017.
Osnovne studije- Kvantna hemija>>Detaljnije


17.08.2017.
Ispiti- Uvod u strukturu materije>>Detaljnije


16.08.2017.
Ispiti- Uvod u fizičku hemiju životne sredine>>Detaljnije


15.08.2017.
Osnovne studije- Statistička termodinamika>>Detaljnije


15.08.2017.
Ispiti- Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


15.08.2017.
Ispiti -Metodika nastave>>Detaljnije


10.08.2017.
Ispiti -Uvod u laboratorijski rad>>Detaljnije


31.07.2017.
Ispiti -Matematičke metode u fizičkoj hemiji>>Detaljnije


25.07.2017.
Master studije-Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


22.07.2017.
Ispiti- Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


15.07.2017.
Doktorske studije - Nove fizičkohemijske metode >>Detaljnije15.07.2017.
Ispiti -Matematičke metode u fizičkoj hemiji>>Detaljnije


15.07.2017.
Master studije-Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


12.07.2017.
Ispiti- Atomistika>>Detaljnije


11.07.2017.
Ispiti- Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


10.07.2017.
Ispiti- Uvod u fizičku hemiju životne sredine>>Detaljnije


10.07.2017.
Ispiti- Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


08.07.2017.
Ispiti -Biofizička hemija 1>>Detaljnije


07.07.2017.
Osnovne studije- Kvantna hemija>>Detaljnije


07.07.2017.
Ispiti -Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


05.07.2017.
Zanimljivosti -Konkurs za izbor omladinskih delegata Srbije pri UN>>Detaljnije


05.07.2017.
Master studije-Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


04.07.2017.
Ispiti -Uvod u laboratorijski rad>>Detaljnije


03.07.2017.
Ispiti -Praktikum iz korišćenja računara>>Detaljnije


30.06.2017.
Zanimljivosti -Studenti u susret nauci -StES 2017>>Detaljnije


30.06.2017.
Ispiti -Matematičke metode u fizičkoj hemiji>>Detaljnije


26.06.2017.
Zanimljivosti -XII Studentski kongres SCTM>>Detaljnije


26.06.2017.
Master studije-Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


26.06.2017.
Ispiti -Biofizička hemija 1>>Detaljnije


25.06.2017.
Ispiti -Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


22.06.2017.
Ispiti -Atomistika>>Detaljnije


22.06.2017.
Ispiti -Uvod u laboratorijski rad>>Detaljnije


22.06.2017.
Ispiti -Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


22.06.2017.
Ispiti -Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


21.06.2017.
Ispiti -Uvod u laboratorijski rad>>Detaljnije


21.06.2017.
Ispiti -Uvod u fizičku hemiju životne sredine>>Detaljnije


21.06.2017.
Ispiti -Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


20.06.2017.
Ispiti -Statistička termodinamika>>Detaljnije


15.06.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


14.06.2017.
Ispiti -Instrumentalna analiza>>Detaljnije


13.06.2017.
Ispiti - Uvod u strukturu materije>>Detaljnije


12.06.2017.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode>>Detaljnije


12.06.2017.
Ispiti - Klasična analitička hemija >>Detaljnije


12.06.2017.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


12.06.2017.
Ispiti - Metodika nastave >>Detaljnije


10.06.2017.
Zanimljivosti -Kratkoročni EVS u Mađarskoj>>Detaljnije


09.06.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


09.06.2017.
Osnovne studije- Hemijska termodinamika>>Detaljnije


08.06.2017.
Osnovne studije- Matematičke metode u fizičkoj hemiji>>Detaljnije


08.06.2017.
Osnovne studije- Hemijska termodinamika>>Detaljnije


08.06.2017.
Osnovne studije- Praktikum iz korišćenja računara>>Detaljnije


08.06.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


07.06.2017.
Osnovne studije- Elektrohemija>>Detaljnije


07.06.2017.
Ispiti - Fizička hemija plazme >>Detaljnije


06.06.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


06.06.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


05.06.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


02.06.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


02.06.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


02.06.2017.
Osnovne studije- Molekulska spektrohemija>>Detaljnije


02.06.2017.
Osnovne studije- Elektrohemija>>Detaljnije


02.06.2017.
Osnovne studije-Uvod u fizičku hemiju životne sredine>>Detaljnije


02.06.2017.
Osnovne studije-Praktikum iz matematike za fizikohemičare>>Detaljnije


31.05.2017.
Zanimljivosti - Besplatni događaji za studente u SKC-u Beograd>>Detaljnije


31.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


30.05.2017.
Osnovne studije- Elektrohemija>>Detaljnije


30.05.2017.
Osnovne studije- Statistička termodinamika>>Detaljnije


30.05.2017.
Osnovne studije- Uvod u laboratorijski rad>>Detaljnije


29.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


29.05.2017.
Zanimljivosti - Učešće studenata na Water Workshop 2017>>Detaljnije


27.05.2017.
Osnovne studije- Hemijska termodinamika>>Detaljnije


26.05.2017.
Master studije-Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


26.05.2017.
Osnovne studije-Biološka hemija>>Detaljnije


26.05.2017.
Osnovne studije- Elektrohemija>>Detaljnije


26.05.2017.
Master studije-Obaveštenje o prijavi ispita>>Detaljnije


26.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


25.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


25.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


25.05.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


25.05.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


25.05.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


24.05.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


24.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


23.05.2017.
Zanimljivosti - Centar za naučno-istraživački rad>>Detaljnije


22.05.2017.
Zanimljivosti - Događaji za studente u Studentskom kulturnom centru u Beogradu>>Detaljnije


22.05.2017.
Zanimljivosti - "Dan nauke -Unakuj se">>Detaljnije


19.05.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


19.05.2017.
Osnovne studije- Elektrohemija>>Detaljnije


18.05.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


17.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


17.05.2017.
Zanimljivosti - Kampanja: Promeni trag-TRACE H2020>>Detaljnije


17.05.2017.
Osnovne studije- Hemijska termodinamika>>Detaljnije


16.05.2017.
Zanimljivosti -Trening za pisanje i upravljanje projektima za EU fondove >>Detaljnije


16.05.2017.
Stipendije i konkursi - Postdiplomske-master studije na Univerzitetu tehničkih nauka na Kritu >>Detaljnije


15.05.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


12.05.2017.
Osnovne studije- Elektrohemija>>Detaljnije


11.05.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


11.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


11.05.2017.
Osnovne studije- Fizičkohemijska analiza>>Detaljnije


09.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika>>Detaljnije


09.05.2017.
Osnovne studije- Hemijska termodinamika>>Detaljnije


09.05.2017.
Osnovne studije- Elektrohemija >>Detaljnije


08.05.2017.
Zanimljivosti - Dan Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


05.05.2017.
Stipendije i konkursi - Otvorene pozicije za doktorske studije iz oblasti elektrohemije >>Detaljnije


05.05.2017.
Osnovne studije- Elektrohemija >>Detaljnije


05.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika >>Detaljnije


04.05.2017.
Zanimljivosti- Psihodramsko čitanje – radionica za studente >>Detaljnije


04.05.2017.
Ispiti -Kvantna hemija >>Detaljnije


04.05.2017.
Osnovne studije- Atomistika >>Detaljnije03.05.2017.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


03.05.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


03.05.2017.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


03.05.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


28.04.2017.
Stipendije i Konkursi - Nagrada za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2016. godini >>Detaljnije


28.04.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


26.04.2017.
Ispiti - Hemijska kinetika - apsolventski rok u maju >>Detaljnije


25.04.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


25.04.2017.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


25.04.2017.
Elektronska prijava ispita na Master akademskim studijama
Drage kolege studenti Master akademskih studija (MAS),


Od ove godine, od majskog apolventskog roka, uvodimo isključivo elektronsku prijavu ispita za sve ispite na MAS.
Potpuno je isti način prijave kao na našim osnovnim akademskim studijama.
Za studente koji nisu imali prilike da koriste sistem e_student i/ili imaju nekih problema pri korišcenju istog, mogu da se obrate Službi za studentske poslove fakulteta i oni će Vam izaći u susret.

Srdacno,
St. Jerosimić
Prodekan za nastavu


25.04.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


24.04.2017.
Zanimljivosti - Predstavljanje FFH na Danu otvorenih vrata u organizaciji SO Stari Grad >>Detaljnije


24.04.2017.
Osnovne studije - Hemijska kinetika >>Detaljnije


24.04.2017.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


21.04.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


21.04.2017.
Zanimljivosti - Škola intelektualnih veština, predavanje: "Uticaj okruženja na učenje" – Kako na učenje utiče muzika, hrana, doba dana i uređenost prostora >>Detaljnije


21.04.2017.
Zanimljivosti - Ciklus putujem i pričam / „Putujemo u Evropu“, Evropski pokret Srbija >>Detaljnije


21.04.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


20.04.2017.
Doktorske studije - Nove fizičkohemijske metode >>Detaljnije


19.04.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


19.04.2017.
Svim studentima Fakulteta za fizičku hemiju

Pozivamo studente da u nastavku pročitaju pismo rektora Univerziteta u Beogradu i popune upitnik za potrebe projekta EUROSTUDENT (link je u tekstu pisma).

Prodekan za nastavu


Dragi kolega/Draga koleginice,

Pozivamo Vas da popunite upitnik za potrebe međunarodnog projekta EUROSTUDENT. U okviru ovog upitnika biće Vam postavljena pitanja u vezi životnog standarda, mobilnosti, perspektive u pogledu zapošljivosti, kao i zadovoljstva studijama. Onlajn verziji upitnika možete pristupiti klikom na link https://upitnik.rcub.bg.ac.rs/index.php/493649?lang=sr-Latn.

Projekat EUROSTUDENT i podaci koji će biti prikupljeni u okviru njega od značaja su jer omogućavaju poređenje studiranja i života studenata u Srbiji sa stanjem u drugim evropskim zemljama. Pored toga, bićemo u prilici da identifikujemo pozitivne i negativne strane studiranja u Srbiji, i na taj način, u skladu sa rezultatima, predložimo neka rešenja ili korake za buduće poboljšanje studentskog statusa.

Za popunjavanje upitnika biće Vam potrebno oko 20 minuta. Molimo Vas da pitanja pažljivo pročitate i odgovorite u skladu sa uputstvom. Odgovori su u potpunosti anonimni – ne postoji mogućnost da znamo ko je popunio anketu, niti da povežemo Vaše odgovore sa Vama. Prikupljeni podaci biće upotrebljeni isključivo u svrhu istraživanja.

Za sva dodatna pitanja i komentare, možete nam se obratiti putem mejla, na adresu eurostudent@rect.bg.ac.rs.

Srdačan pozdrav,

Predsednik Konferencije univerziteta Srbije (KONUS)
akademik Vladimir Bumbaširević


19.04.2017.
Osnovne studije - Primena računara u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


18.04.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


18.04.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


18.04.2017.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


18.04.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


18.04.2017.
Osnovne studije - Hemijska kinetika >>Detaljnije


15.04.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


13.04.2017.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


13.04.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza  >>Detaljnije


13.04.2017.
Stipendije i Konkursi - Letnja škola na University of Pecs >>Detaljnije


11.04.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


11.04.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


11.04.2017.
Stipendije i Konkursi - Summer School Solution Design na Univerzitetu u Mariboru >>Detaljnije


11.04.2017.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za dodelu stipendija iz sredstava Fondacija Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke  >>Detaljnije


11.04.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


11.04.2017.
Osnovne studije - Hemijska kinetika >>Detaljnije


07.04.2017.
Osnovne studije - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


07.04.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


07.04.2017.
Zanimljivosti - Naučna kombi-nacija u Kruševcu - spisak učesnika >>Detaljnije


07.04.2017.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


06.04.2017.
Zanimljivosti - Manifestacija "U susret planeti Zemlji" >>Detaljnije


06.04.2017.
Stipendije i Konkursi - Public Call for Applications for Scholarships for Nationals of Western Balkans to Postgraduate Study in Slovenia
>>Detaljnije


06.04.2017.
Stipendije i Konkursi - Rezultati izbora za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu iz reda studenata Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


05.04.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


05.04.2017.
Stipendije i Konkursi - Izbori za jednog predstavnika u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu iz reda studenata Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


05.04.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


05.04.2017.
Osnovne studije - Uvod u fizičku hemiju životne sredine >>Detaljnije


05.04.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


04.04.2017.
Zanimljivosti - Erasmus+ Mladi u akciji info dan >>Detaljnije


03.04.2017.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


03.04.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


03.04.2017.
Studentske stipendije i krediti

Obaveštavamo vas da su vaši primerci potpisanih Ugovora za stipendije i kredite i Obaveštenja o početku otplate studentskih kredita u Studentskoj službi i da ih možete preuzeti do 7. aprila svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Studentska služba


03.04.2017.
Doktorske studije - Nove fizičkohemijske metode >>Detaljnije


03.04.2017.
Master studije - Fizičkohemijske metode u biologiji i medicini >>Detaljnije


30.03.2017.
Zanimljivosti - Poziv za seriju kolokvijuma na zajedničku temu: ULOGA FIZIČKE HEMIJE MAKROMOLEKULA U NAUČNIM DISCIPLINAMA KOJE DOLAZE">>Detaljnije


02.04.2017.
Osnovne studije - Praktikum iz računara u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


31.03.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


30.03.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


30.03.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


30.03.2017.
Drage kolege studenti,

Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu, 4. april kao Dan studenata je nenastavni dan na Univerzitetu.

Studenti našeg fakulteta ce povodom toga imati druženje na Adi, koje počinje u 10 casova kod sportskih terena.

Odlukom prodekana za nastavu i dekanskog kolegijuma, nastava od utorka će biti nadoknadjena krajem semestra, u ponedeljak, 12. Juna 2017. godine.

Prodekan za nastavu


30.03.2017.
Zanimljivosti - Poziv za predavanje pod naslovom "Structural Chemistry of Functional Materials: Hops and Twists in the Solid State" >>Detaljnije


30.03.2017.
Ispiti - Hemijska kinetika - apsolventski rok u aprilu >>Detaljnije


30.03.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


29.03.2017.
Stipendije i Konkursi - Izbori za predstavnika u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu iz reda studenata Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


29.03.2017.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


29.03.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


28.03.2017.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


28.03.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


28.03.2017.
Osnovne studije - Primena računara u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


27.03.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


27.03.2017.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


26.03.2017.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 24.03.2017. >>Detaljnije


26.03.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


24.03.2017.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


24.03.2017.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


24.03.2017.
Master studije - Biofizička hemija i dinamika neravnotežnih procesa >>Detaljnije


24.03.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


23.03.2017.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


23.03.2017.
Osnovne studije - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


23.03.2017.
Zanimljivosti - Naučna kombi-nacija u Kruševcu >>Detaljnije


22.03.2017.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


22.03.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


22.03.2017.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


22.03.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


21.03.2017.
Stipendije i Konkursi - Izbor za jednog člana Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu iz reda studenata Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


21.03.2017.
Zanimljivosti - Ciklus putujem i pričam / „Putujemo u Evropu“ >>Detaljnije


19.03.2017.
Osnovne studije - Primena računara u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


18.03.2017.
Osnovne studije - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


17.03.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


15.03.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


15.03.2017.
Zanimljivosti - Škola intelektualnih veština, predavanje: "Moć razmišljanja kroz ključne pojmove" – Kako unaprediti učenje kroz selekciju ključnih reči >>Detaljnije


15.03.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


15.03.2017.
Doktorske studije - Nove fizičkohemijske metode >>Detaljnije


13.03.2017.
Zanimljivosti - Fakultet za fizičku hemiju na Nedelji svesti o mozgu >>Detaljnije


12.03.2017.
Osnovne studije - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


10.03.2017.
Zanimljivosti - Nauka oko nas - sastanak učesnika >>Detaljnije


10.03.2017.
Zanimljivosti - Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo - besplatni kursevi za studente >>Detaljnije


10.03.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


08.03.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Middlesex University u okviru programa Erasmus+  KA 1 >>Detaljnije


08.03.2017.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


07.03.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


07.03.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


07.03.2017.
Stipendije i Konkursi - Studentska nagrada Francusko-srpske privredne komore >>Detaljnije


07.03.2017.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 07.03.2017. >>Detaljnije


07.03.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


07.03.2017.
Ispiti - Elektrohemija - apsolventski rokovi  >>Detaljnije


04.03.2017.
Osnovne studije - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


03.03.2017.
Osnovne studije - Molekulska spektrohemija - grupe za vežbe >>Detaljnije


03.03.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


03.03.2017.
Osnovne studije - Fizika III >>Detaljnije


03.03.2017.
Stipendije i Konkursi - Takmičenje „Najbolja start-ap ideja” za studente i srednjoškolce >>Detaljnije


02.03.2017.
Osnovne studije - Fizika III >>Detaljnije


02.03.2017.
Ispiti - Statistička termodinamika  >>Detaljnije


02.03.2017.
Zanimljivosti - Centar za promociju nauke/tribina: „Sedam zemljolikih planeta: Otkriće i posledice" >>Detaljnije


01.03.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


01.03.2017.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


01.03.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


01.03.2017.
Stipendije i Konkursi - The LERU Summer School "Citizen science – nexus between research and public engagement" - stipendija za doktorande >>Detaljnije


01.03.2017.
Osnovne studije - Organska hemija - vežbe >>Detaljnije


28.02.2017.
Osnovne studije - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


28.02.2017.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


28.02.2017.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - rezultati ispita >>Detaljnije


28.02.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


28.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Internship opportunities at the European Organization for Nuclear Research (CERN) >>Detaljnije


28.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv na REHVA-ino takmičenje studentskih radova >>Detaljnije


28.02.2017.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


28.02.2017.
Doktorske studije - Nove fizičkohemijske metode >>Detaljnije


27.02.2017.
Osnovne studije - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


27.02.2017.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


27.02.2017.
Osnovne studije - Teme za diplomske radove >>Detaljnije


27.02.2017.
Osnovne studije - Fizika I >>Detaljnije


27.02.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


27.02.2017.
Osnovne studije - Uvod u fizičku hemiju životne sredine >>Detaljnije


27.02.2017.
Ispiti - Hemijska kinetika >>Detaljnije


27.02.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


27.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Teme i timovi za konkurs RAS >>Detaljnije


25.02.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


25.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Izbori za predstavnike treće godine u Studentskom parlamentu >>Detaljnije


24.02.2017.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


24.02.2017.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


24.02.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


24.02.2017.
Osnovne studije - Hemijska kinetika >>Detaljnije


24.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Nagradni konkurs Fonda Nenada M. Kostića za najbolje master ili diplomske radove >>Detaljnije


23.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za postdiplomske studije u Koreji >>Detaljnije


23.02.2017.
Osnovne studije - Fizika III >>Detaljnije


22.02.2017.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


22.02.2017.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


22.02.2017.
Osnovne studije - Hemijska kinetika >>Detaljnije


22.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Univerzitet u Antverpenu u okviru programa Erasmus+  KA 1 >>Detaljnije


20.02.2017.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


20.02.2017.
Doktorske studije - Regulisanje statusa studenata >>Detaljnije


20.02.2017.
Master studije - Regulisanje statusa studenata >>Detaljnije


20.02.2017.
Osnovne studije - Regulisanje statusa studenata >>Detaljnije


20.02.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


20.02.2017.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


19.02.2017.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


19.02.2017.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


17.02.2017.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


17.02.2017.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - rezultati ispita >>Detaljnije


17.02.2017.
Osnovne studije - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


17.02.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


16.02.2017.
Osnovne studije - Teme za diplomske radove >>Detaljnije


15.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Sastanak povodom konkursa Razvojne Agencije Srbije >>Detaljnije


15.02.2017.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


15.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za studenta prodekana Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


15.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Izbor članova parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


14.02.2017.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


14.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Vilnius University u okviru programa Erasmus+ KA 1 >>Detaljnije


14.02.2017.
Osnovne studije - Fizika III >>Detaljnije


13.02.2017.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


13.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Takmičenje za najbolju studentsku ideju u Srbiji >>Detaljnije


10.02.2017.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - Broj poena >>Detaljnije


10.02.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


09.02.2017.
Ispiti - Biološka hemija >>Detaljnije


09.02.2017.
Osnovne studije - Diplomski rad - rang lista >>Detaljnije


09.02.2017.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


08.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Radboud University u okviru programa Erasmus+ KA 1 >>Detaljnije


08.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na University of Poitiers u okviru programa Erasmus+ KA 1 >>Detaljnije


08.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2016. godinu. >>Detaljnije


08.02.2017.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


08.02.2017.
Ispiti - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


08.02.2017.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


07.02.2017.
Ispiti - Pomeranje termina ispita koji su predvidjeni da se održe u petak, 10.02.2017. godine >>Detaljnije


07.02.2017.
Ispiti - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


07.02.2017.
Zanimljivosti - Nauka oko nas - Konkurs >>Detaljnije


07.02.2017.
Festival nauke u Nišu i Zemunskoj gimnaziji


Mole se studenti da više ne šalju prijave, budući da je broj mesta popunjen.


07.02.2017.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


06.02.2017.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - termini ispita >>Detaljnije


06.02.2017.
Zanimljivosti - Psihodramsko čitanje – ciklus radionica za studente >>Detaljnije


06.02.2017.
Zanimljivosti - Univerzitet umetnosti u Beogradu, predstavljanje master i doktorskih studija >>Detaljnije


06.02.2017.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


06.02.2017.
Zanimljivosti - Festival nauke u Nišu >>Detaljnije


06.02.2017.
Zanimljivosti - Festival nauke u Zemunskoj gimnaziji >>Detaljnije


05.02.2017.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


04.02.2017.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za Pupinovu nagradu >>Detaljnije


04.02.2017.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


04.02.2017.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 03.02.2017 >>Detaljnije


03.02.2017.
Osnovne studije - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


03.02.2017.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


02.02.2017.
Doktorske studije - Poziv za stipendiranje izrade doktorske disertacije u Nemačkoj >>Detaljnije


02.02.2017.
Doktorske studije - Poziv za izradu doktorske desertacije i angažovanje na projektu MPNTR >>Detaljnije


02.02.2017.
Osnovne studije - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


02.02.2017.
Zanimljivosti - 11. Međunarodna studentska nedelja u Beogradu >>Detaljnije


02.02.2017.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


01.02.2017.
Stipendije i Konkursi - PhD-position: Synthesis and characterization of photoresists for Extreme UV lithography >>Detaljnije


01.02.2017.
Stipendije i Konkursi - PhD Candidate in Applied Computational Chemistry (Catalysis) >>Detaljnije


01.02.2017.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


01.02.2017.
Osnovne studije - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


01.02.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


31.01.2017.
Ispiti - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


31.01.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


31.01.2017.
Osnovne studije - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


31.01.2017.
Ispiti - Molekulska spektrohemija i Osnovi fotohemije >>Detaljnije


30.01.2017.
Stipendije i Konkursi - Prijava studenata za razvoj ideje u okviru Konkursa za izbor najboljih projektnih ideja za razvoj regiona >>Detaljnije


27.01.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


27.01.2017.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


26.01.2017.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja – domaći rad >>Detaljnije


25.01.2017.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


25.01.2017.
Obavezni preventivni pregled studenta
Obavezni preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu ili treću godinu studija obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte medicine, prvi sprat, soba 1.10 u periodu od 31.01.2017 do 08.02.2017. Više informacija pogledajte ovde.


25.01.2017.
Stipendije i Konkursi - Obaveštenje za studente koji su se u školskoj 2016/2017. prvi put prijavili i dobili kredit >>Detaljnije


24.01.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na University of Helsinki u okviru programa Erasmus+ KA 1 >>Detaljnije


24.01.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Charles University in Prague u okviru programa Erasmus+ KA 1 >>Detaljnije


24.01.2017.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


24.01.2017.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 23.01.2017. >>Detaljnije


23.01.2017.
Master studije - Guest Student Programme at The International Helmholtz Research School of Biophysics and Soft Matter >>Detaljnije


23.01.2017.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - pomeranje termina predavanja >>Detaljnije


23.01.2017.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za izbor najboljih projektnih ideja za razvoj regiona >>Detaljnije


23.01.2017.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


23.01.2017.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


23.01.2017.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


21.01.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


20.01.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


20.01.2017.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


19.01.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


19.01.2017.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


19.01.2017.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


19.01.2017.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


19.01.2017.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


18.01.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Karolinska Institutet u okviru programa Erasmus+ KA 1 >>Detaljnije


18.01.2017.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


17.01.2017.
Zanimljivosti - Centar za promociju nauke/tribina “Zašto umiremo: demografija, biologija, medicina”>>Detaljnije


17.01.2017.
Zanimljivosti - Psihodramsko čitanje – ciklus besplatnih radionica za studente u SKC-u >>Detaljnije


17.01.2017.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


17.01.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


16.01.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Univerzity of Primorska u okviru programa Erasmus+ KA 1 >>Detaljnije


16.01.2017.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Univerzity of Graz u okviru programa Erasmus+ KA 1 >>Detaljnije


13.01.2017.
Osnovne studije - Kvantna hemija - promena termina >>Detaljnije


13.01.2017.
Osnovne studije - Instrumentala analiza >>Detaljnije


13.01.2017.
Održavanje nastave 13.01.2017

Drage kolege studenti,

Kao što verovatno znate, u četvrtak (12.01.) na Fakultetu nije bilo grejanja, a jednim delom dana ni struje, pa nije radio server.
Budući da je hladno, a da su neki od vas i bolesni, javljeno je studentu prodekanu da danas (petak) neće biti nastave i da to javi svim predstavnicima godina.
U medjuvremenu je u četvrtak uveče fakultet dobio i grejanje i struju.

Velika je verovatnoća da deo studenata nije dobio obaveštenje o odlaganju nastave, takodje deo studenata prati informacije i spremni su da dodju na nastavu, pa će se nastava danas (petak) održati prema dogovoru nastavnika sa studentima: ako u predvidjenom terminu za predavanja ili vežbe grupa studenata ipak dodje, nastavnik može imati nastavu s time što će se opravdati izostanak studentima koji nisu došli, oni takodje imaju pravo na nadoknadu.

Osim toga, nastavnici mogu u dogovoru sa studentima da pomere termin predavanja ili vežbi za narednu nedelju. Nadam se da neće biti problema i izvinjavamo se na nepredvidjenim okolnostima.

Prodekan za nastavu
St. Jerosimić


12.01.2017.
Osnovne studije - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


11.01.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija plazme - otkazivanje predavanja >>Detaljnije


11.01.2017.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


11.01.2017.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


11.01.2017.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


10.01.2017.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije10.01.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija fluida - rezultati kolokvijuma >>Detaljnije


10.01.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


10.01.2017.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


10.01.2017.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


09.01.2017.
Ispiti - Hemijska kinetika - Odlaganje termina ispita >>Detaljnije


09.01.2017.
Osnovne studije - Osnovi fotohemije >>Detaljnije


09.01.2017.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


05.01.2017.
Ispiti - Elektrohemija >>Detaljnije


05.01.2017.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


02.01.2017.
FN 10
Zamolio bih ovim putem učesnike FN 10 da dođu do lab. 275 (ili 361) u nedelji od 9.1. do 13.1., između 10 i 11h.

Nemanja Gavrilov


01.01.2017.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


30.12.2016.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


30.12.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


30.12.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


30.12.2016.
Osnovne studije - Fizika II >>Detaljnije


30.12.2016.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


29.12.2016.
Osnovne studije - Nastavna sredstva i školski ogledi >>Detaljnije


29.12.2016.
Ispiti - Hemijska kinetika - apsolventski rok u januaru >>Detaljnije


29.12.2016.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


28.12.2016.
Ispiti - Raspored ispita - osnovne akademske studije  >>Detaljnije


27.12.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


27.12.2016.
Osnovne studije - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


26.12.2016.
Ispiti - Fizička hemija fluida  >>Detaljnije


23.12.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


23.12.2016.
Osnovne studije - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


23.12.2016.
Master studije - Master studije - Izvlačenje tema za pregledne radove >>Detaljnije


23.12.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


22.12.2016.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


21.12.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


21.12.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija plazme >>Detaljnije


16.12.2016.
Osnovne studije - Osnovi fotohemije >>Detaljnije


16.12.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


16.12.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


16.12.2016.
Stipendije i Konkursi - IAESTE - stručna praksa u inostranstvu u toku 2017. godine - KONKURS >>Detaljnije


12.12.2016.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za dodelu stipendija Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“ >>Detaljnije


12.12.2016.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za dodelu stipendija Zadužbina Đoke Vlajkovića  >>Detaljnije


14.12.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


14.12.2016.
Ispiti - Elektrohemija  >>Detaljnije


13.12.2016.
Ispiti - Uvod u strukturu materije  >>Detaljnije


12.12.2016.
Ispiti - Hemijska kinetika - Odlaganje termina ispita >>Detaljnije


12.12.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


12.12.2016.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na VU University of Amsterdam u okviru programa Erasmus+ KA 1 >>Detaljnije


12.12.2016.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


11.12.2016.
Obaveštenje FN 10
Zamolio bih sve učesnike FN 10 da dođu u sredu u 11h na kraći sastanak kako bi dobili sve informacije on predstojećoj manifestaciji.

Nemanja Gavrilov


09.12.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


09.12.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


06.12.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula - Obaveštenje za studente IV godine >>Detaljnije


06.12.2016.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


06.12.2016.
Obaveštenje FN 10
U prilogu se nalazi raspored sa imenima učesnika, danima učešća, vežbom koju rade kao i kada je obuka (ove nedelje).
Molim Vas da dođete na termine obuke kao i da redovno pratite obaveštenja, kojih će verovatno biti u narednih desetak dana.

Nemanja Gavrilov


05.12.2016.
Obaveštenje FN 10
Obuka za vežbu ‚‚Alginat" će biti održana sutra utorak (06.12.16) od 10-11h u lab. 268.
Studenti koji je rade su navedeni niže i oni treba da dođu u pomenutom terminu.

četvrtak/subota (15/17.12.)

Stefan Živak
Ana Stanojković

petak/nedelja (16/18.12.)

Goran Jovanović
Aleksa Radović


05.12.2016.
Poštovane kolege samofinansirajući studenti, pozivam Vas da dođete u studentsku službu i preuzmete Vaš primerak potpisanog UGOVORA O STUDIRANJU od 05.12.2016. do  15.12.2016. godine.

Studentska služba


04.12.2016.
Osnovne studije - Zamena termina predavanja Atomske spektrohemije i Radiohemije >>Detaljnije


03.12.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


02.12.2016.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za prijavu za program mobilnosti Outgoing student na University of Bologna >>Detaljnije


02.12.2016.
Ispiti - Hemijska kinetika - apsolventski rok u decembru >>Detaljnije


02.12.2016.
Zanimljivosti - Škola intelektualnih veština, predavanje: “Emocije u učenju – Kako napraviti saveznike od treme i panike?" >>Detaljnije


01.12.2016.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


29.11.2016.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


29.11.2016.
Zanimljivosti - Ciklus predstavljanja Fakulteta u SKC >>Detaljnije


29.11.2016.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


28.11.2016.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


28.11.2016.
Master studije - Fizičkohemijski aspekti nauke o materijalima >>Detaljnije


28.11.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


28.11.2016.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


27.11.2016.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


26.11.2016.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


26.11.2016.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


25.11.2016.
Raspodela mesta u studentskim domovima


RASPODELA MESTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA obaviće se u sredu 30.11.2016. u lab. 263 sa početkom u 10.00 časova.

Ivana Prihoško


25.11.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


24.11.2016
NK Užice

Učesnci NK koja se održava u Užicu treba da budu najkasnije u 7:45h na okretnici atobusa 31 na Studentskom trgu.

Nemanja Gavrilov


24.11.2016.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 23.11.2016. >>Detaljnije


24.11.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


22.11.2016
Obaveštenje za samofinansirajuće studente

Poštovane kolege samofinansirajući studenti, pozivam Vas da dođete u studentsku službu i potpišete UGOVOR O STUDIRANJU najkasnije do 30.11.2016. godine.
Nakon ovog roka indeksi i ugovori koji ne budu potpisani nalaziće se kod Prodekana za nastavu.

Studentska služba

22.11.2016.
Master studije - Obaveštenje studentima koji nisu regulisali svoj status u tekućoj 2016/17. godini >>Detaljnije


22.11.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


22.11.2016.
Osnovne studije - Obaveštenje studentima koji nisu regulisali svoj status u tekućoj 2016/17. godini
>>Detaljnije


22.11.2016.
Zanimljivosti - Erasmus+ Mladi u akciji info dan>>Detaljnije


21.11.2016.
Osnovne studije - Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma >>Detaljnije


20.11.2016.
Osnovne studije - Nastavni kolokvijum iz Atomske spektrohemije >>Detaljnije


19.11.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


18.11.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


17.11.2016.
Zanimljivosti - Škola intelektualnih veština, predavanje: " MISLI – fokus i koncentracija” >>Detaljnije


16.11.2016.
Osnovne studije - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


15.11.2016.
Stipendije i Konkursi - Stipendije francuske vlade >>Detaljnije


15.11.2016.
Obuka za Naučnu kombi-naciju u Užicu biće održana 18.11. u 14h u lab. 268 ili 276, u trajanju od oko pola sata.

Nemanja Gavrilov


14.11.2016.
Poštovani studenti na SVIM nivoima studija,

Univerzitet u Beogradu je proveravao podatke i ustanovio da se u našem informacionom sistemu nalazi preko 100 studenata kojima nije regulisan status u postojecoj šk. godini, tj. nisu se ispisali, niti upisali u šk. 2016/17. godinu, sa osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija.
Pravila su takva da se upis zavrsava 30. novembra 2016. godine i da će svi oni koji se do tada ne budu upisali u šk. godinu 2016/17. biti ispisani zbog neupisivanja. 

Nakon tog datuma Informacioni sistem Univerziteta u Beogradu neće prihvatati podatke o studentima koji nemaju definisane statuse, tj neće biti moguć upis u tekuću šk. godinu.

Prema tome, važno je da se što pre, nečekavši poslednji momenat, oni koji se do sada nisu upisali upišu, inace gube status studenta.

Prodekan za nastavu

14.11.2016.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 14.11.2016. >>Detaljnije


14.11.2016.
Osnovne studije - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


14.11.2016.
Master studije - Spektri i strukture >>Detaljnije


11.11.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


10.11.2016.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


10.11.2015.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2016/2017. godinu >>Detaljnije


10.11.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


10.11.2016.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


09.11.2016.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


08.11.2016.
Stipendije i Konkursi - NAGRADA ZA NAJBOLJE DIPLOMCE - Počela prijava na konkurs za nagradu „Kruna uspeha” >>Detaljnije


08.11.2016.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


07.11.2016.
Stipendije i Konkursi - Erasmus Mundus SERP+ master - Admission Campaign 2017 >>Detaljnije


07.11.2016.
FN 10 i NK Užice

Konačan raspored učesnika možete pogledati ovde.

Nemanja Gavrilov


07.11.2016.
Osnovne studije - Praktikum iz matematike za fizikohemičare - Izmena rasporeda vežbi zbog neradnog dana 11.11.2016. >>Detaljnije


04.11.2016.
Zanimljivosti - Ciklus “Putujem i pričam” - Travel evenings with Mladi istraživači Srbije . >>Detaljnije


04.11.2016.
FN 10 i NK Užice


Molim Vas da pogledate preliminarne spiskove i da:

- bilo bi poželjno da još dvoje kolega krene put Užica, pa ako još neko može da nađe mesta u svojim obavezama molim da mi se javi. Javiti do 11.11.
- kako se više kolega prijavilo za rad č/s trebalo bi 4 kolega da se prebaci na p/n. Molim da mi se jave oni kojima obaveze to dozvoljavaju. Javiti do 25.11.
- javite ako ima pogrešnih unosa

Nemanja Gavrilov


04.11.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


03.11.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


03.11.2016.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


03.11.2016.
Doktorske studije - Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima >>Detaljnije


02.11.2016.
Stipendije i Konkursi - Istraživanje na temu "Jonske tečnosti u zelenoj hemiji i održivom razvoju" u okviru master ili doktorske teze  >>Detaljnije


02.11.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija plazme i Atomska spektrohemija >>Detaljnije


02.11.2016.
Ispiti - Hemijska kinetika - apsolventski rok u novembru >>Detaljnije


01.11.2016.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


31.10.2016.
Doktorske studije - Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima >>Detaljnije


31.10.2016..
Master studije - Radijaciona hemija i fizika >>Detaljnije


31.10.2016..
Master studije - Fizičkohemijski aspekti nauke o materijalima >>Detaljnije


31.10.2016.
Master studije - Odabrana poglavlja fizičke hemije životne sredine >>Detaljnije


28.10.2016.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 28.10.2016. >>Detaljnije


28.10.2016.
Festival nauke 10 i Naučna kombi-nacija


Organizacija FN 10 (15-18.12.16.) i Naučne kombi-nacije (25.11.16.). 

Popuniti formulare i poslati do utorka 01.11.16 (utorak). Šaljete 3 dokumenta

Nemanja Gavrilov


28.10.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


28.10.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


26.10.2016.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


26.10.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


26.10.2016.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


26.10.2016.
Doktorske studije - Upis u narednu godinu studija >>Detaljnije


26.10.2016.
Ispiti - Elektrohemija >>Detaljnije


26.10.2016.
Promena rasporeda za I godinu i prostoriju 144a

Poštovane kolege,

Zbog promena termina predavanja predmeta na doktorskim studijama, promenjen je termin vezbi iz Praktikuma iz matematike za fizikohemicare za I godinu.

U prilogu možete pogledati novi raspored za prostoriju 144a i za I godinu.

Prodekan za nastavu.


24.10.2016.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


21.10.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


19.10.2016.
Osnovne studije - Otkazivanje predavanja iz Fizičke hemije plazme >>Detaljnije


18.10.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


17.10.2016.
Festival nauke 10


Zamolio bih sve studente, koji su se prijavili za učešće na FN 10, da dođu u četvrtak (20.10.16.) u 10h ispred lab. 276 na kraći (10-ak minuta) informativni sastanak. 

Nemanja Gavrilov


17 .10.2016.
Master studije - Biofizička hemija i dinamika neravnotežnih procesa >>Detaljnije


16.10.2016.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - termin ispita u oktobru >>Detaljnije


16.10.2016.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


16.10.2016.
Osnovne studije - Fizika II >>Detaljnije


14.10.2016.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


14.10.2016.
Zanimljivosti - Poziv na predavanje “Fiziologija učenja – šta naš mozak radi dok uči?” >>Detaljnije


14.10.2016.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


14.10.2016.
Master studije - Master akademske studije - početak predavanja >>Detaljnije


14.10.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


13.10.2016.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 13.10.2016. >>Detaljnije


13.10.2016.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Univerzitet u Antverpenu u okviru programa Erasmus+  >>Detaljnije


10.10.2016.
Osnovne studije - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


10.10.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


10.10.2016.
Zanimljivosti - Poziv na predavanje „Kalcijum fosfat: humani materijal za biomedicinske tehnologije budućnosti” >>Detaljnije


10.10.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


07.10.2016.
Ispiti - Elektrohemija >>Detaljnije


10.10.2016.
Osnovne studije - Fizika II >>Detaljnije


09.10.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


07.10.2016.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


07.10.2016.
Stipendije i Konkursi - PhD position at the Max Planck Research School for Molecular Life Sciences >>Detaljnije


07.10.2016.
Osnovne studije - Fizika II >>Detaljnije


07.10.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


07.10.2016.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


07.10.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


07.10.2016.
Obavestenje studentima III godine OAS

Drage kolege,
Promenjen je raspored za utorak I sredu usled potrebe da se usaglase termini rada tehničara.
Stari raspored ce biti zamenjen novim na strani gde su rasporedi u toku dana.

http://www.ffh.bg.ac.rs/osnovne_raspored.html

Prodekan za nastavu


07.10.2016.
Osnovne studije - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


06.10.2016.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


06.10.2016.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


06.10.2016.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


06.10.2016.
Ispiti - Hemijska kinetika - apsolventski rok u oktobru >>Detaljnije


06.10.2016.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


04.10.2016.
Osnovne studije - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


04.10.2016.
Osnovne studije - Matematika 2 >>Detaljnije


04.10.2016.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


03.10.2016.
Osnovne studije - Forenzička fizička hemija >>Detaljnije


03.10.2016.
Osnovne studije - Engleski jezik I >>Detaljnije


03.10.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


03.10.2016.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


30.09.2016.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 30.09.2016. >>Detaljnije


30.09.2016.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


30.09.2016.
Osnovne studije - Osnovi fotohemije >>Detaljnije


30.09.2016.
Osnovne studije - Nastavna sredstva i školski ogledi >>Detaljnije


30.09.2016.
Osnovne studije - Fizika 2 >>Detaljnije


29.09.2016.
Poštovane kolege,

Rasporedi za sve godine Osnovnih studija na Fakultetu za fizičku hemiju objavljeni su na strani
http://www.ffh.bg.ac.rs/osnovne_raspored.html

 Nastava počinje 3. Oktobra 2016. Godine, prema objavljenom rasporedu.
Ako bude nekih pomeranja biće objavljeno na ovoj strani sajta.


Svečani doček studenata 1. godine biće u ponedeljak, 3. oktobra u 12 časova u amfiteatru fakulteta, zbog čega se predavanja za IV godinu u ponedeljak u Kolarcu neće održati.

Vežbe iz Matematike 1 otpočinju u četvrtak, 6. oktobra 2016. Godine.

St. Jerosimić
Prodekan za nastavu


29.09.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


29.09.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


28.09.2016.
Osnovne studije - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


28.09.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji - rezultati ispita >>Detaljnije


28.09.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


28.09.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


26.09.2016.
Ispiti - Raspored ispita u roku Septembar 3 >>Detaljnije


26.09.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


23.09.2016.
Ispiti - Dodatni termin za polaganje ispita u septembru >>Detaljnije


22.09.2016.
Ispiti - Organska hemija - Rezultati ispita i rešenje testa od 20.09. >>Detaljnije


21.09.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


20.09.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


18.09.2016.
Upis dodatnih ESPB (Vannastavne aktivnosti studenata) za školsku 2015/16. godinu

Studenti podnose pisanu molbu Komisiji za vannastavne aktivnosti studenata za upis dodatnih ESPB iz školske 2015/16. godine od 1. do 30 oktobra 2016. godine, kako stoji u univerzitetskom Pravilniku o vannastavnim aktivnostima studenata. Molba se podnosi u službi za studentska pitanja fakulteta, sa odgovarajućim potvrdama (dokazima).

Studenti koji planiraju odbranu diplomskog rada pre 1. oktobra molbu mogu podneti i ranije.

Prodekan za nastavu
Komisija za vannastavne aktivnosti studenata16.09.2016.


16.09.2016.
Poštovane kolege,

Odluke Nastavno-naučnog veća koje se tiču upisa, upisa po isteku za generacije 2007 i 2008, produženja roka za studiranje i odluku o apsolventskim rokovima možete preuzeti ovde.

Prodekan za nastavu


16.09.2016.
Poštovane kolege,

Kalendar nastave za skolsku 2016/17. godinu možete preuzeti ovde.

Prodekan za nastavu


16.09.2016.
Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da će upis naredne školske godine početi u ponedeljak 19. septembra 2016. godine u 9 časova za sve studente koji su završili sa svojim ispitnim obavezama u tekućoj školskoj godini. Studenti koji svoje ispitne obaveze završavaju 23. septembra ili ranije moći će da upišu narednu godinu do 30.9.2016. godine.

U posebnim slučajevima, a po odobrenju prodekana za nastavu, upis će se moći vršiti i od 3. do 5. oktobra 2016. godine.

Pre upisa
nužno je da popunite ŠV20 obrazac na Vašem studentskom elektronskom portalu, a podsećamo Vas i da popunite anketu ako to do sada niste uradili.

Studenti koji sami finansiraju svoje studije potpisivaće ugovore sa fakultetom za narednu školsku 2016/17. godinu. Iz toga razloga će studenti koji su u povlašćenoj kategoriji za plaćanja (tačke 16 do 20 cenovnika za 2016/17. godinu) pre potpisivanja ugovora, a pri upisu, predavati molbe za umanjenje školarine sa dokumentacijom.

Prodekan za nastavu


16.09.2016.
Obavestenje za studente koji studiraju po statutu pre 2006. godine
Obaveštenje možete preuzeti ovde.

Prodekan za nastavu


16.09.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


16.09.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


16.09.2016.
Ispiti - Nastavna sredstva i školski ogledi >>Detaljnije


12.09.2016.
Stipendije i Konkursi - Otvorena PhD pozicija na Institutu za hemijska istraživanja Katalonije (Institute of Chemical Research of Catalonia) >>Detaljnije


12.09.2016.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 09.09.2016. >>Detaljnije


08.09.2016.
Zanimljivosti - Međunarodni festival zelene kulture „Green Fest“ >>Detaljnije


08.09.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


08.09.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


07.09.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


07.09.2016.
Ispiti - Uvod u fizičku hemiju životne sredine >>Detaljnije


05.09.2016.
Zanimljivosti - Volontiranje na skupu 2nd International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications >>Detaljnije


04.09.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


04.09.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


04.09.2016.
Zanimljivosti - Studentska radionica o nuklearnoj fuziji >>Detaljnije


01.09.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


30.08.2016.
Stipendije i Konkursi - Konkurs Instituta za Fiziku za praksu ili izradu master rada u Laboratoriji za grafen >>Detaljnije


30.08.2016.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere - Sajam stipendija >>Detaljnije


27.08.2016.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


27.08.2016.
Ispiti - Primenjena elektrohemija >>Detaljnije


27.08.2016.
Master studije - Primenjena elektrohemija >>Detaljnije


24.08.2016.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Karolinska institutu u okviru programa Erasmus+  >>Detaljnije


24.08.2016.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


23.08.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


23.08.2016.
Stipendije i Konkursi - 2 otvorene PhD pozicije na Univerzitetu u Bazelu i Pol Šerer Institutu  >>Detaljnije


22.08.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


22.08.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


22.08.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


19.08.2016.
Zanimljivosti - Festival Nauke 2016 >>Detaljnije


16.08.2016.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


15.08.2016.
Ispiti - Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize >>Detaljnije


15.08.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


13.08.2016.
Ispiti - Uvod u fizičku hemiju životne sredine >>Detaljnije


08.08.2016.
Ispiti - Primenjena elektrohemija >>Detaljnije


08.08.2016.
Master studije - Primenjena elektrohemija >>Detaljnije


04.08.2016.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


29.07.2016.
Zanimljivosti - AIS3 Workshop "Nano for Health" >>Detaljnije


22.07.2016.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 22.07.2016. >>Detaljnije


21.07.2016.
Stipendije i Konkursi - Stipendija ITO fondacije za 2017-2018. godinu >>Detaljnije


21.07.2016.
Stipendije i Konkursi - Poziv za prijavljivanje za mobilnost na Univerzitet u Antverpenu u okviru programa Erasmus+  >>Detaljnije


21.07.2016.
Doktorske studije - Dopis iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja u vezi sa licima koja su stekla zvanje magistra nauka >>Detaljnije


20.07.2016.
Ispiti - Uvod u fizičku hemiju životne sredine >>Detaljnije


19.07.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


18.07.2016.
Ispiti - Uvod u strukturu materije  >>Detaljnije


13.07.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


13.07.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


13.07.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


09.07.2016.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - termin ispita u julu >>Detaljnije


08.07.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


06.07.2016.
Ispiti - Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize >>Detaljnije


01.07.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


30.06.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


30.06.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


30.06.2016.
Ispiti - Primenjena elektrohemija >>Detaljnije


30.06.2016.
Master studije - Primenjena elektrohemija >>Detaljnije


29.06.2016.
Ispiti - Nastavna sredstva i školski ogledi >>Detaljnije


28.06.2016.
Stipendije i Konkursi - IMGGE Konkurs za studentski naučno-istraživački rad u oblasti „Life Science“ >>Detaljnije


25.06.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


23.06.2016.
Zanimljivosti - IV International Geant4 School >>Detaljnije


22.06.2016.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


22.06.2016.
Ispiti - Fizika 3 >>Detaljnije


22.06.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


21.06.2016.
Osnovne studije - Hemijska kinetika >>Detaljnije


20.06.2016.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


17.06.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


17.06.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


16.06.2016.
Ispiti - Uvod u strukturu materije  >>Detaljnije


15.06.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


14.06.2016.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


13.06.2016.
Stipendije i Konkursi - Stipendije Kluba Alpbach Beograd za učešće na forumu >>Detaljnije


13.06.2016.
Stipendije i Konkursi - Novi konkurs u okviru Erasmus+ KA1 programa >>Detaljnije


13.06.2016.
Ispiti - Praktikum iz korišćenja računara >>Detaljnije


13.06.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


10.06.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


10.06.2016.
Stipendije i Konkursi - Nagrada „Docent Dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju >>Detaljnije


09.06.2016.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


08.06.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


08.06.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


08.06.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


07.06.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


07.06.2016.
Zanimljivosti - Belgrade University Physical Chemistry Faculty Mentoring Programme trial >>Detaljnije


07.06.2016.
Zanimljivosti - Petnička škola hromatografije i masene spektrometrije >>Detaljnije


07.06.2016.
Ispiti - Uvod u Fizičku hemiju životne sredine >>Detaljnije


07.06.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza - nastavni kolokvijum >>Detaljnije


06.06.2016.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


06.06.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


03.06.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


03.06.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


03.06.2016.
Ispiti - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


03.06.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


01.06.2016.
Zanimljivosti - Poziv za učešće na Drugom Festivalu stvaralaštva mladih u okviru beogradskog sajma knjiga >>Detaljnije


01.06.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


01.06.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


01.06.2016.
Zanimljivosti - Predavanje profesora Ognjena Miljanića (Univerzitet u Hjustonu) na temu Porozni molekulski kristali >>Detaljnije


31.05.2016.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


30.05.2016.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja - predrok >>Detaljnije


30.05.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza - predrok >>Detaljnije


28.05.2016.
Ispiti - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


27.05.2016.
Osnovne studije - Atomistika - promena termina kolokvijuma za dodatnu vežbu - Ramzauer-Taunzendov efekat >>Detaljnije

27.05.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


27.05.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza - vežbe >>Detaljnije


26.05.2016.
Ispiti - Fizika 3 >>Detaljnije


25.05.2016.
Osnovne studije - Atomistika - Dodatni termini za polaganje kolokvijuma za vežbe >>Detaljnije


25.05.2016.
Osnovne studije - Atomistika - Kolokvijum za dodatnu vežbu - Ramzauer-Taunzendov efekat >>Detaljnije


25.05.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


24.05.2016.
Obaveštenje u vezi sa školarinom
Naš Fakultet do sada nije radio ugovore sa samofinansirajućim studentima, što ćemo od naredne školske godine raditi. Sve što je precizirano u vezi sa uplatama dato je u Internom pravilniku o samofinansirajućim studentima.

Jedina sankcija za neuplaćivanje uplata do odredjenog roka (rok za uplatu celokupnog iznosa školarine je 31. maj 2016. godine) je blokada rada aplikacije e-student. To znači da ako student ne uplati školarinu do određenog roka, neće moći da prijavi ispit u tom roku. Prema tome, ako student kasnije uplati školarinu, odblokiraće se aplikacija i moći će da prijavljuje ispite u narednom roku.

Definisanje novih pojedinacnih planova otplate neće biti odobreno, posebno imajući u vidu da je Fakultet socijalno ugroženim kategorijama studenata već smanjio iznose školarina.

Prodekan za nastavu
Vanr. prof. dr Stanka Jerosimić

Prodekan za finansijsko-materijalno poslovanje
Doc. dr Ana Popović-Bijelić


24.05.2016.
Osnovne studije - Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma >>Detaljnije


24.05.2016.
Ispiti - Elektrohemija >>Detaljnije


24.05.2016.
Osnovne studije - Hemijska kinetika - II nastavni kolokvijum >>Detaljnije


22.05.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza - drugi termin kolokvijuma >>Detaljnije


22.05.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza - vežbe >>Detaljnije


20.05.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


19.05.2016.
Specijalističke studije - Odbrana - Specijalistički rad >>Detaljnije


19.05.2016.
Specijalističke studije - Odbrana - Specijalistički rad >>Detaljnije


19.05.2016.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


19.05.2016.
Osnovne studije - Hemijska kinetika >>Detaljnije


19.05.2016.
Stipendije i Konkursi - Beogradska otvorena škola: Konkurs za program Studije budućnosti >>Detaljnije


18.05.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


18.05.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


17.05.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


17.05.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


15.05.2016.
Stipendije i Konkursi - PhD position at the University of Lille 1 in France >>Detaljnije


15.05.2016.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


14.05.2016.
Stipendije i Konkursi - Stipendije Univerziteta u Krakovu za naučne radnike i doktorante >>Detaljnije


13.05.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


13.05.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


11.05.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


11.05.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


11.05.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


10.05.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


10.05.2016.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za izradu naučno-istraživačkih radova i letnjih praksi - Centar za naučno-istraživački rad studenta >>Detaljnije


10.05.2016.
Ispiti - Hemijska kinetika - apsolventski rok u maju >>Detaljnije


08.05.2016.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


08.05.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


08.05.2016.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


06.05.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


06.05.2016.
Osnovne studije - Atomistika - rezultati domaćeg zadatka >>Detaljnije


06.05.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


06.05.2016.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


05.05.2016.
Stipendije i Konkursi - Oglas za dodelu novčane nagrade Fondacije „Sestre Bulajić“ >>Detaljnije


05.05.2016.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


28.04.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


28.04.2016.
Osnovne studije - Fizika 3 >>Detaljnije


28.04.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


28.04.2016.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


27.04.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


27.04.2016.
Osnovne studije - Hemijska kinetika - I nastavni kolokvijum >>Detaljnije


27.04.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


27.04.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


27.04.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


26.04.2016.
Osnovne studije - Hemijska kinetika - Sledeći termin za kolokvijume >>Detaljnije


25.04.2016.
Osnovne studije - Organska hemija - otkazivanje predavanja >>Detaljnije


25.04.2016.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


24.04.2016.
Zanimljivosti - Poslednja akcija dobrovoljnog davanja krvi za 2015/16 >>Detaljnije


22.04.2016.
Zanimljivosti - Besplatan Kurs akademskih veština za studente >>Detaljnije


22.04.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


22.04.2016.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


21.04.2016.
Zanimljivosti - „Kadar da budem kadar“ program za studente >>Detaljnije


21.04.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


21.04.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


20.04.2016.
Stipendije i Konkursi - Program mobilnosti između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Antverpenu >>Detaljnije


17.04.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza - otkazivanje vežbi >>Detaljnije


17.04.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza - drugi termin kolokvijuma >>Detaljnije


15.04.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


15.04.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


13.04.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


13.04.2016.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


13.04.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


24.02.2014.
Osnovne studije - Uvod u fizičku hemiju životne sredine >>Detaljnije


08.04.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


08.04.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


07.04.2016.
Stipendije i Konkursi - ENS Cachan International Scholarship 2016/2017 >>Detaljnije


06.04.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


06.04.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


05.04.2016.
Stipendije i Konkursi - Izbor za predstavnika Fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu >>Detaljnije


03.04.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


01.04.2016.
Osnovne studije - Fizika 3 >>Detaljnije


01.04.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


01.04.2016.
Stipendije i Konkursi - Izbor za predstavnika Fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu - promena prostorije održavanja izbora >>Detaljnije


31.03.2016.
Ispiti - Hemijska kinetika >>Detaljnije


30.03.2016.
Zanimljivosti - Dr Aleksandar Radu - predavanje >>Detaljnije


30.03.2016.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


30.03.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


30.03.2016.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


29.03.2016.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


29.03.2016.
Postovani samofinansirajući studenti,

Fakultet je nedavno izdao Interni pravilnik za samofinansirajuće studente koji možete videti na strani http://www.ffh.bg.ac.rs/propisi.html

Do sada je nekim studentima iz materijalno ugroženih porodica, a na osnovu Pravilnika, smanjena školarina za tekuću školsku godinu. 

Pozivamo studente iz navedenih ili nekih drugih osetljivih grupa da prilože molbu za umanjenje školarine za tekuću školsku godinu, do 15.04.2016. godine, uz dokaze (uverenje o prosečnom mesečnom primanju po članu domaćinstva, izjave svedoka o broju članova domaćinstva, kopije indeksa i izvoda iz matične knjige rodjenih studenata, umrlice preminulih roditelja, rešenja Centra za socijalni rad i slično).

Nakon ovog roka se za tekuću šk. godinu NEĆE odobravati umanjenja.

Prodekan za nastavu vanr. prof. dr St. Jerosimić
Prodekan za finansije doc. dr A. Popovic-Bijelić


29.03.2016.
Stipendije i Konkursi - Izbor za predstavnika Fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu >>Detaljnije


29.03.2016.
Ispiti - Fizička hemija fluida  >>Detaljnije


29.03.2016.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


29.03.2016.
Osnovne studije - Hemijska kinetika - nadoknada termina kolokvijuma i vežbi >>Detaljnije


28.03.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


28.03.2016
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


28.03.2016
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


25.03.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


25.03.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


24.03.2016.
Osnovne studije - Hemijska kinetika - Promena termina vežbi za grupu G2 >>Detaljnije


24.03.2016.
Stipendije i Konkursi - Konkurs Zadužbine Dragoljuba Marinkovića za studente koji poseduju neki oblik hendikepa ili bolesti >>Detaljnije


23.03.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


21.03.2016.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - drugi termin ispita >>Detaljnije


21.03.2016.
Stipendije i Konkursi - Izbor za jednog člana Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu iz reda studenata Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


19.03.2016.
Zanimljivosti - Akcija dobrovoljnog davanja krvi na Hemijskom fakultetu >>Detaljnije


18.03.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


18.03.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


17.03.2016
Zanimljivosti - "Biraš kako komuniciraš", edukacija mladih o pravilnom korišćenju mobilnih telefona >>Detaljnije


16.03.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


16.03.2016.
Osnovne studije - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


16.03.2016.
Osnovne studije - Fizika 1 i Fizika 3 >>Detaljnije


16.03.2016.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


15.03.2016.
Doktorske studije - Studenti doktorskih studija na projektima Ministarstva >>Detaljnije


11.03.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


10.03.2016.
Stipendije i Konkursi - Studentska nagrada Francusko-srpske privredne komore >>Detaljnije


10.03.2016.
Ispiti - Hemijska kinetika >>Detaljnije


09.03.2016.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


09.03.2016.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


07.03.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


04.03.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


04.03.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


03.03.2016.
Osnovne studije - Primena računara u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


03.03.2016.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za stipendiju korejske vlade za postdiplomske studije >>Detaljnije


02.03.2016.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - termin ispita >>Detaljnije


02.03.2016.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


02.03.2016.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


01.03.2016.
Osnovne studije - Teme za završne radove >>Detaljnije


29.02.2016.
Stipendije i Konkursi - Stipendije Pekinškog tehnološkog instituta >>Detaljnije


29.02.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


29.02.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


29.02.2016.
Osnovne studije - Fizika 3 >>Detaljnije


29.02.2016.
Stipendije i Konkursi - Poziv za doktorske studije u Sloveniji >>Detaljnije


29.02.2016.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


28.02.2016.
Ispiti - Elektrohemija >>Detaljnije


28.02.2016.
Ispiti - Fizička hemija fluida  >>Detaljnije


28.02.2016.
Stipendije i Konkursi - Nauka oko nas - Konkurs >>Detaljnije


27.02.2016.
Osnovne studije - Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma >>Detaljnije


27.02.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


26.02.2016.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


26.02.2016
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


26.02.2016.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


26.02.2016.
Osnovne studije - Praktikum iz korišćenja računara >>Detaljnije


26.02.2016.
Osnovne studije - Fizika 3 >>Detaljnije


25.02.2016
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


25.02.2016
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


25.02.2016
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


25.02.2016
Osnovne studije - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


24.02.2016
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


23.02.2016
Doktorske studije - Nove fizičkohemijske metode >>Detaljnije


23.02.2016.
Stipendije i Konkursi - Nagradni konkurs fonda Nenada M. Kostića za najbolje master ili diplomske radove >>Detaljnije


23.02.2016.
Osnovne studije - Hemijska kinetika - početak nastave i vežbi >>Detaljnije


23.02.2016
Zanimljivosti - Učešće u programu obuke TRAIN >>Detaljnije


22.02.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike >>Detaljnije


22.02.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


19.02.2016
Zanimljivosti - Predstavljanje novog sajta za studentske prakse Centra za razvoj karijere >>Detaljnije


19.02.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


19.02.2016.
Stipendije i Konkursi - Program studentskih poseta >>Detaljnije


18.02.2016.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


18.02.2016.
Ispiti - Biofizička hemija 1 - pomeranje termina ispita >>Detaljnije


18.02.2016.
Ispiti - Fizika 2 >>Detaljnije


17.02.2016.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


12.02.2016.
Osnovne studije - Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma >>Detaljnije


12.02.2016.
Stipendije i Konkursi - Stipendije za doktorske studije u Sloveniji >>Detaljnije


11.02.2016.
Ispiti - Uvod u strukturu materije  >>Detaljnije


11.02.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


11.02.2016.
Osnovne studije - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


10.02.2016.
Stipendije i Konkursi - Konkursu LabCitoyen " Zdravlje, životna sredina i ljudska prava" >>Detaljnije


10.02.2016.
Osnovne studije - Fizika III >>Detaljnije


10.02.2016.
Osnovne studije - Interni pravilnik za samofinansirajuće studente >>Detaljnije


09.02.2016.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


09.02.2016.
Ispiti - Praktikum iz matematike >>Detaljnije


05.02.2016
Zanimljivosti - Međunarodna studentska nedelja u Beogradu >>Detaljnije


05.02.2016.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


04.02.2016.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


03.02.2016
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


01.02.2016.
Osnovne studije - Teme za diplomske radove >>Detaljnije


01.02.2016.
Ispiti - Uvod u strukturu materije  >>Detaljnije


01.02.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


01.02.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


01.02.2016.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


31.01.2016.
Ispiti - Fizička hemija plazme >>Detaljnije


31.01.2016.
Zanimljivosti - Predstavljanje Fakulteta na Sajmu obrazovanja >>Detaljnije


30.01.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


30.01.2016.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


30.01.2016.
Osnovne studije - Praktikum iz matematike >>Detaljnije


29.01.2016.
Obavezni preventivni pregled studenta
Obavezni preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu ili treću godinu studija („Službeni glasnik RS“ br. 1/2015) školske 2015/2016. godine, obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte mecicine, prvi sprat, soba 1.10 u periodu od 01.02.2016. do 05.02.2016. Više informacija pogledajte ovde.


29.01.2016.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


27.01.2016.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


27.01.2016.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


26.01.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


26.01.2016.
Master studije - Biosistemi i zračenja >>Detaljnije


26.01.2016.
Master studije - Radijaciona fizika i hemija >>Detaljnije


26.01.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija - promena termina >>Detaljnije


25.01.2016.
Master studije - Spektri i strukture >>Detaljnije


22.01.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


22.01.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


22.01.2016.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


22.01.2016.
Osnovne studije - Statistička termodinamika - rezultati kolokvijuma >>Detaljnije


22.01.2016.
Ispiti - Uvod u strukturu materije  >>Detaljnije


21.01.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


21.01.2016.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za saradnika na MagBioVin projektu >>Detaljnije


21.01.2016.
Stipendije i Konkursi - CEU konkurs za master i doktorske studije >>Detaljnije


21.01.2016.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


21.01.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija plazme >>Detaljnije


20.01.2016.
Osnovne studije - Osnovi fotohemije >>Detaljnije


19.01.2016.
Ispiti - Uvod u strukturu materije  >>Detaljnije


19.01.2016.
Osnovne studije - Rangiranje studenata IV godine >>Detaljnije


19.01.2016.
Stipendije i Konkursi - Izbor članova parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


18.01.2016.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


18.01.2016.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


14.01.2016.
Ispiti - Biološka hemija >>Detaljnije


14.01.2016.
Ispiti - Hemijska kinetika  >>Detaljnije


14.01.2016.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


13.01.2016.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


12.01.2016.
Ispiti - Uvod u strukturu materije  >>Detaljnije


12.01.2016.
Ispiti - Statistička termodinamika  >>Detaljnije


11.01.2016.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


11.01.2016.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


10.01.2016.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


10.01.2016.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za studenta prodekana Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


10.01.2016.
Stipendije i Konkursi - Izbor članova parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


09.01.2016.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


08.01.2016.
Osnovne studije - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


05.01.2016.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


05.01.2016.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


31.12.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


31.12.2015.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


30.12.2015.
Doktorske studije - Studenti doktorskih studija na projektima Ministarstva >>Detaljnije


30.12.2015.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2015. godinu >>Detaljnije


30.12.2015.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


30.12.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


30.12.2015.
Osnovne studije - Fizika 2 >>Detaljnije


30.12.2015.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija i Fizička hemija plazme >>Detaljnije


29.12.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


29.12.2015.
Ispiti - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


28.12.2015.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


25.12.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


25.12.2015.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


24.12.2015.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


24.12.2015.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2015/2016. godinu >>Detaljnije


23.12.2015.
Osnovne studije - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


23.12.2015.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


22.12.2015.
Ispiti - Elektrohemija >>Detaljnije


22.12.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


21.12.2015.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 10-20.12. 2015 >>Detaljnije


21.12.2015.
Specijalističke studije - Odbrana - Specijalistički rad >>Detaljnije


16.12.2015.
Osnovne studije - Osnovi fotohemije >>Detaljnije


15.12.2015.
Osnovne studije - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


14.12.2015.
Ispiti - Novi raspored ispita >>Detaljnije


14.12.2015.
Osnovne studije - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


14.12.2015.
Osnovne studije - Novi raspored ispita >>Detaljnije


13.12.2015.
Zanimljivosti - Akcija dobrovoljnog davanja krvi >>Detaljnije


09.12.2015.
Zanimljivosti - MobiON platforma za mobilnost >>Detaljnije


09.12.2015.
Stipendije i Konkursi - Winter school of theoretical spectroscopy >>Detaljnije


09.12.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


07.12.2015.
Ispiti - Uvod u strukturu materije  >>Detaljnije


07.12.2015.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


07.12.2015.
Master studije - Odabrana poglavlja fizičke hemije životne sredine >>Detaljnije


06.12.2015.
Osnovne studije - Jednokratna zamena termina za predavanje iz Atomske spektrohemije i Radiohemije i nuklearne hemije >>Detaljnije


05.12.2015.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


04.12.2015.
Doktorske studije - Upis na doktorske studije >>Detaljnije


04.12.2015.
Osnovne studije - Uvod u laboratorjski rad >>Detaljnije


03.12.2015.
Master studije - Tema za master rad >>Detaljnije


03.12.2015.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


02.12.2015.
Stipendije i Konkursi - IAESTE - stručna praksa u inostranstvu u toku 2016. godine >>Detaljnije


02.12.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija plazme >>Detaljnije


02.12.2015.
Master studije - Elektrohemija i elektrohemijske metode >>Detaljnije


02.12.2015.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - otkazivanje predavanja >>Detaljnije


02.12.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


02.12.2015.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


02.12.2015.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


01.12.2015.
Doktorske studije - Predavanja o antioksidansima >>Detaljnije


30.11.2015.
Stipendije i Konkursi - International Master SERP-Chem - Admission Campaign 2016 >>Detaljnije


30.11.2015.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


30.11.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


30.11.2015.
Master studije - Biofizička hemija i dinamika neravnotežnih procesa >>Detaljnije


30.11.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


27.11.2015.
Stipendije i Konkursi - Stipendije Vlade Francuske >>Detaljnije


27.11.2015.
Master studije - Biofizička hemija i dinamika neravnotežnih procesa >>Detaljnije


27.11.2015.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


27.11.2015.
Ispiti - Elektrohemija >>Detaljnije


26.11.2015.
Ispiti - Fizička hemija fluida  >>Detaljnije


25.11.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


25.11.2015.
Master studije - Fizičkohemijski aspekti nauke o materijalima >>Detaljnije


24.11.2015.
Stipendije i Konkursi - Prezentacija stipendija Francuskog instituta >>Detaljnije


24.11.2015.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 24.11.2015. >>Detaljnije


24.11.2015.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji>>Detaljnije


24.11.2015.
Master studije - Odabrana poglavlja fizičke hemije životne sredine >>Detaljnije


23.11.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


23.11.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


21.11.2015.
Zanimljivosti - Akcija dobrovoljnog davanja krvi >>Detaljnije


20.11.2015.
Stipendije i Konkursi - Studentske stipendije za kurseve stranih jezika >>Detaljnije


20.11.2015.
Zanimljivosti - Radionica u okvirtu TEMPUS projekta SIPUS >>Detaljnije


20.11.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija>>Detaljnije


20.11.2015.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


19.11.2015.
Doktorske studije - Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima >>Detaljnije


18.11.2015.
Master studije - Odabrana poglavlja fizičke hemije životne sredine >>Detaljnije


16.11.2015.
Zanimljivosti - Fotokonkurs Festivala nauke >>Detaljnije


12.11.2015.
Stipendije i Konkursi - Newcastle PhD stipendije za internacionalne studente >>Detaljnije


12.11.2015.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


10.11.2015.
Master studije - Tema za master rad na Institutu Vinča >>Detaljnije


10.11.2015.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


09.11.2015.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


05.11.2015.
Osnovne studije - Forenzička fizička hemija >>Detaljnije


05.11.2015.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 4.11.2015. >>Detaljnije


03.11.2015.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


03.11.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


03.11.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


03.11.2015.
Ispiti - Elektrohemija >>Detaljnije


02.11.2015.
Doktorske studije - Učešće u projetu TRAIN >>Detaljnije


02.11.2015.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja >>Detaljnije


02.11.2015.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji>>Detaljnije


02.11.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija>>Detaljnije


02.11.2015.
Stipendije i Konkursi - Putujući studentski sajam o studijama u Francuskoj >>Detaljnije


02.11.2015.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


30.10.2015.
Zanimljivosti - Virtuelni sajam zapošljavanja u organizaciji Francusko-srpske privredne komore >>Detaljnije


30.10.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


30.10.2015.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


29.10.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


29.10.2015.
Zanimljivosti - Sajam poslova i praksi „JobFair15 - Kreiraj svoju budućnost!” >>Detaljnije


29.10.2015.
Zanimljivosti - Poziv za učešće na sastanku sa predstavnicom Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije >>Detaljnije


29.10.2015.
Zanimljivosti - Ciklus predstavljanja Fakulteta >>Detaljnije


29.10.2015.
Specijalističke studije - Uvod u forenziku >>Detaljnije


29.10.2015.
Osnovne studije - Forenzička fizička hemija >>Detaljnije


29.10.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


28.10.2015.
Zanimljivosti - DAAD i AvH info seminar na Matematičkom fakultetu >>Detaljnije


28.10.2015.
Zanimljivosti - Predavanje "Tehnike polaganja međunarodno priznatih ispita (FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS)" >>Detaljnije


26.10.2015.
Ispiti - Fizička hemija fluida  >>Detaljnije


26.10.2015.
Stipendije i Konkursi - BBSRC-DTP Funded PhD studentship >>Detaljnije


24.10.2015.
Ispiti - Hemijska kinetika  >>Detaljnije


23.10.2015.
Zanimljivosti - Anketa o kvalitetu doktorskih studija u Srbiji >>Detaljnije


23.10.2015.
Osnovne studije - Fizika 2 >>Detaljnije


23.10.2015.
Osnovne studije -Kvantna hemija >>Detaljnije


21.10.2015.
Master studije - Predlog teme za master rad >>Detaljnije


21.10.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


21.10.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


21.10.2015.
Osnovne studije - Fizika 2 >>Detaljnije


21.10.2015.
Zanimljivosti - Volontiranje na Festivalu nauke 2015 u Beogradu>>Detaljnije


16.10.2015.
Stipendije i Konkursi - PhD position in single molecule transport theory >>Detaljnije


16.10.2015.
Ispiti - Elektrohemija >>Detaljnije


14.10.2015.
Zanimljivosti - Dan zdravlja studenata >>Detaljnije


14.10.2015.
Osnovne studije - Fizika 2 >>Detaljnije


14.10.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


13.10.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


13.10.2015.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


13.10.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


13.10.2015.
Osnovne studije - Fizička organska hemija >>Detaljnije


10.10.2015.
Osnovne studije - Praktikum iz matematike >>Detaljnije


10.10.2015.
Ispiti - Biofizička hemija 1 - oktobarski apsolventski ispitni rok >>Detaljnije


09.10.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


09.10.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


08.10.2015.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


08.10.2015.
Ispiti - Hemijska kinetika  >>Detaljnije


07.10.2015.
Stipendije i Konkursi - Nauka oko nas 7 - Konkurs >>Detaljnije


07.10.2015.
Osnovne studije - Forenzička fizička hemija >>Detaljnije


07.10.2015.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


07.10.2015.
Stipendije i Konkursi - AtoSIM 2.0 Erasmus Mundus master course >>Detaljnije


06.10.2015.
Stipendije i Konkursi - Kampanja „Kultura na DAR 3“ >>Detaljnije


06.10.2015.
Osnovne studije - Fizika 2 >>Detaljnije


06.10.2015.
Osnovne studije - Koloidi – početak nastave >>Detaljnije


05.10.2015.
Osnovne studije - Forenzička fizička hemija >>Detaljnije


05.10.2015.
Osnovne studije - Nastavna sredstva i školski ogledi >>Detaljnije


05.10.2015.
Osnovne studije - Rad za dodatne ESPB >>Detaljnije


05.10.2015.
Osnovne studije - Fizika 2 >>Detaljnije


05.10.2015
Studentski mejlovi

Poštovani studenti,

Od školske 2015/2016. godine, u saradnji sa Računarskim centrom Univerziteta u Beogradu (RCUB), Fakultet je studentima obezbedio studentske e-mail naloge. E-mail naloge imaju svi studenti koji su upisani u tekuću školsku godinu. Više informacija o studentskim e-mail nalozima, možete naći na sledećoj adresi:

http://www.ffh.bg.ac.rs/ffhnet/services/e-mail.shtml

pod sekcijom Studenti.


04.10.2015.
Osnovne studije - Osnovi fotohemije >>Detaljnije


02.10.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji i Praktikum iz matematike u fizičkoj hemiji - upis ocena u indekse >>Detaljnije


02.10.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


02.10.2015.
Osnovne studije - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


02.10.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


02.10.2015
Poštovani studenti,

zbog renoviranja drugih prostorija, nastava će se u jesenjem semestru šk. 2015/16. godine odvijati i u biblioteci Fakulteta. Usled toga, biblioteka će raditi samo u određenim, kraćim terminima svakog dana (raspored je postavljen na vratima).

Laboratorija 252 (za atomsku spektrohemiju) će u određenim terminima biti čitaonica u kojoj će se održavati red i mir. Na vratima 252 stoji preliminarni raspored, koji će važiti od 5. oktobra 2015. godine. Neće biti mogućnosti za iznajmljivanje laptopa, ali će soba imati wifi.

Uz izvinjenje,

prodekan za nastavu.
dr Stanka Jerosimić, vanr. prof.


02.10.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


02.10.2015.
Osnovne studije - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


02.10.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


02.10.2015.
Stipendije i Konkursi - Sajam stipendija Univerziteta u Beogradu >>Detaljnije


01.10.2015.
Poštovani studenti,

Ako imate pitanja vezana za upis osnovnih studija, biću u prostoriji 3720 u petak, 2. oktobra 2015. godine, I u dekanatu Fakulteta (ako neko zeli lični razgovor) u utorak, 6.10. od 11 do 12 casova.

Prodekan za nastavu,
dr Stanka Jerosimić, vanr. prof.


01.10.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


01.10.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija plazme >>Detaljnije


01.10.2015.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


28.09.2015.
Ispiti - Organska hemija - Termin ispita u septembru 3 >>Detaljnije


28.09.2015.
Osnovne studije - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


26.09.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


26.09.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


26.09.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


23.09.2015.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


22.09.2015.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


22.09.2015.
Master studije - Kontrola stanja životne sredine >>Detaljnije


22.09.2015.
Ispiti - Uvod u fizičku hemiju životne sredine  >>Detaljnije


22.09.2015.
Stipendije i Konkursi - Nagrada „Docent Dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju >>Detaljnije


22.09.2015.
Zanimljivosti - Treća konferencija mladih hemičara Srbije >>Detaljnije


21.09.2015.
Ispiti - Broj ispita u roku Septembar 3 >>Detaljnije


21.09.2015.
Ispiti - Istorija i filozofija prirodnih nauka >>Detaljnije


21.09.2015.
Ispiti - Engleski 2  >>Detaljnije


21.09.2015.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


21.09.2015.
Ispiti - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


21.09.2015.
Ispiti - Uvod u strukturu materije  >>Detaljnije


21.09.2015.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


21.09.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


21.09.2015.
Ispiti - Hemijska kinetika  >>Detaljnije


20.09.2015.
Stipendije i Konkursi - Izbor za predstavnika Fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu >>Detaljnije


20.09.2015.
Ispiti - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


19.09.2015.
Ispiti - Raspored ispita u roku Septembar 3 >>Detaljnije


18.09.2015.
Ispiti - Fizička hemija fluida  >>Detaljnije


18.09.2015.
Osnovne studije - Vannastavne aktivnosti. Rad za dodatne ESPB >>Detaljnije


18.09.2015
Osnovne studije - Upis u više godine. Početak školske godine na višim godinama studija >>Detaljnije


17.09.2015.
Stipendije i Konkursi - Izbor za jednog (privremenog) člana Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu iz reda studenata Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


17.09.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


17.09.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


17.09.2015.
Ispitni rok Septembar 3


Na današnjoj sednici Nastavno-naučnog veća Fakultet je, po molbi studenata, odobrio dodatni ispitni rok Septembar 3. Ispitni rok je planiran za period 24-30. septembar 2015. godine. Raspored ispitnog roka će biti istaknut na sajtu u toku sutrašnjeg dana. Odluka Veća je da svaki student može da polaže dva ispita u ovom dodatnom roku.

M. Kuzmanović,
prodekan za nastavu


17.09.2015.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


16.09.2015.
Zanimljivosti - Poziv na predavanje "Oxygen-ion conductivity and charge localization in cerium oxide from first principles" >>Detaljnije


15.09.2015.
Ispiti - Metodika nastave >>Detaljnije


15.09.2015.
Ispiti - Nastavna sredstva i školski ogledi>>Detaljnije


15.09.2015.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - termin ispita u septembru >>Detaljnije


15.09.2015.
Osnovne studije - Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma >>Detaljnije


14.09.2015.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


10.09.2015.
Ispiti - Organska hemija - pomeranje termina ispita >>Detaljnije


10.09.2014.
Ispiti - Forenzička fizička hemija >>Detaljnije


10.09.2015.
Specijalističke studije - Uvod u forenziku >>Detaljnije


09.09.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


08.09.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


08.09.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


07.09.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


07.09.2015.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za studenta prorektora Univerziteta u Beogradu >>Detaljnije


05.09.2015.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


04.09.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


04.09.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


04.09.2015.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


31.08.2015.
Stipendije i Konkursi - Krajnji rok za prijavu doktorske disertacije po starim propisima >>Detaljnije


29.08.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


28.08.2015.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


28.08.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


26.08.2015.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


25.08.2015.
Osnovne studije - Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma >>Detaljnije


25.08.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


25.08.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


24.08.2015.
Ispiti - Primena računara u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


24.08.2015.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


23.08.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza - promena termina ispita >>Detaljnije


21.08.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


20.08.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


20.08.2015.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


16.08.2015.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


15.08.2015.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


15.08.2015.
Ispiti - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


11.08.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


23.07.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


21.07.2015.
Stipendije i Konkursi - Stipendije za master studije na francuskom jeziku u regionu >>Detaljnije


21.07.2015.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


15.07.2015.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


15.07.2015.
Ispiti - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


15.07.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


14.07.2015.
Ispiti - Fizika 3 - pomeranje usmenog ispita >>Detaljnije


13.07.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


11.07.2015.
Ispiti - Organska hemija - upis ocena >>Detaljnije


10.07.2015.
Osnovne studije - Hromatografija i separacione metode - rezultati kolokvijuma >>Detaljnije


09.07.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


09.07.2015.
Stipendije i Konkursi - Festival nauke u Beogradu >>Detaljnije


07.07.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


07.07.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


07.07.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


06.07.2015.
Osnovne studije - Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma >>Detaljnije


06.07.2015.
Ispiti - Organska hemija - pomeranje termina za upis ocena >>Detaljnije


05.07.2015.
Ispiti - Fizika 2 - pomeranje usmenog ispita >>Detaljnije


01.07.2015.
Specijalističke studije - Uvod u forenziku >>Detaljnije


01.07.2015.
Ispiti - Hemijska kinetika - pomeranje početka ispita >>Detaljnije


30.06.2015.
Ispiti - Fizika 3 >>Detaljnije


29.06.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


29.06.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


29.06.2015.
Stipendije i Konkursi - Izrada doktorskih teza na MAGBIOVIN projektu u Institutu “Vinča” >>Detaljnije


26.06.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija - rezultati ispita >>Detaljnije


24.06.2015.
Osnovne studije - Hromatografija i separacione metode - rezultati kolokvijuma >>Detaljnije


24.06.2015.
Ispiti - Elektrohemija >>Detaljnije


23.06.2015.
Ispiti - Fizika 2 - usmeni ispit >>Detaljnije


23.06.2015.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


22.06.2015.
Specijalističke studije - Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize >>Detaljnije


22.06.2015.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


22.06.2015.
Osnovne studije - Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma >>Detaljnije


22.06.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


20.06.2015.
Stipendije i Konkursi - Stipendije za master studije na francuskom jeziku u regionu >>Detaljnije


19.06.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


19.06.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


19.06.2015.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


19.06.2015.
Ispiti - Instrumentalna analiza - promena termina ispita >>Detaljnije


18.06.2015.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


16.06.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


16.06.2015.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


16.06.2015.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


11.06.2015.
Ispiti - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


11.06.2015.
Ispiti - Koloidi - upis ocena >>Detaljnije


10.06.2015.
Osnovne studije - Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma >>Detaljnije


10.06.2015.
Doktorske studije - Nove fizičkohemijske metode >>Detaljnije


10.06.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


09.06.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza - potpisivanje indeksa >>Detaljnije


09.06.2015.
Master studije - Kontrola stanja životne sredine >>Detaljnije


08.06.2015.
Stipendije i Konkursi - Besplatno putovanje za studente sa Palilule >>Detaljnije


08.06.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


08.06.2015.
Stipendije i Konkursi - Noć istraživača - Konkurs >>Detaljnije


05.06.2015.
Osnovne studije - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


05.06.2015.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 25.5. - 5.6.2015. >>Detaljnije


05.06.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


04.06.2015.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


04.06.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


02.06.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


02.06.2015.
Ispiti - Uvod u fizičku hemiju životne sredine - termini ispita >>Detaljnije


02.06.2015.
Osnovne studije - Atomistika - dodatna vežba Ramzauer-Taunsendov efekat >>Detaljnije


02.06.2015.
Ispiti - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


02.06.2015.
Master studije - Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja - termin ispita u junu >>Detaljnije


01.06.2015.
Osnovne studije - Hemijska kinetika >>Detaljnije


01.06.2015.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


29.05.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


29.05.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


28.05.2015.
Zanimljivosti - „Kadar da budem kadar“ program za studente>>Detaljnije


28.05.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


26.05.2015.
Osnovne studije - Fizika 3 >>Detaljnije


26.05.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


23.05.2015.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


23.05.2015.
Ispiti - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


22.05.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


22.05.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


22.05.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


21.05.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


21.05.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


21.05.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


21.05.2015.
Stipendije i Konkursi - Petnička Škola Hromatografije i Masene spektrometrije >>Detaljnije


21.05.2015.
Stipendije i Konkursi - Program neformalnog obrazovanja "Studije budućnosti" >>Detaljnije


19.05.2015.
Zanimljivosti - Predavanje ambasadora Republike Francuske u Rektoratu Univerziteta u Beogradu >>Detaljnije


18.05.2015.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


15.05.2015.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


15.05.2015.
Stipendije i Konkursi - PhD and Postdoctoral Positions in Computational Biophysical and Materials Chemistry at the University of Texas at El Paso >>Detaljnije


15.05.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


14.05.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


14.05.2015.
Stipendije i Konkursi - Oglas za dodelu novčane nagrade Fondacije „Sestre Bulajić“ >>Detaljnije


13.05.2015.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


12.05.2015.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


12.05.2015.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


12.05.2015.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


12.05.2015.
Osnovne studije - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


12.05.2015.
Zanimljivosti - Istraživanje za doktorsku tezu  „Psihološke osobine međuetničkih odnosa u Srbiji" >>Detaljnije


12.05.2015.
Zanimljivosti - Univerzitetske radne prakse – BG Praksa 2015 >>Detaljnije


11.05.2015.
Ispiti - Hemijska kinetika >>Detaljnije


11.05.2015.
Osnovne studije - Hemijska kinetika >>Detaljnije


11.05.2015.
Zanimljivosti - Beogradski sajam zapošljavanja i praksi 2015 >>Detaljnije


11.05.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


10.05.2015.
Osnovne studije - Hromatografija i separacione metode >>Detaljnije


08.05.2015.
Stipendije i Konkursi - Poziv za anketiranje >>Detaljnije


08.05.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


08.05.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


08.05.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


08.05.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


07.05.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


06.05.2015.
Zanimljivosti - Soft Skills Academy seminar >>Detaljnije


06.05.2015.
Osnovne studije - Forenzička fizička hemija >>Detaljnije


06.05.2015.
Specijalističke studije - Uvod u forenziku >>Detaljnije


05.05.2015.
Stipendije i Konkursi - Konkurs Plas@Par laboratorije za doktorske i postdoktorske studente >>Detaljnije


05.05.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


04.05.2015.
Stipendije i Konkursi - Aix-Marseille Université stipendija za PhD studente >>Detaljnije


04.05.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


04.05.2015.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za izradu naučno-istraživačkih radova i letnjih praksi - Centar za naučno-istraživački rad studenta >>Detaljnije


03.05.2015.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


30.04.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


30.04.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


29.04.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


28.04.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


27.04.2015.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


27.04.2015.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


25.04.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


24.04.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


23.04.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


22.04.2015.
Zanimljivosti - Predavanje dr Michael Pravica - Nikola Tesla >>Detaljnije


22.04.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


22.04.2015.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije19.04.2014.
Stipendije i Konkursi - Izbor za predstavnika Fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu >>Detaljnije


17.04.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


17.04.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


17.04.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


15.04.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


15.04.2015.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


14.04.2015.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


14.04.2015.
Ispiti - Hemijska kinetika >>Detaljnije


10.04.2015.
Osnovne studije - Fizika 3 >>Detaljnije


10.04.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


08.04.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


08.04.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


08.04.2015.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


07.04.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


06.04.2014.
Stipendije i Konkursi - Izbor za jednog člana Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu iz reda studenata Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


06.04.2015.
Osnovne studije - Hemijska kinetika >>Detaljnije


02.04.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


01.04.2015.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


01.04.2015.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


01.04.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


31.03.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


30.03.2015.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


30.03.2015.
Osnovne studije - Organska hemija >>Detaljnije


29.03.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


29.03.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


27.03.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


27.03.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


27.03.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


27.03.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


26.03.2015.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


25.03.2015.
Stipendije i Konkursi - Konkurs LabCitoyen 2015 >>Detaljnije


24.03.2015.
Stipendije i Konkursi - Stipendije Republike Turske >>Detaljnije


24.03.2015.
Stipendije i Konkursi - Prvi međunarodni forum za karijerno vođenje i savetovanje u Srbiji >>Detaljnije


24.03.2015.
Zanimljivosti - Pregled vesti iz Centra za razvoj karijere / 10-20.3.2015 >>Detaljnije


23.03.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


20.03.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


20.03.2015.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


20.03.2015.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


20.03.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


20.03.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


20.03.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


19.03.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


18.03.2015.
Stipendije i Konkursi - Coke Summership letnja praksa >>Detaljnije


17.03.2015.
Ispiti - Koloidi >>Detaljnije


16.03.2015.
Ispiti - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


15.03.2015.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


13.03.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


13.03.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


13.03.2015.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


12.03.2015.
Osnovne studije - Atomistika>>Detaljnije


12.03.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


11.03.2015.
Zanimljivosti - Predavanje: „Kako ostaviti pozitivan utisak na razgovoru za posao u IT kompaniji" >>Detaljnije


11.03.2015.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


05.03.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


05.03.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


04.03.2015.
Stipendije i Konkursi - III Konkurs "Ruka u testu" >>Detaljnije


04.03.2015.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


04.03.2015.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


04.03.2015.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


03.03.2015.
Ispiti - Molekulska spektrohemija >>Detaljnije


03.03.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


02.03.2015.
Ispiti - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


02.03.2015.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


27.02.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


27.02.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


27.02.2015.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


27.02.2015.
Osnovne studije - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


27.02.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


27.02.2015.
Stipendije i Konkursi - Studentska nagrada 2015 Francusko-srpske privredne komore >>Detaljnije


27.02.2015.
Osnovne studije - Elektrohemija >>Detaljnije


27.02.2015.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


26.02.2015.
Stipendije i Konkursi - Nauka oko nas 6 - Konkurs >>Detaljnije


26.02.2015.
Osnovne studije -Teme za diplomske radove >>Detaljnije


25.02.2015.
Osnovne studije - Hromatografije i separacionih metoda - početak predavanja >>Detaljnije


24.02.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


24.02.2015.
Osnovne studije - Fizika 3 - Laboratorijske vežbe >>Detaljnije


23.02.2015.
Osnovne studije - Opšti kurs fizičke hemije 2 >>Detaljnije


23.02.2015.
Ispiti - Hemijska kinetika >>Detaljnije


23.02.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


23.02.2015.
Ispiti - Elektrohemija (apsolventski rokovi) >>Detaljnije


23.02.2015.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


22.02.2015.
Osnovne studije - Hemijska termodinamika >>Detaljnije


21.02.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


21.02.2015.
Ispiti - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


21.02.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


21.02.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


19.02.2015.
Osnovne studije - Primena računara u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


19.02.2015.
Osnovne studije - Praktikum iz korišćenja računara >>Detaljnije


19.02.2015.
Doktorske studije - Nove fizičkohemijske metode >>Detaljnije


19.02.2015.
Osnovne studije - Atomistika >>Detaljnije


19.02.2015.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


19.02.2015.
Osnovne studije - Laboratorijske vežbe iz Fizika 3 >>Detaljnije


19.02.2015.
Stipendije i Konkursi - Srbija na vezi >>Detaljnije


19.02.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


19.02.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


Početak prolećnog semestra

Prema kalendaru nastave, prolećni semestar počinje u ponedeljak 23. februara. Preliminarni raspored po godinama biće objavljen na našem sajtu u toku dana. Nastavnici i asistenti će vas, preko studentske strane na sajtu, obaveštavati o eventualnim jednokratnim izmenama u rasporedu, terminima za prijavljivanje vežbi i slično.

M. Kuzmanović, prodekan za nastavu


18.02.2015.
Osnovne studije - Metodika nastave - početak predavanja >>Detaljnije


18.02.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


18.02.2015.
Osnovne studije - Hemijska kinetika - početak predavanja >>Detaljnije


18.02.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


18.02.2015.
Specijalističke studije - Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize - početak predavanja >>Detaljnije


17.02.2015.
Ispiti - Fizika 2 - pomeranje usmenog dela ispita >>Detaljnije


17.02.2015.
Stipendije i Konkursi - Nagradni konkurs fonda Nenada M. Kostića za najbolje master ili diplomske radove iz svih oblasti čiste i primenjene hemije >>Detaljnije


16.02.2015.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


16.02.2015.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ >>Detaljnije


14.02.2015.
Ispiti - Instrumentalna analiza >>Detaljnije


14.02.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


13.02.2015.
Ispiti - Fizika 2 - rezultati pismenog ispita >>Detaljnije


13.02.2015.
Ispiti - Biofizička hemija 1 >>Detaljnije


13.02.2015.
Specijalističke studije - Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize >>Detaljnije


11.02.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


11.02.2015.
Ispit - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


09.02.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


09.02.2015.
Stipendije i Konkursi - Učenje stranih jezika na Kolarcu >>Detaljnije


09.02.2015.
Ispiti - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


08.02.2015.
Stipendije i Konkursi - Izrada doktorskih teza na MagBioVin projektu u Institutu „Vinča“ >>Detaljnije


07.02.2015.
Ispiti - Atomistika >>Detaljnije


06.02.2015.
Ispiti - Radiohemija i nuklearna hemija >>Detaljnije


06.02.2015.
Ispiti - Uvod u strukturu materije - promena termina ispita >>Detaljnije


06.02.2015.
Ispiti - Matematičke metode u fizičkoj hemiji >>Detaljnije


06.02.2015.
Ispiti - Praktikum iz matematike za fizikohemičare >>Detaljnije


06.02.2015.
Stipendije i Konkursi - Srbija na vezi 2015 >>Detaljnije


05.02.2015.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


02.02.2015.
Ispit - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


02.02.2015.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


31.01.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


31.01.2015.
Ispiti - Klasična analitička hemija >>Detaljnije


29.01.2015.
Ispiti - Statistička termodinamika >>Detaljnije


29.01.2015.
Stipendije i Konkursi - Izbor članova parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju - rezultati >>Detaljnije


29.01.2015.
Ispiti - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


29.01.2015.
Ispiti - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


29.01.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


28.01.2015.
Stipendije i Konkursi - ESMT Master`s in Management Program in Berlin >>Detaljnije


27.01.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


26.01.2015.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija i Fizička hemija plazme >>Detaljnije


25.01.2015.
Stipendije i Konkursi - Izbor članova parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


25.01.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


24.01.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


23.01.2015.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


23.01.2015.
Osnovne studije - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


20.01.2015.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


20.01.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


20.01.2015.
Osnovne studije - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


20.01.2015.
Osnovne studije - Uvod u laboratorjski rad >>Detaljnije


19.01.2015.
Odgovor na studentske molbe

Odgovor na studentske molbe za umanjenje školarina se nalazi u Studentskoj službi. Za informacije po tom pitanju se možete obratiti i prodekanu.

M.Kuzmanović, prodekan


19.01.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija fluida >>Detaljnije


19.01.2015.
Ispiti - Uvod u laboratorijski rad >>Detaljnije


19.01.2015.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


19.01.2015.
Ispiti - Uvod u fizičku hemiju životne sredine >>Detaljnije


19.01.2015.
Ispit - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


17.01.2015.
Stipendije i Konkursi - Izbor članova parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


17.01.2015.
Stipendije i Konkursi - Konkurs za studenta prodekana Fakulteta za fizičku hemiju >>Detaljnije


17.01.2015.
Ispiti - Kvantna hemija >>Detaljnije


17.01.2015.
Ispiti - Uvod u strukturu materije >>Detaljnije


16.01.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


14.01.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


14.01.2015.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


13.01.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


12.01.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


12.01.2015.
Osnovne studije - Uvod u laboratorjski rad >>Detaljnije


12.01.2015.
Osnovne studije - Statistička termodinamika >>Detaljnije


12.01.2015.
Osnovne studije - Koloidi >>Detaljnije


12.01.2015.
Ispiti - Fizička hemija čvrstog stanja >>Detaljnije


11.01.2015.
Osnovne studije - Fizička hemija makromolekula >>Detaljnije


09.01.2015.
Osnovne studije - Uvod u laboratorjski rad >>Detaljnije


08.01.2015.
Ispiti - Fizičkohemijska analiza >>Detaljnije


06.01.2015.
Osnovne studije - Atomska spektrohemija >>Detaljnije


05.01.2015.
Osnovne studije - Kvantna hemija >>Detaljnije


©2010 Fakultet za fizičku hemiju