Fakultet za fizičku hemiju - obaveštenja za studente

Obaveštenja

CNIRS

Centar za naučno-istraživački rad studenata (CNIRS) Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu je organizacija studenata pri studentskom parlamentu Fakulteta koja ima za cilj okupljanje studenata i njihovo organizovano uključivanje u naučno-istraživački rad koji se odvija na Fakultetu za fizičku hemiju. Centar je osnovan na konstitutivnoj sednici Studentskog parlamenta 11. januara 2010. godine odlukom odobrenom od strane Nastavno-naučnog veća (NNV).
Članstvo u Centru je dobrovoljno i član Centra može postati svaki student Fakulteta koji je upisao najmanje četvrti semestar studija. Radom Centra rukovodi predsednik Centra koji je ujedno i član Studentskog parlamenta.
Centar objavljuje javne konkurse sa temama studentskih radova na koje se mogu javiti svi redovni studenti Fakulteta koji su upisali najmanje četvrti semestar studija. U toku jedne školske godine, student može dobiti najviše dve teme za izradu radova preko Konkursa. Nakon izrade radova, Centar organizuje Kongres naučno-istraživačkih radova studenata na kome se predstavljaju studentski radovi urađeni u toku školske godine.
Centar organizuje i brojne seminare i predavanja sa ciljem upoznavanja studenata sa novim dostignućima u oblasti fizičko-hemijskih nauka.

Isidora Šušić 2013/0011
cnirs@ffh.bg.ac.rs

Na konstitutivnoj sednici Studentskog parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju, održanoj 28.02.2017. godine, za predsednika Centra za naučno istraživački rad studenata jednoglasno je izabrana Isidora Šušić. Isidora je trenutno student četvrte godine sa prosečnom ocenom 9.44. Završila je Četrnaestu beogradsku gimnaziju (prirodno-matematički smer) kao nosilac Vukove diplome. U toku školovanja je učestvovala na raznim takmičenjima iz fizike, hemije i matematike. Aktivno se bavi promocijom nauke. Kao predstavnik Fakulteta učestvovala je na raznim manifestacijama kao što su Festival nauke 8.0 i 9.0, Noći istraživača, Nauka oko nas, sajmovi obrazovanja i druge. Radila je letnju praksu u okviru Centra za naučno-istraživački rad. Takođe, radila je internship u trajanju od dva meseca u Francuskoj, u školi jezika u Nici.

Pravilnik Centar za naučno-istraživački rad studenata može se preuzeti ovde.

 

©2010 Fakultet za fizičku hemiju