Fakultet za fizičku hemiju - obaveštenja za studente

Obaveštenja

Studentski parlament

Postojanje Studentskog parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju regulisano je 2005. godine Zakonom o visokom obrazovanju. Prvi Studentski parlament u istoriji Fakulteta konstituisan je 23. oktobra 2006. godine. Studentski parlament Fakulteta je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu. Pravo da biraju i da budu birani imaju svi studenti Fakulteta. Studentski parlament ima 18 članova, a formira se tako što u njega ulaze po tri izabrana predstavnika sa svake godine osnovnih i master studija, kao i tri predstavnika doktorskih studija. Za predsednika Studentskog parlamenta u tekućoj školskoj godini izabrana je Aleksandra Stojanović, a za potpredsednika Andrijana Simić. U školskoj 2016/2017. godini članovi Studentskog parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju su:

Predstavnici prve godine osnovnih studija (3 člana):
Anđela Gavran, 2016/0049, email: andjela.gavran@gmail.com
Jovana Joksimović, 2016/0094, email: joksimovic.jovana421@gmail.com
Vedran Milanković, 2016/0005, email: milankovicvedran@gmail.com;

Predstavnici druge godine osnovnih studija (3 člana):

Marija Popov, 2015/0058, email: marijamajapopov@gmail.com
Katarina Ratković, 2015/0012, email: ratkovickatarina01@gmail.com
Marko Jovanović, 2015/0015, email: markohemix33@outlook.com

Predstavnici treće godine osnovnih studija (3 člana):
Tanja Đokić, 2014/0019, email: tanjadjokic56@gmail.com
Andrijana Simić, 2014/0090, email: ana.simic95@hotmail.com
Milan Bukara, 2014/0027, email: milanbuki.95@gmail.com

Predstavnici četvrte godine osnovnih studija (3 člana):
Jovana Vesović, 2013/0009, email: vesovic_jovana@yahoo.com
Tamara Petrović, 2013/0032, email: taamaaraa36@gmail.com
Aleksandra Stojanović, 2013/0067, email: alexstojanovic994@gmail.com

Predstavnik master studija (3 člana):
Jelena Kosijer, 2016/0244, email: kosijer.j@gmail.com
Anka Jevremović, 2016/0212, email: ankajevremovic@gmail.com
Aleksandar Slepčević, 2016/0226, email: aleksandarslepcevic@gmail.com;

Predstavnik doktorskih studija (1 član):
Sanela Kalinović, 2016/0304, email: sanelakalinovic@gmail.com;


Studentski parlament Fakulteta radi u sednicama i do sada je održano 30 sednica. Sednicama Studentskog parlamenta prisustvuje student prodekan po službenoj dužnosti. Na svojim sednicama Studentski parlament razmatrao je mnoga pitanja koja se tiču studenata. Raspravljalo se o implementaciji bolonjskog procesa u nastavne planove i programe Fakulteta, prolaznosti studenata u ispitnim rokovima, ispunjavanja predispitnih obaveza, nastavnim problemima. Pored bavljenja nastavnim pitanjima Studentski parlament se bavio i vannastavnim aktivnostima studenata i podržavao Savez studenata Fakulteta za fizičku hemiju u akcijama koje je organizovala ova organizacija.

©2010 Fakultet za fizičku hemiju