Fakultet za fizičku hemiju - obaveštenja za studente

Obaveštenja

Specijalističke studije - Forenzika


21.09.2017.
Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize
Ispiti iz predmeta Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u septembar 3  ispitnom roku, biće održani u utorak 26.9.2017. sa početkom u 12 h u sobi 144a.

Predmetni nastavnici


13.09.2017.
Obaveštenje o prijavi tema
Dragi studenti,

Poslednji rok za prijavu tema za specijalisticke radove u skolskoj 2016/17. godini je ponedeljak 18.09.2017. godine, do 12.00 časova u sekretarijatu fakulteta. Imajte u vidu da nakon tog roka zakasneli predati materijali se nece uzimati u obzir.

Prijavu teme, mentora i komisije treba da pregleda mentor i uz njegovu saglasnost se materijal dostavlja za Vece.

Skolska godina se zavrsava 30. septembra 2017. godine. Prilikom uspisa u novu sk. godinu, a prema Cenovniku fakulteta, popusti za upis u novu sk. godinu imaju studenti ciji je rad vec uradjen, odnosno cija je tema specijalistickog rada, kao i mentor i komisija, usvojena na Vecu.

Prodekan za nastavu


24.08.2017.
Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize
Ispiti iz predmeta Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u septembarskom  ispitnom roku, biće održani u četvrtak 21.9.2017. sa početkom u 11 h u sobi 144a.

Predmetni nastavnici


24.08.2017.
Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize
Ispiti iz predmeta Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u septembarskom  ispitnom roku, biće održani u četvrtak 31.8.2017. sa početkom u 11 h u sobi 144a.

Predmetni nastavnici


19.05.2016.
Odbrana - Specijalistički rad
Strukovni nutricionista dieteticar Golubović Dubravka , braniće specijalistički rad, pod nazivom „ Metoda forenzičke  radiografije i njena primena , dana  20.5.2016. godine, sa početkom u 13 časova,  u prostoriji 144a Fakulteta za Fizičku hemiju. 


19.05.2016.
Odbrana - Specijalistički rad
Diplomirani biolog Dejan Šorgić, braniće specijalistički rad, pod nazivom  Primena EPR dozimetrije za kvantifikaciju izloženosti visokim dozama radioaktivnog zračenja , dana 20.5.2016. godine, sa početkom u 14 časova, u prostoriji 144a Fakulteta za Fizičku hemiju.


21.12.2015.
Odbrana - Specijalistički rad
Diplomirani hemičar Zorana Jović, braniće specijalistički rad, pod nazivom Određivanje sadržaja opijata morfinske strukture u post mortem materijalu“, dana 23.12.2015. godine, sa početkom u 15 časova, u prostoriji 376 Fakulteta za Fizičku hemiju.


29.10.2015.
Uvod u forenziku 
Predavanja iz predmeta Uvod u forenziku, za studente Specijalističkih strukovnih studija Forenzika, modul 1,  počinju u sredu 4.11. 2015. godine  u 18h, u fizičkohemijskom amfiteatru.

Predmetni nastavnik


10.09.2015.
Uvod u forenziku 
Ispit iz predmeta Uvod u forenziku biće održan u petak 18.9.2015. od 9 h.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


01.07.2015.
Uvod u forenziku 
Ispit iz predmeta Uvod u forenziku biće održan u biblioteci IOFHa u sredu 8.7.2015. od 9 h.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


22.06.2015.
Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize
Ispiti iz predmeta Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u julskom  ispitnom roku, biće održani u utorak 7.7.2015. sa početkom u 10 h u sobi 144a.


06.05.2015.
Uvod u forenziku 
Ispit iz predmeta Uvod u forenziku biće održan u biblioteci IOFHa u sredu 27.5.2015. od 10 h.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


18.02.2015.
Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize - početak predavanja
Predavanja iz predmeta  Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, počinju u ponedeljak 23.2.2015.  u 18.00 h u amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju.


13.02.2015.
Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize
Ispiti iz predmeta Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u februarskom ispitnom roku, biće održani u petak 20.2.2015. sa početkom u 14 h.


30.10.2014.
Uvod u forenziku - početak predavanja

Prvo predavanje na predmetu Uvod u forenziku će biti održano u sredu 05.11.2014. godine u 18.00 h u amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


29.10.2014.
Uvod u forenziku

Obaveštavamo vas o predavanju Nataše Radosavljević Stevanović pod nazivom "Analitika u forenzici - novi forenzički aspekti primene rezultata analize uzoraka zemljista, zuba i biljne vrste Cannabis sativa L" koje će biti održano u sredu 29.10.2014. godine u 12:30.

Više informacija ovde.


22.10.2014.
Uvod u forenziku - apsolventski rok

Ispit iz predmeta Uvod u forenziku biće održan u četvrtak 13.11.2014. godine sa početkom u 12.00 časova u kancelariji 376. Studenti se podsećaju da seminarski rad u elektronskoj formi treba dostaviti predmetnom nastavniku najkasnije tri dana pre ispita. Power Point prezentaciju seminarskog rada nije potrebno praviti. Osim seminarskog rada, studenti na ispitu brane i apstrakte sa predavanja.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


03.10.2014.
Uvod u forenziku - apsolventski rok

Ispit iz predmeta Uvod u forenziku biće održan u sredu 15.10.2014. godine sa početkom u 11.00 časova u kancelariji 376. Studenti se podsećaju da seminarski rad u elektronskoj formi treba dostaviti predmetnom nastavniku najkasnije tri dana pre ispita. Power Point prezentaciju seminarskog rada nije potrebno praviti. Osim seminarskog rada, studenti na ispitu brane i apstrakte sa predavanja.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


26.09.2014.
Odbrana - Specijalistički rad
Student specijalističkih studija Forenzika, Dragana Jeremić, braniće specijalistički rad pod nazivom : „Utvrđivanje zloupotrebe benzodiazepina fizičkohemijskim metodama", dana 30.9. 2014. godine sa početkom u 9.30 h,  u prostoriji 144a Fakulteta za fizičku hemiju.


26.09.2014.
Odbrana - Specijalistički rad
Student specijalističkih studija Forenzika, Mirjana Zečević, braniće specijalistički rad pod nazivom : „Trovanja paracetamolom", dana 30.9. 2014. godine sa početkom u 10.30 h,  u prostoriji 144a Fakulteta za fizičku hemiju.


17.09.2014.
Uvod u forenziku
Ispit iz predmeta Uvod u forenziku biće održan u utorak 23.09.2014. godine sa početkom u 15.00 časova u biblioteci IOFHa (V sprat). Studenti se podsećaju da seminarski rad u elektronskoj formi treba dostaviti predmetnom nastavniku najkasnije tri dana pre ispita. Power Point prezentaciju seminarskog rada nije potrebno praviti. Osim seminarskog rada, studenti na ispitu brane i apstrakte sa predavanja.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić 


08.09.2014.
Odbrana - Specijalistički rad
Student specijalističkih studija Forenzika, Marijana Stefanović, braniće specijalistički rad pod nazivom : „Određivanje sadžaja metanola u postmortem uzorcima krvi", dana 10.9. 2014. godine sa početkom u 14.00 h,  u prostoriji 144a Fakulteta za fizičku hemiju.


27.08.2014.
Uvod u forenziku
Ispit iz predmeta Uvod u forenziku biće održan u sredu 17.09.2014. godine sa početkom u 10.00 časova u biblioteci IOFHa (V sprat). Studenti se podsećaju da seminarski rad u elektronskoj formi treba dostaviti predmetnom nastavniku najkasnije tri dana pre ispita. Power Point prezentaciju seminarskog rada nije potrebno praviti. Osim seminarskog rada, studenti na ispitu brane i apstrakte sa predavanja.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić 


01.08.2014.
Uvod u forenziku
Ispit iz predmeta Uvod u forenziku biće održan u cetvrtak 21.08.2014. godine sa početkom u 10.00 časova u laboratoriji 263. Studenti se podsećaju da pre ispita seminarski rad u elektronskoj formi treba dostaviti predmetnom nastavniku (biljka@ffh.bg.ac.rs).
Power Point prezentaciju seminarskog rada nije potrebno praviti.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


07.07.2014.
Uvod u forenziku
Mole se studenti koji će polagati ispit u julskom ispitnom roku da se emailom jave predmetnom nastavniku (biljka@ffh.bg.ac.rs) do utorka 08.07.2014. do 20 h radi dogovora oko novog datuma polaganja ispita.


16.06.2014.
Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize
Ispiti iz predmeta Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u junskom ispitnom roku, biće održani u sredu 2.7.2014. sa početkom u 10 h u amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju.


04.06.2014.
Uvod u forenziku
U skladu sa pomeranjem termina junskog ispitnog roka za nedelju dana, ispit iz predmeta Uvod u forenziku biće održan u petak 27.06.2014. godine sa početkom u 10.00 časova u biblioteci IOFH. Studenti se podsećaju da najkasnije tri dana pre datuma ispita treba dostaviti seminarski rad predmetnom nastavniku.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


08.05.2014.
Uvod u forenziku
Ispit iz predmeta Uvod u forenziku će u junskom ispitnom roku biti održan u petak 20.06.2014. godine sa početkom u 10.00 časova u biblioteci IOFH. Studenti se podsećaju da najkasnije tri dana pre datuma ispita treba dostaviti seminarski rad predmetnom nastavniku.


06.05.2014.
Odbrana - Specijalistički rad
Inženjer hemijske tehnologije, Tijana Milovanović, student specijalističkih strukovnih studija Forenzika, braniće specijalistički rad pod nazivom: „ Zloupotreba flunitrazepama, ketamina i gama-hidroksibuterne kiseline ”, dana 14.5.2014, sa početkom u 13.30 časova u prostoriji 144a Fakulteta za fizičku hemiju.


06.02.2014.
Odbrana - Specijalistički rad
Student specijalističkih studija Dušan Vasović braniće specijalistički rad pod nazivom : Hidrodinamička teorija detonacije", dana 10.1. 2014. godine sa početkom u 12.00 h,  u prostoriji 144a Fakulteta za fizičku hemiju.


20.12.2013.
Odbrana - Specijalistički rad
Student specijalističkih studija Duška Puzović braniće specijalistički rad pod nazivom: „Određivanje metanola iz uzoraka bitnim u forenzici “, dana 24.12.2013. godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostoriji 144a Fakulteta.


30.10.2013.
Odbrana - Specijalistički rad
Doktor medicine Angelina Andonov , student specijalističkih strukovnih studija Forenzika, braniće specijalistčki rad pod nazivom: „ Veštačenje spornih srodničkih odnosa primenom DNK analiza”, dana 31.10.2013, sa početkom u 16 časova u biblioteci Instituta za opštu i fizičku hemiju.


21.10.2013.
Uvod u forenziku
Predavanja iz predmeta Uvod u forenziku, za studente specijalističkih stukovnih studija Forenzika, modula 1, počinju u sredu 6.11.2013 u 18.00 h u fizičkohemijskom amfiteatru.


19.09.2013..
Uvod u forenzikuForenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize
Ispiti iz predmeta Uvod u forenziku, Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u oktobarskom ispitnom roku, biće održani u petak 27.9.2013. sa početkom u 10 h.


12.04.2013.
Uvod u forenziku
Ispit iz predmeta Uvod u forenziku, za studente specijalitičkih strukovnih studija Forenzika, u aprilskom ispitnom roku, biće održan u četvrtak 25.4.2013. godine sa početkom u 13 h.

Predmetni nastavnik 


18.02.2013.
Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnove forenzičke fizičkohemijske analize
Predavnja iz predmeta Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnove forenzičke fizičkohemijske analize počinju u ponedeljak 25.2.2013 u 18 h u fizičkohemijksom amfitetaru.


16.10.2012.
 Uvod u forenzikuForenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize

Ispiti iz predmeta Uvod u forenzikuForenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u oktobarskom  ispitnom roku, biće održani uponedeljak  22.10.2012. sa početkom u 10h.

Ispiti iz predmeta Uvod u forenzikuForenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u novembarskom  ispitnom roku, biće održani uponedeljak  26.11.2012. sa početkom u 10h.

Ispiti iz predmeta Uvod u forenzikuForenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u decembarskom   ispitnom roku, biće održani uponedeljak  10.12.2012. sa početkom u 10h.


12.10.2012.
Uvod u forenziku
Predavanja iz predmeta Uvod u forenziku, za studente Specijalističkih strukovnih studija Forenzika, modul 1,  počinju u sredu 17.10. 2012. godine  u 18h, u fizičkohemijskom amfiteatru.


31.8.2012.
Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize
Ispiti iz predmeta Forenzička fizičkohemijska analiza i Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize, u septembarskom ispitnom roku, biće održani u četrvrtak 6.9.2012. sa početkom u 14h.

Predmetni nastavnici


14.3.2012.
Dokumentna tehnika
Studenti koji su izabrali izborni predmet Dokumenta tehnika treba da se jave predmetnom nastavniku prof. Bobanu Aniću (boban@ffh.bg.ac.rs) u vezi dogovora oko realizacije nastave.

Predmetni nastavnik


9.3.2012.
Promena termina predavanja iz predmeta DNK analiza
U dogovoru sa studentima, od ponedeljka 12.3.2012. predavanja iz predmeta DNK analiza će se održavati ponedeljkom od 15.30h na Institutu za sudsku medicinu.


6.3.2012.
DNK analiza
Predavanja iz predmeta DNK analiza pocinju u četvrtak 8.3. 2012. od 16h na Institutu za sudsku medicinu, Deligradska 31a.


22.2.2012.
Obaveštenje o početku predavanja
Predavanja iz predmeta Forenzička fizičkohemijska analiza ( Modul 1)  i Osnovi forenzičke fizičkohemijska analize (Modul 2) počinju u ponedeljka 5.3. 2012 godine u 18h u amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju.

Predmetni nastavnici


27.12.2011.
Specijalistički rad - Odbrana
Kandidat Belčić Vladimir, student specijalističkih studija Forenzika, braniće specijalistički rad, pod naslovom:''Uspešnost izolacije DNK iz forenzičkih uzoraka kostiju i zuba'', dana 30.12.2011.godine, sa početkom u 19h, u amfiteatru fakulteta za fizičku hemiju.


10.11.2011.
Obaveštenja za studente specijalističkih studija će se od sada prikazivati ovde.


26.10.2011.
Uvod u forenziku
Predavanja iz predmeta Uvod u forenziku počinju u sredu 2.11.2011. Predavanja će se održavati sredom, u Fizičkohemijskom amfiteatru, na fakultetu za Fizičku hemiju od 18.00h do 20.00h.

Predmetni profesor


©2010 Fakultet za fizičku hemiju