Fakultet za fizičku hemiju - obaveštenja za studente

Obaveštenja

Predsednik Parlamenta

Na svojoj konstitutivnoj sednici, održanoj 28.02.2017. godine, Studentski parlament izabrao je Aleksandru Stojanović za predsednika Studentskog parlamenta Fakulteta za fizičku hemiju.

Aleksandra je student četvrte godine osnovnih studija.

Predsednik parlamenta

Aleksandra Stojanović 2013/0067

email: studparlament@ffh.bg.ac.rs
 

 

 

Na toj sednici za potpredsednika parlamenta izabrana je Andrijana Simić, student treće godine osnovnih studija.


Potpredsednik parlamenta

Andrijana Simić 2014/0090

email: 20140090@student.ffh.bg.ac.rs

 

 

 

 

Takođe, izabrani su i glavni predstavnici godina:


Predstavnik prve godine

Jovana Joksimović 2016/0094

email: 20160094@student.ffh.bg.ac.rs


 

 
Predstavnik druge godine


Marija Popov 2015/0058

email: 20150058@student.ffh.bg.ac.rs

 

 

 


Predstavnik treće godine


Tanja Đokić 2014/0019

email: 20140019@student.ffh.bg.ac.rs

 

 

 


Predstavnik četvrte studija


Tamara Petrović 2013/0032

email: 20130032@student.ffh.bg.ac.rs

 

 

 


Predstavnik master studija


Anka Jevremović 2016/0212

email: 20160212@student.ffh.bg.ac.rs

 

Predstavnik doktorskih studija

Sanela Kalinović 2016/0304

email: 20160304@student.ffh.bg.ac.rs


 

 

 

©2010 Fakultet za fizičku hemiju