Fakultet za fizičku hemiju - obaveštenja za studente

Obaveštenja

Osnovne studije


06.12.2016.
Fizička hemija makromolekula
- Obaveštenje za studente IV godine
Predavanje iz predmeta Fizička hemija makromolekula planirano za četvrtak, 8.12.2016. otkazuje se zbog bolesti nastavnika. 

Predmetni nastavnik


04.12.2016.
Zamena termina predavanja Atomske spektrohemije i Radiohemije
U ponedeljak 05.12.2016. predavanje iz Atomske spektrohemije će početi u 8:30, a iz Radiohemije i nuklearne hemije u 10:15.

M.Kuzmanović, predmetni nastavnik


03.12.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Raspored studenata po terminima grupa iz predmeta Uvod u laboratorijski rad za 5.12. - 9.12.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


26.11.2016.
Statistička termodinamika
Rezultati prvog kolokvijuma iz statističke termodinamike:

2014/0025            100
2014/0023              90
2013/0001              81
2013/0065              80
2013/0045              38
2013/0033              33
2014/0007              20
2014/0047              15 
2014/0012                5

Predmentni asistent


26.11.2016.
Atomska spektrohemija
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Atomske spektrohemije održanog 24.11.2016. se mogu videti ovde.

M.Kuzmanovic, predmetni nastavnik


25.11.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Raspored studenata po terminima grupa iz predmeta Uvod u laboratorijski rad za 28.11. - 2.12.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


24.11.2016.
Fizička hemija makromolekula

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


22.11.2016.
Kvantna hemija
Drugi kolokvijum iz Kvantne hemije biće održan u subotu (3.12.2016) od 8-12 h u amfiteatru.
Zadaci će biti iz oblasti: Šredingerova jednačina, ugaoni momenti, linearni harmonijski oscilator i vodonikov atom.

Predmetni asistent


22.11.2016.
Obaveštenje studentima koji nisu regulisali svoj status u tekućoj 2016/17. godini


Studenti Osnovnih akademskih studija (sa navedenim brojevima indeksa), pozivaju se da regulišu svoj status do 30. Novembra 2016. godine, u suprotnom će biti ispisani sa Fakulteta za fizičku hemiju.

Radi napomene, po ispisu, student može ponovo da upiše isti studijski program početkom nove školske godine, pod uslovom da je stekao najmanje 60 ESPB. Ako nije stekao 60 ESPB, gubi pravo na studiranje na tom studijskom programu.

- 2007/0060 nema regulisan status:
2015 09.10.2015. upis naredne godine

- 2011/0027 nema regulisan status:
2015 12.10.2015. upis naredne godine

- 2007/0002 nema regulisan status:
2015 09.10.2015. upis naredne godine

- 2012/0032 nema regulisan status:
2015 03.11.2015. upis naredne godine

- 2012/0053 nema regulisan status:
2015 25.10.2015. upis naredne godine

- 2012/0069 nema regulisan status:
2015 02.10.2015. upis naredne godine

- 2012/0075 nema regulisan status:
2015 17.11.2015. upis naredne godine

- 2011/0048 nema regulisan status:
2015 13.10.2015. upis naredne godine

- 2011/0034 nema regulisan status:
2015 10.11.2015. upis naredne godine

- 2010/0040 nema regulisan status:
2015 13.10.2015. upis naredne godine

- 2011/0079 nema regulisan status:
2015 09.10.2015. upis naredne godine

- 2013/0003 nema regulisan status:
2015 06.10.2015. upis naredne godine

- 2013/0027 nema regulisan status:
2015 12.10.2015. upis naredne godine

- 2013/0036 nema regulisan status:
2015 06.10.2015. upis naredne godine

- 2013/0042 nema regulisan status:
2015 10.11.2015. upis naredne godine

- 2013/0047 nema regulisan status:
2015 06.10.2015. upis naredne godine

- 2014/0021 nema regulisan status:
2015 25.09.2015. upis naredne godine

- 2014/0044 nema regulisan status:
2015 07.10.2015. upis naredne godine

- 2014/0058 nema regulisan status:
2015 02.10.2015. upis naredne godine

- 2014/0061 nema regulisan status:
2015 08.10.2015. upis naredne godine

- 2014/0065 nema regulisan status:
2015 02.10.2015. upis naredne godine

- 2014/0074 nema regulisan status:
2014 22.07.2014. sa rang liste
2015 28.09.2015. upis naredne godine

- 2014/0093 nema regulisan status:
2014 11.09.2014. sa rang liste
2015 09.10.2015. upis naredne godine

- 2014/0096 nema regulisan status:
2014 10.11.2014. upis posle isteka
2015 03.12.2015. mirovanje

- 2015/0030 nema regulisan status:
2015 10.07.2015. sa rang liste

- 2015/0041 nema regulisan status:
2015 10.07.2015. sa rang liste

- 2015/0097 nema regulisan status:
2015 13.07.2015. sa rang liste

- 2015/0090 nema regulisan status:
2015 13.07.2015. sa rang liste

- 2015/0087 nema regulisan status:
2015 13.07.2015. sa rang liste

- 2015/0086 nema regulisan status:
2015 13.07.2015. sa rang liste

- 2015/0081 nema regulisan status:
2015 13.07.2015. sa rang liste

- 2015/0074 nema regulisan status:
2015 13.07.2015. sa rang liste

- 2015/0071 nema regulisan status:
2015 13.07.2015. sa rang liste

Prodekan za nastavu


21.11.2016.
Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma

Položila je: 

2012/0043         59 poena

Uslovno je položila:

2012/0029         47 poena

Nisu položile:

2011/0041         38 poena
2009/0008         37 poena
2010/0006         25 poena

Predmetni nastavnik


20.11.2016.
Nastavni kolokvijum iz Atomske spektrohemije

Nastavni kolokvijum iz Atomske spektrohemije će se održati u utorak 22.11.2016. u amfiteatru Fakulteta od 16h. U terminu predavanja za Atomsku spektrohemiju u ponedeljak 21. novembra (od 10h) održaće se predavanje iz Statističke termodinamike.

Miroslav Kuzmanović,
predmetni nastavnik


19.11.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Raspored studenata po terminima grupa iz predmeta Uvod u laboratorijski rad za 21.11. - 25.11.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


18.11.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Rezultate prvog nastavnog kolokvijuma iz predmeta Uvod u laboratorijski rad možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


16.11.2016.
Instrumentalna analiza
Spisak studenata koji su položili I nastavni kolokvijum iz Instrumentalne analize možete preuzeti na sledećem linku

Predmetni nastavnik


14.11.2016.
Instrumentalna analiza
Predavanje iz Instrumentalne analize u utorak 15.11.2016. godine neće biti održano zbog bolesti nastavnika. Nadoknada termina će biti u dogovoru sa studentima.

Predmetni nastavnik


11.11.2016.
Kvantna hemija
Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 5.11.2016. pogledajte ovde
Testove možete pogledati u ponedeljak 14.11.2016. od 14-16 h ili u sredu 16.11.2016. na vežbama.

Predmetni asistent


10.11.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Raspored studenata po terminima grupa iz predmeta Uvod u laboratorijski rad za 14.11.-18.11.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


10.11.2016.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Prvi nastavni kolokvijum biće održan u četvrtak, 01. decembra 2016. godine sa početkom od 8 h u FHA (prostorija 368).

Drugi nastavni kolokvijum biće održan u četvrtak, 29. decembra 2016. godine sa početkom od 8 h FHA (prostorija 368).

Predmetni nastavnik
prof. dr Nikola Vukelić


09.11.2016.
Atomska spektrohemija
Rezultati kolokvijuma se mogu videti ovde.

M.Kuzmanovic, predmetni nastavnik


07.11.2016.
Praktikum iz matematike za fizikohemičare - Izmena rasporeda vežbi zbog neradnog dana 11.11.2016.

Grupa petkom 8-10 h:
Petak 11.11.2016. - neradni dan.
Utorak 15.11.2016. - nadoknada vežbi od petka u terminu predavanja (9.30-10 h u amfiteatru).

Grupa četvrtkom 18-20 h:
Četvrtak 10.11.2016. - vežbe po nepromenjenom rasporedu.
Utorak 15.11.2016. - ova grupa ne mora doći u termin predavanja (kada će zapravo biti održana nadoknada vežbi za grupu od petka).

Od sledećeg četvrtka (17.11.2016.) vežbe se nastavljaju po standardnom rasporedu.

Predmetni asistent


04.11.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Raspored studenata po terminima grupa iz predmeta Uvod u laboratorijski rad za 7.11.-11.11.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


03.11.2016.
Fizička hemija makromolekula
Prvi nastavni kolokvijum iz Fizičke hemije makromolekula održaće se u četvrtak, 17.11 u terminu predavanja od 12h u sali „Josif Pančić“ na Kolarcu.

Predmetni nastavnik


02.11.2016.
Fizička hemija plazme i Atomska spektrohemija
3.11.2016. od 8:30 u slušaonici 144A, umesto predavanja iz Fizičke hemije plazme biće održano predavanje iz Atomske spektrohemije.

M.Kuzmanović,
predmetni nastavnik


28.10.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Raspored studenata po terminima grupa iz predmeta Uvod u laboratorijski rad za 31.10.- 4.11.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


26.10.2016.
Kvantna hemija
Prvi kolokvijum iz Kvantne hemije biće održan u subotu (5.11.2016) od 10-14 h u amfiteatru.

Predmetni asistent


21.10.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Raspored studenata po terminima grupa iz predmeta Uvod u laboratorijski rad za 24-28.10.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


19.10.2016.
Otkazivanje predavanja iz Fizičke hemije plazme
20.10.2016. neće se održati predavanje iz Fizičke hemije plazme.

M.Kuzmanović,
predmetni nastavnik


18.10.2016.
Fizička hemija makromolekula
Spisak studenata za vežbe iz FH makromolekula koji treba da dođu 25.10.2016 u 11h.
Na terminu vežbi radiće se sinteza Rezorcinol-formaldehidnog polimera.
Potrebno je da studenti nauče gradivo prvog kolokvijuma.

2013/0106 2012/0029
2013/0005 2013/0021
2013/0072 2013/0032
2011/0003 2013/0038
2011/0047 2013/0063
2011/0070 2013/0066
2010/0061 2013/0092

Studente koji se nisu našli na spisku zamolila bih da mi se jave na mail: bojana@ffh.bg.ac.rs.
Takođe, ukoliko se neko našao na spisku a ne pohađa predmet, zamolila bih da mi se takođe javi na mail.

Predmetni asistent


16.10.2016.
Atomska spektrohemija
U ponedeljak 17. oktobra 2016. se neće održati predavanje iz Atomske spektrohemije.

M.Kuzmanović,
predmetni nastavnik


16.10.2016.
Fizika II
Formiran je spisak studenata Fizičke Hemije po grupama. Vežbe počinju u četvrtak 20.10.2016. godine.
Sa spiskom studenata po grupama dostavljen je i spisak vežbi koje se rade u ovom sesmetru.

dr Mirjana Sarvan


14.10.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Obaveštavaju se studenti da ove nedelje neće biti podele po grupama, tako da je potrebno da budu prisutni na oba termina. Vežbe za grupu G1 u ponedeljak će početi u 9h

Predmetni asistenti


10.10.2016.
Instrumentalna analiza

Uvodno predavanje iz predmeta Instrumentalna analiza biće održano 11.10.2016. godine sa početkom u 9:15 u lab 144a.

Predmetni nastavnik


10.10.2016.
Kvantna hemija

Studenti koji su uradili predispitne obaveze tokom školske 2015/16. godine neće morati ponovo da slušaju predavanja i vežbe i polažu kolokvijume (osim ako to žele).
Za sve druge studente je obavezno prisustvo predavanjima, vežbama i izrada kolokvijuma. 

Minimalan broj ukupnih poena sa kolokvijuma (od maksimalno 45) je 15 (33%) za dobijanje potpisa i izlazak na ispit. 
Minimalan broj poena sa prisustva nastavi (sabiraju se dolasci sa predavanja i vežbi) je 10 (67%) od ukupno 15. 

Predmetni nastavnik
Predmetni asistent


10.10.2016.
Fizika II
Termin za uvodni čas eksperimentalnih vežbi iz Fizike II je promenjem - četvrtak, 13. oktobar, u 9 sati.

iz Laboratorije


09.10.2016.
Atomistika

Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


07.10.2016.
Fizika II
Molim sve studente II godine, koji su se prijavili za eksperimentalne vežbe iz predmeta Fizika II, da dodju na uvodni čas u četvrtak 13.10.2016. godine u 10 sati u Laboratoriju (soba 55) u Dušanovu br. 13.

Dr Mirjana Sarvan


07.10.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Raspored studenata po terminima grupa iz predmeta Uvod u laboratorijski rad za 10-14.10.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


07.10.2016.
Koloidi
Raspored studenata na vežbama možete pogledati ovde

Predmetni asistent


07.10.2016.
Fizička hemija makromolekula
Obaveštenje za studente IV godine

Na prvi termin vežbi iz Fizičke hemije makromolekula potrebno je da dođu svi prijavljeni studenti radi dogovora oko termina i podele u grupe. Prvi termin vežbi održaće se 11.10.2016. sa početkom u 8:30 u laboratoriji 276.

Predmetni asistent


07.10.2016.
Biofizička hemija 1
Uvodno predavanje iz Biofizičke hemije 1 biće održano 10.10.2016. u 10 h u sali „Josif Pančić“ na Kolarcu. Prvi termin vežbi je 18.10.2016.

Predmetni nastavnik


04.10.2016.
Praktikum iz matematike za fizikohemičare
Raspored studenata po grupama iz predmeta Praktikum iz matematike možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


04.10.2016
Matematika 2
Prva predavanja iz Matematike 2 (druga godina) biće u sredu u 10h (u terminu vežbi). Prve vežbe kod kolege Jovića biće od sledeće nedelje.

Predmetni nastavnik


03.10.2016
Forenzička fizička hemija
Prvo predavanje iz predmeta Forenzička fizička hemija u akademskoj 2016/17 godini biće održano u sredu 12.10.2016. godine u 18 h u amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


03.10.2016
Engleski jezik I

Usled odsustva predavača, ove nedelje neće biti nastave iz Engleskog jezika I.

Predmetni nastavnik


03.10.2016
Fizička hemija makromolekula
Prvo predavanje iz predmeta Fizička hemija makromolekula biće održano u četvrtak 6. 10. 2016. u sali „Josif Pančić“ na Kolarcu sa početkom u 12h.

Vežbe počinju u utorak, 11.10. 

Predmetni nastavnik


03.10.2016
Koloidi
Prvo predavanje iz predmeta Koloidi za studente druge godine biće održano 6.10.2016. prema rasporedu.  Vežbe počinju u sredu, 12.10. 2016.

Predmetni nastavnik


30.09.2016.
Atomska spektrohemija
Obaveštavaju se studenti treće godine koji u školskoj 2016/17 godini slušaju predmet ATOMSKA SPEKTROHEMIJA da će prvo predavanje biti održano u četvrtak, 6. oktobra 2016. godine od 14:00 časova, FHA.

Sastanak studenata sa predmetnim asistentom, na kome će biti detaljnije obavešteni o načinu izvođenja eksperimentalnih vežbi i polaganju kolokvijuma, kao i mogućnost iznošenja primedbi na formirane grupe, biće održan u ponedeljak, 3. oktobra 2016. godine od 1015 časova, FHA.

Predmetni asistent


30.09.2016.
Osnovi fotohemije
Obaveštavaju se studenti da će prvo predavanje iz izbornog predmeta Osnovi fotohemije biti u utorak, 11.10.2015. godine u prostoriji 144a. Predavanje počinje u 11 casova.

Predmetni nastavnik


30.09.2015
Nastavna sredstva i školski ogledi
Nastava iz izbornog predmeta Nastavna sredstva i školski ogledi počeće od ponedeljka, 10. oktobra, prema važećem rasporedu.

Andrijana Zekić,
Predmetni nastavnik


30.09.2016.
Fizika 2
Prijavljivanje studenata za eksperimentalne vezbe iz predmeta FIZIKA II :

-          do 5.10.2016.
-          na mejl : miras@ff.bg.ac.rs

Eksperimentalne vezbe nece poceti dok se ne formiraju grupe I uvodni casovi su planirani za nedelju od 10.10. – 14.10.

Dr Mirjana Sarvan, docent


29.09.2016.
Fizička hemija fluida

Prvo predavanje iz predmeta Fizička hemija fluida biće održano u ponedeljak 10.10.2016. u prostoriji 144a sa početkom u 14:15.

Predmetni nastavnik


28.09.2016.
Radiohemija i nuklearna hemija
Prvo predavanje iz predmeta Radiohemija i nuklearna hemija održaće se 03.10.2016. u 8 časova u FHA.

Predmetni nastavnik


21.09.2016.
Atomistika

Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


01.09.2016.
Atomistika

Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Koristim priliku da podsetim studente da, sto se nas tiče, prvi deo ispita (Nastavni kolokvijum) nije potrebno prijavljivati u FIS-u.

Predmetni nastavnik


24.08.2016.
Statistička termodinamika
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Statističke termodinamike:

2013/0026      60
2013/0032      29
2013/0011      16
2013/0106      15
2013/0068      12
2013/0086        5
2013/0092        0

Predmetni asistent,
Branislav Stanković


23.08.2016.
Kvantna hemija 

Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 22.8.2016. pogledajte ovde. Testove možete pogledati u sredu 24.8.2016. od 10h.

Predmetni asistent


16.08.2016.
Statistička termodinamika
Nastavni kolokvijum iz statističke termodinamike će biti održan 24. 8. sa početkom u 14 h u amfiteatru fakulteta.

Predmetni asistent


19.07.2016.
Kvantna hemija 

Termin za popravni za sva tri nastavna kolokvijuma biće ponedeljak (22.08.2016.) s početkom u 12 h u 144a
Napominjem, to nije pismeni ispit, vec još jedna šansa da se poprave rezultati kolokvijuma. 
U jednom testu će biti sadržano gradivo sa sva tri kolokvijuma, bodovaće se ceo test, i važiće se bolji rezultat od ovog celokupnog ili zbira parcijalnih testova.

Predmetni asistent


13.07.2016.
Atomistika

Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


25.06.2016.
Atomistika

Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


21.06.2016.
Hemijska kinetika

Rezultate II nastavnog kolokvijuma održanog 15.06.2016. možete pogledati ovde.
Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili najmanje 40 poena.
Studenti mogu pogledati svoje testove u četvrtak, 23.06.2016. godine, od 10:30 do 11:30 časova, u kabinetu 377.

Predmetni nastavnici


17.06.2016.
Atomistika

Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


15.06.2016.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize održanog 14. 06. 2016. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


13.06.2016.
Kvantna hemija

Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 8.6.2016. pogledajte ovde.

Predmetni asistent


10.06.2016.
Elektrohemija

Poene sa predispitnih obaveza iz Elektrohemije možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


08.06.2016.
Elektrohemija

Rezultate testa TOK 5 možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


07.06.2016.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma održanog 07.06.2016., kao i raspored za vežbe za 08.06.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


07.06.2016.
Fizičkohemijska analiza - nastavni kolokvijum
 I i II nastavni kolokvijum iz predmeta Fizičkohemijska analiza (za studente koji nisu polozili jedan od dva kolokvijuma) biće održan u utorak  14.6.2016. od 12.00-14.00h u amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju. 

Predmetni asistent
Nada Bošnjaković Pavlović


06.06.2016.
Elektrohemija

Rezultate praktičnog dela ispita održanog 06.06.2016. možete pogledati ovde

Predmetni asistenti


03.06.2016.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 3.6.2016. možete pogledati ovde.
Upis bodova u indeks, za sve studente koji završe vežbe, biće u petak, 10.6.2015., u 12h u lab. 274.

Predmetni asistent


03.06.2016.
Fizičkohemijska analiza

Vežba Tečna hromatografija iz Fizičkohemijske analize će biti u utorak 7.6.2016. po sledećem rasporedu:

Grupa FHA2 -11.45h
Grupa FHA3- 12.45h
Grupa FHA1- 13.45h


03.06.2016.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma održanog 03.06.2016. možete pogledati ovde.
Rezultate praktičnog dela ispita održanog 30.05 - 01.06.2016. možete pogledati ovde

Predmetni asistenti


01.06.2016.
Fizičkohemijska analiza

Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


01.06.2016.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 31.5.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


27.05.2016.
Atomistika - promena termina kolokvijuma za dodatnu vežbu - Ramzauer-Taunzendov efekat
U dogovoru sa studentima, termin kolokvijuma za ovu vežbu biće pomeren za utorak 7.6.2016. 14-16 h, u lab.144a.

Predmetni asistent


27.05.2016.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma održanog 27.05.2016. možete pogledati ovde.

Za studente koji su zaključno sa današnjim danom položili sva četiri kolokvijuma za vežbe, praktični deo ispita biće održan u nedelji 30. maja - 03. juna, u odgovarajućim terminima vežbi. Svi studenti koji tada budu polagali treba da dodju na početak svog termina. Za grupe G1 i G3 praktični deo će početi u 12:15 h, za grupu G4 u 16 h i za G2 u 10h. 

Na praktičnom delu ispita eksperimentalni delovi svih vežbi biće rađeni u grupama od po dva studenta, dok će računski deo svako raditi pojedinačno.

Za studente koji su položili prva tri kolokvijuma, ali ne i četvrti, dodatni termin za polaganje IV kolokvijuma biće održan 03. juna, u periodu 9-10 h, u lab.268. Studenti koji tada polože IV kolokvijum praktični deo ispita će polagati u nedelji 06-10. juna.

Predmetni asistenti


27.05.2016.
Fizičkohemijska analiza - vežbe

Vežbe Маsena spektrometrija, ТЕМ i SQUID iz predmeta Fizičkohemijska analiza su u utorak 31.5.2016. u Institutu za nuklearne nauke Vinča. Polazak ka institutu je u 9 h, sa početne stanice autobusa 307 (okretnica tramvaja u Bulevaru Kralja Aleksandra).

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković - Pavlović


25.05.2016.
Atomistika - Dodatni termini za polaganje kolokvijuma za vežbe
Prvi dodatni temin biće održan 3.6.2016. u periodu 10-12 h, u lab. 144a. U ovom terminu studenti koji su do tada položili barem jedan kolokvijum mogu polagati jedan od dva preostala kolokvijuma.

Drugi dodatni termin biće održan 7.6.2016. 14-16 h, u lab.144a. U ovom terminu studenti koji su do tada položili dva kolokvijuma mogu polagati preostali kolokvijum.

Predmetni asistent


25.05.2016.
Atomistika - Kolokvijum za dodatnu vežbu - Ramzauer-Taunzendov efekat
Kolokvijum za ovu vežbu biće održan 3.6.2016. 10-12 h, u lab. 144a.
Studenti koji polože ovaj kolokvijum radiće vežbu u naknadno dogovorenom terminu

Predmetni asistent


25.05.2016.
Atomistika
Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 24.5.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


24.05.2016.
Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma
Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


24.05.2016.
Hemijska kinetika - II nastavni kolokvijum

Drugi nastavni kolokvijum iz Hemijske kinetike zakazan je za sredu, 15.06.2016. godine, u 12:00 časova, u Amfiteatru Fakulteta (FHA, 368).

Studenti koji su položili sve vežbovne kolokvijume i završili sve vežbe mogu da polažu II nastavni kolokvijum, bez obzira da li su položili I nastavni kolokvijum.

Predmetni nastavnici


22.05.2016.
Fizičkohemijska analiza
 - drugi termin kolokvijuma
Drugi termin za polaganje drugog  nastavnog kolokvijuma biće u ponedeljak 30. 05. 2016. godine u 8.00 h u fizičkohemijskom amfiteatru.

Predmetni nastavnik


22.05.2016.
Fizičkohemijska analiza - vežbe

Vežba EPR iz Fizičkohemijske analize će biti u utorak 24.5.2016.po sledećem rasporedu:

Grupa FHA1 - 10.00h
Grupa FHA2 - 11.00h
Grupa FHA3 - 12.00h

Predmetni asistent


20.05.2016.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma održanog 20.05.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


19.05.2016.
Hemijska termodinamika
II nastavni kolokvijum iz Hemijske termododinamike biće u četvrtak 26.05.2016. u 14h.

Predmetni nastavnik


19.05.2016.
Hemijska kinetika
Rezultate nastavnog kolokvijuma održanog 14.05.2016. možete pogledati ovde.
Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili najmanje 40 poena.
Studenti mogu pogledati svoje testove u terminima za vežbe u nedelji od 23. do 27. maja 2016. u laboratoriji 251.

Predmetni nastavnici


18.05.2016.
Kvantna hemija

Termin za popravni za sva tri nastavna kolokvijuma biće u sredu (8.06.2016.) s početkom u 10 h u 144a
Napominjem, to nije pismeni ispit, vec još jedna šansa da se poprave rezultati kolokvijuma. 
U jednom testu će biti sadržano gradivo sa sva tri kolokvijuma, bodovaće se ceo test, i važiće se bolji rezultat od ovog celokupnog ili zbira parcijalnih testova.
Sledeci termin za popravni bice u septembru, i studenti mogu da biraju jedan od ova dva termina.

Predmetni asistent


18.05.2016.
Fizičkohemijska analiza

Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


17.05.2016.
Atomistika
Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 17.5.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


17.05.2016.
Elektrohemija

Rezultati za Tafelovu analizu

Grupa G2 file - Au Pt W Tafel

Grupa G4 file - Au 5 7 9 Tafel

Predmetni asistent


13.05.2016.
Elektrohemija

U nedelji 16-20. maja neće se održavati eksperimentalne vežbe iz Elektrohemije.

Priprema za praktični deo ispita biće održana 23. maja, u lab. 268, u periodu 12 – 17 h (za sve grupe). Nadoknada propuštenih vežbi biće održana u istom terminu.​

Rezultate kolokvijuma održanog 13.05.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


13.05.2016.
Fizičkohemijska analiza

Vežba NMR iz predmeta Fizičkohemijska analiza ce biti u utorak 17.5.2016. na Kliničkom Centru Srbije. Okupljanje je u 13:45 ispred Urgentnog centra KCS.

Predmetni asistent


11.05.2016.
Elektrohemija

Rezultate testa TOK 4 možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


11.05.2016.
Fizička hemija čvrstog stanja

Mole se studenti koji imaju vežbe iz Fizičke hemije čvrstog stanja da dođu u četvrtak 12.05.2016. ispred laboratorije 274 u 8.30h grupe koje imaju vežbe četvrtkom (asistent Đerić), a u 10.30h grupe koje imaju vežbe petkom (asistent Stanković), radi odlaska na vežbe iz Rendgeno strukturne analize.

Predmetni asistent


10.05.2016.
Atomistika
Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 10.5.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


08.05.2016.
Elektrohemija

Rezultate III kolokvijuma iz Elektohemije, održanog 06.maja, možete pogledati ovde.
Raspored studenata po vežbama za dane 09-11. maja možete pogledati ovde.

​Predmetni asistenti


06.05.2016.
Fizičkohemijska analiza

Vezba Skenirajuća elektronska mikroskopija iz fizičkohemijske analize će biti u utorak 10.5.2016. po sledećem rasporedu:

10.30h -  grupa FHA1
11.30h -  grupa FHA2
12.30h  - grupa FHA3

Predmetni asistent


06.05.2016.
Atomistika - rezultati domaćeg zadatka
Rezultate domaceg zadatka iz Atomistike na temu Zemanovog efekta možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


06.05.2016.
Atomistika
Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


06.05.2016.
Hemijska termodinamika
Pošto grupe G2 i G3 nisu imale vežbe 2. i 3.5.2016. zbog praznika, studenti grupe G2 radi nadoknade treba da dođu 10.5.2016. u 14h, a studenti grupe G3 9.5.2016. u 8h. Nezavisno od toga studenti treba da dođu i u svoj redovni termin.

Predmetni asistent,
Aleksandra Pavićević


28.04.2016.
Atomistika
Rezultate kolokvijuma iz Atomistike odrzanog 26.4.2016. mozete pogledati ovde.

Predmetni asistent


28.04.2016.
Fizika
3
Obašetavaju se studenti II godine Fizičke hemije da je ponedeljak 2. maj neradni dan, pa će eksperimentalne vežbe iz Fizike III u terminu od 9. maja 2016. godine raditi studenti grupa FH4 i FH5.

Iz Laboratorije


28.04.2016.
Elektrohemija

Zbog predstojećih praznika i neradnih dana, eksperimentalne vežbe iz Elektrohemije se neće održavati u nedelji 2 - 6. maja.
Vežbe će se nastaviti od ponedeljka, 9. maja.

​Predmetni asistenti


27.04.2016.
Fizičkohemijska analiza

II nastavni kolokvijum iz predmeta Fizičkohemijska analiza biće održan u ponedeljak 16.5.2016. sa početkom u 8.00 h u amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju. 

Predmetni asistent
Nada Bošnjaković Pavlović


27.04.2016.
Hemijska kinetika - I nastavni kolokvijum
Prvi nastavni kolokvijum iz Hemijske kinetike zakazan je za subotu, 14.05.2016. godine, u 10:00 časova, u Amfiteatru Fakulteta (FHA, 368).

Studenti koji su položili I i II vežbovni kolokvijum mogu da polažu I nastavni kolokvijum.

Predmetni nastavnici


27.04.2016.
Fizičkohemijska analiza

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


27.04.2016.
Elektrohemija

Rezultate testa TOK 3 možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


26.04.2016.
Hemijska kinetika - Sledeći termin za kolokvijume
Zbog neradnih dana, sledeći termin za vežbovne kolokvijume na predmetu Hemijska kinetika je u četvrtak, 05.05.2016. godine, u 8:45 časova, u laboratoriji 268 (kolokvijum traje do 10:00).
U ovom terminu moguće je polagati i II vežbovni kolokvijum.

Predmetni asistenti


25.04.2016.
Organska hemija - otkazivanje predavanja
Sala za sednice Hemijskog fakulteta ce u utorak 26. IV biti zauzeta, uključujući i termin 12-14 h, kada se odrzava nastava iz Organske hemije.
Predavanje je stoga otkazano. 

Prodekan za nastavu


22.04.2016.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.
Raspored vežbi po grupama možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


21.04.2016.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike odrzanog 19.4.2016. mozete pogledati ovde.

Predmetni asistent


21.04.2016.
Fizičkohemijska analiza

Vežba Gasna hromatografija iz predmeta Fizičkohemijska analiza je utorak 26.4.2016. u kompaniji Messer Tehnogas u Pančevu. Polazak ka Pančevu je u 8 h, sa Studentskog trga.

Predmetni asistent


17.04.2016.
Fizičkohemijska analiza - otkazivanje vežbi

U utorak, 19. aprila 2016. godine, nema vežbi iz predmeta Fizičkohemijska analiza.

Predmetni asistent


17.04.2016.
Fizičkohemijska analiza
- drugi termin kolokvijuma
Drugi termin za polaganje prvog  nastavnog kolokvijuma biće u ponedeljak 25. 04. 2016. godine u 7.45 h u fizičkohemijskom amfiteatru.

Predmetni nastavnik


15.04.2016.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.
Raspored vežbi po grupama možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


15.04.2016.
Fizičkohemijska analiza

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


13.04.2016.
Atomistika

Prikazati Zemanov efekat na primeru prelaza 2P3/2 <- 2D5/2 (dublet pe-3/2, dublet de-5/2), dakle nacrtati dijagrame energijskih nivoa, obeležiti dozvoljene prelaze i skicirati spektar. Izracunati rastojanje izmedju dve najudaljenije linije ovog prelaza u slučaju kada je intenzitet magnetnog polja 0.4 T.

Predmetni nastavnik


13.04.2016.
Hemijska termodinamika
I nastavni kolokvijum iz hemijske termodinamike (parcijalne molarne veličine i fugasnost + aktivnost) održaće se u četvrtak 28.04.2016 u 14h u amfitetaru FFH.

Predmetni nastavnik


13.04.2016.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 12.4.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


12.04.2016.
Uvod u fizičku hemiju životne sredine

Predavanja na predmetu Uvod u fizičku hemiju životne sredine su obavezna i evidentiraju se. Studenti koji imaju više od tri odsustva sa predavanja neće moći da pristupe polaganju ispita.

Predmetni asistent


08.04.2016.
Elektrohemija

Rezultate II kolokvijuma možete pogledati ovde.
Raspored vežbi po grupama možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


06.04.2016.
Atomistika

Kolokvijum iz Atomistike održan 5.4.2016. niko nije položio.
Na redovne termine za kolokvijume mogu izaći svi studenti, bez obzira da li su ili nisu branili vežbu.

Predmetni asistent


06.04.2016.
Fizičkohemijska analiza
Vežba Elektrohemijske metode analize iz Fizičkohemijske analize će biti u utorak 12.4.2016. u sobi 144a, po sledećem rasporedu:


Grupa 10.00h
1.Plavšić Sonja 2010/0024
2.Marjanović Eva 2011/0001
3.Stojilković Petra 2011/0026
4 .Kuntić Marin 2012/0002
5 .Novaković Mihajlo 2012/0005
6.Milovanović Branislav 2012/0007
7.Pavlović Andrijana 2012/0022
8.Slepčević Aleksandar 2012/0026
9.Kos Kristina 2012/0034
10.Nikolić Jelena 2012/0067
11.Golub Dejana 2012/0081
12.Gloginjić Marko 2012/0011

Grupa 11.00h
1.Stojković Nevena 2007/0002
2.Jovanović Bojana 2011/0054
3.Mitrić Jelena 2012/0004
4.Stanić Milanović Jovana 2012/0018
5.Ilić Jelica 2012/0088
6.Nikčević Sofija 2012/0083
7.Gvoić Maja 2012/0087
8.Stanković Katarina 2012/0077
9.Radinović Kristina 2012/0059
10.Tomić Sofija 2012/0060
11.Vasilijević Sandra 2012/0061
12.Petrović Jelena 2012/0064
13.Jevtić Emilija 2012/0056

Grupa 12.00 h
1.Kos Kristina 2012/0034
2.Džodan Đurđija 2012/0033
3.Jevremović Anka 2012/0012
4.Rmuš Jelena 2012/0014
5.Smiljanić Danijela 2012/0015
6.Cvjetinović Đorđe 2012/0009
7.Mažić Milica 2012/0006
8.Spasojević Irena 2012/0001
9.Paunović Marija 2011/004310
10. Dragojlović Olivera 2011/0005
11,Mravik Željko 2012/040
12..Prijović Danijela 2011/0018
13.Cako Ana-marija 2011/0008

Predmetni asistent


03.04.2016.
Fizičkohemijska analiza
Nastavni kolokvijum iz predmeta Fizičkohemijska analiza biće održan u ponedeljak 11.4.2016. sa početkom u 8.00 h u amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju. Molim studente da budu ispred amfiteatra do 7.45h.

Predmetni asistent
Nada Bošnjaković Pavlović 


01.04.2016.
Fizika 3

Eksperimentalne vežbe za studente iz predmeta FIZIKA III  (grupe FH4 I FH5)  održaće se u ponedeljak 4. aprila u svojim redovnim terminima, na njihov zahtev.

Iz Laboratorije


01.04.2016.
Elektrohemija

Rezultate II kolokvijuma možete pogledati ovde.
Raspored vežbi po grupama možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


30.03.2016.
Atomistika

Rezultate 1. kolokvijuma iz Atomistike održanog 29.3.2016. možete pogledati ovde.
Studenti koji na dosadašnja 4 termina nisu položili 1.kolokvijum, treba da dolaze na vežbe, uče i polažu 2.kolokvijum, na jednom od sledeća 4 termina, počevši od utorka, 5.3.2016.

Predmetni asistent


29.03.2016.
Hemijska termodinamika
Studenti koji dolaze na vežbe iz Hemijske termodinamike ponedeljkom od 8h (grupa G2), 4.4.2016. zbog Dana studenata nisu u obavezi da dodju na navedeni termin vežbi (studenti koji ipak žele da polažu kolokvijum i rade vežbe u ovom terminu, mogu da dodju). Termin za nadoknadu je 5.4.2016. od 14h. Ukoliko nekome ne odgovara ovaj termin nadoknade, potrebno je da se javi asistentu Aleksandri Pavićević mejlom ili lično (u lab.272).

Predmetni asistent,
Aleksandra Pavićević


29.03.2016.
Hemijska kinetika - nadoknada termina kolokvijuma i vežbi
Zbog Dana studenata, 04.04.2016. godine, koji je nenastavni dan na Fakultetu, termin kolokvijuma iz Hemijske kinetike pomera se sa ponedeljka na utorak, 05.04.2016. godine, u 8:45 časova u Amfiteatru Fakulteta.

Studenti iz grupe G3 mogu da nadoknade svoj termin vežbi od ponedeljka, 04.04.2016. godine, u terminu grupe G2, u četvrtak, 07.04.2016. godine, od 12:00 časova.

Predmetni asistenti


28.03.2016.
Elektrohemija

Rezultate nastavnog kolokvijuma održanog 26.03.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


25.03.2016.
Elektrohemija

Rezultate TOK 2 možete pogledati ovde.
Rezultate II kolokvijuma možete pogledati ovde.
Raspored vežbi po grupama možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


25.03.2016.
Fizičkohemijska analiza
Vežba Asignacija IC i Ramanskih traka iz Fizičkohemijske analize će biti u utorak 29.3.2016.u sobi 144a.

Grupa 9.00h
1.Stojković Nevena 2007/0002
2.Jovanović Bojana 2011/0054
3.Mitrić Jelena 2012/0004
4.Stanić Milanović Jovana 2012/0018
5.Ilić Jelica 2012/0088
6.Nikčević Sofija 2012/0083
7.Gvoić Maja 2012/0087
8.Stanković Katarina 2012/0077
9.Radinović Kristina 2012/0059
10.Tomić Sofija 2012/0060
11.Vasilijević Sandra 2012/0061
12.Petrović Jelena 2012/0064
13.Jevtić Emilija 2012/0056
14.Plavšić Sonja 2010/0024
15.Marjanović Eva 2011/0001
16 .Stojilković Petra 2011/0026
17.Kuntić Marin 2012/0002


Grupa 11.00h
1.Kos Kristina 2012/0034
2.Džodan Đurđija 2012/0033
3.Jevremović Anka 2012/0012
4.Rmuš Jelena 2012/0014
5.Smiljanić Danijela 2012/0015
6.Cvjetinović Đorđe 2012/0009
7.Mažić Milica 2012/0006
8.Spasojević Irena 2012/0001
9.Paunović Marija 2011/004310
10.Dragojlović Olivera 2011/0005
11.Mravik Željko 2012/040
12.Prijović Danijela 2011/0018
13.Milovanović Branislav 2012/0007
14.Pavlović Andrijana 2012/0022
15.Slepčević Aleksandar 2012/0026
16.Kos Kristina 2012/0034
17.Nikolić Jelena2012/0067
18.Golub Dejana 2012/0081
19.Gloginjić Marko 2012/0011

Predmetni asistent


24.03.2016.
Hemijska kinetika - Promena termina vežbi za grupu G2

Termin za vežbe iz predmeta "Hemijska kinetika" za grupu G2 četvrtkom pomera se sa 14 časova na 12 časova, tako da je novi termin za vežbe ove grupe četvrtkom od 12 do 16 časova.

Predmetni asistent


23.03.2016.
Atomistika

Rezultate 1. kolokvijuma iz Atomistike održanog 22.3.2016. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


18.03.2016.
Fizičkohemijska analiza
Vežba Ramanska spektroskopija iz Fizičkohemijske analize će biti u četvrtak 24.3.2016.po sledećem rasporedu:

Grupa 9.00h
1.Kos Kristina 2012/0034
2.Džodan Đurđija 2012/0033
3.Jevremović Anka 2012/0012
4.Rmuš Jelena 2012/0014
5.Smiljanić Danijela 2012/0015
6.Cvjetinović Đorđe 2012/0009
7.Mažić Milica 2012/0006
8.Spasojević Irena 2012/0001
9.Paunović Marija 2011/004310
10.Dragojlović Olivera 2011/0005
11.Mravik Željko 2012/040
12.Prijović Danijela 2011/0018

Grupa 10.00h
1.Plavšić Sonja 2010/0024
2.Marjanović Eva 2011/0001
3.Stojilković Petra 2011/0026
4 .Kuntić Marin 2012/0002
5 .Novaković Mihajlo 2012/0005
6.Milovanović Branislav 2012/0007
7.Pavlović Andrijana 2012/0022
8.Slepčević Aleksandar 2012/0026
9.Kos Kristina 2012/0034
10.Nikolić Jelena2012/0067
11.Golub Dejana 2012/0081
12.Gloginjić Marko 2012/0011

Grupa 12.15h
1.Stojković Nevena 2007/0002
2.Jovanović Bojana 2011/0054
3.Mitrić Jelena 2012/0004
4.Stanić Milanović Jovana 2012/0018
5.Ilić Jelica 2012/0088
6.Nikčević Sofija 2012/0083
7.Gvoić Maja 2012/0087
8.Stanković Katarina 2012/0077
9.Radinović Kristina 2012/0059
10.Tomić Sofija 2012/0060
11.Vasilijević Sandra 2012/0061
12.Petrović Jelena 2012/0064
13.Jevtić Emilija 2012/0056

Predmetni asistent


18.03.2016.
Elektrohemija

Rezultate I kolokvijuma možete pogledati ovde.
Raspored vežbi po grupama možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


16.03.2016.
Atomistika

Rezultate 1. kolokvijuma iz Atomistike održanog 15.3.2016. možete pogledati ovde, a kolokvijuma održanog 7.3.2016. ovde.

Predmetni asistent


16.03.2016.
Hromatografija i separacione metode
Predavanje iz Hromatografije i separacionih metoda održaće se u četvrtak, 17.03.2016, od 10:30 do 12 sati u slušaonici 144A.

Predmetni asistent


16.03.2016.
Fizika 1 i Fizika 3

Usled iznajmljivanja prostorije 61 studentima Biološkog fakulteta, Fizički fakultet je promenio slušaonicu u kojoj se održavaju vežbe i predavanja iz predmeta Fizika 3. Vreme je ostalo isto, ali je prostorija promenjena u prostoriju 36 na III spratu u Dušanovoj ulici. Prema tome, predavanja iz Fizike III se odvijaju petkom od 9 do 12 časova u prostoriji 36, a računske vežbe svakog drugog petka od 12 do 14 časova u prostoriji 36.

Računske vežbe iz Fizike 1 se održavaju od 13 do 14 časova u amfiteatru 60, a od 14 do 15 časova u prostoriji 36.

Prodekan za nastavu


11.03.2016.
Elektrohemija

Rezultate TOK 1 možete pogledati ovde.
Rezultate I kolokvijuma možete pogledati ovde.
Raspored vežbi po grupama možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


07.03.2016.
Fizičkohemijska analiza
Vežba Infracrvena spektroskopija iz Fizičkohemijske analize će biti u četvrtak 17.3.2016.po sledećem rasporedu:

Grupa 9.00h
1.Plavšić Sonja 2010/0024
2.Marjanović Eva 2011/0001
3.Stojilković Petra 2011/0026
4 .Kuntić Marin 2012/0002
5 .Novaković Mihajlo 2012/0005
6.Milovanović Branislav 2012/0007
7.Pavlović Andrijana 2012/0022
8.Slepčević Aleksandar 2012/0026
9.Kos Kristina 2012/0034
10.Nikolić Jelena2012/0067
11.Golub Dejana 2012/0081
12.Gloginjić Marko 2012/0011

Grupa 10.00h
1.Kos Kristina 2012/0034
2.Džodan Đurđija 2012/0033
3.Jevremović Anka 2012/0012
4.Rmuš Jelena 2012/0014
5.Smiljanić Danijela 2012/0015
6.Cvjetinović Đorđe 2012/0009
7.Mažić Milica 2012/0006
8.Spasojević Irena 2012/0001
9.Paunović Marija 2011/004310
10. Dragojlović Olivera 2011/0005
11.Mravik Željko 2012/040
12..Prijović Danijela 2011/0018

Grupa 12.15h
1.Stojković Nevena 2007/0002
2.Jovanović Bojana 2011/0054
3.Mitrić Jelena 2012/0004
4.Stanić Milanović Jovana 2012/0018
5.Ilić Jelica 2012/0088
6.Nikčević Sofija 2012/0083
7.Gvoić Maja 2012/0087
8.Stanković Katarina 2012/0077
9.Radinović Kristina 2012/0059
10.Tomić Sofija 2012/0060
11.Vasilijević Sandra 2012/0061
12.Petrović Jelena 2012/0064
13.Jevtić Emilija 2012/0056

Predmetni asistent


04.03.2016.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.
Raspored vežbi po grupama: G1, G2, G3, G4.

Predmetni asistent


04.03.2016.
Fizičkohemijska analiza
Računske vežbe iz predmeta Fizičkohemijska analiza če biti odrzane u ponedeljak 7.3.2016. godine u prostoriji 144a po sledećem rasporedu:
10.00 - 13.00 h - studenti sa brojem indeksa od 2012/0001 do 2012/0022
13.00 - 16.00 h - ostali studenti

Predmetni asistent
N
ada Bošnjaković-Pavlović


03.03.2016.
Primena računara u fizičkoj hemiji

Prvo predavanje iz predmeta Primena računara u fizičkoj hemiji za studente treće godine Fakulteta za fizičku hemiju održaće se u petak 4.3.2016. godine sa početkom u 10 časova.
Vežbe iz predmeta počinju u petak 11.3.2016. godine prema utvrđenom rasporedu.

Predmetni asistent


01.03.2016.
Teme za završne radove
Raspodela tema završnih radova na osnovnim studijama, obaviće se u petak, 4. marta, u 10 časova u sobi 144A (hidro soba).
Pozivaju se svi studenti koji su u tekućoj skolskoj godini upisali Završni rad (diplomski rad).

Prodekan za nastavu


29.02.2016.
Fizika 3
Spisak studenta po grupama za eksperimentalne vežbe iz predmeta Fizika III možete preuzeti ovde.

Dr Mirjana Sarvan


29.02.2016.
Fizičkohemijska analiza
Predavanja iz predmeta Fizičkohemijska analiza počinju u petak 4.3.2016. godine u 12h u amfitetaru fakulteta za fizičku hemiju. Vežbe počinju u ponedeljak 7.3.2016. godine.

Predmetni nastavnik


27.02.2016
Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma

Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Atomistike možete pogledati ovde
.

Predmetni nastavnik


27.02.2016.
Atomistika

Vežbe iz predmeta Atomistika počinju u ponedeljak, 29.2.2016. (za G1 od 8h). Predavanja počinju takođe u ponedeljak, od 12 i 15.
Raspored studenata po grupama možete pogledati ovde

Studenti koji nisu raspoređeni po grupama mogu doći prve nedelje u bilo koji termin da se jave, pa će naknadno biti raspoređeni.
Prvi termin za polaganje kolokvijuma biće utorak 8.3.2016.

Predmetni asistent​


26.02.2016.
Elektrohemija

Prvo predavanje iz predmeta Elektrohemija biće održano u utorak, 01.03.2016. godine, prema rasporedu nastave za III godinu studija.
​Vežbe na ovom predmetu počinju od ponedeljka, 07.03.2016. godine, prema rasporedu koji će biti istaknut u petak, 04.03.2016. godine, za sve studente bez obzira na to da li su položili kolokvijum za vežbe.

Predmetni asistenti


26.02.2016.
Praktikum iz korišćenja računara
Dogovor u vezi predavanja i vežbi iz predmeta Praktikum iz korišćenja računara za stuente prve godine Fakulteta za fizičku hemiju održaće se u sredu 2.3.2016. godine u lab. 144a sa početkom u 16 časova. Pozivaju se svi studenti koji su izabrali predmet da dođu na sastanak.

Predmetni asistent


26.02.2016.
Fizika 3
Obaveštavaju se studenti II godine Fizičke Hemije koji su se prijavili za eksperimentalne vežbe  iz predmeta FIZIKA III  da dođu na uvodni čas u ponedeljak  29.02. 2016.  u 10 sati u Laboratoriju u Duš anovoj 13.

Dr Mirjana Sarvan


25.02.2016
Molekulska spektrohemija
Prvo predavanje iz predmeta Molekulska spektrohemija biće održano u četvrtak, 3.3.2016 godine, sa početkom u 10h. Mole se studenti da u toku prve nedelje dođu u laboratoriju 350 u terminu svoje grupe radi dogovora oko vežbi sa predmetnim asistentima.

Predmetni nastavnik


23.02.2016
Hemijska kinetika - početak nastave i vežbi
Nastava na predmetu Hemijska kinetika u prolećnom semestru akademske 2015/16. godine počinje u ponedeljak, 29.02.2015. godine, u 10:00 časova, u amfiteatru Fakulteta.

Vežbe na ovom predmetu počinju od ponedeljka, 07.03.2016. godine, prema rasporedu nastave za III godinu studija, za sve studente bez obzira na to da li su položili vežbovni kolokvijum.

Predmetni nastavnici


19.02.2016.
Kvantna hemija

Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 18.2.2016. pogledajte ovde. 
Testove mozete pogledati u ponedeljak.

Predmetni asistent


18.02.2016
Koloidi
Izvlačenje tema za drugi obavezni seminarski rad na predmetu Koloidi, koji se radi kod prof. Dondur, biće održano u četvrtak, 25.02.2016. godine, u 10:00 časova, u laboratoriji 361.

Studenti, koji su zbog ispitnih obaveza na drugim predmetima sprečeni da se lično pojave u naznačenom terminu, mogu ovlastiti nekog od kolega da umesto njih izvlači temu, ali je to potrebno najaviti e-mail-om na aleksandar.jovic@ffh.bg.ac.rs, najkasnije dan ranije.

Predmetni nastavnici


12.02.2016
Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma

Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Atomistike možete pogledati ovde
.

Predmetni nastavnik


11.02.2016.
Praktikum iz matematike za fizikohemičare
Fаkultet je doneo odluku dа svаki student može otvoriti službeni mejl nа fаkultetskoj mreži. Zа detаljnije obаveštenje studenti trebа dа se obrаte studentskoj službi. Ubuduće se neće odgovаrаti nа mejlove koji stižu sа privаtnih mejl аdresа.

Predmetni profesor,
prof. dr Nikola Vukelić


10.02.2016.
Fizika III
Molim studente koji planiraju da rade eksperimenalne vežbe iz predmeta FIZIKA III, da se prijave mejlom do 25.02. na miras@ff.bg.ac.rs radi evidentiranja broja studenata i formiranja grupa.

Uvodni časovi se planiraju od 29.02.2016.

Dr Mirjana Sarvan


10.02.2016.
Interni pravilnik za samofinansirajuće studente
Poštovani samofinansirajući studenti,

Od skoro je usvojen interni pravilnik za samofinansirajuće studente. Nalazi se na strani http://www.ffh.bg.ac.rs/propisi.html

Prodekan za nastavu


​​​​​01.02.2016.
Teme za diplomske radove

Poštovani studenti, spisak tema mogućih diplomskih radova za studente IV godine osnovnih studija fizičke hemije, možete pogledati OVDE.
Teme koje u zagradama imaju brojeve indeksa ne znači da su zauzete, već da su studenti izrazili želju da sa odredjenim nastavnikom rade temu. Ta praksa ce biti ukinuta vecć sledece godine.

Do početka prolećnog semestra slobodni ste da sa nastavnicima razgovarate o predloženim temama, da se informisšte, kako biste mogli da se odlučite. Na sastanku sa prodekanom za nastavu, koji ce se održati prve nedelje prolećnog semestra, studenti će birati teme prema rangu koji je vec objavljen. Prednost, dakle, imaju bolji studenti. 

St. Jerosimić,
Prodekan za nastavu


01.02.2016.
Kvantna hemija

Upis predispitnih bodova u indekse biće 8.2.2016. od 10 h u laboratoriji 252. 
Potrebno je da dođu svi studenti koji su u jesenjem semestru, školske 2015/2016, slušali Kvantnu hemiju.

Predmetni asistent


01.02.2016
Fizička hemija makromolekula
Rezultate polaganja 1. i 2. nastavnog kolokvijuma iz Fizičke hemije makromolekula možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik
Prof. dr G. Ćirić-Marjanović


01.02.2016
Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma

Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Atomistike možete pogledati ovde

Testovi se mogu pogledati danas (01.02.2016.) u 12.30h, kao i u neko drugo vreme koje odgovara studentima,
molim da mi eventualno zainteresovani puste mail da se dogovorimo.

Predmetni nastavnik


30.01.2016.
Kvantna hemija

Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 30.1.2016. pogledajte ovde. 
Testove možete pogledati u ponedeljak.

Predmetni asistent


30.01.2016.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Broj osvojenih bodova sa predispitnih obaveza možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


30.01.2016.
Praktikum iz matematike
Broj osvojenih bodova sa predispitnih obaveza možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


26.01.2016.
Kvantna hemija

Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 23.1.2016. pogledajte ovde.
Podsećam da je termin za popravni 3. kolokvijuma pomeren od petka za subotu u 10 h. 
Testove možete pogledati u četvrtak posle 14h ili u subotu posle termina za popravni 3. kolokvijum (14h).

Predmetni asistent


26.01.2016.
Kvantna hemija - promena termina

Termin za popravni 3. kolokvijuma iz Kvantne hemije biće subota (30.1.2016) od 10-14 h u amfiteatru, umesto u petak.

Predmetni asistent


22.01.2016.
Fizička hemija makromolekula
Nakon završetka popravnog termina za prvi i drugi nastavni kolokvijum 28.01.2016. (očekuje se u 14 časova), studenti treba da donesu sve izveštaje i indekse na potpis. Prethodno je neophodno da mi studenti pošalju izveštaje mejlom na pregled i da dobiju od mene potvrdu da su izveštaji u redu.

Predmetni asistent,
dr Aleksandra Rakić


22.01.2016.
Kvantna hemija
Termin za popravni za sva tri nastavna kolokvijuma biće održan u četvrtak (18.02.2016.) s početkom u 10 h u biblioteci. 
Napominjem, to nije pismeni ispit, vec još jedna šansa da se poprave rezultati kolokvijuma. 
U jednom testu će biti sadržano gradivo sa sva tri kolokvijuma, bodovaće se ceo test, i važiće se bolji rezultat od ovog celokupnog ili zbira parcijalnih testova.

Predmetni asistent


22.01.2016.
Statistička termodinamika
Poeni osvojeni iz računarskih vežbi su:

2013/0005                            4.55
2013/0026                            4.4
2013/0105                            3.8
2013/0001                            3.75
2009/0057                            3
2011/0080                            3    
2013/0049                            2.5
2013/0034                            2
2013/0038                            2
2013/0029                            1.25 
2011/0003                            1        
2013/0051                            1
2013/0074                            1
2013/0016                            1
2013/0087                            0.75
2013/0060                            0.75
2013/0092                            0.75
2013/0012                            0.75
2013/0048                            0.75

Predmetni asistent,
Branislav Stanković


22.01.2016.
Statistička termodinamika - rezultati kolokvijuma
Rezultati "Kolokvijuma iz računarskih metoda u statističkoj termodinamici" održanog 22. 1. 2016.:

2013/0026                    3,70
2013/0105                    3,45
2013/0012                    3,00
2013/0087                    2,95
2013/0005                    2,75
2013/0034                    2,60
2013/0060                    2,45
2008/0013                    2,30
2013/0038                    2,10
2013/0074                    1,95
2013/0041                    1,65
2013/0051                    1,60

Studenti testove mogu pogledati kod profesora.

Predmetni asistent,
Branislav Stanković


21.01.2016.
Kvantna hemija
Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 16.1.2016. pogledajte ovde. 
Testove možete pogledati u subotu posle termina za popravni II kolokvijum (14h) ili iduće nedelje.

Predmetni asistent


21.01.2016.
Atomska spektrohemija
Nastavni kolokvijum iz predmeta ATOMSKA SPEKTROHEMIJA biće održan u utorak, 26. januara 2016. godine, od 10 do 12 časova, Amfiteatar FFH.

Dragan Ranković,
predmetni asistent


21.01.2016.
Fizička hemija plazme
Nastavni kolokvijum iz predmeta FIZIČKA HEMIJA PLAZME biće održan u ponedeljak, 25. januara 2016. godine, od 10 do 12 časova, Amfiteatar FFH.

Dragan Ranković,
predmetni asistent


20.01.2016.
Osnovi fotohemije
Rezultate drugog nastavnog kolokvijuma iz izbornog predmeta Osnovi fotohemije možete pogledati ovde.

Dušan Dimić,
predmetni asistent


19.01.2016.
Rangiranje studenata IV godine
Rangiranje studenata IV godine, koji imaju pravo da biraju diplomske radove, prema usvojenoj formuli, je prikazano OVDE.
Studenti koji su upisali Završni rad, a možda ih nema na spisku, molim da me kontaktiraju.
Teme za diplomske radove će biti objavljene najkasnije početkom februara.

Prodekan za nastavu
Stanka Jerosimić


18.01.2016.
Atomska spektrohemija
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Atomske spektrohemije održanog 13.01.2016. se mogu videti ovde.

M.Kuzmanović


18.01.2016.
Statistička termodinamika
Rezultati popravnog kolokvijuma iz Statističke termodinamike:

2013/0012     17
2013/0041       5
2013/0029       5

Ukoliko neko od studentata želi da pogleda svoj kolokvijum, potrebno je da se javi e-mailom i predloži par termina koji mu odgovaraju.

Predmetni asistent,
Branislav Stanković


14.01.2016.
Fizička hemija makromolekula
Popravni termin za prvi i drugi nastavni kolokvijum biće održan u četvrtak, 28.01.2016. sa početkom u 12 h u velikom hemijskom amfiteatru (VHA). Do sada mi se javilo 7 kolega za prvi i 5 kolega za drugi kolokvijum. Ukoliko ima još zainteresovanih kolega, treba da mi se jave mejlom.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


13.01.2016.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Rezultate II nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


11.01.2016.
Uvod u laboratorijski rad
Nastavni kolokvijum iz Uvoda u laboratorijski rad za studente I godine FFH-a održaće se 18.01.2016. u 16h u amfitetaru i odgovarajućim laboratorijama.

Nikola Cvjetićanin 


11.01.2016.
Kvantna hemija
Tačne rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 26.12.2015. pogledajte ovde. Testove možete pogledati u sredu (13.1) ili cetvrtak (14.1) od 14h.

Predmetni asistent


10.01.2016.
Atomska spektrohemija
Predavanje iz Atomske spektrohemije u ponedeljak 11. januara će se održati od 8:30, po dogovoru sa nastavnikom iz Radiohemije.

M.Kuzmanović


08.01.2016.
Radiohemija i nuklearna hemija
Poseta Kliničkom centru Srbije će biti u ponedeljak i utorak 11.01. i 12.01. Za studente iz grupa koje imaju vežbe iz Atomske spektromije u utorak, posetiće KCS u ponedeljak u 11 časova. Ostali studenti će posetiti KCS narednog dana u istom terminu. Okupljanje studenata je u 10:45.
Po dogovoru sa predmetnim nastavnikom iz Atomske spektrohemije predavanje iz tog predmeta se pomera sa 10:15 na 08:30 časova.

Predmetni asistent


05.01.2016.
Statistička termodinamika
Rezultati drugog nastavnog kolokvijuma iz Statističke termodinamike:

2013/0105        75
2013/0005        70
2013/0038        65
2013/0034        45
2013/0041        45
2013/0029        15
2013/0045         2
2013/0012         1

Kolokvijumi se mogu pogledati pre termina sledećih vežbi.

Predmetni asistent,
Branislav Stanković


31.12.2015.
Kvantna hemija
Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 26.12.2015. pogledajte ovde.

Predmetni asistent


31.12.2015.
Atomska spektrohemija
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Atomske spektrohemije održanog 28.12.2015. se mogu videti ovde.

M.Kuzmanović,
predmetni nastavnik


30.12.2015.
Kvantna hemija
Termini za popravne kolokvijume iz predmeta Kvantna hemija su sledeći (svi se održavaju u amfiteatru):
1. kolokvijum: subota, 16.1.2016. od 10 do 14.
2. kolokvijum: subota, 23.1.2016. od 10 do 14.
3. kolokvijum: petak, 29.1.2016. od 8 do 12h.

Predmetni asistent


30.12.2015.
Fizika 2

Obaveštavaju se koleginice i kolege koje nisu završile svoje predispitne obaveze iz eksperimentalnih vežbi premeta FIZIKA II da mogu da dodju u Laboratoriju 14. januara 2016. godine od 9 do 11.

dr Mirjana Sarvan


30.12.2015.
Atomska spektrohemija i Fizička hemija plazme
U četvrtak 31.12.2015. se neće održati predavanja iz Atomske spektrohemije i FH plazme, termini će biti nadoknadjeni posle praznika. 

M.Kuzmanović


29.12.2015.
Fizička hemija makromolekula
Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Fizičke hemije makromolekula možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik
Prof. dr G. Ćirić-Marjanović


25.12.2015.
Fizička hemija makromolekula
Vežba ,,Asignacije traka FTIR spektara’’ biće održana u sredu, 13.01.2016. u periodu od 9 do 12 časova u BFFH. Studenti treba sa sobom da ponesu iskopirani materijal za ovu vežbu.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


25.12.2015.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Termin za konsultacije je ponedeljak, 28.12.2015. od 8:30 do 9:30 u biblioteci FFH.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


24.12.2015.
Statistička termodinamika
Raspored kolokvijuma i vežbi iz Statističke termodinamike u januaru:

12.1. 18:00 - ​1+2 grupa 2 računska vežba
13.1. 14:00 - ​3+4 grupa 2 računska vežba
15.1 12:00 - izrada prvog ili drugog kolokvijuma (bira se samo jedan)
22.1 12:00 -  test iz računarskih metoda za dodatnih 5 poena
29.1. 12:00 - kolokvijum (celo gradivo)

Predmetni nastavnik


23.12.2015.
Uvod u strukturu materije
Rezultati 1. i 2. kolokvijuma iz predmeta Uvod u strukturu materije možete pogledati ovde. 

Predmetni asistent


23.12.2015.
Uvod u laboratorijski rad

U ponedeljak 28.12.2015. u 16h neće moći da se održi ponovljeni nastavni kolokvijum iz Uvoda u laboratorijski rad za studente koji su to želeli, jer će u tom terminu biti predavanja iz Opšteg kursa fizičke hemije I, umesto termina koji studenti gube u utorak.

Nikola Cvjetićanin,
predmetni nastavnik


22.12.2015.
Kvantna hemija
Treći nastavni kolokvijum iz predmeta Kvantna hemija biće održan u subotu (26.12.2015.) s početkom u 10 h u amfiteatru.
Zadaci će biti iz oblasti: teorija grupa, identične čestice i približne metode.

Predmetni asistent


16.12.2015.
Osnovi fotohemije
Rezultate prvog nastavnog kolokvijuma iz izbornog predmeta Osnovi fotohemije možete pogledati ovde.

Dušan Dimić,
predmetni asistent


15.12.2015.
Uvod u strukturu materije
Rezultati 1. kolokvijuma održanog u utorak 15.12.2015. iz predmeta Uvod u strukturu materije možete pogledati ovde. 
Podsecam, termin za drugi kolokvijum je ponedeljak, 21.12.2015. u 18.15 h. 
Rešenja i testove možete pogledati u utorak 22.12.2014. neposredno pre ispita.

Predmetni asistent


14.12.2015.
Uvod u laboratorijski rad

Drugi vežbovni kolokvijum iz Uvoda u laboratorijski rad biće održan ​21.12.2015. godine sa početkom u 16:15.

Dušan Dimić,
predmetni asistent


14.12.2015.
Novi raspored ispita
Poštovane kolege,

Na sajtu je postavljen novi raspored ispita u 6 ispitnih rokova za školsku 2015/16. godinu.
Napominjem da planom nije predviđen rok Septembar 3 i na njega ne treba ubuduće računati.

dr St. Jerosimić, vanr. prof.
Prodekan za nastavu


09.12.2015.
Kvantna hemija
Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 5.12.2015. pogledajte ovde. Testove možete pogledati u sredu na vežbama.

Predmetni asistent


07.12.2015.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Drugi nastavni kolokvijum biće održan u utorak, 12.01.2016. sa početkom od 8 časova u FHA.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


06.12.2015.
Jednokratna zamena termina za predavanje iz Atomske spektrohemije i Radiohemije i nuklearne hemije
U ponedeljak 7.12.2015., predavanje iz Atomske spektrohemije će se održati od 8:30. a iz Radiohemije od 10:15.

M.Kuzmanović


04.12.2015.
Uvod u laboratorjski rad
Nastavni kolokvijum iz predmeta "Uvod u laboratorijski rad" biće održan 07. i 14. decembra 2015. u amfitetaru FFH. Studenti mogu izaći samo na jedan od ova dva termina.

Predmetni nastavnik


03.12.2015.
Atomska spektrohemija
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Atomske spektrohemije održanog 26.11.2015. se mogu videti ovde.

M.Kuzmanović,
predmetni nastavnik


02.12.2015.
Fizička hemija plazme
Predavanje iz Fizicke hemije plazme koje treba da se odrzi 3.12.2015. se otkazuje.

Prof. dr Miroslav Kuzmanović,
predmetni nastavnik


30.11.2015.
Fizička hemija makromolekula
Drugin astavni kolokvijum biće održan u petak, 18.12.2015. sa početkom od 16 časova u FHA.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


25.11.2015.
Kvantna hemija
Drugi nastavni kolokvijum iz predmeta Kvantna hemija biće održan u subotu (5.12.2014.) s početkom u 10 h u amfiteatru (umesto 28.11.2014.).
Zadaci će biti iz oblasti: ugaoni momenti, Šredingerova jednačina, vodonikov atom i linearni harmonijski oscilator.

Predmetni asistent


24.11.2015.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Rezultate I nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


23.11.2015.
Fizička hemija makromolekula
Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Fizičke hemije makromolekula možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


20.11.2015.
Kvantna hemija
Drugi nastavni kolokvijum iz predmeta Kvantna hemija biće održan u subotu (28.11.2014.) s početkom u 10 h u amfiteatru.
Zadaci će biti iz oblasti: ugaoni momenti, Šredingerova jednačina, vodonikov atom i linearni harmonijski oscilator.

Predmetni asistent


09.11.2015.
Atomska spektrohemija
Rezultati prvog nastavnog kolokvijuma iz Atomske spektrohemije se mogu videti ovde.

M.Kuzmanović,
predmetni nastavnik


05.11.2015.
Forenzička fizička hemija 
Primer apstrakta sa predavanja na predmetu Forenzička fizička hemija možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


03.11.2015.
Atomska spektrohemija
Termini za prvi nastavni kolokvijum su 5.11. i 26.11.2015. (četvrtak od 14 h)

M.Kuzmanović,
predmetni nastavnik


02.11.2015.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Prvi nastavni kolokvijum biće održan u četvrtak, 19.11.2015. sa početkom od 8 časova u FHA.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


02.11.2015.
Kvantna hemija
Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 31.10.2015. pogledajte ovde. Testove možete pogledati u sredu na vežbama.

Predmetni asistent


30.10.2015.
Fizička hemija makromolekula
Prvi nastavni kolokvijum biće održan u subotu, 14.11.2015. sa početkom od 9 časova u malom hemijskom amfiteatru.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


29.10.2015.
Forenzička fizička hemija 
Predavanja iz predmeta Forenzička fizička hemija će početi u sredu 4.11.2015. godine  u 18 h.
Studenti se podsećaju da će odbrana seminarskih radova biti održana u subotu 12.12.2015. godine od 9 h.
Seminarske radove u elektronskoj formi je potrebno dostaviti predmetnom nastavniku do 31.11.2015. godine.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić (biljka@ffh.bg.ac.rs)


23.10.2015.
Fizika 2

Nove grupe za eksperimentalne vežbe iz Fizike 2 možete pogledati u prilogu.


23.10.2015.
Kvantna hemija
Prvi nastavni kolokvijum iz predmeta Kvantna hemija biće održan u subotu (31.10.2014.) s početkom u 10 h u amfiteatru.
Zadaci će biti iz oblasti: matematičke osnove kvantne mehanike, matrični svojstveni problem i postulati kvantne mehanike.

Predmetni asistent


21.10.2015.
Fizika 2

Grupe za eksperimentalne vežbe iz Fizike 2 možete pogledati ovde.


14.10.2015.
Fizika 2
Obaveštavaju se studenti grupa G1 i G2 da će uvodne časove imati u ponedeljak 19.10. u 10 sati, a grupe G3 i G4 u četvrtak 22.10. takođe u 10 sati u Laboratoriji br. 55 u prizemlju zgrade Fizičkog fakulteta u Dušanovoj ulici 13.

Takođe, obaveštavaju se studenti koji NISU položili FIZIKU 2 (a odradili su kompletan kurs eksperimentalnih vežbi), da ih ne moraju ponovo odrađivati.

Dr Mirjana Sarvan


14.10.2015.
Fizička hemija makromolekula
Raspodelu studenata na eksperimentalnim vežbama možete pogledati u prilogu.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


13.10.2015.
Kvantna hemija
Spisak studenata po grupama za vežbe iz predmeta Kvanta hemija za školsku 2015/2016 možete naci ovde.

Predmetni asistent


13.10.2015.
Fizička organska hemija
Predavanja iz izbornog predmeta Fizička organska hemija (studenti III godine) počeće u petak 16. oktobra u 10 h u prostoriji 249 (prvi podrum, blok B).

Predmetni nastavnik
Zorana Ferjančić


10.10.2015.
Praktikum iz matematike
Raspored

Predavanja za sve grupe su svakog parnog utorka u mesecu.
Grupa A vežba svakog neparnog utorka u mesecu sa početkom od 08:00 u Fizičkohemijskom amfiteatru (FHA).
Grupa B vežba sredom sa početkom od 18:15 u Sali za sednice.
Grupa V vežba petkom sa početkom od 8 časova u Biblioteci Fakulteta za fizičku hemiju (BFFH).
Spisak studenata po grupama se nalazi na vratima prostorije 358. Mole se studenti da pažljivo pogledaju svoja imena i brojeve indeksa na tim spiskovima. Ako ima grešaka, veoma je važno da mi se te greške prijave.
Studenti su obavezni da dolaze na minimum 70% vežbi kako bi stekli pravo da izađu na ispit. Studenti koji kasne ne mogu prisustvovati vežbama. Opravdanja za izostanke se priznaju samo iz Studentske poliklinike, a uvažiće se samo ona opravdanja koja student preda asistentu ili profesoru prvi čas na koji se bude pojavio nakon odsustva.

Literatura
Materijal za oblasti: linearna funkcija, stepenovanje i korenovanje, rastavljanje polinoma na činioce i izvodi funkcije jedne promenljive se nalaze u kopirnici Fakulteta za fizičku hemiju. Materijal obuhvata teorijski deo, rešene primere zadataka i zadatke za rešavanje sa konačnim rešenjima. Ostale oblasti će biti blagovremeno ostavljane u kopirnici u skladu sa pređenim gradivom.
Potrebno je iz materijala pročitati sledeće:
Linearna funkcija: Celokupan teorijski deo i rešene primere od 1 do 6.
Izvod linearne funkcije jedne promenljive: teorijski deo pre limesa funkcije, pojam izvoda funkcije (mehaničko značenje), definicija izvoda funkcije, oznake za izvod funkcije, geometrijski smisao izvoda funkcije, uslovi postojanja izvoda finkcije u tački, uslovi pod kojima izvod funkcije ne postoji, funkcija izvoda, osnovna pravila izvoda i rešene primere od 1 do 5.

Obaveštenja
Da bi studenti mogli na sajtu videti obaveštenja, moraju otići na sajt Fakulteta za fizičku hemiju: http://www.ffh.bg.ac.rs/
Zatim je potrebno odabrati odeljak za studente i sa leve strane sajta opciju obaveštenja.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


09.10.2015.
Fizička hemija makromolekula

Literatura

Knjiga ’’Fizička hemija makromolekula’’ od prof. dr. Gordane Ćirić-Marjanović se od danas nalazi u prodaji. Može se kupiti u knjižari ’’Studentski trg’’, adresa Studentski trg br. 6.

Termini vežbi
Zbog velikog broja studenata ove godine, biće oformljene tri grupe za vežbe. Dve grupe će vežbati četvrtkom od 14 časova, a jedna grupa sredom od 15 časova. Pošto iz predmeta Biofizička hemija 1 vežbe sredom traju do 16 časova, molim vas da mi, što pre, napišete ko bi mogao, a ko nikako ne bi mogao da dođe u termin sredom od 15 časova. Tek nakon toga ću moći da oformim grupe.

Predmetni asistent,
Dr Aleksandra Rakić


07.10.2015.
Forenzička fizička hemija 
Studenti koji nisu izvukli temu za seminarski rad iz predmeta Forenzička fizička hemija mogu se e-mailom javiti predmetnom nastavniku.
Opšte informacije o predmetu možete pročitati ovde.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić (biljka@ffh.bg.ac.rs)


06.10.2015.
Fizika 2
Nastava iz predmeta Fizika 2 počeće prema sledećem rasporedu:

predavanja i računske vežbe u petak 16. oktobra,
laboratorijske vežbe u nedelji od 19-23. oktobra.

Predmetni nastavnik,
Dušan Popović


06.10.2015.
Koloidi – početak nastave
Prvo predavanje iz predmeta „Koloidi“ u školskoj 2015/16. godini održaće se u utorak, 13.10.2015. godine, sa početkom u 14:00 časova u amfiteatru Fakulteta.
Vežbe iz „Koloida“ počinju u sredu, 14.10.2015. godine, po rasporedu nastave za II godinu.

Predmetni nastavnici


05.10.2015.
Forenzička fizička hemija 
Dogovor oko predavanja iz predmeta Forenzička fizička hemija biće održan u sredu 7.10.2015. godine u 18 h u amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić (biljka@ffh.bg.ac.rs)


05.10.2015
Nastavna sredstva i školski ogledi
Nastava iz izbornog predmeta Nastavna sredstva i školski ogledi će početi u sredu 14.10.2015. u Dušanovoj 13 sa početkom u 10h.

Andrijana Zekic,
Predmetni nastavnik


05.10.2015.
Rad za dodatne ESPB

Molim sve kolege koje su predale molbu za rad za dodatne ESPB iz vannastvnih aktivnosti da se jave što pre prodekanu za nastavu, soba 3720, radi dodeljivanja obaveza.

St. Jerosimic, prodekan


05.10.2015.
Fizika 2
Obaveštavaju se studenti II godine, koji treba da pohadjaju eksperimentalne vežbe iz predmeta FIZIKA II, da će uvodni časovi početi:

-          prve tri grupe (ponedeljak dve grupe i četvrtak prva grupa) – PONEDELJAK, 12.10. u 10h
-          druge tri grupe (preostale dve grupe četvrtkom i grupa petkom) u ČETVRTAK 15.10. u 10h

Oba termina ce se održati u prostorijama laboratorije (soba br. 55, prizemlje) u zgradi Fizičkog fakulteta u ulici Cara Dušana 13.

Dr Mirjana Sarvan

04.10.2015.
Osnovi fotohemije
Obaveštavaju se studenti da će prvo predavanje iz izbornog predmeta Osnovi fotohemije biti u utorak 13.10.2015. u biblioteci Fakulteta za fizičku hemiju (BFFH). Predavanje pocinje u 9 časova.

Predmetni nastavnik


02.10.2015.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Nastava u akademskoj 2015./2016. godini počinje predavanjem u četvrtak, 08.10.2015., sa početkom od 8 časova u FHA. Vežbe kreću u ponedeljak 12.10.2015.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


02.10.2015.
Fizička hemija makromolekula

Nastava u akademskoj 2015./2016. godini počinje predavanjem u petak, 09.10.2015. sa početkom od 10 časova u biblioteci Fakulteta za fizičku hemiju (BFFH). Vežbe kreću u četvrtak, 15.10.2015. sa početkom u 14 časova u laboratoriji 276.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


02.10.2015.
Uvod u strukturu materije
Prvi termin za vežbe iz predmeta Uvod u strukturu materije biće u ponedeljak, 5.10.2015. od 18h u amfiteatru.

Predmetni asistent


02.10.2015.
Kvantna hemija
Predavanja iz predmeta Kvantna hemija počinju u ponedeljak, 5.10.2015. od 10h u BFFH. Prvi termin za vežbe je sreda, 7.10.2015. od 10h u BFFH, za sve studente.

Predmetni nastavnik


01.10.2015.
Fizička hemija plazme
Obaveštavaju se studenti da će prvo predavanje iz predmeta FIZIČKA HEMIJA PLAZME u školskoj 2015/16 godini biti održano u četvrtak, 15. oktobra 2015. godine po predviđenom rasporedu.

Prof. dr Miroslav Kuzmanović,
predmetni nastavnik


01.10.2015.
Atomska spektrohemija
Obaveštavaju se studenti da će prvo predavanje iz predmeta ATOMSKA SPEKTROHEMIJA u školskoj 2015/16 godini biti održano u četvrtak, 8. oktobra 2015. godine po predviđenom rasporedu.

Prijava za vežbe iz predmeta ATOMSKA SPEKTROHEMIJA i dogovor sa predmetnim asistentom u vezi formiranja grupa održaće se u četvrtak, 8. oktobra 2015. godine od 12 časova u laboratoriji 252. Mole se studenti da prisustvuju sastanku. Vežbe će početi od utorka, 13. oktobra po predviđenom rasporedu.

Dragan Ranković,
predmetni asistent


28.09.2015.
Biofizička hemija 1


Predavanja

Uvodno predvanje iz predmeta Biofizička hemija (sa informacijama vezanim za predavanja, vežbe, kolokvijume, literaturu i ispit) biće održano 6.10.2015. 12 h u biblioteci FFH.

Vežbe
Prijave za raspodelu studenata po grupama treba poslati predmetnom asistentuAleksandri Pavićević, na  adresu aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs najkasnije do 14.10.2015.

Predmetni asistent


18.09.2015.
Vannastavne aktivnosti. Rad za dodatne ESPB

Studenti koji su do sada, tokom tekuće školske godine, imali vannastavne aktivnosti, treba da podnesu prijavu (uz odgovarajuću dokumentaciju) Studentskoj službi od 21. do 25. septembra. Studenti koji žele da rade za dodatne ESPB treba da podnesu posebnu prijavu Studentskoj službi odmah nakon završetka polaganja ispita. 

M.Kuzmanović,
prodekan za nastavu


18.09.2015.
Upis u više godine. Početak školske godine na višim godinama studija

Upis počinje 21.09.2015. i trajaće do 2.10.2015. Izuzetno (u opravdanim slučajevima), upis se može obavljati i u periodu od 5. do 9.10.2015. 

Školska godina na višim godinama studija počinje 5.10.2015. prema rasporedu koji će biti istaknut i obaveštenjima nastavnika i asistenata preko studentske strane.

M.Kuzmanović,
prodekan za nastavu


15.09.2015.
Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma

Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Atomistike možete pogledati ovde

Testovi se mogu dobiti na uvid u cetvrtak, 17.09.2015. u 12h.

Predmetni nastavnik


25.08.2015.
Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma

Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Atomistike možete pogledati ovde

Testovi se mogu dobiti na uvid u četvrtak, 27.08.2015. u 14 h.

Predmetni nastavnik


21.08.2015.
Kvantna hemija
Rezultati kolokvijuma iz Kvantne hemje, održanog 21.8.21015. (od 45):

Nasradin Nemanja            38.25
Babičić Višnja                  24.75
Stojanović Srna                24.3
Ćirić Dragan                     20.25
Jovanović Aleksandar        15.75
Vujačić-Mirski Ksenija       14.85
Kalinović Sanela                9.9
Stojković Marina                9
Bubanja Aleksandar           0

Predmetni asistent


20.08.2015.
Statistička termodinamika
Rezultati kolokvijuma is statističke termodinamike odrzanog 18.8.

Anka Jevremović            57
Sonja Novaković            52
Andrijana Pavlović          23
Ivona Miljuš                   12
Kristina Kos                   10
Lazar Radisavljević        10
Darija Petković                5

Predmeni asistent,
Branislav Stanković


11.08.2015.
Kvantna hemija
Termin za polaganje popravnog za sva tri nastavna kolokvijuma iz Kvantne hemije biće održan u petak 21.8.2015. od 11h u amfiteatru.

Predmetni asistent


15.07.2015.
Kvantna hemija
Molim zainteresovane studente za polaganje popravnog za sva tri nastavna kolokvijuma iz Kvantne hemije, da mi se jave na e-mail i da predlože neki datum za izradu testa u avgustu (pre usmenog ispita, 25.8.2015.).
Ponovo napominjem, to nije pismeni ispit, vec još jedna šansa da se poprave rezultati kolokvijuma.
U jednom testu će biti sadržano gradivo sa sva tri kolokvijuma, bodovaće se ceo test, i važiće se bolji rezultat od ovog celokupnog ili zbira parcijalnih testova.

Predmetni asistent


10.07.2015.
Hromatografija i separacione metode - rezultati kolokvijuma
Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


06.07.2015.
Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma

Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Atomistike možete pogledati ovde

Testovi se mogu dobiti na uvid u terminu ispita, 08.07.2015. u 12 h.

Predmetni nastavnik


24.06.2015.
Hromatografija i separacione metode - rezultati kolokvijuma
Rezultate II nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

I nastavni kolokvijum položili su:

1. Petrović Tamara 97%
2. Miljković Katarina 76%
3. Paunović Nemanja 67%
4. Kapuran Đorđe 55%

Predmetni nastavnik


22.06.2015.
Statistička termodinamika
Nastavni kolokvijum iz Statističke termodinamike biće održan ​u utorak 18.8. od 12:00 u FHA. Mole se svi studenti koji planiraju da polažu kolokvijum da se mail-om jave predmetnom asistentu barem nedeljiu dana pre kolokvijuma.

Predmeni asistent,
Branislav Stanković


22.06.2015.
Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma

Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Atomistike, održanog 18.06.2015 možete pogledati ovde

Testovi se mogu dobiti na uvid 22.06.2015. u 12h, 24.06.2015. u 13h, kao i na ispitu, 02.07.2015.

Predmetni nastavnik


10.06.2015.
Atomistika - rezultati nastavnog kolokvijuma

Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Atomistike, održanog 10.06.2015 možete pogledati ovde

Testovi se mogu dobiti na uvid u četvrtak, 11.06.2015. u 11.30 h, u ponedeljak 15.06.2015. u 14.00 h, kao i u terminu ispita, 18.06.2015.

Predmetni nastavnik


10.06.2015.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate popravnog nastavnog kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize, održanog 09.06.2015. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


09.06.2015.
Fizičkohemijska analiza - potpisivanje indeksa
Potpisivanje indeksa iz Fizičkohemijske analize obaviće se u četvrtak, 11. juna od 10 do 11 časova. Indekse i neoverene izveštaje potrebno je asistentu doneti u lab. 376.

Predmetni  asistent


05.06.2015.
Hromatografija i separacione metode
Rezultate II nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


05.06.2015.
Elektrohemija

Konačne rezultate možete pogledati ovde.

Studenti koji imaju nula bodova na izlaznom kolokvijumu nisu pali kurs, već im je to ocena manje, i moći će da izađu na ispit.

Predmetni asistent


04.06.2015.
Hemijska termodinamika
Rezultate II nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


04.06.2015.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate drugog nastavnog kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize, održanog 01.06.2015. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


02.06.2015.
Fizičkohemijska analiza
Studenti koji nisu položili jedan od dva nastavna kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize (ili prvi ili drugi) moći će da polažu 9.6.2015 od 8.30 h u laboratoriji 263.

III deo ispita (usmeni ispit) polagaće se u terminima koji se nalaze istaknuti u rasporedu ispita
.

Predmetni  asistent


02.06.2015.
Atomistika - dodatna vežba Ramzauer-Taunsendov efekat

Kolokvijum za dodatnu vežbu Ramzauer-Taunsendov efekat položila je Isidora Šušić (55 bodova). Molim da se javi u sredu u terminu za vežbe od 16 h.

Testovi se mogu pogledati u sredu.

Predmetni asistent​


01.06.2015.
Hemijska kinetika

Popravni termin za prvi nastavni kolokvijum iz predmeta Hemijska kinetika zakazan je za subotu, 13.06.2015. godine, u 10:00 časova, u Amfiteatru Fakulteta (FHA, 368).
Samo studenti koji su položili I i II vežbovni kolokvijum mogu da polažu I nastavni kolokvijum.

Predmetni nastavnici


29.05.2015.
Atomistika

Na molbu studenta, biće dozvoljeno da se na poslednjem popravnom terminu za kolokvijume iz Atomistike (utorak 2.6.2015.) polažu dva kolokvijuma.
Nece biti više dodatnih termina.

Predmetni asistent​


29.05.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


28.05.2015.
Fizičkohemijska analiza
Vežbe Маsena spektrometrija, ТЕМ i SQUID iz predmeta Fizičkohemijska analiza su u utorak 2.6.2015. u Institutu za nuklearne nauke Vinča. Polazak ka institutu je u 9 h, sa početne stanice autobusa 307 (okretnica tramvaja u Bulevaru Kralja Aleksandra)

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković Pavlović


26.05.2015.
Fizika 3
Pregled i ocenjivanje poslednjih izveštaja iz eksperimentalnih vežbi predmeta FIZIKA III, kao i upisivanje zbirnog iznosa poena u evidencione listove će se obaviti u ponedeljak 1. juna od 10 - 16 h u prostorijama Laboratorije u Dušanovoj br. 13.

dr Mirjana Sarvan


26.05.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 26.5.2015 možete pogledati ovde.

Mihajlo Etinski


23.05.2015.
Hemijska termodinamika
Predavanja iz Hemijske termodinamike nisu završena. Poslednje predavanje iz Hemijske termodinamike biće održano 26.05. u redovnom terminu od 10 h.

Predmetni nastavnik


22.05.2015.
Fizičkohemijska analiza
Vežba EPR iz predmeta Fizičkohemijska analiza je u četvrtak 28.5. 2015. u u laboratoriji 252  po sledećem rasporedu:

11.30h  - Grupa FHA2
12.00h  - Grupa FHA1

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković Pavlović


22.05.2015.
Fizičkohemijska analiza
Drugi termin za polaganje drugog  nastavnog  kolokvijuma iz predmeta Fizičkohemijska analiza biće  u ponedeljak 1.6. 2015. sa početkom u 11.00h, u laboratoriji 263.

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković Pavlović


22.05.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


21.05.2015.
Atomistika

Grupe G1 (ponedeljak od 8h), G2 (ponedeljak od 14h) i G4(sreda od 16h) nece imati vežbe iz Atomistike u ponedeljak, 25.05.2015. i sredu, 27.05.2015. 
Studenti koji položu kolokvijum moći će, u dogovoru sa asistentom, da rade vežbe u sredu od 8h.
Napomena: Mole se studenti koji nisu položili neki od kolokvijuma, da ozbiljno shvate priliku da ih polože u dva dodatna termina (26.5. i 2.6.).
Na ovim termina se ne mogu popravljati rezultati, vec samo polagati kolokvijumi koji nisu položeni (jedan po terminu).

Predmetni asistent


21.05.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 19.5.2015. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


21.05.2015.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate drugog nastavnog kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize, održanog 18.05.2015. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


18.05.2015.
Statistička termodinamika
Nastavni kolokvijum iz Statističke termodinamike biće održan ​u ponedeljak 8.6. od 11:00 u biblioteci IOFH.

Predmetni nastavnik


15.05.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


14.05.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 12.5.2015. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


12.05.2015.
Hemijska termodinamika
II nastavni kolokvijum iz Hemijske termodinamike biće održan u četvrtak 28.05.2015. u 14 h u amfiteatru FFH. Obuhvataće hemijsku ravnotežu i III zakon termodinamike. Postizanje niskih temperatura neće biti obuhvaćeno ovim kolokvijumom. 

Predmetni nastavnik


12.05.2015.
Atomska spektrohemija
Rezultati - nastavni kolokvijum iz Atomske spektrohemije

Rezultati se nalaze ovde.

M.Kuzmanovic,
predmetni nastavnik


12.05.2015.
Hromatografija i separacione metode
Vežbe iz "Hromatografije i separacionih metoda"​ održaće se u petak, 15. maja 2015. prema sledećem rasporedu.

Predmetni asistent


11.05.2015.
Hemijska kinetika

Prvi nastavni kolokvijum iz predmeta Hemijska kinetika zakazan je za subotu, 16.05.2015. godine, u 10:00 časova, u Amfiteatru Fakulteta (FHA, 368).
Svi studenti koji su položili I i II vežbovni kolokvijum dužni su da se pojave na nastavnom kolokvijumu.

Predmetni nastavnici


11.05.2015.
Atomistika

Četvrti termin za polaganje 3. kolokvijuma je utorak 19.5.2015. od 14h u IOFH. 
U tom terminu će biti održan i kolokvijum za dodatnu vezbu Ramzauer-Taunsendov efekat (za studente koji su do tada položili sve kolokvijume).
Dodatni termini za polaganje kolokvijuma (1., 2. ili 3.) iz atomistike biće 26.5.2015. i 2.6.2015. od 14h u IOFH. 
Kako su ovo vandredni termini, osvojeni bodovi preko 75 nece biti uracunati (maks. broj bodova je 75).
U jednom terminu se može polagati samo jedan kolokvijum, dakle moguće je položiti ukupno dva zaostala kolokvijuma.
Bilo bi pozeljno da studenti jave mailom asistentima koji kolokvijum žele da polažu.

Predmetni asistent


10.05.2015.
Hromatografija i separacione metode
Rezultati nastavnog kolekvijuma održanog 7.5.2015. nalaze se ovde.

M. Kuzmanović,
predmetni nastavnik


08.05.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


08.05.2015.
Elektrohemija

Raspored vežbi na predmetu možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


08.05.2015.
Fizičkohemijska analiza
II nastavni kolokvijum iz predmeta Fizičkohemijska analiza bice održan u ponedeljak 18.5. 2015.  sa početkom u 7.45 h, u amfitetaru Fakulteta za fizičku hemiju.

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković Pavlović                                                                       


08.05.2015.
Fizičkohemijska analiza
Vežba Gasna hromatografija iz predmeta Fizičkohemijska analiza je u utorak 12.5.2015. u biblioteci IOFH  po sledecem rasporedu:

10.30 h  - Grupa FHA1
11.30 h - Grupa FHA2

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković Pavlović                                                                       


07.05.2015.
Atomistika

ponedeljak, 25.05.2015. i sredu, 27.05.2015. neće biti održana predavanja iz Atomistike.

Predmetni nastavnik


06.05.2015.
Forenzička fizička hemija 
Odbrana seminarskih radova na predmetu Forenzička fizička hemija biće održana u biblioteci IOFHa u sredu 27.5.2015. od 10 h.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


05.05.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 28.4.2015. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


03.05.2015.
Hemijska termodinamika
I nastavni kolokvijum iz Hemijske termodinamike položili su:

1. Tošić Ana  2014/0056 15,84 (od 18) poena
2. Stanojković Ana 2014/0029 15,84
3. Stojanović Dragana 2014/0015 14,94
4. Lužanin Olivera 2014/0050 14,58
5. Kostić Jelena 2014/0003 14,40
6. Vukajlović Teodora 2014/0007 12,78
7. Milićević Nemanja 2014/0059 12,06
8. Živković Ivana 2014/0006 11,34
9. Jovanović Goran 2014/0088 10,80
10. Zrilić Sonja 2014/0047 10,44
11. Savić Marko 2014/0024   9,54

Predmetni nastavnik


30.04.2015.
Atomistika

Ispitna pitanja iz Atomistike možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik


30.04.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


28.04.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 28.4.2015. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


25.04.2015.
Elektrohemija

Datum održavanja trećeg termina za III kolokvijum (umesto petka 01.05.2015.) je sreda 29.04.2015., u terminu predavanja iz Elektrohemije. Tokom jednog časa će prof. Pašti održati predavanje, a ostatak termina će poslužiti za polaganje kolokvijuma.

Predmetni asistent


24.04.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde. Raspored grupa za vežbe iz predmeta Elektrohemija za nedelju 27.04.-01.05. 2015. možete preuzeti ovde.

Predmetni asistent


23.04.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 21.4.2015. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


22.04.2015.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate prvog nastavnog kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize, održanog 17.04.2015. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


17.04.2015.
Fizičkohemijska analiza
Vežba Tečna hromatografija iz predmeta Fizičkohemijska analiza je u četvrtak 23.4.2015. u laboratoriji 252 po sledecem rasporedu:

11.00 h  - Grupa FHA2
12.00 h - Grupa FHA1

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković Pavlović                                                                       


17.04.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


17.04.2015.
Elektrohemija

Raspored vežbi na predmetu možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


15.04.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 14.4.2015. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


10.04.2015.
Fizika 3
Obaveštavamo da je ponedeljak 13. april neradni dan. Grupe koje su tog dana trebalo da rade vežbe pomeraju se za rad na 20. april po redovnom rasporedu.

Predmetni asistent


10.04.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 7.4.2015. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


08.04.2015.
Elektrohemija

Raspored vežbi na predmetu možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


08.04.2015.
Fizičkohemijska analiza
Drugi termin za polaganje prvog nastavnog  kolokvijuma iz predmeta Fizičkohemijska analiza biće u petak 17.4.2015. sa početkom u 15.00 h, u amfitetaru Fakulteta za fizičku hemiju.

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković Pavlović                                                                       


07.04.2015.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate prvog nastavnog kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize, održanog 06.04.2015. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


06.04.2015.
Hemijska kinetika - pomeranje termina kolokvijuma
Zbog neradnih dana tokom Uskršnjih praznika, polaganje kolokvijuma iz Hemijske kinetike, umesto u ponedeljak, 13. aprila, održaće se u utorak, 14. aprila 2015. godine, u 9:00 časova, u amfiteatru Fakulteta (FHA).

Predmetni asistent


02.04.2015.
Fizičkohemijska analiza
Termin za vežbu Elektrohemijske metode analize iz predmeta Fizičkohemijska analiza je u sredu 8.4.2015. u laboratoriji 252 po sledecem rasporedu:

10.00 h  - Grupa FHA2
11.00 h -  Grupa FHA1

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković Pavlović                                                                       


01.04.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 31.3.2015. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


30.03.2015.
Hemijska termodinamika
I nastavni kolokvijum iz Hemijske termodinamike održaće se 30.04.2015. u FH amfiteatru, sa početkom u 14 h. 

Predmetni nastavnik


30.03.2015.
Vežbe iz Organske hemije
Grupa G1, koja Organsku hemiju vežba utorkom od 8 do 12 h, sutra neće imati vežbe. Sledeći termin je 10.04., po rasporedu.

M.Kuzmanović,
prodekan za nastavu


29.03.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


29.03.2015.
Elektrohemija

Raspored vežbi na predmetu možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


27.03.2015.
Fizičkohemijska analiza
Nastavni kolokvijum iz predmeta Fizičkohemijska analiza biće održan u ponedeljak 6.4.2015. u 8.00 h u amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju.

Predmetni asistent
Nada Bošnjaković Pavlović                                                                                       


27.03.2015.
Fizičkohemijska analiza
Vežba Termijska analiza   iz predmeta Fizičkohemijska analiza je u utorak 31.3.2015. u biblioteci IOFH  po sledecem rasporedu:

9.30 h  - Grupa FHA1
10.30 h - Grupa FHA2

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković Pavlović                                                                       


27.03.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 24.3.2015. možete pogledati ovde.
Studenti koji do sada nisu položili prvi kolokvijum, trebalo bi (i bilo bi dobro) da za sledeći termin spremaju i izađu na drugi kolokvijum.
Ubuduće, rezultati će biti objavljeni na sajtu fakulteta najkasnije dva dana nakon kolokvijuma (četvrtak iste nedelje, naravno osim za studente iz grupa sredom), 
a testovi će moći da se pogledaju na terminima vežbi.

Predmetni asistent


26.03.2015.
Hemijska termodinamika
Danas, 26.03.2015. u 14 h, neće biti predavanja - interaktivne nastave iz Hemijske termodinamike jer je profesor službeno odsutan.

Predmetni nastavnik


23.03.2015.
Elektrohemija

Rezultate nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


20.03.2015.
Fizičkohemijska analiza
Termin za vežbu iz predmeta Fizičkohemijska analiza je u utorak 24.3.2015. u laboratoriji 252 po sledecem rasporedu:

9.00h   - Grupa FHA2
12.00h - Grupa FHA1

Predmetni  asistent
Nada Bošnjaković Pavlović                                                                       


20.03.2015.
Atomistika
Uslov da se rade vežbe iz predmeta Atomistika su položeni kolokvijumi. Za svaki od tri kolokvijuma postoji četiri termina utorkom od 14 h. 
Na svim termina maksimalan broj poena je 100. Kolokvijum se može popraviti na prvom narednom terminu, i uzima se bolji rezultat.
Studenti koji su položili kolokvijum u prva dva termina i odbranili bar jednu vežbu, mogu raditi sledeći kolokvijum ranije, ali se moraju najaviti asistentu.
Studentima koji prethodne godine nisu završili vežbe, biće uvaženi kolokvijumi koje su položili i vežbe koje su odbranili.

Predmenti asistent


20.03.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


20.03.2015.
Elektrohemija

Raspored vežbi na predmetu možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


19.03.2015.
Atomistika

Rezultate kolokvijuma iz Atomistike održanog 17.3.2015. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


13.03.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


13.03.2015.
Elektrohemija

Raspored vežbi na predmetu možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


13.03.2015.
Koloidi
Odbrane seminarskh radova iz koloida održaće se 14.3.2015. sa početkom u 10 h u amfiteatru fakulteta.

Predmetni asistent


12.03.2015.
Atomistika

Test 1512 održan 10.3.2015. su položili:

Grupa G1
Bojana Kočmaruk        90 poena
Aleksa Radović           63
Tijana Repajić             59

Grupa G2
Evgenija Milinković      65
Stefan Popović            54

Grupa G3
Nataša Diklić               89
Kapuran Đorđe             52

Grupa G4
Bojan Žikić                  63
Vesna Miladinović        57
Anđela Mitrović            51

Predmetni asistent


12.03.2015.
Fizičkohemijska analiza
Vežba Ramanska spektroskopija ce biti u četvrtak 19.3.2015. u laboratoriji 252 po sledećem rasporedu u prilogu.

Predmetni asistent
Nada Bošnjaković Pavlović                                                                                       


05.03.2015.
Fizičkohemijska analiza
Vežba IC spektroskopija,  iz predmeta Fizičkohemijska analiza, počinje u  utorak 10.3.2015. u biblioteci IOFH po sledećem rasporedu:

8.30 h - Grupa FHA1
9.30 h - Grupa FHA2

Predmetni  asistent


04.03.2015.
Koloidi
Odbrane seminarskih radova iz koloida održaće se u subotu, 7.3. sa početkom u 10 h u FHA.

Predmetni asistent


27.02.2015.
Koloidi
Odbrana seminarskih radova iz Koloida održaće se u subotu, 28.2.2015.  sa početkom u 10 h.

Predmetni asistent


27.02.2015.
Fizičkohemijska analiza
Vežbe iz predmeta Fizičkohemijska analiza počinju u utorak  3.3.2015. u biblioteci IOFH, po sledećem rasporedu:

8.00-11.00 h - Grupe G1 i G2
11.00-14.00 h - Grupa G3

Predmetni  asistent


27.02.2015.
Elektrohemija

Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


27.02.2015.
Elektrohemija

Raspored vežbi na predmetu možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


26.02.2015.
Teme za diplomske radove
Podela tema za diplomske radove će se obaviti u ponedeljak, 2. marta, u 13 h u biblioteci IOFH. Teme će se birati prema uspehu kandidata. Spisak tema možete videti ovde. Neki nastavnici još uvek nisu definisali naslov teme, biće definisane u najskorijem roku. Kandidati se mogu raspitati kod nastavnika o ponuđenim temama lično ili preko email-a.

M. Kuzmanović,
prodekan za nastavu


25.02.2015.
Hromatografije i separacionih metoda - početak predavanja
Predavanja će početi u četvrtak 5. marta 2015. godine, prema objavljenom rasporedu.

M. Kuzmanović,
predmetni nastavnik


24.02.2015.
Atomistika

Raspored studenata po grupama za vežbe iz Atomistike možete pogledati ovde. Studenti koji nusu raspoređeni, trebalo bi da dođu na neki od termina vežbi čim pre.

Predmetni asistent


24.02.2015.
Fizika 3 - Laboratorijske vežbe
Spisak studenata po grupama za početak rada eksperimentalnih vežbi iz predmeta Fizika 3 se može preuzeti ovde. Spisak vežbi koje se rade u letnjem smestru školske 2014/2015 godine može se preuzeti ovde.

dr Mirjana Sarvan


23.02.2015.
Opšti kurs fizičke hemije 2
Grupa G2 u sredu 25.02.2015. imaće prvi termin vežbi u 11 sati.

Predmetni asistent


23.02.2015.
Fizička hemija čvrstog stanja

Mole se studenti koji u ovom semestru slušaju predmet "Fizička hemija čvrstog stanja" da dođu ispred labaratorije 274 u četvrtak 26. 2. u 10 h (umesto u 12 h, kako stoji u prethodnom obaveštenju).

Predmetni asistent


22.02.2015.
Hemijska termodinamika
Mole se studenti, koji treba da rade vežbe iz predmeta Hemijska termodinamika, da dođu u toku prve nedelje (23.2-28.2) na uvodne termine vežbi prema rasporedu koji je istaknut na sajtu Fakulteta. Studenti koji nisu raspoređeni po grupama, mogu doći u bilo koji od termina radi dogovora.

Predmetni asistent,
Aleksandra Pavićević


21.02.2015.
Fizička hemija čvrstog stanja

Mole se studenti koji u ovom semestru slušaju predmet "Fizička hemija čvrstog stanja" da dođu ispred labaratorije 274 u četvrtak 26. 2. u 12 h radi podele u grupe.

Predmetni asistent


19.02.2015..
Primena računara u fizičkoj hemiji

Prvo predavanje iz predmeta Primena računara u fizičkoj hemiji biće održano u petak 27.2.2015 godine. Dogovor u vezi sa vežbama biće održan istog dana u 12.15 časova u lab 144A.

Predmetni asistent


19.02.2015.
Praktikum iz korišćenja računara
Dogovor u vezi sa održavanjem predmeta Praktikum iz korišćenja računara za student prve godine biće održan u sredu 25.2.2015. godine u 16 časova u lab 144A.

Predmetni asistent


19.02.2015.
Atomistika

Predavanja iz predmeta Atomistika počinju, po rasporedu, u ponedeljak, 23.02.2015, od 12 h.

Vežbe će početi takođe u ponedeljak, s tim da studenti iz grupe AG1 neće imati vežbe od 8 h, već bi trebalo da dođu u neki od ostala tri termina (ponedeljak od 14 h, sreda od 8 h ili sreda od 16 h).
Naravno, ovo važi samo za prvu nedelju.

Predmetni asistent


19.02.2015.
Laboratorijske vežbe iz Fizika 3
Obavestavaju se studenti II godine fizičke hemije koji treba da rade eksperimentalne vežbe iz FIZIKE 3 da dođu u ponedeljak na uvodne časove (radi rasporedjivanja po grupama) i to:

Grupe FG1, FG2 i FG5 od 10 sati

Grupe FG3 i FG4 od 14 sati

dr Mirjana Sarvan


18.02.2015.
Metodika nastave
- početak predavanja
Predavanja i vežbe iz predmeta Metodika nastave za studente druge godine Fakluteta za fizičku hemiju počeće u utorak 3. marta 2015. godine prema predloženom rasporedu.

Predmetni nastavnik,
Andrijana Zekić


18.02.2015.
Hemijska kinetika - početak predavanja
Prvo predavanje iz predmeta Hemijska kinetika u prolećenom semestru školske 2014/2015. godine, održaće se u ponedeljak, 23.02.2015. godine sa početkom u 10:00 časova.

Prvi termin za polaganje vežbovnih kolokvijuma biće u ponedeljak, 02.03.2015. godine u 10:00 časova.

Vežbe iz Hemijske kinetike počinju 2. marta po predviđenom rasporedu za prolećni semestar 2014/2015. god.

Predmetni asistenti


09.02.2015.
Kvantna hemija

Rezultati kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 7.2.2015., pogledajte ovde. Testove možete pogledati u sredu od 12h. Takođe, ko želi tada može upisati poene u indeks.

Predmetni asistent


31.01.2015.
Kvantna hemija

Rezultate dosadašnjih kolokvijuma iz Kvantne hemije, zajedno da popravnim održanim 31.1.2015., pogledajte ovde.

Predmetni asistent


29.01.2015.
Fizička hemija makromolekula

Rezultate polaganja kolokvijuma održanih 26.01.2015 iz Fizičke hemije makromolekula možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


27.01.2015.
Kvantna hemija

Termin za popravni 3. nastavnog kolokvijuma iz predmeta Kvantna hemija biće održan u subotu (31.01.2015.) s početkom u 11 h u afmiteatru.

Termin za popravni za sva tri nastavna kolokvijuma biće održan u subotu (7.02.2015.) s početkom u 11 h u afmiteatru. Napominjem, to nije pismeni ispit, već još jedna šansa da se poprave rezultati kolokvijuma. U jednom testu će biti sadržano gradivo sa sva tri kolokvijuma, bodovaće se ceo test, i važiće se bolji rezultat od ovog celokupnog ili zbira parcijalnih testova.

Upis predispitnih bodova u indekse biće 2.2.2015. od 13 h. Potrebno je da dođu svi studenti koji su u jesenjem semestru, školske 2014/2015, slušali Kvantnu hemiju.

Predmetni asistent


26.01.2015.
Atomska spektrohemija i Fizička hemija plazme
Rezultate nastavnih kolokvijuma održanih 22.01.2015. možete preuzeti sa sledećih linkova:

Atomska spektrohemija
Fizička hemija plazme

M. Kuzmanović, predmetni nastavnik


25.01.2015.
Fizička hemija makromolekula

Pitanja iz Fizičke hemije makromolekula koja predstavljaju „prag znanja“ (za usmeni ispit, gradivo za I i II nastavni kolokvijum) se mogu preuzeti ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


13.01.2015.
Statistička termodinamika
Dodatni termin za nastavni kolokvijum iz predmeta Statistička termodinamika održaće se u subotu, 14. 2. 2015. godineod 12 do 14 h u  amfiteatru Fakulteta za fizičku hemiju..  

Vladimir Marković,
asistent


23.01.2015.
Uvod u strukturu materije
Dosadašnje ocene iz predmeta Uvod u strukturu materije možete pogledati ovde.

Prvi termin za usmeni ispit je sreda, 4.2.2014. u 11 h. Sastanak kod oglasne table.

Studenti koji su dobili ocene, i žele da ih upišu mogu doći tada, ili poslati indeks. Studenti koji žele da popravljaju ocene, takođe mogu tada da odgovaraju.

Studenti koji do sada nisu odgovarali, izvlačiće tri pitanja i usmeno odgovarati.

Predmetni asistent


22.01.2015.
Statistička termodinamika
Nastavni kolokvijum iz Statističke termodinamike zakazan za 23.1. se odlaže za februar. Tačan datum za polaganje biće naknadno objavljen.

Predmetni nastavnik


20.01.2015.
Kvantna hemija

Rezultate dosadašnjih kolokvijuma iz Kvantne hemije, zajedno da popravnim održanim 19.1.2015., pogledajte ovde.
Radove možete pogledati u sredu od 12 h.

Predmetni asistent


20.01.2015.
Uvod u strukturu materije
Dosadašnje ocene iz predmeta Uvod u strukturu materije možete pogledati ovde.
Poslednji termin, u predroku, za polaganje ispita je četvrtak, 22.1.2015. od 12:30, sastanak kog oglasne table.

Predmetni asistent


20.01.2015.
Uvod u laboratorjski rad
Rezultate izlaznog kolokvijuma iz Uvoda u laboratorijski rad održanog 19. januara 2015. godine, možete pogledati ovde.

Studenti svoje testove mogu pogledati u petak, 23.01.2015, od 10 do 11 časova, u laboaratoriji 361.

Studenti, koji su do sada položili ispit preko izlaznog kolokvijuma i zadovoljni su predloženom ocenom, mogu upisati ocenu u petak, 23.01. u 10 časova. Studenti, koji ne upišu ocenu, mogu polagati ispit počevši od februarskog roka, ali im se rezultat izlaznog kolokvijuma više ne priznaje.

Predmetni asistenti


19.01.2015.
Fizička hemija fluida

Termin za popravne kolokvijume iz predmeta Fizička hemija fluida održaće se u četvrtak (22.1.2015.) od 10 do 12h u IOFH. 
Može se polagati prvi ili drugi ili oba kolokvijuma.

Predmetni asistent


19.01.2015.
Statistička termodinamika
Rezultati dodatnog nastavnog kolokvijuma za I i II deo gradiva iz predmeta Statistička termodinamika, održanog 16. 01. 2015. godine, mogu se pronaći na sledećem linku.

Testovi se pre termina za naredni kolokvijum mogu pogledati u utorak, 20. 01. 2015. godine, u 12:30h, soba 377.  

Asistent,
Vladimir Marković


16.01.2015.
Fizička hemija makromolekula
Popravni termin za prvi i/ili drugi nastavni kolokvijum biće održan u ponedeljak, 26.01.2015., sa početkom od 9 časova u FHA.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


14.01.2015.
Kvantna hemija

Rezultate dosadašnjih kolokvijuma iz Kvantne hemije, zajedno da popravnim održanim 12.1.2015., pogledajte ovde.
Radove možete pogledati u četvrtak od 12 h.

Predmetni asistent


14.01.2015.
Atomska spektrohemija
Nastavni kolokvijum iz ATOMSKE SPEKTROHEMIJE biće održan u četvrtak, 22. januara 2015. godine od 12.00 do 14.00 časova, Amfiteatar FFH.

Overa vežbi biće istog dana od 9.00 do 11.30 časova.

Predmetni asistent:
Dragan Ranković


13.01.2015.
Kvantna hemija

Termin za popravni 2. nastavnog kolokvijuma iz predmeta Kvantna hemija biće održan u ponedeljak (19.01.2015.) s početkom u 10 h u IOFH.

Predmetni asistent


12.01.2015.
Fizička hemija makromolekula
Materijal za poslednju vežbu, koja će se održati u petak, 16.09.2015., od 12 časova, je u kopirnici faulteta. Potrebno je da studenti iskopiraju materijal pre početka vežbi.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


12.01.2015.
Uvod u laboratorjski rad
Poslednji termin za polaganje izlaznog kolokvijuma iz Uvoda u laboratorijski rad je 19.01.2015. godine. Studentima koji su zadovoljni brojem poena, ocena može biti upisana u terminu kolokvijuma. Studenti koji nisu zadovoljni brojem poena na izlaznom kolokvijumu mogu ponovo polagati, ali je broj poena sa tog kolokvijuma konačan i neće se uzimati u obzir poeni ostvareni na prethodnom izlaznom kolokvijumu.

Od februarskog ispitnog roka, ispit se polaže u celosti, u vidu pismenog (zadaci) i usmenog dela.

Predmetni nastavnik


12.01.2015.
Statistička termodinamika
Rezultati II nastavnog kolokvijuma iz predmeta Statistička termodinamika, održanog 09. 01. 2015. godine, mogu se pronaći na sledećem linku.

Asistent,
Vladimir Marković


12.01.2015.
Koloidi
Podela tema za seminarske radove iz Koloida kod prof. Dondur obaviće se u utorak 13.01.2014 u 14h u amfiteatru fakulteta.

Predmetni asistent


11.01.2015.
Fizička hemija makromolekula
Rezultate drugog nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


09.01.2015.
Uvod u laboratorjski rad
Izlazni kolokvijum iz predmeta Uvod u laboratorisjki rad u januarskom ispitnom roku zakazan je za ponedeljak, 19.01.2015. godine, u 10:00 časova, u amfiteatru Fakulteta (FHA).

Studenti, koji su polagali izlazni kolokvijum 29.12.2014. godine, svoje testove mogu pogledati u utorak, 13.01.2015, od 10 do 12 časova, u laboaratoriji 361.

Predlog ocena iz predmeta Uvod u laboratorijski rad možete pogledati ovde. Studenti, koji su zadovoljni predloženim ocenama, mogu upisati ocenu u ponedeljak, 19.01. u terminu izlaznog kolokvijuma.

Predmetni asistenti


06.01.2015.
Atomska spektrohemija
Rezultate nastavnog kolokvijuma održanog 29.12.2014. možete videti ovde.

M. Kuzmanović, predmetni nastavnik


05.01.2015.
Kvantna hemija

Termin za popravni 1. nastavnog kolokvijuma iz predmeta Kvantna hemija biće održan u ponedeljak (12.01.2015.) s početkom u 8 h u amfiteatru.

Bodovanje će se vršiti parcijalno, po oblastima.

Predmetni asistent


31.12.2014.
Instrumentalna analiza

Rezultate 2. kolokvijuma iz predmeta Instrumentalna analiza, održanog 30.12.2014. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


31.12.2014.
Uvod u laboratorjski rad
Rezultate izlaznog kolokvijuma iz Uvoda u laboratorisjki rad možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


30.12.2014.
Uvod u strukturu materije
Rezultati 2. kolokvijuma održanog u ponedeljak 29.12.2014. iz predmeta Uvod u strukturu materije možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


30.12.2014..
Uvod u laboratorjski rad
Rezultate izlaznih kolokvijuma iz predmeta Uvod u laboratorisjki rad održanih 22.12.2014. i 29.12.2014. možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


30.12.2014.
Praktikum iz matematike
Novi materijal za poglavlja 2. Stepenovanje i korenovanje, 3. Rastavljanje polinoma na činioce i 4. Eksponencijalne i logaritamske funkcije i jednačine se nalaze u kopirnici Fakulteta za fizičku hemiju.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


30.12.2014.
Fizička hemija makromolekula
Drugi nastavni kolokvijum biće održan u petak, 09.01.2015., sa početkom od 10 časova u IOFH. Nakon kolokvijuma, od 12 do 14 časova biće održano predavanje u istoj prostoriji.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


29.12.2014.
Kvantna hemija

Rezultate trećeg kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 28.12.2014. pogledajte ovde.

Predmetni asistent


24.12.2014.
Uvod u strukturu materije
Rezultati 1. kolokvijuma održanog u utorak 23.12.2014. iz predmeta Uvod u strukturu materije možete pogledati ovde
Termin za drugi kolokvijum je ponedeljak, 29.12.2014. u 18 h. Rešenja i testove možete pogledati u utorak 30.12.2014. neposredno pre ispita.

Predmetni asistent


23.12.2014.
Uvod u laboratorjski rad
Rezultate Izlaznog kolokvijuma iz Uvoda u laboratorijski rad možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


23.12.2014.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Drugi nastavni kolokvijum je pomeren za ponedeljak, 29.12.2014. sa početkom od 10 časova u FHA.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


20.12.2014.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Poslednje predavanje biće održano u četvrtak, 15.01.2015.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


20.12.2014.
Praktikum iz matematike
Poslednje predavanje biće održano u četvrtak, 13.01.2015.

Tabelu prisustva na terminima možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


20.12.2014.
Fizička hemija makromolekula
U sredu, 24.12.2014., sa početkom od 15 h. obe grupe studenata treba da dođu na vežbe. Neophodno je da studenti ponesu izveštaje za vežbe na overu.
U izveštaju za vežbu UV-Vis spektri PANI, na jednom grafiku jedan ispod drugog treba prikazati spektre rastvora anilina iz vode i NMP. Drugi grafik treba da sadrži spektre disperzija PANI sintetisanih iz vode, 0,1 M HCl i 0,2 M HCl. Treći grafik treba da sadrži spektre rastvora PANI u NMP sintetisanih iz vode, 0,1 M HCl i 0,2 M HCl.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


18.12.2014.
Statistička termodinamika
Drugi nastavni kolokvijum iz Statističke termodinamike biće održan ​9.1.2015. od 12 u FHA. Termin za izradu popravnog (prvog ili drugog dela) kolokvijuma je 16.1.2015. od 12 u FHA. Termin za izradu nastavnog kolokvijuma koji obuhvata čitavo gradivo je 23.1.2015. od 12 u FHA.

Predmetni nastavnik


17.12.2014.
Uvod u laboratorjski rad
Izlazni kolokvijum iz Uvoda u laboratorijski rad će se održati 22. i 29.12.2014. u terminu predavanja. Studenti koji žele da polažu kolokvijum 22.12.2014. moraju do petka, 19.12.2014. u 12 h da se jave predmetnim asistentima slanjem elektronske pošte.

Predmetni asistenti


17.12.2014.
Kvantna hemija

Treći nastavni kolokvijum iz predmeta Kvantna hemija biće održan u subotu (27.12.2014.) s početkom u 10 h u amfiteatru.
Zadaci će biti iz oblasti: identične čestice, približne metode i teorije grupa.

Predmetni asistent


17.12.2014.
Instrumentalna analiza - promena termina

Drugi kolokvijum iz predmeta Instrumentalna analiza biće održan u utorak (30.12.2014.) s početkom od 8 h (umesto od 10 h) u IOFH.


Predmetni nastavnik,
M.Kuzmanović


15.12.2014.
Atomska spektrohemija
Rezultate nastavnog kolokvijuma održanog 11.12.2014. možete videti ovde.

M. Kuzmanović, predmetni nastavnik


15.12.2014.
Atomska spektrohemija: zamena termina 15.12.2014.
Ponedeljak 15.12.2014., 10 h: Umesto predavanja iz Atomske spektrohemije - odbrana seminarskih iz Fizičke hemije plazme.

M. Kuzmanović, predmetni nastavnik


12.12.2014.
Praktikum iz matematike
U utorak, 23.12.2014. neće biti predavanja.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


12.12.2014.
Fizička hemija makromolekula
U sredu, 17.12.2014., obe grupe imaju vežbe sa početkom od 15 h. U tom terminu nema polaganja kolokvijuma.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


09.12.2014.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Drugi nastavni kolokvijum biće održan u utorak, 23.12.2014. sa početkom od 8 časova.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


09.12.2014.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Raspored rada vežbi na računarima u prostoriji 144A možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


09.12.2014.
Fizička hemija makromolekula
Rezultate 1. nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


03.12.2014.
Uvod u laboratorjski rad
Rezultate probnog izlaznog kolokvijuma iz Uvoda u laboratorijski rad možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


02.12.2014.
Forenzička fizička hemija
Teme za seminarske radove u okviru predmeta Forenzicka fizicka hemija će se izvlačiti u sredu 10.12.2014. god u 18.00 h (pre samog predavanja).

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


29.11.2014.
Kvantna hemija

Rezultate drugog kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 29.11.2014. pogledajte ovde. Testove možete pogledati u sredu na vežbama.

Predmetni asistent


27.11.2014.
Fizička hemija makromolekula
Pitanja za četvrti kolokvijum možete preuzeti ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


26.11.2014.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Rezultate I Nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


24.11.2014.
Statistička termodinamika
Rezultati I nastavnog kolokvijuma iz predmeta Statistička termodinamika, održanog 21.11.2014. godine, mogu se pronaći na sledećem linku.

Asistent,
Vladimir Marković

22.11.2014.
Kvantna hemija

Drugi nastavni kolokvijum iz predmeta Kvantna hemija biće održan u subotu (29.11.2014.) s početkom u 10 h u amfiteatru.
Zadaci će biti iz oblasti: Šredingerova jednačina, vodonikov atom, harmonijski oscilator, opšti, orbitni i spinski ugaoni momenti.

Predmetni asistent


18.11.2014.
Fizička hemija makromolekula
Prvi nastavni kolokvijum biće održan u četvrtak, 04.12.2014. sa početkom u 18 časova u sali za sednice Fakulteta za fizičku hemiju na prvom spratu.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


18.11.2014.
Praktikum iz matematike
Vežbe iz praktikuma iz matematike neće biti održane 21.11.2014.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


15.11.2014.
Fizička hemija makromolekula
Kolege Babičić Višnja, Milutinović Nevena, Mrđa Ana, Nikolić Jelena, Belča Ana, Kosijer Jelena, Stojanović Srna i Marija Milosavljević su overili prethodnu vežbu i stekli su uslov da rade sledeću vežbu u sredu 19.11.2014. Ostale kolege će vežbati u sredu, 26.11.2014. pod uslovom da na vreme overe prethodnu vežbu. Pitanja za treći kolokvijum su podeljena na vežbama u sredu, 12.11.2014. Možete ih naći na strani za obaveštenja i okačena na vratima prostorije 358. Prisustvo na vežbama je obavezno.

Pitanja za treći kolokvijum možete preuzeti ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


13.11.2014..
Statistička termodinamika
Prvi nastavni kolokvijum iz Statističke termodinamike je pomeren za petak 21.11.2014. u 12:00 u FHA.

Predmetni nastavnik


12.11.2014..
Uvod u laboratorjski rad
Kolokvijum iz Uvoda u laboratorijski rad ce biti održan u ponedeljak, 17.11.2014. u terminu od 8-9.30 h prema sledećem rasporedu:

Studenti sa brojem indeksa 1-27 lab 263

Studenti sa brojem indeksa 28-55 lab 268

Studenti sa brojem indeksa 56-84 lab 276

Studenti sa brojem indeksa 85-95 lab 251

Predmetni asistenti


11.11.2014..
Statistička termodinamika
Prvi nastavni kolokvijum iz Statističke termodinamike biće održan u petak 14.11.2014 u 12:00 u FHA.

Predmetni nastavnik


11.11.2014.
Fizička hemija makromolekula
Prvi nastavni kolokvijum biće održan u četvrtak, 13.11.2014., sa početkom od 8 časova u FHA.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


11.11.2014.
Fizička hemija makromolekula
Studenti obe grupe treba da se pojave u sredu, 12.11.2014., od 15 časova i donesu sveske na potpis. Studenti sve tri grupe treba međusobno da razmene ORIGIN fajlove temperaturskih krivih. Studenti koji su trebali da douče neki deo gradiva u sredu treba da odgovraju.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


08.11.2014.
Fizika 2
Obaveštavaju se studenti II godine da se eksperimentalne vežbe iz predmeta FIZIKA 2 neće održavati naredne nedelje, tačnije u periodu od 10.11. do 14.11. Izgubljeni časovi će biti nadoknađeni do kraja semestra.

Dr Mirjana Sarvan


05.11.2014.
Fizika 2
Predavanje iz Fizike 2 koje treba da se održi u petak 7. novembra se otkazuje. Termin naknade će biti objavljen.

D. Popović, predmetni nastavnik


03.11.2014.
Biofizička hemija 1

Prva vežba iz Biofizičke hemije 1 će se raditi ove nedelje (utorak 4.11. i sreda 5.11.) u terminima prema rasporedu za IV godinu. Grupe se mogu pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


01.11.2014.
Kvantna hemija

Rezultate kolokvijuma iz Kvantne hemije održanog 1.11.2014. pogledajte ovde. Testove možete pogledati u sredu na vežbama.

Predmetni asistent


31.10.2014.
Fizička hemija makromolekula
Predavanja iz predmeta ,,Fizička hemija makromolekula’’ neće biti održana u petak, 07.11.2014.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


29.10.2014.
Forenzička fizička hemija
Obaveštavamo vas o predavanju Nataše Radosavljević Stevanović pod nazivom "Analitika u forenzici - novi forenzički aspekti primene rezultata analize uzoraka zemljista, zuba i biljne vrste Cannabis sativa L" koje će biti održano u sredu 29.10.2014. godine u 12:30.

Više informacija ovde.


24.10.2014.
Fizička hemija makromolekula
Pitanja za drugi kolokvijum možete preuzeti ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


23.10.2014.
Kvantna hemija

Prvi nastavni kolokvijum iz predmeta Kvantna hemija biće održan u subotu (1.11.2014.) s početkom u 10 h u amfiteatru.
Zadaci će biti iz oblasti: matematičke osnove kvantne mehanike, matrični svojstveni problem i postulati kvantne mehanike.

Predmetni asistent


22.10.2014.
Opšti kurs fizičke hemije 1
Prvi nastavni kolokvijum iz Opšteg kursa fizičke hemije 1 biće održan u ponedeljak, 10.11.2014. u 14 sati u amfiteatru fakulteta.

Predmetni asistent


15.10.2014.
Otkazivanje predavanja iz Atomske spektrohemije
Predavanje iz Atomske spektrohemije se neće održati 15.10.2014. Termin za nadoknadu će biti objavljen naknadno.

M. Kuzmanović


15.10.2014.
Kvantna hemija

U dogovoru sa studentima, zbog predstojećih dešavanja u gradu, vežbe iz Kvantne hemije u četvrtak, 16.10.2014. za sve studente počeće od 10 h, u IOFH.

Predmetni asistent


15.10.2014.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Nadoknada vežbi neće biti održana u četvrtak, 16.10.2014., zbog Parade povodom Dana oslobođenja  Beograda.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


14.10.2014.
Kvantna hemija

Spisak studenata po grupama (od 10 h i 12 h) za vežbe iz Kvantne hemije možete naći ovde. Upis jos nije završen pa su moguće izmene.

Predmetni asistent


13.10.2014.
Atomska spektrohemija
Zbog održavanja vojne parade vežbe iz predmeta ATOMSKA SPEKTROHEMIJA za grupu G2 tekuće sedmice umesto u četvrtak, biće održane u sredu, 15. oktobra 2014. godine od 9 časova.

Predmetni asistent:
mr Dragan Ranković


12.10.2014.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
U ponedeljak neće biti održane vežbe. Nadoknada će biti u četvrtak od 8 h ujutro.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


10.10.2014.
Fizička hemija makromolekula
Studenti koji su izabrali predmet fizička hemija makromolekula treba da se pojave 15.10.2014. od 15 časova u prostoriji 274 da polažu kolokvijum pre nego što krenu vežbe od 16 časova.

Dolazak na svaki termin vežbi je obavezan.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


10.10.2014.
Forenzička fizička hemija - početak predavanja
Predavanja iz izbornog predmeta Forenzička fizička hemija za studente IV godine će početi u sredu 05.11.2014. godine u predviđenom terminu od 18.00 h.

Predmetni nastavnik,
Biljana Šljukić


07.10.2014.
Praktikum iz matematike
Rezultate Probnog testa možete pogledati ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


06.10.2014.
Uvod u laboratorjski rad - senzori
Molim studente I godine da pogledaju strane: 1-3, 19, 20 i 22. Fajl možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik


06.10.2014.
Kvantna hemija

Kako grupe jos nisu formirane, vežbe iz predmeta Kvantna hemija počeće u sredu (8.10.2104.) od 12 h za SVE studente koji slušaju ovaj predmet.

Predmetni asistent


06.10.2014.
Pomeranaje početka predavanja iz Koloida
Prvo predavanje iz predmeta Koloidi pomera se za utorak, 14.10.2014. godine, u 14 časova, a prvi termin vežbi za sredu, 15.10.2014. godine, u 10 časova, jer upis predmeta još uvek traje.

Predmetni nastavnici


05.10.2014.
Grupe za Fiziku 2 i Klasičnu analitičku hemiju


Preliminarne grupe za vežbanje na drugoj godini možete preuzeti na sledećim linkvima: Klasična analitička hemija, Fizika 2. Kolege koje se još nisu prijavili, koji su greškom ispušteni iz spiska ili su greškom dospeli na spisak, ili im grupa ne odgovara, treba da se jave predmetnim asistentima. 

M.Kuzmanović,
prodekan za nastavu


03.10.2014.
Vežbe iz Klasične analitičke hemije i Fizike 2


Poštovane kolege,

da bih napravio grupe za vežbe iz Klasične analitičke hemije i Fizike 2, potrebno je da mi se jave svi koji:

1. su upisali predmete (link ka spiskovima je dole) Klasična analitička hemija i/il Fizika 2 a odradili su sve vežbe iz tih predmeta, da ih nepotrebno ne stavljam u grupe za vežbe.
2. će upisati pomenute predmete (jedan ili oba) početkom iduće nedelje a radiće vezbe iz tih predmeta (dakle oni koji su već odradili vežbe iz nekog od ta dva predmeta ne treba da mi se javljaju)

Svi koji će raditi vežbe iz neka od pomenuta dva kursa a koji će da rade i vežbe iz Atomske spektrohemije, Radiohemije ili iz nekog predmeta sa prve godine, takođe treba da mi se jave.

Na osnovu tih prijava napraviću preliminarne grupe koje ću objaviti u nedelju kasno po podne i na osnovu kojih ćete ići na vežbe iduće nedelje. 

Spisak aktivnih studenata na predmetu: Klasična analitička hemija, Fizika 2.

M.Kuzmanović,
prodekan za nastavu


03.10.2014.
Matematika 2
Nastava iz Matematike 2 će početi u ponedeljak, 06.10.2014, po rasporedu.

Vladimir Janković,
predmentni nastavnik


02.10.2014.
Radiohemija i nuklearna hemija - vežbe
Dogovor u vezi sa vežbama iz predmeta Radiohemija i nuklearna hemija u školskoj 2014/15 biće održan 3.10.2014. godine u 14 časova u lab. 251.

Predmetni asistent


02.10.2014.
Početak predavanje iz Atomske spektrohemije i Fizičke hemije plazme

Prvo predavanje iz iz Atomske spektrohemije će biti održano u ponedeljak, 6.10.2014.
Prvo predavanje iz Fizičke hemije plazme će biti održano u ponedeljak, 13.10.2014.

M. Kuzmanović, predmetni nastavnik


01.10.2014.
Predavanja iz Fizike 2
Prvo predavanje iz Fizike 2 će biti održano u petak 10.10.2014.

Dušan Popović,
predmetni nastavnik


01.10.2014.
Praktikum iz matematike
Probni test iz praktikuma iz matematike biće održan u utorak, 07.10.2014., u 8 časova u FHA. Do probnog testa neće biti održavane vežbe. Nakon probnog testa, vežbe će se održavati po zvaničnom rasporedu.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


30.09.2014.
Odluka u vezi dodele ESPB za vannastavne aktivnosti za školsku 2013/14. godinu
Broj dodeljenih poena mozete videti ovde.

M. Kuzmanović, prodekan za nastavu


30.09.2014.
Atomska spektrohemija
Obaveštavaju se studenti III godine Fakulteta za fizičku hemiju, koji u školskoj 2014/15 godini slušaju predmet ATOMSKA SPEKTROHEMIJA, da će prijava za vežbe iz ovog predmeta biti u četvrtak, 9. septembra 2014. godine u 10 časova. Tada će biti formirane grupe. Studenti koji budu želeli, moći će istog dana da polažu prvi kolokvijum, bez obzira u koju grupu budu raspoređeni.

Predmetni asistent:
mr Dragan Ranković


30.09.2014.
Kvantna hemija

Vežbe iz predmeta Kvantna hemija u školskoj 2014/2015. godini počeće od druge nedelje, po rasporedu, dakle u sredu (8.10) od 10h (G1 i G3) i 12h (G2 i G4).

Predmetni asistent


29.09.2014.
Fizička hemija makromolekula - početak nastave
Prvo predavanje u akademskoj 2014./2015. godini biće održano u petak, 10.10.2014. godine, u 10 časova, a prvi termin vežbi u sredu, 15.10.2014. godine.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


29.09.2014.
Fizička hemija fluida

Prvi termin za vežbe iz predmeta Fizička hemija fluida u školskoj 2014/2015. godini biće održan u ponedeljak, 06.10.2014. godine, po rasporedu u 16 časova, u lab. 144a.

Predmetni asistent


28.09.2014.
Rad za dodatne ESPB


Studentima kojima fale ESPB za budžetski status mogu da podnesu molbu prodekanu za nastavu da im se odobri i omogući rad za dodatne ESPB. Molbu treba dostaviti Studentskoj službi do utorka 30. septembra, do 15 h. U molbi treba opisati situaciju sa ostvarenim i potrebnim bodovima. Studentima kojima nedostaju bodovi do 37 ESPB molbe neće biti razmatrane.

M. Kuzmanović,
prodekan za nastavu


28.09.2014.
Upis u više godine, vežbe iz različitih studijskih godina


Studenti koji nameravaju da upisuju predmete iz različitih studijskih godina a u kojima moraju da pohađaju predavanja i vežbe, pri upisu u narednu školsku godinu treba da u obzir uzmu raspored za narednu školsku godinu (za jesenji semestar je na https://www.ffh.bg.ac.rs/osnovne_raspored.html). To se posebno odnosi na predmete iz druge godine u jesenjem semestru, pre svega na Klasičnu analitičku hemiju i Fiziku 2. Moguće je da se neki predmeti sa različitih godina, koje student želi da pohađa, preklapaju u rasporedu. 

M.Kuzmanović,
prodekan za nastavu


28.09.2014.
Biofizička hemija 1

Prvo predavanje iz predmeta Biofizička hemija 1 biće održano u utorak, 7.10.2014, u 16h u FHA.

Predmetni nastavnik


28.09.2014.
Atomistika

Rezultati testa iz Atomistike (25.9.2014)

Nisu položili:

1. Gojko Knežević     23 poena.

Prof. Jelena Radić-Perić


26.09.2014.
Početak predavanja iz Koloida
Prvo predavanje iz predmeta Koloidi u školskoj 2014/2015. godini biće održano u utorak, 07.10.2014. godine, u 14 časova, a prvi termin vežbi u sredu, 08.10.2014. godine, u 10 časova.

Predmetni nastavnici


26.09.2014.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Nastava kreće druge radne nedelje, od ponedljeka, 06.09.2014., prema zvaničnom rasporedu.

Predmetni profesor,
Nikola Vukelić


26.09.2014.
Fizika 2
Obaveštavam studente II godine Fizičke hemije da će uvodni časovi za eksperimentalne vežbe početi od ponedeljka 20. oktobra po rasporedu za II godinu Fizičke hemije.

Dr Mirjana Sarvan


25.09.2014.
Početak školske godine za više godine osnovnih studija

Nastava počinje 30.09. prema rasporedu na strani http://www.ffh.bg.ac.rs/osnovne_raspored.html, gde se može naći i kalendar nastave za narednu školsku godinu. Verovatno će u prvoj nedelji većina predavanja i vežbi biti otkazana obaveštenjem na studentskoj strani.

M. Kuzmanović, prodekan za nastavu


25.09.2014.
Početak predavanje iz analitičke hemije


Prvo predavanje će biti održano 8.09.2014., prema rasporedu.

M. Natić, predmetni nastavnik


25.09.2014.
Početak predavanje iz Atomske spektrohemije i Fizičke hemije plazme

Prvo predavanje iz iz Atomske spektrohemije će biti održano u četvrtak,  3.10.2014.
Prvo predavanje iz Fizičke hemije plazme će biti održano u ponedeljak, 6.10.2014.

M. Kuzmanović, predmetni nastavnik


25.09.2014.
Radiohemija i nuklearna hemija
Prvo predavanje iz predmeta Radiohemija i nuklearna hemija u školskoj 2014/2015. godini biće održano u petak 3. oktobra 2014. godine u 8 sati.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Šćepan Miljanić


25.09.2014.
Statistička termodinamika
Vežbe iz predmeta Statistička termodinamika počeće u utorak, 7. 10. 2014. godine prema važećem rasporedu (grupe će biti formirane u toku prve nedelje semestra).

Vladimir Marković,
asistent


14.09.2014.
Atomistika

Rezultate testa iz Atomistike, održanog 12. septembra 2014. godine, možete pogledati ovde.

Prof. Jelena Radić-Perić


11.09.2014.
Upis u više godine
Upis u više godine će početi 15.09. i trajaće do 03.10.2014.

M. Kuzmanović,
prodekan za nastavu


26.08.2014.
Statistička termodinamika
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Statističke termodinamike održanog 26. 8. 2014. godine.

Od ukupno 100 poena, ostvareni su sledeći rezultati:

Kalinović Sanela, 2011/0004               50,0
Kocić Stefan, 2011/0046                     46,5
Kosijer Jelena, 2011/0021                  32,5
Stojanović Srna, 2011/0014                18,0
Jovanović Nenad, 2011/0039              15,0
Zrinji Michael, 2011/0004                        3,0
Stodić Vojislav, 2008/0024                     0,0
Đorđević Jelena, 2011/0075                   0,0

Vladimir Marković,
asistent


26.08.2014.
Atomistika

Rezultate testa iz Atomistike, održanog 25. avgusta 2014. godine, možete pogledati ovde.

Prof. Jelena Radić-Perić


20.08.2014.
Kvantna hemija

Rezultati kolokvijuma iz Kvantne hemije, održanog 19.8.2014:

Curic Danijela             33 (od maks. 100)
Goncin Natasa            31.5
Golo Dusanka             31
NIkolic Nikola              30
Vidoeski Bojan           29

Testovi se mogu pogledati i proveriti u sredu 20.08.2014. u 12.00 h u prostoriji 3720.

Predmetni asistent


19.08.2014.
Atomistika

Rezultate testa iz Atomistike, održanog 18. avgusta 2014. godine, možete pogledati ovde.

Prof. Jelena Radić-Perić


18.08.2014.
Statistička termodinamika
Dodatni nastavni kolokvijum iz predmeta Statistička termodinamika održaće se u utorak, 26. 8. 2014. godine, od 14 do 16 h, u Fizičkohemijskom amfiteatru.

Vladimir Marković,
asistent


21.07.2014.
Kvantna hemija
Na molbu studenata IV godine, dodatni termin za nastavni kolokvijum održaće se 19. avgusta, u 12 časova. Sastanak isred sobe 3720.

Nastavnik
St. Jerosimić


18.07.2014.
Atomistika

Rezultate testa iz Atomistike, održanog 10. jula 2014. godine, možete pogledati ovde.

Prof. Jelena Radić-Perić


14.07.2014.
Hemijska kinetika
Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Hemijske kinetike, održanog 12.07.2014. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


03.07.2014.
Hemijska kinetika
Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Hemijske kinetike, održanog 01.07.2014. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


30.06.2014.
Atomistika

Rezultate testa iz Atomistike, održanog 26. juna 2014. godine, možete pogledati ovde.

Prof. Jelena Radić-Perić


25.06.2014.
Hemijska kinetika
Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Hemijske kinetike, održanog 21.06.2014. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni asistenti


23.06.2014.
Atomistika

Rezultate testa iz Atomistike, održanog 19. juna 2014. godine, možete pogledati ovde.

Prof. Jelena Radić-Perić


18.06.2014.
Statistička termodinamika
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Statističke termodinamike održanog 17.6.2014. godine.

Od ukupno 100 poena, ostvareni su sledeći rezultati:

Kalinović Sanela, 2011/0004               31,0
Kosijer Jelena, 2011/0021                   21,0
Vidović Katarina, 2010/0010               19,0
Jovanović Nenad, 2011/0039                6,0
Kentera Milica, 2011/0022                     2,5
Stodić Vojislav, 2008/0024                    2,0
Domanović Milica, 2008/0031               1,0
Krstevski Nikola, 2010/38                      1,0
Jovanović Dušica, 2008/0041               0,0.

Vladimir Marković,
asistent


17.06.2014.
Hemijska kinetika
Dodatni termin za odbranu vežbi iz predmeta Hemijska kinetika je u petak, 20.06.2014. godine, u 12:00 časova, lab. 361.

Predmetni asistenti


16.06.2014.
Hemijska kinetika
Raspored studenata za vežbe iz Hemijske kinetike za 17.06.2014. godine:

10:00 časova:
1. Vujačić-Mirski Ksenija
2. Jovanović Aleksandar
3. Nikolić Jelena 
4. Belić Jelena
5. Manić Kristijan
6. Vidoeski Bojan
7. Đorđević Jelena

12:00 časova:
1. Stevančević Nina
2. Prijović Danijela
3. Mrđa Ana
4. Stojilković Petra
5. Sadojević Pavle
6. Mraović Bojana

Predmetni asistenti


15.06.2014.
Hromatografija i separacione metode
Termin za nastavni kolokvijum iz Hromatografije i separacionih metoda: ponedeljak 16. jun 8:30, Hidro soba.

Rezultati sa kolokvijuma odrzanog 13. juna 2014.:

Drugi deo:

1. Marin Kuntic                        88%
2. Vidosava Kovacevic            86%
3. Zeljko Mravik                        84%
4. Gojko Knezevic                    72%
5. Sofija Nikcevic                      64%
6. Emilija Jevtic                        60%

Prvi deo:

1. Ajsela Bihorac                      50%

M. Kuzmanović,
predmetni nastavnik


12.06.2014.
Hemijska termodinamika
Ispitna pitanja iz predmeta Hemijska termodinamika možete preuzeti ovde.

Predmetni nastavnik


12.06.2014.
Predavanje i ispit iz Hromatografije i separacionih metoda
Predavanje i nastavni kolokvijum će se održati u sobi 144A, 13.06.2014.: predavanje od 8:45, a ispit od 13:30.

M. Kuzmanović,
predmetni nastavnik


12.06.2014.
Atomistika

Rezultate testa iz Atomistike, održanog 11. juna 2014. godine, možete pogledati ovde.

Prof. Jelena Radić-Perić


12.06.2014.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize, održanog 09.06.2014. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


11.06.2014.
Atomistika

Poslednji termin za odbranu vežbi za grupe G1, G3 i G4 je u četvrtak (12.6.2014.) u 10 h. Sastanak ispred laboratorije za atomistiku.
Takođe to je termin za upis bodova u indeks i dobijanje potpisa.

Predmetni asistent


11.06.2014.
Fizičkohemijska analiza
Potpisivanje indeksa iz Fizičkohemijske analize obaviće se u petak, 13. juna u 11 časova. Indekse i neoverene izveštaje potrebno je asistentu doneti u lab. 361.

Predmetni asistent


09.06.2014.
Hemijska kinetika

Raspored vežbi iz Kinetike za nedelju od 9. do 13. juna 2014.
Raspored vežbi iz Hemijske kinetike za nedelju od 9. do 13. juna 2014. je sledeći:
- Ponedeljak, 09.06.2014, od 12h - grupa G4,
- Utorak, 10.06.2014, od 12h - grupa G3,
- Sreda, 11.06.2014, od 12h - grupa G2 i
-Četvrtak, 10.06.2014, od 10h - grupa G1.

Predmetni asistenti


09.06.2014.
Hemijska kinetika

Dodatni termin za IV kolokvijum iz Kinetike:
Dodatni termin za polaganje IV vežbovnog kolokvijuma, samo za studente koji nisu položili ovaj kolokvijum, je u ponedeljak, 16.06.2014. god, u 10:00 časova, u FHA.

Predmetni asistenti


05.06.2014.
Atomistika

Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz Atomistike održati u sledećim terminima:

11. juni  i 19. juni (predrok) kao i 26. juni i 10. juli (kako je i objavljeno), najverovatnije u Amfiteatru Fakulteta. Ispit koji se održava 11. juna počinje u 12 h dok ostali počinju u 9 h.

Prof. Jelena Radić-Perić i docent Radomir Ranković


05.06.2014.
Hemijska kinetika
Drugi nastavni kolokvijum i popravni prvi nastavni kolokvijum iz predmeta Hemijska kinetika održaće se u subotu, 21.06.2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, u FHA (368).

Predmetni asistenti


05.06.2014.
Hemijska termodinamika
Zbog nemogućnosti profesora da održi ispit u novim terminima koji su nastali pomeranjem starih za nedelju dana, termini za polaganje ispita iz Hemijske termodinamike biće:

Junski rok:    26.06.2014.    u 9 h lab. 268

Julski rok:     06.07.2014.    u 9 h lab. 268

Predmetni nastavnik


05.06.2014.
Hemijska termodinamika
Rezultati II nastavnkog kolokvijuma iz Hemijske termodinamike se mogu pogledati ovde.


Predmetni asistent


05.06.2014.
Hemijska termodinamika
Upis ocena iz Hemijske termodinamike za studente koji su ispunili sve obaveze biće u ponedeljak u 14 h u lab 351.

Predmetni asistent


04.06.2014.
Atomistika

Dodatni termin za polaganje kolokvijuma (1., 2. ili 3.) iz atomistike biće u petak (6.6.2014.) u 10 h u laboratoriji 274.

Drugi dodatni termin će biti u utorak (10.6.2014.) od 14 i 15 u IOFH.

Bilo bi pozeljno da se studenti zainterosovani za polaganje 1. ili 2. kolovijuma najave mailom asistentima.
Dodatni termini za odbranu vežbe održaće se u petak posle kolokvijuma i u četvrtak (12.6.2014).

Predmetni asistent


04.06.2014.
Elektrohemija
Svi studenti koji nisu uradili grupnu ve
žbu iz Elektrohemije  „Tafelova analiza“  mogu da je urade u petak, 6.6.2014 u 9h.

Izlazni kolokvijum (odbrana vežbi) održaće se :

Ponedeljak, 9.6. – 12-14 –grupa G1

Ponedeljak, 9.6. – 14-16 –grupa G2

Utorak, 10.6. – 9-11 – grupa G3

Sreda,11.6. – 10-12 – grupa G4 + studenti koji u prethodnoj godini nisu završili vežbe.

Predmetni asistent


03.06.2014.
Atomistika

Test 1435 su položili:

Stanojevic Milan    50  (doci sutra zbog vezbe)
Rasic Sofija          50
Nikcevic Sofija      50
Ribak Neda           50
Zlatic Petar           50

Uslovno su polozili:
Jevtic Emilija         47 (doci sutra zbog vezbe)
Cako Ana-Marija    47 
Stajic Milica          47
Golub Dejana        46 (doci sutra zbog vezbe)
Kristina Kos          45
Ognjanovic Aleksandar-Borjan 43
Damjanovic Jelena  42

Predmetni asistent


02.06.2014.
Fizičkohemijska analiza
Poseta Institutu “Vinča” studenata IV godine u okviru predmeta Fizičkohemijska analiza obaviće se u utorak, 3. juna 2014. godine. Potrebno je da studenti budu na istočnoj kapiji (kapija kod crkve u Vinči) u 9:45. Autobus 307 polazi sa okretnice na Ustaničkoj ulici i siđete kod crkve u Vinči.  Asistent i tehničar će biti na okretnici u Ustaničkoj u 9:10.

Predmetni asistent


30.05.2014.
Atomistika

Termin izrade dodatne vežbe iz Atomistike (RT efekat) je ponedeljak, 02.06.2014. sa početkom u 14 h.

Koristim priliku da podsetim da je poslednja šansa za polaganje III kolokvijuma u utorak, 03.06.2014. u standardnom terminu (14.15 h).

Predmetni asistent


30.05.2014.
Fizičkohemijska analiza
Studenti koji nisu položili jedan od dva nastavna kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize (ili prvi ili drugi) moćiće da polažu 9.6. od 8h u Fizičkohemijskom amfiteatru.

III deo ispita (usmeni ispit) polagaće se u terminima koji se nalaze istaknuti u rasporedu ispita.

Predmetni asistent


30.05.2014.
Elektrohemija
Rezultate kolokvijuma i raspored možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


28.05.2014.
Hromatografija i separacione metode
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Hromatografije i separacionih metoda:

1.  Mravik Zeljko                93%
2.  Jevremovic Anka          90%
3.  Kuntic Marin                 90%
4.  Knezevic Gojko             74%
5.  Kovacevic Vidosava     72%
6.  Serer Milica                  62%
7.  Jevtic Emilija                 60%
8.  Aleksic Vladimir            60%
9.  Brkljac Sladjana            56%
10.Rasic Sofija                   55%
11.Kos Kristina                   55%
12.Sic Lejla                        50%
13.Nikcevic Sofija               44%
14.Lukovac Milena              36%

M. Kuzmanović,
predmetni nastavnik


28.05.2014.
Statistička termodinamika
Dodatni nastavni kolokvijum iz Statističke termodinamike održaće se u utorak, 17. 6. 2014. godine, od 10 do 12 h, u Fizičkohemijskom amfiteatru.

Vladimir Marković,
asistent


28.05.2014.
Elektrohemija
Rezultate možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


27.05.2014.
Atomistika

Test 1434 su položile:

Stankovic Katarina         75
Marjanovic Eva              72
Ilic Jelena                      62

Test 1441 su polozili:

Cvjetinovic Djordje        84
Smiljanic Danijela          70
Milovanovic Branislav    69

Test 1441 se može dobiti na uvid sutra (sreda, 28.05.2014.) u 16.00 h u sobi 3720, kada ćemo se i dogovoriti o terminu eksperimentalne vežbe.

Predmetni asistent


27.05.2014.
Elektrohemija
Rezultate možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


27.05.2014.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate drugog nastavnog kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize, održanog 26.05.2014. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


26.05.2014.
Elektrohemija
Termini za polaganje kolokvijuma iz elektrohemije:

Utorak, 27.5. u 14h u FHA

Sreda, 28.5. u 11h u FHA

Petak, 30.5. u 9h u lab. za elektrohemiju

Dodatnih termina NEĆE biti. 

Predmetni asistent


23.05.2014.
Fizičkohemijska analiza
Vežba “Elektronska paramagnetna rezonancija“ održaće se u utorak, 27.5.2014. u lab 144a po sledećem rasporedu:

Grupa G1 – od 11:45

Grupa G2 – od 12:15

Vežba „Nuklerna magnetna rezonancija“ održaće se u petak, 30.5.2014 sa početkom u 15 h. Studenti treba da dođu ispred zelene kapije URGENTNOG (ne kliničkog) centra.

Predmetni asistent


23.05.2014.
Elektrohemija
Rezultate kolokvijuma i raspored možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


22.05.2014.
Atomistika

Nadoknada predavanja iz Atomistike od 19. maja (ponedeljak) NEĆE biti u subotu 24. maja, već nekog sledećeg termina, prema dogovoru sa studentima. Sledeće predavanje iz Atomistike je, prema rasporedu u ponedeljak 26. maja.

Prof. Jelena Radić-Perić


21.05.2014.
Elektrohemija
Rezultate možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


21.05.2014.
Hemijska kinetika
Rezultate I dela ispita iz predmeta Hemijska kinetika možete pogledati ovde.

Napomena:
Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili najmanje 40 poena.
Studenti mogu pogledati svoje testove u ponedeljak, 26.05.2014. godine, od 12 do 14 časova u lab. 251.

Predmetni asistenti


20.05.2014.
Atomska spektrohemija
Dodatni termin za polaganje drugog i trećeg dela ispita iz predmeta ATOMSKA SPEKTROHEMIJA biće održan u petak, 30. maja 2014. godine od 10 časova, laboratorija 252.

Predmetni asistent:
mr Dragan Ranković


19.05.2014.
Elektrohemija
Raspored možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


17.05.2014.
Elektrohemija
Rezultate kolokvijuma i raspored možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


14.05.2014.
Fizičkohemijska analiza
Na zahtev studenata, drugi termin za polaganje drugog nastavnog kolokvijuma biće u ponedeljak 26. 05. 2014. godine u 8 h u fizičkohemijskom amfiteatru.

Predmetni nastavnik


13.05.2014.
Atomistika

Test 1418 
su položili:
Milica Stajic             50
Sofija Nikcevic          50
Neda Ribak              50
Tamara Tomovic        50
Danica Rasic            50
Ana-Marija Cako       49

Test 1427 su položili:
Emilija Jevtic            50
Dejan Golub             48

Test 1433 su položili:
Jelena Rmus            88
Kristina Radinovic     66
Sofija Tomic             65
Djurdjija Tomic          64
Andrijana Pavlovic     64
Jelena Nikolic           59
Jelena Petrovic         59
Jelena Mitric             53

Predmetni asistent


13.05.2014.
Hemijska kinetika
Dodatni termin za polaganje II vežbovnog kolokvijuma iz predmeta Hemijska kinetika, za studente koji nisu položili ovaj kolokvijum, je u ponedeljak, 19.05.2014. godine.

Predmetni asistenti


13.05.2014.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate drugog nastavnog kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize, održanog 12.05.2014. godine, možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


11.05.2014.
Laboratorijske vežbe iz Fizike 3
Studenti koji nisu predali izveštaje iz laboratorijskih vežbi FIZIKE III, moći će to da urada u četvrtak 15. maja od 10 do 12 u prostorijama Laboratorije.

dr Mirjana Sarvan


09.05.2014.
Fizičkohemijska analiza
II nastavni kolokvijum iz Fizičkohemijske analize održaće se u ponedeljak, 12. maja 2014. godine u 8 h u FHA.

Predmetni asistent


07.05.2014.
Atomistika

Studenti koji su položili samo jedan od prva dva kolokvijuma iz Atomistike, imaju u utorak, 13.05.2014., poslednju šansu da polože onaj kolokvijum koji im nedostaje te ih molim da je ozbiljno shvate.

Predmetni nastavnik


07.05.2014.
Fizičkohemijska analiza
Vežba „Skanirajuća elektronska mikroskopija“ iz Fizičkohemijske analize održaće se u utorak, 13.5.2014. sa početkom u 9:30 za obe grupe.

Predmetni asistent


06.05.2014.
Atomistika

Test 1417 su položili:
Petar Zlatic                  50
Emilija Jevtic                50

Uslovno položila:
Dejana Golub               48

Test 1426 su položili:
Sofija Rasic                 50
Danica Rasic               50

Test 1432 su položili:
Zeljko Mravnik              69
Djordje Cvjetinovic        68
Marko Gloginjic           66
Danijela Smiljanic        65
Marija Rajic                63
Milica Mazic               59
Maja Gvoic                 57
Jovana Stanic             56
Jelena Ilic                   53

Uslovno položili:
Aleksandar Slepcevic  50
Sandra Vasilijevic        50
Marin Kuntic               48

Predmetni asistent


05.05.2014.
Atomistika
- važno obaveštenje
U utorak, 06.05.2014. (u terminu testa 1432) će biti moguće polagati I ili II kolokvijum. Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum mogu da biraju kolokvijum koji će da polažu.

Molim studente da ozbiljno shvate ovu poslednju šansu.

Predmetni nastavnik


05.05.2014.
Hemijska kinetika
Poslednji termin za polaganje II vežbovnog kolokvijuma iz predmeta Hemijska kinetika je u ponedeljak, 12.05.2014. godine.

Predmetni asistenti


05.05.2014.
Hemijska kinetika
Prvi nastavni kolokvijum iz predmeta Hemijska kinetika održaće se u subotu, 17.05.2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, u FHA (368).

Predmetni asistenti


05.05.2014.
Fizičkohemijska analiza
U utorak, 6. maja 2014. godine, nema vežbi iz predmeta Fizičkohemijska analiza.

Predmetni asistent


30.04.2014.
Atomistika

Molim sve studente koji do sada nisu položili nijedan kolokvijum iz Atomistike da neizostavno dođu na kratak sastanak u ponedeljak 05.05.2014. posle predavanja iz Atomistike – u 14.00 h.

Predmetni asistent


29.04.2014.
Atomistika


Test 1416 iz Atomistike su položili:
Ilic Jelena                           50
Stankovic Katarina            50
Ilic Jelica                            50
Petrovic Jelena                  50
Nikolic Jelena                     50
Cobanovic Pavle                50
Damjanovic Jelena            50
Kos Kristina                       50

Test 1425 iz Atomistike su položili:
Stojanovic Milan                            50
Nikcevic Sofija                               50
Ribak Neda                                    50
Ognjanovic Aleksandar-Borjan      50
Stajic Milica                                   50
Cako Ana-Marija                           50
Zlatic Petar                                   50
Tomovic Tamara                          50

Test 1431 iz Atomistike su položili:
Spasojevic Irena                 98
Jevremovic Anka                73
Milovanovic Branislav         59

Uslovno je položila:
Mitric Jelena                     46

Testove možete pogledati u sredu nakon predavanja iz Atomistike ili na svom terminu za vežbe.

Predmetni asistent


29.04.2014.
Hemijska termodinamika
Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Hemijske termodinamike održanog 24.04.2014. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


25.04.2014.
Elektrohemija
Raspored izrade vežbi iz Elektrohemije od 28-30. 4. 2014. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


25.04.2014.
Fizičkohemijska analiza
Vežba “Tečna hromatografija” iz fizičkohemijske analize održaće se u utorak, 29.4.2014. godine u hidro sobi po sledećem rasporedu:

Grupa G1 – 9:40
Grupa G2 – 10:15

Predmetni asistent


23.04.2014.
Atomistika

U utorak, 29.04.2014. studenti koji nisu položili prvi ili drugi kolokvijum, mogu pokušati da ih polože. Oni koji nisu položili ni prvi ni drugi kolokvijum mogu da pokušaju da polože jedan od njih – prema sopstvenom izboru.

Molim studente da veoma ozbiljno shvate ukazanu šansu.

Naravno, studenti koji su položili prvi i drugi kolokvijum mogu, prema ranijem dogovoru, polagati treći kolokvijum.

Predmetni nastavnik


23.04.2014.
Hromatografija i separacione metode - otkazivanje predavanja 
Predavanje koje je trebalo da se održi u terminu četvrtak 24.04.2014. se otkazuje. 

M. Kuzmanović,
predmetni nastavnik


22.04.2014.
Atomistika

Test 1424 iz Atomistike su položili:

Radinovic Kristina                      70
Ilic Jelica                                   70
Petrovic Jelena                          70
Vasilijevic Sandra                       70
Stankovic Katarina                     70
Nikolic Jelena                            70
Cobanovic Pavle                         56
Ilic Jelena                                  56
Kos Kristina                              55
Damjanovic Jelena                     55

Test 1415 iz Atomistike su položile:

Gvoic Maja                                60
Rajic Marija                               60

Molim sve studente koji do sada nisu položili oba kolokvijuma da neizostavno dođu
u sredu 23.04.2014. (sutra) u 11.50 h u lab. 274 na kratak sastanak (10-15 min).

Predmetni nastavnik


22.04.2014.
Organska hemija
PREDAVANJE IZ ORGANSKE HEMIJE, KOJE JE ZAKAZANO ZA 22.IV 2014. U 12 h, U SALI ZA SEDNICE HF,  SE OTKAZUJE JER JE PROSTORIJA ZAUZETA, A NIJE MOGUĆE NAĆI DRUGU. NAREDNO PREDAVANJE BIĆE ODRŽANO U REDOVNOM  TERMINU (24.IV 2014., 12 h, AMFITEATAR FH).

Predmetni nastavnik
Dr. M. D. Ivanović


18.04.2014.
Opšti kurs fizičke hemije 2
Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Opšteg kursa fizičke hemije 2 možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


18.04.2014.
Elektrohemija
Raspored izrade vežbi iz Elektrohemije za period 22-25. 4. 2014. možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


16.04.2014.
Atomistika

Test 1423 iz Atomistike su polozili:

Marjanovic Eva             65
Pavlovic Andrijana         63
Rajic Marija                   56
Slepcevic Aleksandar    52

Oni studenti koji su zaključno sa današnjim danom položili drugi kolokvijum, a nisu do sada položili prvi kolokvijum mogu sledećeg utorka (22.04.2014 - termin poslednjeg testa za drugi kolokvijum, testa 1424) da izađu i polažu prvi kolokvijum. Molim ih da to i učine te da ozbiljno shvate ukazanu šansu.

Predmetni nastavnik


16.04.2014.
Raspored predavanja četvrtkom iz Fizičkohemijske analize i Fizičke hemije čvrstog stanja u aprilu i maju
Termini predavanja iz Fizičkohemijske analize su:

17.04.2014.
24.04.2014.
22.05.2014.

Termini predavanja iz Fizičke hemije čvrstog stanja su:

08.05.2014.
15.05.2014.
29.05.2014.

Predmetni asistent


16.04.2014.
Atomistika

REZULTATI TESTA IZ ATOMISTIKE (11. April 2014.)

Uslovno položili (treba da dođu na razgovor):

  1. Katarina Manić
  2. Julija Lazić

Prof. Jelena Radić-Perić


16.04.2014.
Hemijska kinetika – pomeranje termina kolokvijuma
Zbog neradnih dana tokom Uskršnjih praznika redovni termin za polaganje vežbovnih kolokvijuma iz predmeta Hemijska kinetika pomera sa ponedeljka, 21. april, na utorak, 22. april 2014. godine, u 9,00 časova, u Hidro sobi (144A, II podrum).

Predmetni asistenti


11.04.2014.
Elektrohemija
Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


10.04.2014.
Atomistika

Na zahtev studenata, vežbe iz Atomistike će ubuduće za grupu AG3 počinjati sredom od 8.30 h.

Predmetni asistent


10.04.2014.
Fizičkohemijska analiza
Vežba iz fizičkohemijske analize pod nazivom „Gasna hromatografija“ održaće se u utorak, 15.4.2014 sa početkom u 9:30 za obe grupe.

Predmetni asistent


09.04.2014.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate prvog nastavnog kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize, održanog 07.04. 2014 godine, možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik


08.04.2014.
Atomistika

Test 1422 iz Atomistike su položili:

Mravik Zeljko         91
Mitric Jelena         74
Tomic Sofija          74
Rmus Jelena         66
Kuntic Marin          63
Jevremovic Anka    59
Dzodan Djurdjija    54
Gvoic Maja            50

Uslovno su položile:

Mazic Milica          46
Stanic Jovana        44        
  
Gloginjic Marko je uspešno popravio test.

Predmetni asistent


07.04.2014.
Elektrohemija
Rezultate I dela ispita iz Elektrohemije možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


04.04.2014.
Elektrohemija
Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


02.04.2014.
Fizičkohemijska analiza
Prvi nastavni kolokvijum iz fizičkohemijske analize položili su studenti koji imaju 40 i više poena.

Predmetni nastavnik


01.04.2014.
Fizičkohemijska analiza
Rezultate prvog nastavnog kolokvijuma iz Fizičkohemijske analize možete pogledati ovde.

Drugi termin za polaganje prvog nastavnog kolokvijuma biće u ponedeljak 07.04 2014. godine u 8 h u fizičkohemijskom amfiteatru.

Predmetni nastavnik


01.04.2014.
Atomistika

Test 1421 iz Atomistike su polozili:

Cvjetinovic Djordje                    63
Milovanovic Branislav                62
Spasojevic Irena                        62
Gerden Aleksandar                    57
Smiljanic Danijela                      54

Uslovno je polozio Gloginjic Marko (43) koji treba da polaze ponovo test i uradi teorijski deo na zadovoljavajuci nacin.

Predmetni asistent


01.04.2014.
Fizičkohemijska analiza
sredu, 09.4.2014. godine vežba "Elektrohemijske metode analize" iz fizičkohemijske analize održaće se u laboratoriji za elektrohemiju (268) po sledećem rasporedu:  

Grupa G1 u 11:45 h
Grupa G2 u 12:45 h 

Predmetni asistent


29.03.2014.
Elektrohemija
Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


26.03.2014.
Fizičkohemijska analiza
Prvi nastavni kolokvijum iz Fizičkohemijske analize održaće se 31. marta 2014. godine sa početkom u 8 h u fizičkohemijskom amfiteatru.

Predmetni asistent


26.03.2014.
Fizičkohemijska analiza
Vežba “Termijska analiza” iz Fizičkohemijske analize održaće se u utorak, 1. aprila 2014. u 9:30 u hidro sobi za obe grupe.

Predmetni asistent


25.03.2014.
Atomistika

Test 1414 iz Atomistike je polozila:

Pavlovic Andrijana                     59         (tacni 1. i 2. zadatak)

Uslovno su polozile:

Krivokuca Valentina                 45
Stanic Jovana                           44
Rasic Sofija                              42

Mitric Jelena je uspesno popravila test.

Predmetni asistent


21.03.2014.
Elektrohemija
Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


19.03.2014.
Fizičkohemijska analiza
U utorak 25.3. 2014. godine vežba "Asignacija traka u IC i Ramanskom spektru" iz fizičkohemijske analize održaće se u hidrosobi (144a) po sledećem rasporedu: 

Grupa G2 u 9 h
Grupa G1 u 10:30 h

U ovom terminu nema mini testa. 

Predmetni asistent


18.03.2014.
Atomistika

Test 1413 iz Atomistike su polozili:

Rmus Jelena                 77
Mazic Milica                   72
Djurdjija Dzodan            66
Gloginjic Marko             66
Jevremovic Anka           60
Marjanovic Eva             53
Tomic Sofija                 52 (62-10)

Uslovno su polozili:

Mitric Jelena                  59
Stojanovic Milan            46

Radinovic Kristina ima tacan prvi zadatak i ukupno 41 bod, odakle je jasno da ne ispunjava kriterijum za polaganje. Ipak, konacnu odluku o tome da li je polozila ili ne cemo doneti u terminu eksperimentalnih vezbi.

Sve one koji do sada nisu polozili prvi kolokvijum jos jednom molim i podsecam da imaju u vidu da je sledeci termin za polaganje ujedno i poslednji.

Predmetni asistent


14.03.2014.
Fizičkohemijska analiza
U utorak 18.3. 2014. godine vežba "Ramanska spektroskopija" iz fizičkohemijske analize održaće se u hidrosobi (144a) po sledećem rasporedu:

Grupa G1 u 12:40 h
Grupa G2 u 13:20 h

Predmetni asistent


14.03.2014.
Elektrohemija
Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


11.03.2014.
Atomistika

Kolokvijum 1412 iz Atomistike polozili su:

Kuntic Marin                  85
Gerden Aleksandar        85
Mravik Zeljko                85
Smiljanic Danijela          72
Slepcevic Aleksandar    68
Spasojevic Irena            65
Vasilijevic Sandra          57

Predmetni asistent


08.03.2014.
Laboratorijske vežbe iz Fizika 3
Eksperimentalne vežbe koje treba da se održe u ponedeljak 10. marta (grupe G1, G2, G3 i G4) odlažu se zbog bolesti asistenta.

dr Mirjana Sarvan


07.03.2014.
Elektrohemija
Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


06.03.2014.
Teme za diplomske radove upisane u FIS
Molim studente četvrte godine da provere da li su teme i mentori tačno uneti u FIS.

M. Kuzmanović,
prodekan za nastavu


06.03.2014.
Fizičkohemijska analiza
U utorak 11.3. 2014. godine vežba "Infracrvena spektroskopija" iz fizičkohemijske analize održaće se u hidrosobi (144a) po sledećem rasporedu:

Grupa G2 u 9 h
Grupa G1 u 10:30 h

Predmetni asistent


04.03.2014.
Atomistika

Test 1411 iz Atomistike su položili:

Milovanovic Branislav 65/100
Spasojevic Irena 51/100

Uslovno je položio:
Cvjetinovic Djordje 48/100

Predmetni asistent


02.03.2014.
Grupe za vežbe za drugu godinu
Raspored i grupe za Fiziku 3 su prve formirane i imaju prioritet (grupe za Fiziku 3). U skladu sa rasporedom za Fiziku 3 trebalo bi da su asistenti oformili grupe za Atomistiku i Organsku hemiju. U koliko je greškom došlo do nekih preklapanja, studenti treba da, u saradnji sa asistentima, promene grupe iz Atomistike i Organske hemije, a ne da zbog ova dva predmeta menjaju grupu iz Fizike 3. Studenti koji su izostavljeni sa spiskova za Fiziku 3 treba da se jave najpre koleginici Sarvan.

M. Kuzmanović,
prodekan za nastavu


01.03.2014.
Elektrohemija
Rezultate kolokvijuma možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


28.02.2014.
Hemijska termodinamika
Obavesštenje za studente grupe G2 i G4 iz predmeta Hemijska termodinamika

Vežbe grupama G2 i G4 će biti u terminima po rasporedu od 8:30 do 12 h. Studenti kolokvijume mogu polagati već od 3. marta. Studenti koji ne planiraju da polažu kolokvijum nisu u obavezi da prisustvuju vežbama.

Predmetni asistent


28.02.2014.
Atomistika
Vežbe iz Atomistike će u ponedeljak 03.03.2014. i sredu 05.03.2014. umesto u 08.00 h, početi u 08.30 h.

Predmetni asistent


27.02.2014.
Raspodela tema za diplomske radove
Raspodela tema za diplomske radove će se obaviti u ponedeljak u 11 h, u biblioteci IOFH. Spisak predloženih tema možete videti ovde.

M. Kuzmanović,
prodekan za nastavu


27.02.2014.
Fizika 3
Obaveštavam studente da će se za sve grupe uvodni čas održati u ponedeljak 3. marta 2014. godine po sledećem rasporedu:

1. od 9 do 10 grupe G1 i G2
2. od 10 do 11 grupe G3 i G4
3. od 11 do 12 grupa G5

u prostorijama Laboratorije za Fiziku 3, Dušanova br. 13.

dr Mirjana Sarvan


27.02.2014.
Fizičkohemijska analiza
U utorak, 4.3. 2014. godine održaće se vežbe iz fizičkohemijske analize u hidrosobi (144a) po sledećem rasporedu:

Grupa G1 u 10 h
Grupa G2 u 12 h

Predmetni asistent


26.02.2014.
Hromatografija i separacione metode
Prvo predavanje će se održati 6. marta 2014., prema rasporedu.

M. Kuzmanović,
predmetni nastavnik


24.02.2014.
Metodika nastave

Predavanja i vežbe iz predmeta Metodika nastave za studente druge godine Fakluteta za fizičku hemiju počeće u utorak 4. marta 2014. godine prema aktuelnom rasporedu.

Predmetni nastavnik,
Andrijana Zekić


24.02.2014.
Hemijska termodinamika
Obavestenje za studente prve godine grupa G3

Vežbe iz Hemijske termodinamike za grupu G3 prve nedelje letnjeg semestra biće održane (zajedno sa grupama G2 i G4) u sredu od 11:00 h u lab. 268. Dolazak svih studenata je obavezan.

Predmetni asistent


24.02.2014.
Statistička termodinamika
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Statističke termodinamike održanog 18.2.2014 (>0).

1. Nasradin Nemanja 2011/0044 55p
2. Jelena Kosijer 2011/0021 40p
3. Maric Tijana 2011/0092 40p
4. Stefan Kocic 2011/0046 35p
5. Srna Stojanovic 2011/0014 25p
6. Edvin Fako 2011/0007 25p
7. Olivera Milosevic 2011/0038 20p
8. Leontina Kalaba 2007/0027 20p
9. Jelena Belic 2011/0053 20p
10. Milica Domanovic 2008/0031 20p
11. Sanela Kalinovic 2011/0064 20p
12. Nenad Jovanovic 2011/0039 15p

Predmetni nastavnik


24.02.2014.
Atomistika i Fizička hemija plazme
Rezultate testa iz Atomistike, kao i iz Fizičke hemije plazme, možete pogledati ovde.

Prof. Jelena Radić-Perić


24.02.2014.
Uvod u fizičku hemiju životne sredine
Predavanja iz izbornog predmeta "Uvod u fizičku hemiju životne sredine" počeće 4.3.2014. Predavanja će se održavati u Amfiteatru, sa početkom u 8,30 h.

Predmetni nastavnik,
Ljubiša Ignjatović


23.02.2014.
Predavanja iz Engleskog 2 i Engleskog jezika - početnog kursa
Nastava iz Engleskog 2 i Engleskog jezika - početnog kursa će početi u drugoj nedelji semestra, prema rasporedu.

M. Kuzmanović,
prodekan za nastavu


21.02.2014.
Fizička hemija plazme
Test iz Fizičke hemije plazme održaće se u sredu 26.februara 2014. godine u Biblioteci Instituta za opštu i fizičku hemiju (IOFH) u 14 h.

Prof. Jelena Radić-Perić


21.02.2014.
Atomistika
Nastava iz Atomistike u prolećnom semestru počinje predavanjem prof. Jelene Radic-Perić, u ponedeljak 24.02.2014. u 12 h u FHA. Eksperimentalne vežbe iz istog predmeta takođe počinju od ponedeljka prema važećem rasporedu i spisku studenata po grupama koji je u prilogu, s tim što grupa AG1 neće imati vežbe od 8 h 24.02.2014. Studente iz grupe AG1 molim da sledeće nedelje dođu u neki od termina u sredu (od 08 h ili od 16 h).

Termin u utorak, 25.02.2014. u 14.15 h u biblioteci IOFH je obavezan za sve studente, a posebno molim da tada dođu i studenti koji nisu na priloženom spisku a žele/treba da vežbaju Atomistiku u ovom semestru. Između ostalog, tada ćemo se i dogovoriti o konačnom rasporedu studenata po grupama.

Spisak studenata po grupama za vežbe iz Atomistike možete preuzeti ovde.

Predmetni asistent


21.02.2014.
Elektrohemija
Prve nedelje semestra (24-28. februar 2014.) neće biti vežbi iz predmeta Elektrohemija. Prvi termin za polaganje kolokvijuma biće održan 28.02.2014. u 9h u laboratoriji 268. Raspored za narednu nedelju (3-7. mart 2014.) biće istaknut na vratima laboratorije, kao i na sajtu fakulteta.

Predmetni asistent


21.02.2014.
Hemijska termodinamika
Obavestenje za studente prve godine grupe G2 i G4

Vežbe iz Hemijske termodinamike za grupe G2 i G4 prve nedelje letnjeg semestra će biti održane u sredu od 11 h u lab 268. Dolazak svih studenata je obavezan.

Predmetni asistent


20.02.2014.
Fizičkohemijska analiza
Prvo predavanje iz Fizičkohemijske analize biće održano u petak, 28.02.2014. godine u FHA.

Vežbe počinju 4.3. po rasporedu, koji će biti naknadno istaknut.

Predmetni asistent


20.02.2014.
Hemijska kinetika
Prvo predavanje iz Hemijske kinetike biće održano u ponedeljak, 3.3.2014. u 8 h u FHA.

Studenti koji žele mogu polagati kolokvijum 3.3. od 10 h u FHA. Vežbe počinju od 3.3. po rasporedu.

Predmetni asistent


19.02.2014.
Praktikum iz korišćenja računara
Dogovor u vezi sa predavanja na izbornom predmetu Praktikum iz korišćenja računara biće održan u ponedeljak 24. februara 2014. godine u lab. 144a sa početkom u 16 časova.

Predmetni asistent


15.02.2014.
Praktikum iz matematike
Studenti mogu preuzeti svoj indeks u ponedeljak, 17.02.2014. u 9:30.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


13.02.2014.
Fizička hemija makromolekula
Rezultati polaganja 1. nastavnog kolokvijuma (termin za nadoknadu), 10.02.2014.

Prezime i ime                             Broj poena

Stevanović Kristina                      18,5

Vidoeski Bojan                             17,05  

Kojić Marko                                 15,95  

Predmetni nastavnik
dr G. Ćirić-Marjanović, v.prof.


13.02.2014.
Fizička hemija makromolekula
Rezultati polaganja 2. nastavnog kolokvijuma (termin za nadoknadu), 10.02.2014.

Prezime i ime                             Broj poena

Stevanović Kristina  5/10                 20,0

Kojić Marko       51/10                     16,7

Dimitrijević Miljana 32/09               15,4


Predmetni nastavnik
dr G. Ćirić-Marjanović, v.prof.


10.02.2014.
Kvantna hemija
Nastavni kolokvijum iz Kvantne hemije niko nije položio.

Predmetni asistent


10.02.2014.
Atomistika
Rezultate testa iz Atomistike, rađenog 07.02.2014., možete pogledati ovde.

Prof. Jelena Radić-Perić


07.02.2013.
Fizička hemija makromolekula
Studenti koji nisu položili prvi i/ili drugi nastavni kolokvijum mogu doći u ponedeljak, 10.02.2014. od 8 časova u malom hemijskom amfiteatru da polažu kolokvijum(e) koji(e) nisu položili.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


05.02.2014.
Atomska spektrohemija
Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Atomske spektrohemije možete videti ovde.

Miroslav Kuzmanović,
predmetni nastavnik


03.02.2013.
Fizička hemija makromolekula
Rezultate I i II popravnog nastavnog kolokvijuma možete videti ovde: popravni 1, popravni 2.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


29.01.2014.
Statistička termodinamika
Dodatni termin za nastavni kolokvijum iz predmeta Statistička termodinamika održaće se u utorak, 18. 2. 2014. godineod 17 do 19 h u Fizičkohemijskom amfiteratru.

Vladimir Marković,
asistent


28.01.2014.
Atomska spektrohemija
Dodatni termin za polaganje PRVOG i DRUGOG nastavnog kolokvijuma iz ATOMSKE SPEKTROHEMIJE je u subotu, 01. februara 2014. godine od 10.00 časova, amfiteatar FFH.

Predmetni asistent:
Dragan Ranković


27.01.2014.
Atomska spektrohemija
Rezultate nastavnog kolokvijuma iz Atomske spektrohemije održanog 23. januara 2014. možete videti ovde. Testovi se mogu pogledati u sredu od 14 h.

Miroslav Kuzmanović, predmetni nastavnik


27.01.2014.
Praktikum iz matematike
Termin za konsultacije je utorak, 28.01.2014. od devet časova. Zainteresovani studenti za konsultacije bi trebalo da me sačekaju malo ranije ispred prostorije 358.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


25.01.2014.
Upis ocena iz Uvoda u laboratorisjki rad
Upis poena i ocena u indekse na predmetu „Uvod u laboratorijski rad“ izvšiće se u utorak, 28.01.2013. godine, u 10:00 časova, u laboratoriji 361. U istom terminu studenti mogu da pogledaju popravne kolokvijume i overe radne sveske.

Konačne ocene iz Uvoda u laboratorijski rad možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


25.01.2014.
Statistička termodinamika
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Statisticke termodinamike (>0) odrzanog 24.1.2014. 

1. Jelena Kosijer 2011/0021 50p​
2. Nemanja Nasradin 2011/0044 40p
3. Edvin Fako 2011/0007 10p

Testovi se mogu pogledati u utorak od 9 h u biblioteci IOFH.

Predmetni nastavnik


24.01.2014.
Kvantna hemija

Nastavni kolokvijum iz Kvantne hemije će se održati 10.02.2014. od 12-16 h. Sastanak ispred oglasne table. Molim zainteresovane studente da se prijave za polaganje tako što će mi pustiti mail na rale@ffh.bg.ac.rs do 06.02.2014. u 20 h.

Predmetni asistent


23.01.2014.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Rezultate drugog nastavnog kolokvijuma možete pogledati ovde. Rezultate zadatka sa prvog kolokvijuma možete videti ovde.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


22.01.2014.
Fizička hemija makromolekula
Materijal za VIII vežbu (Analiza FTIR spektara monomera i odgovarajućeg polimera) je u kopirnici. Neophodno je da studenti pre početka vežbe preuzmu materijal iz kopirnice.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


22.01.2014.
Kvantna hemija
Rezultate testa 1332 iz Kvantne hemije možete pogledati ovde. Pregled ukupnog broja bodova sa testova se može pogledati ovde.

Svi testovi se mogu dobiti na uvid u petak, 24.01.2014. u 11 h, kada će se vršiti eventualne korekcije i odmah zatim i upisivanje u indeks. Ko želi samo da upiše bodove, nije neophodno da dolazi lično, dovoljno je samo da dostavi indeks.

Oni koji žele da polažu Nastavni kolokvijum će upisati bodove naknadno.

Predmetni asistent


22.01.2014.
Praktikum iz matematike
Dopunjeni materijal za ispit je postavljen na sajtu stranice predmeta ,,Praktikum iz matematike za fizikohemičare’’. Neophodno je da pritiskom na dugme ,,Reload’’ osvežite stranicu kako biste mogli da vidite novi materijal. Na dnu stranice predmeta se nalazi lista fajlova.

Za studente:

• Nastava i literatura
• Materijal za ispit - jesenji 2013-2014
• Bodovanje

Dovoljno je kliknuti na naziv fajla i on će početi sam da se skida.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


21.01.2014.
Fizička hemija makromolekula
Poslednja vežba ,,Uporedna analiza spektara polimera i odgovarajućeg monomera biće održana u petak, 24.01.2014. sa početkom od 14.15. Potrebno je da studenti sa sobom ponesu izveštaje svih prethodnih vežbi.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


20.01.2014.
Uvod u strukturu materije - konačne ocene
Konačne ocene možete pogledati ovde.

1. Molim studente da, svako za sebe, provere podatke iz tabele.

2. Plava ocena znaci da je ocena upisana u indeks i da je samo treba prijaviti u FIS-u.

3. Crvena ocena znaci da nije upisana u indeks. Studenti koji zele da je upisu ili poprave treba da dodju 17.02.2014. u 12h. Sastanak ispred oglasne table.
Ko je zadovoljan ocenom, nije u obavezi da dodje licno, moze samo da dostavi indeks. Naravno - ako sam pogresio, tj. ako je ocena upisana u indeks - student samo treba da mi pusti mail u kome me o tome obavestava.

4. Naglasavam (kao sto smo se i dogovorili) da crvene ocene necu upisivati u FIS ako ne dobijem potvrdu od studenata - nego cu pisati da nisu izasli na ispit.

Sva eventualna pitanja slati na rale@ffh.bg.ac.rs

Predmetni asistent


19.01.2014.
Kvantna hemija
Rezultate testa 1322 iz Kvantne hemije možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


17.01.2014.
Statistička termodinamika
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Statističke termodinamike održanog 17.1.2014.

1. Jelena Kosijer 2011/0021 30p​
2. Dragan Ciric 2011/0012 20p
3. Sanela Kalinovic 2011/0064 10p

Predmetni nastavnik


17.01.2014.
Opšti kurs fizičke hemije 1
Popravni nastavni kolokvijumi iz Opšteg kursa fizičke hemije 1 ​održaće se u četvrtak, 23.01.2014. u fizičkohemijskom amfiteatru, od 12 do 14 sati.

Predmetni asistent


15.01.2014.
Uvod u strukturu materije
Poslednji termin za polaganje Uvoda u strukturu materije će se, po dogovoru sa studentima, održati u ponedeljak, 20.01.2014. sa početkom u 12 h. Sastanak ispred oglasne table.

Predmetni asistent


15.01.2014.
Kvantna hemija
Rezultate testa 1312 iz Kvantne hemije možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


15.01.2014.
Atomska spektrohemija
Termin za polaganje PRVOG i DRUGOG nastavnog kolokvijuma iz ATOMSKE SPEKTROHEMIJE je u četvrtak, 23. januara 2014. godine od 10.00 časova, amfiteatar FFH.

Predmetni asistent:
Dragan Ranković


14.01.2014.
Uvod u laboratorjski rad - Popravni kolokvijum
Termin za popravljanje kolokvijuma iz predmeta "Uvod laboratorijski rad" zakazan je za ponedeljak, 20.01.2014. godine, u 10:00 časova.
Svi studenti treba da se okupe ispred laboratorije 268 (laboratorija za Uvod u laboratorijski rad).

Konačan zbirni pregled poena i predložene ocene iz predmeta Uvod u laboratorijski rad sa uključenim poenima za interaktivnu nastavu možete pogledati ovde.

Predmetni asistent


13.01.2014.
Koloidi
Odbrana seminarskih radova iz Koloida kod prof. Dondur je u subotu, 18.01.2014. u biblioteci FFH sa početkom u 10 h.

Potrebno je pripremiti prezentacije u .ppt ili .pptx formatu, sa 8-10 slajdova, u trajanju od najviše 10 min. Važno je da prezentacija sadrži identifikaciju koloidnog sistema u okviru zadate teme.

Takođe, potrebno je doneti odštampane verzije seminara.

Do petka, 17.01.2014. je potrebno poslati izveštaje za vežbe.

Predmetni asistent


13.01.2014.
Matematičke metode u fizičkoj hemiji
Drugi nastavni kolokvijum biće održan u četvrtak, 16.01.2014. sa početkom od 8 časova u FHA.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


10.01.2014.
Opšti kurs fizičke hemije 1
Drugi nastavni kolokvijum iz OKFH 1 biće održan u ponedeljak, 13. januara 2014. godine u fizičkohemijskom amfiteatru, u 14 sati. Popravni nastavni kolokvijumi iz OKFH 1 biće održani u četvrtak, 23. januara 2014. godine. Vreme i mesto održavanja biće naknadno objavljeni.

Predmetni asistent


10.01.2014.
Statistička termodinamika
Rezultati nastavnog kolokvijuma iz Statističke termodinamike održanog 10.1.2014. 

1. Jelena Kosijer 2011/0021 50p​
2. Edvin Fako 2011/0007 10p

Ostali studenti imaju nula poena.

Predmetni nastavnik


10.01.2014.
Fizička hemija makromolekula
Termin za prvi i/ili drugi nastavni kolokvijum iz predmeta Fizička hemija makromolekula je u petak, 24.01.2014. sa početkom u 10 časova u FHA.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić


07.01.2014.
Statistička termodinamika
Termini za polaganje nastavnog kolokvijuma iz Statističke termodinamike su: 10, 17, 21, 24. januar od 12 - 14 h u amfiteatru Fakulteta.

doc. dr Mihajlo Etinski


07.01.2014.
Fizička hemija makromolekula
U dogovoru sa studentima u sredu, 08.01.2013. neće biti vežbi. Nadoknadni termin za studente koji nisu završili sve vežbe biće održan u sredu, 15.01.2013. sa početkom od 15h i 30 min. Termin održavanja posledenje 8. vežbe biće naknadno dogovoren.

Predmetni asistent,
Aleksandra Rakić