Fakultet za fizičku hemiju - obaveštenja za studente

Obaveštenja

Doktorske studije


22.09.2017.
Nove fizičkohemijske metode

Svi studenti prve godine DAS koji su uradili seminare iz NFHM, a nisu ih odbranili treba da se jave nastanicima koji su dali teme u cilju organizacije odbrane seminara. Studenti koji nisu uradili seminare ili nisu izvukli teme treba da se jave nadležnom prodekanu putem e-maila na igor@ffh.bg.ac.rs.

Prodekan za nauku i doktorske studije


15.07.2017.
Nove fizičkohemijske metode

Obaveštavaju se studenti DAS da će izvlačenje tema za seminare na NFHM da bude u utorak 18.07.2017. u 13 časova u sobi 358.

Prodekan za nauku i doktorske studije


20.04.2017.
Nove fizičkohemijske metode

Predavanje iz NFHM planirano za utorak 02.05. će se održati u sredu 03.05. u 18h u prostoriji 144a.

Prodekan za nauku i doktorske studije


03.04.2017.
Nove fizičkohemijske metode


U utorak 04. aprila neće biti nastave. Predavanja će se nastaviti u četvrtak 06. aprila


15.03.2017.
Nove fizičkohemijske metode

Prvo predavanje održaće se u utorak 21.03.2017 u 16h.

Predavanja se održavaju utorkom i četvrtkom od 16 do 18 h u prostoriji 144a.


28.02.2017.
Nove fizičkohemijske metode

Raspored predavanja možete pogledati u prilogu


20.02.2017.
Regulisanje statusa studenata

Studenti Doktorskih akademskih studija, koji su studije prvi put upisali u martu, pozivaju se da regulišu svoj status do 24. februara 2017. godine, u suprotnom će biti ispisani sa Fakulteta za fizičku hemiju.

Studentska služba


02.02.2017.
Poziv za stipendiranje izrade doktorske disertacije u Nemačkoj

Više informacija možete pogledati u prilogu


02.02.2017.
Poziv za izradu doktorske desertacije i angažovanje na projektu MPNTR

Više informacija možete pogledati u prilogu


03.11.2016.
Teme za izradu doktorske disertacije na "Institutu za multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u Beogradu"

Više informacija možete pogledati u prilogu


31.10.2016.
Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima
Predavanja iz predmeta Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima u šk. god. 2016/17. počinju u sredu 9.11. u 18h. 
Predavanja će se održavati u sledećim terminima 

sreda 18-20h, prostorija 144a
petak 17-19h, prostorija 144a

Prodekan za nauku i doktorske studije


26.10.2016.
Upis u narednu godinu studija
Obaveštavaju se studenti doktorskih akademskih studija da je potrebno da se što pre jave u Studentsku službu Fakulteta kako bi regulisali upis u narednu godinu studija.

Prodekan za nauku i doktorske studije


21.07.2016.
Dopis iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja u vezi sa licima koja su stekla zvanje magistra nauka

Više informacija možete pogledati ovde.


15.03.2016.
Studenti doktorskih studija na projektima Ministarstva
MOLE SE SVI STUDENTI DOKTORSKIH STUDIJA KOJI SU ANGAŽOVANI NA PROJEKTIMA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA , A KOJI DO SADA NISU POSTALI DOLE NAVEDENE PODATKE, DA NAJKASNIJE DO 21.03.2016. DOSTAVE PODATKE PRODEKANU ZA NAUKU I DOKTORSKE STUDIJE (NA EMAIL igor@ffh.bg.ac.rs):

1. NAZIV NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE
2. BROJ PROJEKTA
3. IME RUKOVODIOCA PROJEKTA

UPRAVA FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU


23.02.2016.
Nove fizičkohemijske metode
Nastava iz predmeta Nove fizičkohemijske metode počinje 08.03.2016. u 16 časova u prostoriji 144a. Raspored predavanja je istaknut na oglasnoj tabli Fakulteta. 

Prodekan za nauku i doktorske studije


30.12.2015.
Studenti doktorskih studija na projektima Ministarstva
MOLE SE SVI STUDENTI DOKTORSKIH STUDIJA KOJI SU ANGAŽOVANI NA PROJEKTIMA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA DA NAJKASNIJE DO 09.01.2016. DOSTAVE SLEDEĆE PODATKE PRODEKANU ZA NAUKU I DOKTORSKE STUDIJE (NA EMAIL igor@ffh.bg.ac.rs):

1. NAZIV NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE
2. BROJ PROJEKTA
3. IME RUKOVODIOCA PROJEKTA

UPRAVA FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU 


04.12.2015.
Upis na doktorske studije
Upis na sve nivoe doktorskih studija je završen. Studenti koji imaju pravo upisa, a nisu regulisali svoj status treba da se jave Doc. dr Igor Paštiju, prodekanu za nauku i doktorske studije na igor@ffh.bg.ac.rs najkasnije do ponedeljka 07.12.2015. u 15h.

Doc. dr Igor Pašti


01.12.2015.
Predavanja o antioksidansima
Sekcija za nelinearne fenomene i kompleksne sisteme i Sekcija za katalizu organizuju Predavanja:

Prof. Jasmina Dimitrić-Marković
POLIFENOLI KAO PRIRODNI ANTIOKSIDANSI
Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

Prof. Zoran Marković
Univerzitet u Novom Pazaru
MEHANIZMI ANTIOKSIDATIVNOG DEJSTVA RAZLIČITIH JEDINJENJA

Prof. Nataša Pejić
Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
BRAY-LIEBHAFSKI OSCILATORNA REAKCIJA KAO MATRICA ZA ISPITIVANJE
ANTIOKSIDANTNE AKTIVNOSTI PIROKSIKAMA

U Četvrtak, 03.12.2015. u 13.00 časova
Sala Instituta za opštu i fizičku hemiju
Studenski trg 12-16, blok C peti sprat

Srdačan pozdrav,
Kancelarija Društva fizikohemičara Srbije


19.11.2015.
Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima
Prvo predavanje iz predmeta Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima biće održano u petak 27.11. u 16 časova u biblioteci FFH. Nakon toga nastava će teći prema ranije planiranom rasporedu.

Prodekan za nauku i doktorske studije


02.11.2015.
Učešće u projektu TRAIN
Pozivaju se studenti doktorskih studija da se prijave za učešće u projetu TRAIN (više informacija na: http://train.bg.ac.rs/)

U okviru projekta bice održana sledeća predavanja:

19, 20. i 21. novembar: Didaktika u visokom obrazovanju i izrada planova i programa visokog obrazov?nja
30. novembar: Umrežavanje i timski rad
3. i 4. decembar: Veštine držanja efektivnih prezentacija
10. i 11. decembar: Metodologija istraživanja, pisanje naučnih radova i prezentacija rezultata (obe grupe)
14. i 15. decembar: Preduzetništvo i pisanje biznis plana
21. i 22. decembar: Priprema prijava za projekte i upravljanje projektima

Prijava se vrši slanjem e-maila na adresu koordinatora projekta Nikole Savića: nikola.savic@rect.bg.ac.rs
Može da odabere više modula da se sluša, pri čemu ne postoji kotizacija za učešće.


10.06.2015.
Nove fizičkohemijske metode
Zbog tehničkih problema u prostoriji IOFH, predavanja će biti održana u fizičkohemijskom amfiteatru (FHA) u prezemlju (prostorija 368) u sredu, 10.06.2015. i u petak, 12.06.2015. sa početkom od 16 časova.

Prof. dr Gordana Ćirić-Marjanović


19.02.2015.
Nove fizičkohemijske metode
Raspored predavanja iz predmeta Nove fizičkohemijske metode za školsku 2014/15. godinu možete preuzeti ovde.

Prodekan za doktorske studije


29.10.2014.
Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima
Prvo predavanje iz predmeta na doktorskim studijama Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima biće održano u sredu 12.11.2014. godine u 16h u biblioteci IOFH.

Prodekan za doktorske studije


10.06.2014.
Nove fizičkohemijske metode
Predevanja će biti održana u četvrtak, 12.06.2014. sa početkom od 16 časova u Amfiteatru fakulteta za fizičku hemiju (FHA).

Predmetni nastavnik
Dr Gordana Ćirić-Marjanović, vanr. prof.


02.06.2014.
Primenjena elektrohemija, Elektroanalitička hemija i Elektrohemijske metode
Ispiti iz predmeta Primenjena elektrohemija, Elektroanalitička hemija i Elektrohemijske metode biće održani u periodu od 20.06.2014. do 01.07.2014. godine.

Predmetni nastavnik


06.03.2014.
Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima
Usmeni deo ispita iz predmeta Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima sa doktorskih studija biće održan u utorak, 11.03.2014. godine, u 16h u biblioteci IOFH.

Prodekan za doktorske studije


20.02.2014.
Nove fizičkohemijske metode
Raspored predavanja iz predmeta Nove fizičkohemijske metode za školsku 2013/14. godinu možete preuzeti ovde.

Prodekan za doktorske studije


30.01.2013.
Upis na master i doktorske studije
Studenti zainteresovani za master i doktorske studije na Fakultetu za fizičku hemiju mogu predati svoje prijave Studentskoj službi od 17.02. do 21.02.2014. godine.

Prodekan za doktorske studije


04.11.2013.
Predavanje "Optical Neurophysiology"

Pozivamo sve studente master i doktorskih studija da prisustvuju specijalnom predavanju:

"Optical  Neurophysiology"

koje će  održati 

Vincent Pieribone, Ph.D.
Fellow, The John B. Pierce Laboratory, Inc.
Professor, Cellular & Molecular Physiology, Neurobiology, Yale University
School of Medicine

5. novembra u 16 časova


Amfiteartu Fakulteta za fizičku hemiju, 
Studentski trg 12-16

Više o ovoj oblasti možete pogledati na:
http://fluorogenetic-voltage-sensors.org/
http://www.luminescentlabs.org
http://pieribonesolomonislands.tumblr.com

Društvo biofizičara Srbije


01.11.2013.
Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima
Prvo predavanje na doktorskim studijama u okviru predmeta Matematičke metode u fizičkohemijskim istraživanjima će biti održano u sredu 06.11.2013. godine u 16h u biblioteci IOFH, V sprat.


29.10.2013.
Workshop on application of X-ray absorption/emission spectroscopies to material and surface science
Radionica "Workshop on application of X-ray absorption/emission spectroscopies to material and surface science" će se odžati u Institutu za nuklearne nauke-Vinča od 11 do 13 novembra.

Poster možete pogledati ovde.


06.06.2013.
Procena uticaja na životnu sredinu
Odbrana seminarskih radova počinje u ponedeljak, 10.06. u 12 h.

Predmetni nastavnik
Nikola Vukelić


07.02.2013.
Upis na doktorske studije
Studenti zainteresovani za master i doktorske studije na Fakultetu za fizičku hemiju mogu predati svoje prijave Studentskoj službi od 18.02. do  22.02.2013. godine.

Prodekan za doktorske studije


29.01.2013.
Fizička hemija nanomaterijala
Spisak studenata za polaganje možete pogledati ovde.


10.12.2012.
Obaveštenje za studente doktorskih studija
Studenti doktorskih studija Fakulteta za fizičku hemiju su obavezni da na početku svake školske godine, dok ne završe studije, regulišu svoj status u Studentskoj službi Fakulteta. Informacije o uslovima upisa dobiće u Studentskoj službi.

Vanr. prof. Ljiljana Damjanović, prodekan za doktorske studije


14.11.2012.
Obaveštenje o finansiranju doktorskih studija
Obaveštenje možete pogledati ovde.


26.10.2012.
Fizička hemija životne sredine
U utorak, 30.10.2012. biće održan ispit u vežbaonici za elektrohemiju s početkom od 10 h.

Predmetni profesor,
dr Nikola Vukelić


21.10.2012.
Anketa o doktorskim studijama u Srbiji 2012
Poštovane kolege doktoranti,

Tokom meseca oktobra 2012. godine biće sprovedena treća po redu anketa o
kvalitetu doktorskih studija u Srbiji. Pozivamo sve doktorante da uzmu
učešće i izdvoje 5 minuta za popunjavanje ankete. Anketa je anonima a
rezultati će biti prezentovani svim relevantnim institucijama koje se bave
visokim obrazovanjem u Srbiji.

Molimo Vas da izdvojite 5 minuta i popunite anketu koja ima za cilj da
istraži poziciju nas studenata doktorskih studija u Srbiji.

Ova anketa je potpuno anonimna!

Na sledećem linku možete otvoriti anketu:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVyTEFaVmFCTk9leGFYdlF%202R2VqUWc6MA

Takođe Vas molimo da prosledite ovu anketu i vašim kolegama doktorantima
koje poznajete da bi rezultati bili što relevantniji.

Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije Trg
Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
Srbija
office@doktoranti.org.rs
http://www.doktoranti.org.rs


12.10.2012.
Fizičkohemijske metode u kriminalistici
Predavanja iz izbornog predmeta Fizičkohemijske metode u kriminalistici, za studente Doktorkih studija,  počinju u sredu 17.10. 2012. godine  u 18h, u fizičkohemijskom amfiteatru.

12.10.2012.
Fizička hemija nanomaterijala
Ispit sa doktorskih studija iz predmeta Fizička hemija nanomaterijala biće održan u sledeća dva termina:

  1. ponedeljak 29.10. 2012.  godine u 10h.
  2. ponedeljak 03.12. 2012.  godine u 10h.

Prodekan za nastavu i doktorske studije


23.3.2012.
Fizička hemija nanomaterijala
Ispit sa doktorskih studija iz predmeta Fizička hemija nanomaterijala biće održan u ponedeljak 2.4.2012. god. u 16h.

Prodekan za doktorske studije i nauku


14.2.2012.
Obaveštenje
Studenti zainteresovani za master i doktorske studije na Fakultetu za fizičku hemiju mogu predati svoje prijave Studentskoj službi do  22.2. 2012. godine.

Prodekan za doktorske studije


12.1.2012.
Studenti zainteresovani za master i doktorske studije na Fakultetu za fizičku hemiju mogu predati svoje prijave Studentskoj službi od 01. 02. do  15.02. 2012. godine.

Sva budžetska mesta za master i doktorske studije za školsku 2011/12. godinu su popunjena.

Prodekan za doktorske studije


12.12.2011.
Fizička hemija nanomaterijala
Promena termina ispita
Ispit sa doktorskih studija iz predmeta Fizička hemija nanomaterijala biće održan u četvrtak 15.12. 2011.  godine u 9h.

Prodekan za doktorske studije i nauku


07.11.2011.
Checkmark - Analyst Development Program
Detaljnije o ovom programu možete pročitati ovde.


10.10.2011.
Fulbright visiting scholar program competition
Detaljnije o Fulbrajtovom programu možete pročitati ovde.


6.10.2011.
Fizička hemija nanomaterijala
Ispit sa doktorskih studija iz predmeta Fizička hemija nanomaterijala biće održan u četvrtak 27.10. 2011.  godine u 16h.

Prodekan za doktorske studije i nauku


23.8.2011.
Sve informacije o fondaciji "Eugen Ionescu" za studente doktorskih i post-doktorskih studija možete preuzeti ovde (u word formatu) ili u pdf formatu sa sledeća tri linka.
link1, link2, link3

Za dodatne informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti prodekanu za naučno-istrazivački rad i doktorske studije vanr. prof. dr Ljiljani Damjanović.


23.8.2011.
Poštovane kolege doktoranti,

Tokom meseca avgusta i septembra 2011. godine biće sprovedena druga po redu anketa o kvalitetu doktorskih studija u Srbiji. Pozivamo sve doktorante da uzmu učešće i izdvoje 5 minuta za popunjavanje ankete. Anketa je anonima a rezultati će biti prezentovani svim relevantnim institucijama koje se bave visokim obrazovanjem u Srbiji.

Molimo Vas da izdvojite 5 minuta i popunite anketu koja ima za cilj da istraži poziciju nas studenata doktorskih studija u Srbiji.

Ova anketa je potpuno anonimna!

Na sledećem linku možete otvoriti anketu: https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&pli=1&formkey=dFpyUTVpbzIyT3Y1b29fMGxkMllITnc6MA#gid=0
Takodje Vas molimo da prosledite ovu anketu i vasim kolegama doktorantima koje poznajete da bi rezultati bili što relevantniji.

Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Univerziteta u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad 
Srbija 
office@doktoranti.org
www.doktoranti.org


14.6.2011.
Fizička hemija nanomaterijala
Ispit sa doktorskih studija iz predmeta Fizička hemija nanomaterijala biće održan u ponedeljak 18.07. 2011.  godine u 10h.

Prodekan za doktorske studije i nauku


10.5.2011.
Promena termina odbrane specijalnog kursa
Aleksandra Radulović, student doktorskih studija, braniće 13.5.2011. sa početkom u 16 h u biblioteci IOFH specijalni kurs pod nazivom „Uticaj inkluzija na fazne transformacije mrežnih alumosilikata“ 
Iz sekretarijata Fakulteta


5.5.2011.
Aleksandra Radulović, student doktorskih studija, braniće 10.5.2011. sa početkom u 18 h u biblioteci IOFH specijalni kurs pod nazivom „Uticaj inkluzija na fazne transformacije mrežnih alumosilikata
Iz sekretarijata Fakulteta


21.04.2011.
Nove fizičkohemijske metode
Odbrane seminarskih radova na predmetu Nove fizičkohemijske metode  doktorskih studija održaće se u četvrtak, 12. 05. 20011. godine  i u petak, 13. 05. 2011. godine sa početkom u 10 časova u biblioteci Instituta za opštu fizičku hemiju, Studentski trg 12-16, V sprat.
            Prezentaciju treba pripremiti u „Power point“ formatu, a usmeno izlaganje treba da traje maksimalno 15 minuta. Svi studenti moraju prisustvovati svim odbranama.

Beograd, 21. 04. 2011.                                               Vanr. prof. dr Lj. Damjanović


 

©2010 Fakultet za fizičku hemiju