ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА / НАЗИВ ИСТРАЖИВАЧКЕ ГРУПЕ

Квантна хемија: теоријска спектроскопија малих молекула са применама у астрофизици

КРАТАК ОПИС ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање квантних система од интереса се врши пре свега теоријски помоћу програма за израчунавање електронских енергија (потенцијалних површи), вибрационих фреквенција, израчунавањем спин-орбитних енергија, и физичких величина који се из њих могу извести. У оквиру групе важан правац истраживања се односи на анализу и израчунавање вибронских спектара линеарних хемијских врста са дегенерисаним електронским стањима (Ренер-Телеров ефекат). Такође се анализирају врсте и стабилности појединих неорганских кластера у сарадњи са лабораторијом из Винче. Додатно, важан правац истраживања се односи и на анализу хемијских реакција од интереса у међузвезданом простору на ниским температурама, пре свега анјона. Рачунање фине и хиперфине структуре спектара малих молекула, па и оних који садрже тежа језгра и показују релативистичке ефекте, се такође одвија унутар групе.


ЧЛАНОВИ ИСТРАЖИВАЧКЕ ГРУПЕ

 • Проф. др Миљенко Перић, академик САНУ , професор емеритус ФФХ
 • Ванр. проф. др Станка Јеросимић
 • Доц. др Радомир Ранковић
 • Асистент др Милан Миловановић
 • Асистент Марко Митић, студент докторских студија

СПИСАК ДОСТУПНЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ОПРЕМЕ

Два рачунара следећих карактеристика:

 • OS Linux 64-bit
 • CPU Intel Xeon Processor E5-1620 v3 (10M Cache, 3.50 GHz, 4 cores)
 • GPU NVIDIA Quadro K620, 2 GB DDR3
 • RAM 32 GB
 • Memory SSD 256 GB, 2x HDD 1 TB

САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ

 • Активна сарадња постоји са истраживачком групом из Винче, Лабораторија за физичку хемију https://www.vin.bg.ac.rs/050/index_s.html , са Институтом за примењену и јонску физику из Инсбрука https://www.uibk.ac.at/ionen-angewandte-physik/index.html.en, као и унутар COST акције CM1401.
 • Домаћи научни пројекат од 2011. „Структура и динамика молекулских система у основним и побуђеним електронским стањима“, пројекат ОИ-172040.
 • CM1401 “Our Astro-Chemical History” (2014-2018), http://www.cost.eu/COST_Actions/cmst/CM1401

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 1. S. V. Jerosimić and M. Z. Milovanović, Iron Monocyanide (FeCN): Spin-orbit and Vibronic Interactions in Low-lying Electronic States, J. Mol. Spectrosc., 346 (2018) 32-43. DOI: 10.1016/j.jms.2018.01.005
 2. S. Jerosimic, F. A Gianturco, R. Wester, Associative detachment (AD) paths for H and CN- in the gas-phase: astrophysical implications Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 5490-5500, http://dx.doi.org/10.1039/C7CP05573K, https://arxiv.org/abs/1710.06343.
 3. Mitić, M. Milovanović, R. Ranković, S. Jerosimić, M. Perić Variational calculation of the vibronic spectrum in the X 2Πu electronic state of C6- J. Serb. Chem. Soc. (2018), https://doi.org/10.2298/JSC171129001M.
 4. Milovanović, M., Veličković, S., Veljković, F., Jerosimić S. Structure and Stability of Small lithium Chloride LinClm (0,+1) (n ≥ m, n = 1-6, m = 1-3) Clusters Physical Chemistry Chemical Physics, 19 (2017) 30481-30497, DOI: 10.1039/C7CP04181K
 5. S. Jerosimić, M. Mitić, R. Ranković, M. Milovanović, M. Perić The low-lying vibronic spectrum in the X 2Πu state of the C5− ion computed variationally The Astrochemical Week (COST Action CM1401), January 16-20, 2017, Faro, Portugal, Booklet, p. 40
 6. M. Mitić, R. Ranković, M. Milovanović, S. Jerosimić, M. Perić  Underlying theory of a model for the Renner–Teller effect in any-atomic linear molecules on example of the X 2Πu electronic state of C5−Chemical Physics, 464 (2016) 55-68. DOI: 10.1016/j.chemphys.2015.11.002
 7. F. Veljković, M. Mitić, M. Milovanović, S. Jerosimić, D. Drakulić and S. Veličković Theoretical and experimental evaluation of K2Br+ and K3Br+ clusters ionization energies 13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Physical Chemistry 2016, Ed. Ž. Čupić and  S. Anić, Publisher:  Society of Physical Chemists of Serbia, Belgrade, Serbia, September 26-30, (2016), p.107-110.
 8. M. Perić, S. Jerosimić, M. Mitić, M. Milovanović, R. Ranković Underlying theory of a model for the Renner-Teller effect in tetra-atomic molecules: X 2Πu electronic state of C2H2+ The Journal of Chemical Physics 142 (2015) 174306. DOI: 10.1063/1.4919285
 9. S. Jerosimić, M. Milovanović Iron monocyanide (FeCN): an ab initio investigation of vibronic and spin-orbit effects in low-lying electronic states Our astrochemical history CM1401, Book of abstracts, First general meeting in Prague, May 25-29, 2015.
 10. M. Z. Milovanović, S. V. Jerosimić Theoretical investigation of geometry and stability of small lithium-iodide LinI (n = 2-6) clusters International Journal of Quantum Chemistry  114 (2014) 192-208. DOI: 10.1002/qua.24542
 11. S. Jerosimić, Uvod u kvantnu mehaniku za fizikohemičare Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2014. (Introduction to Quantum Mechanics for physicochemists, University of Belgrade, Faculty of Physical Chemistry, Belgrade, 2014, the university textbook on Serbian languange), ISBN 978-86-82139-47-8
 12. J. Đustebek, M. Milovanović, S. Jerosimić, M. Veljković, S. Veličković Theoretical and Experimental Study of the Non-stoichiometric LinI (n = 3 and 5) Clusters Chemical Physics Letters 556 (2013) 380-385. DOI: 10.1016/j.cplett.2012.11.086
 13. M. Milovanović, S. Jerosimić An ab initio study of antimony dicarbide (C2Sb) Chemical Physics Letters 565 (2013) 28-34. DOI: 10.1016/j.cplett.2013.02.047
 14. S. Jerosimić, Lj. Stojanović, M. Milovanović, M. Perić Ab initio study of the ground and low-lying excited electronic states of C2P, C2As, and C2Sb COST Action CM0805 “The Chemical Cosmos”, Final Annual Conference, April 2-5 2013, Windsor, UK, p.56.
 15. S. Jerosimić, M. Milovanović Structural isomers of dicyanoacetylene ions: a theoretical study 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries: Chemistry for the new horizon, Belgrade, Serbia, June 27-29, 2013, BS-CC P13. ISBN: 978-86-7132-053-5
 16. S. Jerosimić, R. Ranković Electronic structure of several lowest-energy isomers of dicyanoacetylene and its ions: a multireference study 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries: Chemistry for the new horizon, Belgrade, Serbia, June 27-29, 2013, BS-CC P06. ISBN: 978-86-7132-053-5
 17. M. Milovanović, S. Jerosimić An ab initio study of antimony dicarbide (C2Sb) 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries: Chemistry for the new horizon, Belgrade, Serbia, June 27-29, 2013, BS-CC P02. ISBN: 978-86-7132-053-5
 18. M. Milovanović, S. Jerosimić Geometries and stability of neutral and cationic hyperlithiated clusters – LinI(0,+1) (n = 1-6)  8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries: Chemistry for the new horizon, Belgrade, Serbia, June 27-29, 2013, BS-CC P03.