др Марко Даковић
ванредни професор

Curriculum Vitae

Табела наставника

ПРЕДМЕТИ:

Редовне студије:

Мастер студије:

    • Радијациона хемија и физика
    • Биосистеми и зрачења
    • Нуклеарна спектрометрија
  • Физичка хемија у биологији и медицини

Докторске студије:

  • Радијациона билогија
  • Детекција и спектрометрија нуклеарног зрачења

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

  • Google Scholar