fakultet internet

 

 

 

 

opsta

 

 

Katedra za opštu fizičku hemiju

Šef katedre:

 

dr Ivanka Holclajtner-Antunović, redovni profesor
e-mail: ivanka@ffh.bg.ac.rs

Članovi katedre:
 

dr Dragomir Stanisavljev, redovni profesor
dr Gordana Ćirić-Marjanović, redovni profesor
dr Nikola Vukelić, redovni profesor
dr Radmila Hercigonja, vanredni profesor
dr Miroslav Kuzmanović, vanredni profesor
dr Ljiljana Damjanović, vanredni profesor
dr Ljubiša Ignjatović, vanredni professor
dr Milena Petković, vanredni profesor
dr Biljana Šljukić Paunković, docent
dr Ivana Stojković Simatović, docent
dr Radomir Ranković, docent
dr Nada Bošnjaković-Pavlović, docent
dr Miroslav Ristić, docent
dr Nemanja Gavrilov, docent
dr Bojana Nedić Vasiljević, docent
dr Maja Milojević Rakić, docent
dr Bojan Janković, asistent
dr Vladimir Marković, asistent
dr Dragan Ranković, asistent
dr Aleksandra Đerić, asistent
mr Aleksandra Rakić, asistent
Aleksandar Jović, asistent
Milan Milovanović, asistent
Ana Stanojević, asistent

Znanje koje stiču studenti kroz predmete katedre:

Predmeti na ovoj katedri daju studentima opšte obrazovanje iz fizičke hemije. To su pre svega uvodni kursevi "Opšti kurs fizicke hemije 1 i 2", "Uvod u laboratorijski rad" i "Atomistika" za studente fizičke hemije, kao i kursevi fizičke hemije za studente drugih fakulteta kojima je osnovno poznavanje pojmova i razumevanje zakona fizičke hemije neophodno za izučavanje matičnih disciplina. Predmet "Fizičkohemijska analiza" namenjen je studentima završne godine osnovnih studija. Ovoj Katedri pripadaju i predmeti master studija smera Fizička hemija životne sredine.

Predmeti:

 

Redovni predmeti:
 

Opšti kurs fizičke hemije ( I i II )
Atomistika
Fizičkohemijska analiza
Uvod u laboratorijski rad

Izborni predmeti:
Osnovne studije:
 

Uvod u fizičku hemiju životne sredine
Hromatografija i separacione metode
Metodika nastave
Nastavna sredstva i školski ogledi
Fizička hemija makromolekula
Fizička hemija fluida
Instrumentalna analiza

Redovni predmeti na drugim fakultetima za koje katedra obezbeđuje nastavu:
 

Fizička hemija I i II (Hemijski fakultet, stud. program Hemičar)
Fizička hemija I i II (Hemijski fakultet, stud. program Profesor hemije)
Fizička hemija I i II (Hemijski fakultet, stud. program Hemičar za životnu sredinu)
Fizička hemija (Hemijski fakultet, stud. program Biohemičar)
Opšta i fizička hemija (Biološki fakultet, stud. grupa molekularna biologija i fiziologija)
Fizička hemija (Izborni predmet, Biološki fakultet stud. grupe Biologija, Profesor hemije i biologije, Ekologija i zaštita životne sredine)
Fizičko-hemijski procesi u životnoj sredini (Geografski fakultet, stud. grupa Geoprostorne osnove životne sredine)

Predmeti master studija-fizička hemija životne sredine:
 

Fizičkohemijski procesi i transformacije u životnoj sredini
Kontrola stanja životne sredine
Referentne metode i standardi
Modeliranje i procena uticaja na životnu sredinu

   
 

 

© 2013 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju