др Ивана Стојковић Симатовић
ванредни професор
Curriculum Vitae
Табела наставника

ПРЕДМЕТИ:

  • Физичка хемија 1
  • Инструментална анализа
  • Конверзија енергије
  • Електрохемија и електрохемијске методе
  • Физичкохемијски аспекти науке о материјалима
  • Електрохемија неводених средина
  • Хемијски извори струје

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ: