FFH Logo Univerzitet u Beogradu Fakultet za fizičku hemiju
Linkovi
 • TEMPUS
 • Kobson
 • eduroam
Početna → FFHNet → Usluge → eduroam

eduroam

eduroam®educational roaming je besplatan servis za bežični (wireless) pristup Internetu. Nastao je u okviru evropske TERENA inicijative, a ostvaren je kroz međunarodni GÉANT projekat u kojem učestvuju evropske akademske i istraživačke mreže.

eduroam svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za otvaranjem dodatnih naloga, uz korišćenje već postojećeg korisničkog imena (username) i lozinke (password) kreiranih na instituciji u kojoj rade ili studiraju.

Korisnici eduroam servisa su studenti i zaposleni u naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama širom sveta. U Srbiji ga mogu koristiti studenti, profesori, predavači, naučnici, istraživači i svi drugi zaposleni u institucijama članicama Akademske mreže Srbije (AMRES). Osim u Srbiji, eduroam servis je dostupan i u brojnim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u preko 35 zemalja Evrope i sveta. Mapu sa pristupnim tačkama možete pogledati ovde.

Zahvaljujući najsavremenijim standardima za enkripciju (WPA2/AES i WPA2/TKIP), korisnicima je zagarantovan visok nivo zaštite privatnosti njihovih podataka.

Detaljnije informacije o eduroam servisu možete pogledati na sajtu www.eduroam.amres.ac.rs.

eduroam na Fakultetu za fizičku hemiju

Od februara meseca 2012 godine, eduroam servis je dostupan i na Fakultetu za fizičku hemiju. Preko eduroam servisa, studenti i zaposleni Fakulteta za fizičku hemiju mogu pristupiti Internetu na samom fakultetu ili u bilo kojoj instituciji u Srbiji ili svetu koja je takođe učesnik u eduroam programu. Gde god da korisnici pristupaju Internetu preko eduroam servisa, oni koriste isto korisničko ime (username) i lozinku (password). Na taj način, jednom namešten bežični uređaj (laptop, smart mobilni telefon, tablet, PDA, itd.) može da se koristi na svakom mestu gde je dostupan eduroam servis bez potrebe da se bežični uređaj dodatno podešava niti je potrebno angažovanje mrežnog administratora institucije u kojoj korisnik gostuje.

Na Fakultetu za fizičku hemiju, signalom bežičnog pristupa Internetu su pre svega pokrivene javne prostorije gde se okuplja veći broj ljudi. Stoga su pristupne tačke (access point) za bežični pristup Internetu, preko eduroam servisa, postavljene na sledećim mestima:

 • Bibliteka Fakulteta za fizičku hemiju (soba 366)
 • Amfiteatar Fakulteta za fizičku hemiju (soba 368)

Signalom bežičnog pristupa Internetu je takođe pokrivena i većina privatnih prostorija zaposlenih u prizemlju. Naravno, pored ovih pristupnih tačaka, korisnici mogu da koriste i pristupne tačke drugih fakulteta u zgradi.

Preduslovi za korišćenje eduroam servisa

Da biste mogli da koristite eduroam servis, neophodno je da vaš uređaj ima odgovarajući bežični adapter koji podržava:

 • 802.11g ili 802.11n standarde
 • Sigurnosne protokole WPA-Enterprise ili WPA2-Enterprise, EAP-TTLS i PAP

Podešavanje vašeg bežičnog uređaja za pristup Internetu preko eduroam servisa je jednostavno, međutim, u nekim slučajevima je potrebno instalirati i dodatni program. Preporuka je da se za podešavanje pristupa Internetu preko eduroam servisa koristi eduroam CAT alat koji se nalazi na sledećoj adresi: cat.eduroam.org

Korišćenje eduroam CAT alata je jednostavno. Dovoljno je da klikenete na dugme sa natpisom "preuzmite vaš eduroam instaler" a zatim odaberete matičnu instituciju sa liste. Nakon toga, eduroam CAT alat će detektovati operativni sistem odnosno mobilni uređaj koji koristite i ponuditi odgovarajuć automatizovani instaler. Ukoliko CAT alat ne ponudi odgovarajući instaler, kliknite na link "Sve platforme" a zatim izaberite odgovarajuć instaler za vaš operativni sistem odnosno mobilni uređaj.

U slučaju da vaš operativni sistem odnosno mobilni uređaj nije podržan od strane eduroam CAT alata (npr. Windows XP, Vista i 7) ili ukoliko automatizovani CAT instaler iz nekog razloga ne radi ispravno, možete da ispratite staro uputstvo za ručno podešavanje pristupa Internetu preko eduroam servisa koje se nalazi u nastavku. Odaberite odgovarajuće uputstvo za operativni sistem odnosno mobilni uređaj koji koristite.

NAPOMENA: Postavke proxy servera NE TREBA podešavati.

Korisnički nalozi i povezivanje na eduroam servis

eduroam servis mogu da koriste svi studenti Fakulteta za fizičku hemiju koji imaju nalog na studentskim servisima i svi zaposleni koji imaju fakultetski e-mail nalog. Studenti i zaposleni koriste eduroam servis na sledeći način:

 • Studenti

  Korisničko ime (username) je oblika <korisničko_ime_na_servisima>@ffh.bg.ac.rs (npr. 20110001@ffh.bg.ac.rs). Za lozinku (password) treba koristiti istu lozinku kao za pristup studentskim servisima. Lozinku možete dobiti u Studentskoj službi fakullteta.

  NAPOMENA: eduroam servis je dostupan studentima svih nivoa studija koji su u statusu 'redovan' ili 'apsolvent'. Studenti koji završe studije, zadržavaju pravo korišćenja eduroam servisa do kraja tekuće školske godine tj. do upisa na viši nivo studija. Lozinke za pristup eduroam servisu se automatski sinhronizuju sa lozinkama za pristup studentskim servisima na dnevnom nivou (svakog dana posle ponoći). U slučaju promene lozinke za pristup studentskim servisima, nova lozinka neće postati aktivna za pristup eduroam servisu sve do ponoći istog dana. Automatska sinhronizacija je trenutno u test fazi a nakon test perioda očekuje se smanjenje intervala sinhronizacije tako da će lozinke biti češće sinhronizovane. Pri sinhronizaciji se uzima u obzir promena statusa studenta tako da može da se desi da neki studenti izgube ili dobiju pravo korišćenja eduroam servisa u zavisnosti kako im se promenio status. Za pitanja i pomoć u vezi pristupa eduroam servisu, obratite se administratoru na e-mail adresu admin (AT) ffh.bg.ac.rs.

 • Zaposleni

  Korisničko ime (username) je e-mail adresa zaposlenog (npr. pera@ffh.bg.ac.rs). Za lozinku (password) treba koristiti istu lozinku kao za pristup e-mail nalogu.

  NAPOMENA: Lozinke za pristup eduroam servisu trenutno NISU automatski sinhronizovane. Ako zaposleni promeni lozinku e-mail naloga preko webmail interfejsa, to se NEĆE automatski odraziti na lozinku za pristup eduroam servisu, odnosno, za eduroam će se zadržati stara lozinka. Zadnja sinhronizacija lozinki obavljena je 01.03.2012 godine. Ukoliko ste nakon tog datuma promenili lozinku i želite novu lozinku da koristite za pristup eduroam servisu, obratite se administratoru na e-mail adresu admin (AT) ffh.bg.ac.rs radi ažuriranja lozinke.

Prava i obaveze korisnika eduroam servisa

Prava i obaveze korisnika eduroam servisa opisana su u Pravilniku o korišćenju Akademske mreže Srbije i u Pravilniku AMRES eduroam servisa. Korišćenjem eduroam servisa, automatski se obavezujete da ćete poštovati odredbe ovih pravilnika. Sledi izvod najvažnijih stavki iz člana 6 pravilnika AMRES eduroam servisa:

 • Korisnik je odgovoran za čuvanje svog digitalnog identiteta (korisničkog imena i lozinke) i korišćenje bilo kog servisa koji mu oni omogućavaju.
 • Ukoliko dođe do kompromitovanja (krađe) digitalnog identiteta korisnika, tada on MORA odmah obavestiti svoju matičnu instituciju.
 • Korisnik je obavezan da obavesti posećenu instituciju (ukoliko je moguće) i matičnu instituciju o eventualnim problemima sa kojima se susreo pri korišćenju ili pokušaju korišćenja eduroam servisa.

Linkovi

Kontakt

 • admin (AT) ffh.bg.ac.rs