fakultet internet

 
 

 

 
       
    Docenti  
  1

dr Biljana R. Šljukić

E-mail: biljka@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-894
Kabinet: 354

Tabela nastavnika

detaljnije
  11

dr Mihajlo Etinski

E-mail: etinski@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-632
Kabinet: 371

Tabela nastavnika

detaljnije
  10

dr Marko Daković

E-mail: marko@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-796, 011/3336-696
Kabinet: 272

Tabela nastavnika

detaljnije
  3

dr Ana Popović-Bijelić

E-mail: ana@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-796, 011/3336-696
Kabinet: 272

Tabela nastavnika

detaljnije
  15

dr Radomir Ranković

E-mail: rale@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-632
Kabinet: 371

Tabela nastavnika

detaljnije
  9

dr Ivana Stojković Simatović

E-mail: ivana@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-689
Kabinet: 364

Tabela nastavnika

detaljnije
  10

dr Miroslav Ristić

E-mail: ristic@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-694
Kabinet: 261

Tabela nastavnika

detaljnije
  10

dr Nada Bošnjaković-Pavlović

E-mail: nadab@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-635
Kabinet: 376

Tabela nastavnika

detaljnije
  10

dr Nemanja Gavrilov

E-mail: gavrilov@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-628
Kabinet: 275

Tabela nastavnika

detaljnije
  10

dr Bojana Nedić Vasiljević

E-mail: bojana@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/3282-394, 011/3336-691
Kabinet: 361

Tabela nastavnika

detaljnije
  10

dr Maja Milojević-Rakić

E-mail: maja@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/3282-394, 011/3336-691
Kabinet: 361

Tabela nastavnika

detaljnije
 
 

 

© 2013 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju