ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА / НАЗИВ ИСТРАЖИВАЧКЕ ГРУПЕ
Атомска спектрохемија и физичка хемија плазме

КРАТАК ОПИС ИСТРАЖИВАЊА

Група се бави проучавањем и развојем ексцитационих извора за спектрохемијску (елементу) анализу: испитивањем оптималних услова ексцитације различитих елемената зависно од узорка, дијагностиком плазме спектрохемијских извора, транспортним процесима везаним за честице аналита…

У фокусу истраживања групе је спектроскопија ласерски индуковане плазма (LIBS) на бази  TEA CO2 ласера: одређивање аналитичких карактеристика LIBS система за анализу и праћење загађења земљишта и вегетације тешким металима, испитивање утицаја различитих експерименталних параметара (енергије ласера, начин фокусирања, притисак и састав гаса у коме се врши пражњење) на могућности TEA CO2 LIBS-а за детекцију органских молекула као и проучавање могућности примене ласерски индуковане плазме за одређивање пигмената минералног порекла. Група се бави и истраживањем примене молекулских спектара за одређивање температуре плазме и за изотопску анализу.

Део истраживања усмерен је и на проучавање транспорта и ексцитације аналита (уношеног континуалним дотоком аеросола раствора) у лучној аргонској плазми на атмосферском притиску, са акцентом на утицај радијалног електричног поља на продирање аналита у најтоплије делове плазме и матрикс ефекат. Радијално електрично поље (зависи од састава плазме и струје пражњења) игра одлучујућу улогу у ограничавању аналитичких перформанси лучне плазме. Такође, истражује се и могућност побољшања спектрохемијских особина лучног пражњења применом модулације напајања.

Спектралним уређајима којима група располаже може се радити елементна анализа различитих узорака (воде, легуре, земљиште, минерали…) на већину елемената из Периодног система. На располагању су ИСП емисиона спектрометрија, пламена емисиона спектрометрија, пламена атомска апсорпциона спектрометрија и хидридна техника.


ЧЛАНОВИ ИСТРАЖИВАЧКЕ ГРУПЕ

  • др Мирослав Кузмановић, ванредни професор
  • др Драган Ранковић, научни сарадник

СПИСАК ДОСТУПНЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ОПРЕМЕ

  • ИСП спектрометар Spectroflame

  • Спектрограф PGS – 2

  • Атомски апсорпциони спекрометар Varian 775

САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ

  • Др Мирослав Кузмановић и др Драган Ранковић су део Групе за ласерску физику и хемију и оптичку спектроскопију Лабораторије за физичку хемију Института „Винча“, којом руководи научни саветник др Милан Тртица.
  • Др Мирослав Кузмановић и др Драган Ранковић раде на пројекту Министарства за просвету и науку “Ефекти дејства ласерског зрачења и плазме на савремене материјале при њиховој синтези, модификацији и анализи“ којем руководи др Милан Тртица.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

1. J.Savovic, S.Zivkovic, M.Momcilovic, M.Trtica, M.Stoiljkovic, M.Kuzmanovic, “Determination of low alloying element concentrations in cast iron by laser induced breakdown spectroscopy based on TEA CO2 laser system”, Journal of the Serbian Chemical Society (2017), in press

2. J.Savovic, M.Momcilovic, S.Zivkovic, A.Stancalie, M.Trtica, M.Kuzmanovic, “LIBS analysis of geo-materials: Comparative study of basalt plasma induced by TEA CO2 and Nd:YAG laser in air at atmospheric pressure”, J.Chem (Hidawi), in press

3. J.Savovic, M.Stoiljkovic, M.Kuzmanovic, M.Momcilovic, J.Ciganovic, D.Rankovic, S.Zivkovic, M.Trtica, “The feasibility of TEA CO2 laser-induced plasma for spectrochemical analysis of geological samples in simulated Martian conditions”, SpectrochimicaActa, Part B: Atomic Spectroscopy (2016), 118B, 127-136.

4. J.Ciganovic, S.Zivkovic, M.Momcilovic, J.Savovic, M.Kuzmanovic, M.Stoiljkovic, M.Trtica, “Laser-induced features at titanium implant surface in vacuum ambience”, Opt. Quant. Electron.(2016) 48:133

5. D.Rankovic, J.Savovic, M.Kuzmanovic, M.Stoiljkovic, “Properties of argon-nitrogen atmospheric pressure DC arc plasma”, Plasma Chemistry and Plasma Processing, (2015), vol. 35 1071-1095.

6. M.Momcilovic, M.Kuzmanovic, D.Rankovic, J.Ciganovic, M.Stoiljkovic, J.Savovic,M.Trtica, “Optical emission studies of Cu plasma induced byIR TEA CO2 laser pulses”, Applied Spectroscopy (2015), (2015) vol. 69 419-429.

7. M.Kuzmanovic, M.Momcilovic, J. Ciganovic, D. Rankovic, J. Savovic, D. Milovanovic, M. Stoiljkovic, M.S. Pavlovic and M. Trtica, “Properties of plasma induced by pulsed CO2 laser on a copper target under different ambient conditions”, PhysicaScripta T(2014), vol. T162

8. R.Laher, M.Khakoo, M. Kuzmanović, A.Antić-Jovanović, “Reinvestigation of the Electronic Transition Moment Function of the BO B2Σ+ – X2Σ+Band System”, Journal of Quantitative Spectroscopy &RadiativeTransfer (2014), vol140 67-74.

9. A. Antic-Jovanović, M.Kuzmanović, M.Khakoo, R.Laher, ”Franck-Condon simulation of the B–A bands of BO1”,Russian Journal of Physical Chemistry A, (2013), vol. 87 br. 13, str. 2225-2230.

10. M.D. Momcilovic, M.S. Trtica, J. Ciganovic, J.J. Savovic, J.M. Stasic, M.M. Kuzmanovic, “Analysis of copper surface features obtained using TEA CO2 laser at reduced air pressure”, Applied Surface Science (2013), vol. 270, str. 486-494.