ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА / НАЗИВ ИСТРАЖИВАЧКЕ ГРУПЕ

Археометрија

КРАТАК ОПИС ИСТРАЖИВАЊА

Савремена анализа уметничких дела подразумева мултидисциплинарни приступ – стручњаци из области друштвених и природних наука раде заједно на конзервацији и рестаурацији уметничких дела, као и на реконструкцији њихових “животних причаˮ.

Физичкохемијска карактеризација керамичких предмета је од значаја у археолошким испитивањима. Познато је да керамички предмети добијени третирањем у ватри (на високим температурама) указују на примену различитих технологија у одређеној епохи и сведоче о степену развоја друштва. Испитивањем древних керамичких предмета методама физичке хемије могу се добити поуздани подаци о материјалима коришћеним за њихову израду. Егзактна карактеризација тела керамике и декорација применом физичкохемијских метода омогућава да се детаљно одреде услови и начини њихове израде, као и да се одреди у којим радионицама су предмети настали, који је био степен људског знања и који трговински путеви су били активни у одређеним епохама.

Физичкохемијским методама се поред керамичких предмета могу успешно испитивати и штафелајне слике, фреске, иконе… Идентификација сликарског материјала који је користио уметник историчарима даје податке о вези између трговине и миграције у одређеним културних групама, као и о коришћеним технолошким процесима. Резултати физичкохемијских анализа историчарима уметности омогућавају боље разумевање развоја сликарских техника као и модификација које су се временом десиле супстанцама коришћеним као пигменти, везива, подлоге, лакови, утврђивање степена деградације и проверу аутентичности уметничког дела. Конзерваторима и рестаураторима омогућавају да правилно изаберу процедуре рестаурације.

Наша досадашња истраживања обухватају физичкохемијску карактеризацију неолитске и средњевековне керамике са археолошких налазишта која су на територији Србије, ради одређивања порекла и технологије производње. Такође, предмет испитивања су биле и фреске манастира Жича и Пећке Патријаршије, слика на платну “Инспирација песника” аутора Мила Милуновића, као и иконе сликане на платну и дрвету.


ЧЛАНОВИ ИСТРАЖИВАЧКЕ ГРУПЕ

 • др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор
 • др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, редовни професор у пензији
 • др Даница Бајук-Богдановић, самостални сарадник

СПИСАК ДОСТУПНЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ОПРЕМЕ

 • Оптички микроскоп
 • Микро-рамански спектрометар
 • ФТ Инфрацрвени спектрометар
 • СЕМ/ЕДС

САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ

 • Археолошки институт, Београд
 • Народни музеј у Београду
 • Факултет примењених уметности, одсек Конзервација и рестаурација, Универзитет уметности у Београду
 • Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
 • Институт за нуклеарне науке “Винча“, Универзитет у Београду
 • Одсек за хемију, Дарам Универзитет, Велика Британија
 • Пројекат МПНТР ОИ 177021 “Процеси урбанизације и развоја средњевековног друштваˮ, институција носилац пројекта Археолошки институт, Београд

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 1. M. Marić-Stojanović , D. Bajuk-Bogdanović , S. Uskoković-Marković , I. Holclajtner-Antunović, “Spectroscopic analysis of XIV century wall paintings from Patriarchate of Peć Monastery, Serbia”,, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 191 (2018) 469–477
 2. Lj. Damjanović, U. Mioč, D. Bajuk-Bogdanović, N. Cerović, M. Marić-Stojanović, V. Andrić, I. Holclajtner-Antunović, “Archaeometric investigation of medieval pottery from excavations at Novo Brdo, Serbia”, Archaeometry, 58(3) (2016) 380-400.
 3. I. Holclajtner-Antunović, M. Stojanović-Marić, D. Bajuk-Bogdanović, R. Žikić, S. Uskoković-Marković, “Multi-analytical study of techniques and palettes of wall paintings of the monastery of Žiča, Serbia”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 156 (2016) 78–88.
 4. N. Perišić, M. Marić-Stojanović, V. Andrić, U.B. Mioč, Lj. Damjanović, “Physicochemical characterization of pottery from Vinča culture, Serbia, regarding firing temperature and decoration technique”, Journal of the Serbian Chemical Society, 81(12) (2016) 1415-1426.
 5. Lj. Damjanović, M. Gajić-Kvaščev, J. Đurđević, V. Andrić, M. Marić-Stojanović, T. Lazić, S. Nikolić, “The characterization of canvas painting by the Serbian artist Milo Milunović using X-Ray fluorescence, micro-Raman and FTIR Spectroscopy”, Radiation Physics and Chemistry, 115 (2015) 135-142.
 6. Lj. Damjanović, O. Marjanović, M. Marić-Stojanović, V. Andrić, U.B. Mioč, “Spectroscopic investigation of icons painted on canvas”, Journal of the Serbian Chemical Society, 80(6) (2015) 805-817.
 7. S. Stojanović, M. Gajić-Kvaščev, Lj. Damjanović, “Spektroskopsko ispitivanje ikone slikane na drvenom nosiocu”, Hemijska Industrija,  69(4) (2015) 387-393.
 8. Lj. Damjanović, V. Bikić, K. Šarić, S. Erić, I. Holclajtner-Antunović, “Characterization of the Early Byzantine Pottery from Caričin Grad (South Serbia) in Terms of Composition and Firing Temperature”, Journal of Archaeological Science, 46 (2014) 156-172.
 9. I. Holclajtner-Antunović, D. Bajuk-Bogdanović V. Bikić, M. Marić-Stojanović, “Micro-Raman and infrared analysis of medieval pottery findings from Braničevo, Serbia”, Journal of Raman Spectroscopy 43 (2012) 110-1110.
 10. Lj. Damjanović, I. Holclajtner-Antunović, U. B. Mioč, V. Bikić, D. Milovanović, I. Radosavljević Evans, “Archaeometric study of medeival pottery at Stari (Old) Ras, Serbia”, Journal of Archaeological Science, 38 (2011) 818-828.