Predmet Predavanja Ispitna pitanja Kolokvijumi Vežbe Obaveštenjacx


Радиохемија и нуклеарна хемија
III година

"Радиохемија је наука која проучава природу и својства радиоактивних
елемената и производа њиховог распада" (Soddy 1911.)


Број часова активне наставе
Предавања
Вежбе
8
4
4

2+2Предметни наставници


доц др Марко Даковић

Сарадник у настави

Ђорђе Цвјетиновић

Технички сарадник


Марко Брашњевић


                           


Copyright: MRLab team. Page last updated 25.09.2016. Optimzed for screen resolution 1440x900