Predmet Predavanja Ispitna pitanja Kolokvijumi Vežbe Obaveštenja
cxc

Предавања


            

Предавања у PDF формату


I предавање: Кратка историја радиохемије

II предавање: Изотопи, изотопски ефекти, сепаарација изотопа

III предавање:  Радиоактивни распади, карактеристике и кинетика

IV предавање:Пролаз зрачења кроз материју


V предавање: Детекција и спектрометрија радиоактивног зрачења

VI предавање: Дозиметрија радиоактивног зрачења

VII предавање: Модели атомског језгра

VIII предавање: Модели радиоактвних распада. Нуклеарне реакције 1

IX предавање: Нуклеарне реакције 2  

X предавање: Фисија и фузија

XI предавање: Нуклеарна ланчана реакција. Реактори      видео 1  видео2

XII предавање: Врсте реактора

XIII предавање: Нуклеарни горивни циклус

XIV предавање: Нуклеосинтеза


XV предавање: Космичко зрачење
 
XVI предавање: Трансурански елементи

XVII предавање: Елементарне честице и стандардни модел

XVIII предавање: Акцелератори честица                             видео

XIX Радиохемијске процедуре

XX Производња и примене радиоизотопа

XXa Хемија врућих атома
Copyright: MRLab team. Page last updated 09.10.2015.