OKFH Prva strana

Fakultet za fizičku hemiju
Opšti kurs fizičke hemije

[Prva strana] [Predavanja] [Vežbe] [Obaveštenja] [Linkovi] [Kontakti]

Prva strana


Dobrodošli na internet stranicu Opšteg kursa fizičke hemije!

Stranica je namenjena studentima kako bi lakše mogli da prate predavanja i vežbe, kao i da imaju uvid u aktuelna događanja. Opšti kurs fizičke hemije 1 i 2 su obavezni predmeti koji se slušaju u prvom i drugom semestru prve godine. Oba predmeta nose po 7 ESPB bodova. Kursevi se sastoje iz predavanja, eksperimentalnih vežbi i interaktivne nastave. Sve aktivnosti studenata tokom nastave se boduju i zajedno sa bodovima na usmenom ispitu određuju završnu ocenu na predmetu.

* * *


PROGRAMI PREDMETA

KLJUČ BODOVANJA
 • OKFH 1 - generacija 2020/2021.
  • Kolokvijumi za vežbe: 15 bodova (svaki po 5)
  • Vežbe: 5 bodova
  • Nastavni kolokvijumi: 20 bodova (svaki po 10)
  • Usmeni ispit: 60 bodova

 • OKFH 1 - generacije 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018. i 2016/2017.
  • Posećivanje predavanja: 2 boda (70% > 1bod ≤ 85%, 85% > 2boda ≤ 100%)
  • Kolokvijumi za vežbe: 15 bodova (svaki po 5)
  • Vežbe: 3 boda
  • Nastavni kolokvijumi: 20 bodova (svaki po 10)
  • Usmeni ispit: 60 bodova

 • OKFH 1 - starije generacije
  • Posećivanje predavanja: 4 boda
  • Interaktivna nastava i domaći: 1 bod
  • Kolokvijumi za vežbe: 15 bodova (svaki po 5)
  • Vežbe: 5 bodova
  • Nastavni kolokvijumi: 30 bodova (svaki po 15)
  • Usmeni ispit: 45 bodova

 • OKFH 2 - generacija 2020/2021.
  • Kolokvijumi za vežbe: 16 bodova (svaki po 4)
  • Vežbe: 4 bodova
  • Nastavni kolokvijumi: 20 bodova (svaki po 10)
  • Usmeni ispit: 60 bodova

 • OKFH 2 - generacija 2019/2020.
  • Posećivanje predavanja: 2 boda
  • Kolokvijumi za vežbe: 8 bodova (svaki po 2)
  • Vežbe: 5 bodova
  • Domaći zadaci: 5 bodova
  • Pismeni ispit: 10 bodova
  • Usmeni ispit: 70 bodova

 • OKFH 2 - generacija 2018/2019.
  • Posećivanje predavanja: 2 boda
  • Kolokvijumi za vežbe: 16 bodova (svaki po 4)
  • Vežbe: 2 boda
  • Nastavni kolokvijumi: 20 bodova (svaki po 10)
  • Usmeni ispit: 60 bodova

 • OKFH 2 - generacije 2017/2018. i 2016/2017.
  • Posećivanje predavanja: 2 boda (70% > 1bod ≤ 85%, 85% > 2boda ≤ 100%)
  • Kolokvijumi za vežbe: 15 bodova (svaki po 5)
  • Vežbe: 3 boda
  • Nastavni kolokvijumi: 20 bodova (svaki po 10)
  • Usmeni ispit: 60 bodova

 • OKFH 2 - starije generacije
  • Posećivanje predavanja: 5 bodova
  • Kolokvijumi za vežbe: 15 bodova (svaki po 5)
  • Vežbe: 5 bodova
  • Nastavni kolokvijumi: 30 bodova (svaki po 15)
  • Usmeni ispit: 45 bodova

  OCENJIVANJE
  • 51-60 bodova, ocena 6
  • 61-70 bodova, ocena 7
  • 71-80 bodova, ocena 8
  • 81-90 bodova, ocena 9
  • 91-100 bodova, ocena 10

   Minimalni broj bodova za izlazak na ispit iz OKFH 2 je 20.


  NASTAVNI KOLOKVIJUMI

   U toku semestra održavaju se dva nastavna kolokvijuma. Svaki od ovih kolokvijuma nosi po 10 bodova (za generaciju 2015/2016 i starije po 15 bodova) u konačnoj oceni.


  VEŽBE

   U okviru praktikuma OKFH 1 postoji 11 vežbi podeljenih u tri celine (kolokvijuma).
   U okviru praktikuma OKFH 2 postoji 13 vežbi podeljenih u četiri celine (kolokvijuma).
   Programe kolokvijuma, spisak literature za njih, kao i spisak odgovarajućih vežbi možete da vidite ovde.


  USMENI ISPIT

   Usmeni ispit se polaže u jednom od termina unapred predviđenih kalendarom. Izvlači se kombinacija sa tri pitanja, sa spiska ispitnih pitanja. Po izvlačenju kombinacije piše se koncept u trajanju oko jednog časa. Odgovara se usmeno pred predmetnim nastavnikom. Po završetku odgovaranja dobija se broj bodova za usmeni deo, a nakon toga formira se konačna ocena.


  ISPITNA PITANJA

 • [Prva strana] [Predavanja] [Vežbe] [Obaveštenja] [Linkovi] [Kontakti]