HSM Prva strana

Fakultet za fizičku hemiju
Hromatografija i separacione metodeAKTUELNO
  22.06.2020.
  Raspored dolazaka studenata na ispit u julskom roku:

  U 12:00 sati:

  Rondovic Katarina
  Lipovina Andjela
  Stankovic Tatjana
  Milovanovic Nikoleta
  Bjelic Marijana
  Milutinovic Zorana

  U 13:00 sati:

  Stamenkovic Jovana
  Blagojevic Darija

  01.06.2020.
  Raspored dolazaka studenata na ispit u junskom roku:

  U 12:00 sati:

  Golubovic Luka
  Ramadani Barbara
  Stojanovic Katarina
  Munitlak Magdalena
  Bijelic Marija
  Stamenkovic Jovana
  Baric Miljan
  Novakovic Ivana
  Rajcic Jelica
  Radenkovic Milica

  U 13:00 sati:

  Bokun Ivana
  Dasic Danica
  Velinovic Kristina
  Trajkovic Ksenija
  Milic Viktor

  U 13:30 sati:

  Simonovic Katarina
  Janjic Aleksandar
  Arsenijevic Andjela
  Tasic Andjela
  Veselinovic Aleksandra

  U 14:00 sati:

  Milutinovic Zorana
  Lekic Stasa
  Kosanovic Marta
  Dejkovic Stefana
  Smiljanic Anica
  Babic Jovana

  15.05.2020.
  Obavestenje o polaganju ispita iz Hromatografije i separacionih metoda: Ispit ce se u narednim ispitnim rokovima (do 30.09.2020) polagati iskljucivo usmeno i iz jednog dela, u skladu sa odlukom nastavno-naucnog veca fakulteta. Studenti ce pri pristupanju ispitu izvuci kombinaciju od dva pitanja sa spiska ispitnih pitanja. Po izvlačenju pitanja piše se koncept u trajanju od 30 minuta, a potom se odgovara usmeno pred predmetnim nastavnikom. Usmeni ispit nosi najvise 90 bodova.

  Vazna napomena: Kako bi se na dan ispita u svakom roku izbegla nepotrebna guzva, potrebno je da studenti potvrde izlazak na ispit najkasnije 24 sata pre pocetka ispita. Potvrda se vrsi slanjem meila na ristic@ffh.bg.ac.rs. Na osnovu pristiglih potvrda, na dan pre ispita na ovom sajtu bice objavljen redosled dolazaka studenata na ispit.
  19.03.2020.
  Obavestavaju se studenti da gradivo za sva preostala predavanja mogu da uce iz materijala u prilogu: Skripta - hromatografija. Materijal iz skripte pokriva 4. preostala predavanja:

  1. Opste o hromatografiji, strane 1-8.
  2. Gasna hromatografija, strane 9-17.
  3. Tecna hromatografija, strane 18-27.
  4. Kvalitativna i kvantitativna hromatografska analiza, strane 28-32.

  Sve druge aktivnosti na predmetu se obustavljaju do daljnjeg. Za eventualna pitanja u vezi gradiva mozete se obratiti putem i-meila na adresu: ristic@ffh.bg.ac.rs.

STATUS PREDMETA
  Predmet je izborni, u četvrtom semestru osnovnih studija, vredi 4 ESPB boda.

PROGRAM PREDMETA
  Program predmeta na sajtu fakulteta nalazi se ovde.

KLJUČ BODOVANJA
  Posećivanje predavanja: 5 bodova
  Prisustvovanje vežbama: 5 bodova
  Prvi nastavni kolokvijum: 30 bodova
  Drugi nastavni kolokvijum: 30 bodova
  Usmeni ispit: 30 bodova (nije obavezan)

OCENJIVANJE
  51-60 bodova, ocena 6
  61-70 bodova, ocena 7
  71-80 bodova, ocena 8
  81-90 bodova, ocena 9
  91-100 bodova, ocena 10

NASTAVNI KOLOKVIJUMI

  U toku semestra održavaju se dva nastavna kolokvijuma. Svaki od ovih kolokvijuma nosi po 30 bodova u konačnoj oceni. Studenti koji ne poloze nastavne kolokvijume u toku semestra mogu to da učine u redovnim ispitnim rokovima.


USMENI ISPIT

  Usmeni ispit se polaže u redovnim ispitnim rokovima. Usmeni ispit nije obavezan, student moze da na osnovu bodova stečenih na nastavnim kolokvijumima, vežbama i predavanjima dobije ocenu. Student izvlači dva ispitna pitanja sa spiska ispitnih pitanja. Po izvlačenju pitanja piše se koncept u trajanju od 30 minuta. Odgovara se usmeno pred predmetnim nastavnikom. Po završetku odgovaranja dobija se broj bodova za usmeni deo, a nakon toga formira se konačna ocena.


OSOBLJE PREDMETA

LITERATURA
  Preporučena dopunska literatura:

  1. J. Seader, E. Henley, D. Roper, Separation Process Principles, third edition, John Wiley & Sons (2011).
  2. Veronika R. Meyer, Practical High-Performance Liquid Chromatography, fourth edition, John Wiley & Sons (2004).
  3. Dejan Orčić, HPLC: Teorija i primena u biohemijskim naukama, Prirodno-matematički fakultet (2016) Novi Sad.
  4. Vesna V. Antić, Mališa P. Antić, Hromatografija u analizi hrane, Poljoprivredni fakultet (2014) Beograd.

Pitanja vezana za predmet možete postaviti na meil: ristic@ffh.bg.ac.rs.