Мере Владе Републике Србије у условима ванредног стања


Саопштења Министарстава Републике Србије у условима ванредног стања


Мере Управе Београда у условима ванредног стања


Прописи у вези са ванредним стањем


Обавештења Ректората Универзитета у Београду у условима ванредног стања


Одлука декана

У складу са одлукама Владе и Председника Републике Србије донетим 15.03.2020, у условима ванредног стања на целој територији Републике Србије, налажем следеће:

Настава на Факултету за физичку хемију у згради на Студентском тргу 12-16 се обуставља до доношења одлуке о поновном почетку наставе у складу са одлукама надлежних институција/органа.

Одлуке о евентуалним облицима наставе на даљину (web платформе и слично) биће донете у складу са препорукама/одлукама надлежних институција/органа, о чему ће наставници и студенти бити правовремено обавештени.

Рад на Факултету за физичку хемију у згради на Студентском тргу 12-16 обављаће се само у нужној мери у складу са одлукама надлежних институција и органа:

1. Све службе радиће минимално колико је неопходно да обаве текуће послове у условима ванредног стања. Одлуке о потреби долажења на посао запослених у службама Факултета доносиће декан на дневном/недељном нивоу, о чему ће запослени бити обавештавани путем е-поште и/или телефонским путем. Забрањен је долазак на посао без налога декана достављеног путем е-поште или телефонским путем. Запосленима се налаже да редовно прате електронску пошту.

2. Наставницима и истраживачима се налаже да експериментални рад прекину или сведу на неопходни минимум уз неопходно претходно одобрење декана. Забрањен је експериментални рад без одобрења декана. Обрада података већ извршених експеримената, писање радова, итд. у највећој могућој мери треба да се обавља у кућним условима.

Налаже се запосленима и студентима да редовно прате информације везане за рад и наставу на wеб-сајту Факултета.

15.03.2020.

проф. др Гордана Ћирић-Марјановић,

декан Факултета за физичку хемију

 

Share This

 
 
 
 
SerbiaEnglish