Трећи уписни рок на Мастер академске студије ФФХ

  • Предаја докумената за трећи уписни рок на Мастер академске студије ФФХ обавиће се 25. и 26. октобра 2018. године од 10.00 до 14.00 часова у Служби за студентске послове Факултета.

Детаљније


Трећи уписни рок на Специјалистичке стуковне студије – Форензика

  • Предаја докумената за трећи уписни рок на Специјалистичке струковне студије – Форензика на ФФХ обавиће се 25. и 26. октобра 2018. године од 10.00 до 14.00 часова у Служби за студентске послове Факултета.

Детаљније


Трећи уписни рок на Докторске академске студије ФФХ

  • Предаја докумената за трећи уписни рок на Докторске академске студије ФФХ обавиће се 25. и 26. октобра 2018. године од 10.00 до 14.00 часова у Служби за студентске послове Факултета.

Детаљније


Како уписати Факултет за физичку хемију?

Визија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима знања и развије способности да знања и вештине користе и развијају током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама које су јој сродне. Пратећи динамичне промене у научном и технолошком развоју и промене у образовању, факултет излази у сусрет потребама за новим компетенцијама генерација које ће професионално деловати у нашој, али и европској средини. Осавремењени, и измењени програми потпуно су прилагодјени Болоњској декларацији и студијама у земљама Европске уније. Земље потписнице декларације, па и наша земља, на тај начин омогућавају својим свршеним студентима признавање диплома у свим земљама Уније и мобилност током студија и после њих. Факултет за физичку хемију, од школске 2009/2010. године нуди академске студије у три циклуса 4+1+3 година, BSc/MSc/PhD (у укупном трајању од 4/5/8 година). Уведен је систем ЕЦТС бодова па свака година студија има 60 ЕЦТС бодова.


Упис – информације и потребна документа

 
 
 
SerbiaEnglish