Припремна настава из Oпште и физичке хемије за упис на Факултет за физичку хемију (ФФХ)


Фонд часова је 28 (7 термина × 4 часа), одржава се суботом од 10 до 14 часова на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду. Први термин је 21.април 2018. Предвиђено је да се курс заврши 2. јуна 2018. Наставу изводе АСИСТЕНТИ ФФХ.


Настава се реализује према збиркама задатака из опште хемије, пре свега:

  1. Р. Николајевић, М. Шурјановић: „Збирка задатака из хемије“, Завод за уџбенике, Београд.
  2. Н. Л. Глинка: „Задаци и вежбе из опште хемије“

Програм наставе:


  1. Раствори. Раствори електролита. Киселине и базе. Водонични експонент.  21.04.2018.
  2. Стехиометријска израчунавања (Физичке величине и мерне јединице. Количина супстанце. Основни гасни закони. Авогадров закон) 28.04.2018.
  3. Хемијске реакције: Типови реакција; Енергетика хемијских реакција. 05.05.2018.
  4. Структура атома. Радиоактивност. Хемијска веза. 12.05.2018.
  5. Оксидо-редукционе реакције. Основи електрохемије. 19.05.2018.
  6. Хемијске реакције: Брзина хемијске реакције и хемијска равнотежа, 26.05.2018.
  7. Синтеза и рекапитулација градива, 02.06.2018.

Цена курса:


Цена је 1.000,00 РСД по једном термину (4 часа). Полазници припремне наставе могу да бирају број термина (од једног до свих седам).

Пријаве и уплата:


Износ од 1.000,00 РСД по термину (4 часа) се уплаћује унапред, пре доласка на изабрани термин. Потребно је донети признаницу приликом доласка на сам термин одржавања припремне наставе, као доказ о уплати. Долазак је пожељно пријавити на е-mail адресу: prijemni@ffh.bg.ac.rs. Полазници унапред могу уплатити целокупан износ или могу плаћати одвојено за сваки термин.

Уплату у одговарајућем износу треба извршити на жиро рачун Факултета за физичку хемију.

Прималац: Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду, Студентски трг 12-16, Београд.

Сврха уплате: Припремна настава за полагање пријемног испита.

Рачун број: 840-1888666-94.

Позив на број: 7423117.

Заинтересовани кандидати евентуална додатна питања или појашњења могу доставити на адресу prijemni@ffh.bg.ac.rs.

Пријемни испит:


Факултет за физичку хемију ће организовати пријемни испит из предмета: Математика, Физика, Хемија, Физичка хемија и Биологија. Кандидати ће моћи да изађу на пријемни испит из произвољног броја предмета. За поене са пријемног испита рачунаће се најбољи резултат.

Припремна настава спрема полазнике за полагање предмета Физичка хемија (корисна је и за полагање пријемног из Хемије). Сви типови задатака који буду на пријемном испиту из Физичке хемије ће се обрађивати на припремној настави, било на самом термину или у оквиру додатних задатака.

©2018 Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

 

Share This

 
 
 
 
SerbiaEnglish