Мастер академске студије – први уписни рок 2017/2018.

Ранг листа кандидата који су се пријавили у првом конкурсном року за упис на Мастер академске студије

Сви кандидати су се рангирали у оквиру квоте за буџетске студенте и могу да се уписују од петка, 6.10.2017. године до петка, 13.10.2017. у 15 часова.


Ако буде више од 60 пријављених кандидата на Мастер академске студије, пријемни испит из Опште и физичке хемије ће се обавити у петак, 6. октобра 2017. године. У случају да буде мање кандидата од 60, рангирање кандидата ће се обављати према формули.

Најкасније 9. октобра у 12 часова –објављује се коначна ранг листа.

Упис кандидата ће се обављати након што се коначна ранг листа објави на сајту Универзитета у Београду, од 6. до 13. октобра 2017. године ако не буде пријемног испита или од 9. до 13. октобра 2017. године.  Упис се завршава закључно са 13. октобром, 15 часова.


Специјалистичке струковне студије Форензика – први уписни рок 2017/2018.

Ранг листа кандидата који су се пријавили у првом конкурсном року за упис на Специјалистичке струковне студије Форензика

Кандидати могу да се уписују од петка, 6.10.2017. године до петка, 13.10.2017. у 15 часова.


Најкасније 9. октобра у 12 часова –објављује се коначна ранг листа.

Упис кандидата ће се обављати након што се коначна ранг листа објави на сајту Универзитета у Београду, од 6. до 13. октобра 2017. године.


Докторске академске студије – први уписни рок 2017/2018.

Предаја докумената и пријаве – 15.09-03.10.

Прелиминарна ранг листа – 04.10. (среда) до 12.00 часова.

Жалбе на ранг листу – 04.10. од 12 часова до 05.10 до 15 часова (у Студентској служби Факултета).

Одлуке по жалбама на ранг листу – 06.10. (петак) до 15.00 часова.

Објављивање коначне ранг листе и достављање Универзитету – 09.10 (понедељак) до 12.00 часова.

Упис кандидата по ранг листама – од 11.10. до 14.10.

Други уписни рок – до 25.10. у складу са динамиком коју ће прописати Универзитет.

За пријаву је потребно:

  • Оверена фотокопија дипломе првог и другог степена студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид).
  • Оверена фотокопија додатка дипломе или уверења о положеним испитима (оригинал на увид).
  • Оригинал извода из матичне књиге рођених( и извод из матичне књиге држављана за кандидате који нису рођени у Србији).
  • Доказ који се односи на остварене научне радове.
  • Уплатница за пријаву 3000,00 динара.
  • Формулари (добијају се на факултету).

Документа за упис:

  • Индекс (добија се на Факултету).
  • Уплатнице (осигурање , центар за развој каријере).
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 цм.
  • За самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине.

Обавештење:

Приликом додатне провере података уочена је грешка на коначној ранг листи. Листа је коригована и може се наћи у наставку.

Коначна ранг листа кандидата за упис на ДАС-ФФХ у 2017/2018, први рок

Упис рангираних кандидата обављаће се у студентској служби Факултета од тренутка објављивања коначних ранг листа од стране Универзитета у Београду, према општим условима конкурса, закључно са 14.10.2017. године.

У име Комисије за докторске студије

Продекан за науку и докторске студије

В.проф. др Игор Пашти

 

Share This

 
 
 
 
SerbiaEnglish