Prva godina – predmeti

Jesenji semestar
Opšti kurs fizičke hemije 1
Matematika 1
Uvod u strukturu materije
Uvod u laboratorijski rad
Predmet izbornog bloka 1

Predmeti izbornog bloka 1
Praktikum iz matematike za fizikohemičare
Praktikum iz korišćenja računara
Istorija i filozofija prirodnih nauka  (predmet je neaktivan u školskoj 2020/2021. godini)

Prolećni semestar
Opšti kurs fizičke hemije 2
Hemijska termodinamika
Fizika 1
Neorganska hemija
Predmet izbornog bloka 2

Predmeti izbornog bloka 2
Uvod u fizičku hemiju životne sredine
Engleski početni