Obaveštenja

 • 22.04. – Studenti koji nisu položili prvi kolokvijum treba da se jave predmetnom asistentu najkasnije do 25.04. radi usmenog polaganja kolokvijuma u dodatnom terminu 29.04. (četvrtak).
 • 22.04. – Postavljeno je dodatno uputstvo za Vežbu II-2: Određivanje aktivnosti i koeficijenta aktivnosti
 • 22.04. – Studenti koji su položili prvi deo vežbovnog kolokvijuma (zadatak) u toku ove nedelje treba da pristupe polaganju RCUB testa sutra (23.04.) od 9h. Šifra za pristup testu je HTD23
 • 16.04. – Uputstvo za oblikovanje izveštaja je postavljeno u okviru sekcije Izveštaji za vežbe.
 • 16.04. – Rezultate kolokvijuma (RCUB testa) održanog 09.04. možete pogledati ovde.
 • 15.04. – Studenti koji su položili prvi deo vežbovnog kolokvijuma (zadatak) u toku ove nedelje treba da pristupe polaganju RCUB testa sutra (16.04.) od 9h. Šifra za pristup testu je HTD22
 • 09.04. – Rezultate kolokvijuma (RCUB testa) održanog 09.04. možete pogledati ovde.
 • 08.04. – Studenti koji su položili prvi deo vežbovnog kolokvijuma (zadatak) u toku ove nedelje treba da pristupe polaganju RCUB testa sutra (09.04.) od 9h. Šifra za pristup testu je HTD21
 • 02.04. – Rezultate kolokvijuma (RCUB testa) održanog 02.04. možete pogledati ovde. Studenti koji nisu položili prvi kolokvijum treba da se jave predmetnom asistentu najkasnije do 04.04. radi usmenog polaganja kolokvijuma u dodatnom terminu koji će biti organizovano u toku sledeće nedelje.
 • 01.04. – Studenti koji su položili prvi deo vežbovnog kolokvijuma (zadatak) u toku ove nedelje treba da pristupe polaganju RCUB testa sutra (02.04.) od 9h. Šifra za pristup testu je HTD13
 • 26.03. – Rezultate kolokvijuma (RCUB testa) održanog 26.03. možete pogledati ovde.
 • 25.03. – Studenti koji su položili prvi deo vežbovnog kolokvijuma (zadatak) u toku ove nedelje treba da pristupe polaganju RCUB testa sutra (26.03.) od 9h. Šifra za pristup testu je HTD12
 • 19.03. – Rezultate kolokvijuma (RCUB testa) održanog 19.03. možete pogledati ovde.
 • 18.03. – Studenti koji su položili prvi deo vežbovnog kolokvijuma (zadatak) u toku ove nedelje treba da pristupe polaganju RCUB testa sutra (19.03.) od 9h. Šifra za pristup testu je HTD11
 • 01.03. – Šifra pristupa RCUB kursu “Hemijska termodinamika, školska 2020/21.” je HTD2021
 • 01.03. – Uvodni termini za vežbe će se održati naredne nedelje od 08.03. do 12.03. prema rasporedu.Predavanja

Unapred pripremljena predavanja (snimci predavanja) će biti postavljana u skladu sa rasporedom za prolećni semestar.

Materijal za predavanja:

I. Parcijalne molarne veličine

II. Fugasnost i aktivnost


Vežbe

Materijal za vežbe:

Pored postavljenog materijala pogledati i uputstvo za izvođenje vežbe koje se nalazi u odgovarajućem poglavlju u knjizi.

Vežba II-1 – Određivanje fugasnosti gasa

Vežba II-2 – Određivanje aktivnosti i koeficijenta aktivnosti

Vežba I-1 – Određivanje parcijalnih molarnih zapremina metodom odsečka

Vežba I-2 – Integralna i diferencijalna toplota rastvaranja

Skype linkovi za vežbe:Polaganje ispita

Ispit iz predmeta Hemijska termodinamika će se polagati u terminima predviđenim rasporedom ispita u pismenoj formi.

Ispitna pitanja će naknadno biti postavljena.

Ocena se formira na osnovu bodova stečenih sa:

 • pismenog ispita – maks. 54 poena
 • vežbovnih kolokvijuma – maks. 30 poena (3 x 10 poena)
 • izveštaja za vežbe – maks. 14 poena
 • prisustvo predavanjima – maks. 2 poena

Da bi se ceo ispit uspešno položio neophodno je da minimalan ukupan zbir bude 51 poen i da su svi izveštaji za vežbe poslati predmetnim asistentima. Na ispit treba odštampati i doneti sve izveštaje za vežbe.

Pismeni ispit

Ispit će sadržati tri računska zadatka i tri teorijska pitanja koja obuhvataju celokupno gradivo sa predavanja (I, II i III celinu iz knjige, 3. zakon termodinamike i nemogućnost postizanja apsolutne nule). Svaki zadatak i svako pitanje nose po 9 poena što ukupno daje 54 poena (6 x 9 poena). Zadaci i pitanja nisu eliminatorni ali kako bi se ovaj pismeni ispit uspešno položio neophodno je kompletno uraditi 1/3 pismenog testa – dakle, dva pitanja ili dva zadatka ili jedno pitanje i jedan zadatak. Ako odgovori na pitanja i/ili zadatke nisu kompletni potrebno je sakupiti 20 poena kako bi se položio pismeni ispit.

Pismeni istip je moguće položiti i u dodatnom terminu (predroku). Forma ovakvog pismenog ispita će biti naknadno definisana.

Vežbovni kolokvijumi

Vežbovni kolokvijumi će se polagati iz dva dela:

 1. U terminu predviđenom za vežbe studenti će polagati zadatak i jedno teorijsko pitanje/izvođenje putem Skype link-a. Zadatak i pitanje/izvođenje su eliminatornog tipa. Prilikom polaganja ovog dela kolokvijuma studenti su u obavezi da im kamera i mikrofon budu neprestano uključeni.
 2. U terminu za RCUB test koji je predviđen rasporedom studenti će polagati ostatak vežbovnog kolokvijuma. Ovaj deo kolokvijuma će sadržati samo teorijska pitanja i na osnovu njega će se formirati ocena za vežbovni kolokvijum.

Vežbovnih kolokvijuma ima ukupno tri i termini za polaganja su sledeći:

I. Parcijalne molarne veličine

 • 15.03.2021.-19.03.2021.
 • 22.03.2021.-26.03.2021.
 • 29.03.2021.-02.04.2021.

II. Fugasnost i aktivnost

 • 05.04.2021.-09.04.2021.
 • 12.04.2021.-16.04.2021.
 • 19.04.2021.-23.04.2021.

III. Hemijska ravnoteža

 • 10.05.2021.-14.05.2021.
 • 17.05.2021.-21.05.2021.
 • 24.05.2021.-28.05.2021.

Ocena dobijena na vežbovnom kolokvijumu se ne može popravljati.

Studenti koji ne polože sva tri vežbovna kolokvijuma u predviđenim terminima ne mogu polagati pismeni deo ispita.

Ukoliko je student sprečen da polaže bilo koji deo vežbovnog kolokvijuma iz tehničkih ili zdravstvenih razloga u obavezi je da o tome obavesti predmetnog asistenta najkasnije dan pred polaganje.

Izveštaji za vežbe

Nakon položenog vežbovnog kolokvijuma studentima se dodeljuje vežba za koju treba da izrade izveštaj u propisanom roku.

Sređeni izveštaji u slobodnoj elektronskoj formi* se šalju predmetnom asistentu (u .pdf formatu**) u propisanom roku. Prilikom sređivanja izveštaja pored teorijskog dela iz udžbenika treba pratiti i uputstvo za sređivanje izveštaja koje će biti istaknuto za svaku vežbu. Svi izveštaji zajedno nose maksimalno 14 poena.

* Uz praćenje uputstva za sređivanje izveštaja i Uputstva za oblikovanje vežbi.

** Ukoliko se izveštaj izrađuje uz pomoć softvera MS-Word moguće je sačuvati ga u .pdf formatu uz pomoć opcije Save As.Konsultacije

Konsultacije vezane za gradivo (zadaci, izvođenja) i za vežbe (nejasnoće u vezi izrade izveštaja) je moguće ostvariti putem:

 • elektronske pošte – kod predmetnih asistenata;
 • Skype video/audio linka (uputstvo za pristupanje Skype konferencijskom pozivu) – kod predmetnih asistenata u terminu vežbi po rasporedu za prolećni semestar 2020/2021. godine. Ovakav vid konsultacija je neophodno zakazati kod predmetnog asistenta putem elektronske pošte kako bi se dobio link za Skype video/audio poziv i tačno vreme konsultacija.


Predmetni nastavnik:
dr Nikola Cvjetićanin, redovni profesor (kab. 351, e-mail: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs)

Predmetni asistenti:
Branislav Milovanović, asistent (kab. 371, e-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)
Anka Jevremović, asistent (kab. 363, e-mail: anka@ffh.bg.ac.rs)Tabela predmetaRezultati ispita

Februarski rok – 24.02.2021.

Ukupni poeni sa ispita održanog 24.02.2021. za studente koji su položili ispit možete pogledati ovde. Termin za upis ocene je po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Januarski rok – 09.02.2021.

Ukupni poeni sa ispita održanog 09.02.2021. za studente koji su položili ispit možete pogledati ovde. Termin za upis ocene je po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.