Предавања

III. Хемијска равнотежа
Хемијска равнотежа 1. део (31.03.2020.)

II. Фугасност и активност
Вишкови термодинамичких функција (24.03.2020.)
Методе за одређивање активности (17.03.2020.)
Сва предавања из овог поглавља до 17.03.2020.

I. Парцијалне моларне величине
Сва предавања из овог поглављаИнтерактивна настава (Задаци)

III. Хемијска равнотежа
Задаци и решења 1. део (02.04.2020.)
Уводни задаци – степен дисоцијације и реакциони принос (02.04.2020.)

II. Фугасност и активност
Задаци и решења 1. део (19.03.2020.)
Задаци и решења 2. део (26.03.2020.)

I. Парцијалне моларне величине
Материјал ће бити накнадно постављен.Вежбе

Вежба II-1 – Одређивање фугасности гаса (23.3.2020.)

Најпре прочитати теоријски део који се тиче ове вежбе. Вежбу сређивати по упутству са подацима који су јединствени за сваког студента и који се могу очитати из табличних података за етан.

Рок за слање извештаја је до 6.4.2020.


Сређени извештаји у слободној електронској форми се шаљу предметном асистенту у прописаном року. Приликом сређивања извештаја поред теоријског дела из уџбеника треба пратити и упутства за сређивање извештаја која ће бити истакнута за сваку вежбу. Сваки извештај се оцењује са максимално 2 бода.

Сви студенти који слушају предмет од понедељка 23.03.2020. крећу са израдом вежби за други колоквијум (II. Фугасност и активност) без обзира на то да ли су положили први колоквијум (I. Парцијалне моларне величине) и/или завршили вежбе за исти.

Начин израде вежби за студенте који нису положили први колоквијум и/или завршили вежбе за исти ће бити накнадно установљен.Консултације

Консултације везане за градиво (извођења, задаци) и за вежбе (нејасноће у вези сређивања извештаја) је могуће остварити путем:

  • електронске поште – код предметних асистената;
  • Skype видео/аудио линка (упутство за приступање Skype конференцијском позиву) – код предметних асистената у термину вежби по распореду за пролећни семестар 2019/2020. године. Овакав вид консултација је неопходно заказати код предметног асистента путем електронске поште како би се добио линк за Skype видео/аудио позив и тачно време консултација.


Предметни наставник:
др Никола Цвјетићанин, редовни професор (каб. 351, е-mail: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:
Анка Јевремовић, асистент (каб. 363, е-mail: anka@ffh.bg.ac.rs)
Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)Табела предмета

 
 
 
SerbiaEnglish