Резултати испита

Септембар 2 – 24.09.2020.

Укупни поени са испита одржаног 24.09.2020. за студенте који су положили испит можете погледати овде. Термин за упис оцене је по договору са предметним наставником.

Септембар 1 – 10.09.2020.

Укупни поени са испита одржаног 10.09.2020. за студенте који су положили испит можете погледати овде. Термин за упис оцене је по договору са предметним наставником.

Августовски рок 27.08.2020.

Укупни поени са испита одржаног 27.08.2020. за студенте који су положили испит можете погледати овде. Термин за упис оцена ће бити накнадно истакнут.

Јулски рок 26.06.2020.

Укупни поени са испита одржаног 26.06.2020. за студенте који су положили испит можете погледати овде.
Студенти који желе да упишу оцену треба да се јаве предметном наставнику како би усагласили термин.

Јунски рок 05.05.2020.

Укупни поени са испита одржаног 05.06.2020. за студенте који су положили испит можете погледати овде.
Студенти који желе да упишу оцену треба да се јаве предметном наставнику како би усагласили термин.

Предрок 25.05.2020.

Укупни поени са испита одржаног 25.05.2020. за студенте који су положили испит можете погледати овде.
1. Студенти који нису потпуно задовољни оценом, могу своју одлуку о томе, да ли да упишу садашњу оцену или да изађу на цео испит и поправе (или покваре) оцену, да оставе за неки од наредних рокова, после јунског рока. Оцена добијена на основу полагања предроку 25.05.2020. важи до краја школске године и може се уписати у било ком испитном року.
2. Студенти који желе да упишу оцену или изађу на цео испит у јунском року, морају пријавити испит у јунском року.
3. Можемо организовати увид у тестове (бодовање) са предрока у јунском испитном року. При уписивању оцене бодовање у предроку ће свакако бити проверено.
4. Пре уписивања оцене све вежбе морају бити оверене, а свеска са вежбама или одштампане и укоричене вежбе се треба донети на увид, као и одрађени задаци из II и III области.

Полагање испита

Испит из предмета Хемијска термодинамика ће се полагати у терминима предвиђеним распоредом испитa у писменој форми.

Испитна питања можете видети овде.

Испит ће садржати три рачунска задатка и три теоријска питања која обухватају целокупно градиво са предавања (I, II и III целину из књиге, 3. закон термодинамике и немогућност постизања апсолутне нуле). Сваки задатак и свако питање носе по 9 поена што укупно даје 54 поена (6 x 9 поена). Задаци и питања нису елиминаторни али како би се овај писмени испит успешно положио неопходно је комплетно урадити 1/3 писменог теста – дакле, два питања или два задатка или једно питање и један задатак.
Оцена се формира на основу бодова стечених са:

  • писменог испита – макс. 54 поена
  • вежбовних колоквијума – макс. 30 поена (3 x 10 поена)
  • извештаја за вежбе – макс. 14 поена
  • присуство предавањима* – макс. 2 поена

Поене са предиспитних обавеза можете видети овде.

Да би се цео испит успешно положио неопходно је да минималан укупан збир буде 51 поен и да су сви извештаји за вежбе послати предметним асистентима. На испит треба понети свеску са извештајима или одштампати и укоричити извештаје. Такође, на испит треба понети и домаћи задатак у виду одрађених свих задатака из II и III целине.

Студенти који су парцијално положили први део испита имају право да испит у јунском року полажу у другом термину (предрок) који ће бити организован у 25.5. (понедељак) u 10h у ФХА. Студенти који се одлуче на овакав начин полагања испита треба да пријаве испит за јунски испитни рок. Форма испита ће бити идентична као и испит у регуларном испитном року али без градива које је обухваћено већ положеним првим парцијалним делом испита – дакле укупно 36 поена.

Евентуалне потврде за боравак у студентским домовима ће благовремено бити послате од стане продекана за наставу на студентске e-mail адресе (ускоро више детаља о овој процедури).

*до тренутка до када се настава похађала на Факултету Предавања

0. Закони термодинамике
Интерактивни софтвер (14.05.2020.)
Након преузимања интерактивног софтвера датотеку је неопходно распаковати и покренути програм уз помоћ апликације START.exe. У оквиру овог софтвера препоручљиво је обратити пажњу на секцију која илуструје трећи закон термодинамике. Такође и остале области хемијске термодинамике су квалитетно илустроване.
Трећи закон термодинамике (07.05.2020.)
Немогућност постизања апсолутне нуле (07.05.2020.)

Трећи закон термодинамике (07.05.2020.)
Немогућност постизања апсолутне нуле (07.05.2020.)

Трећи закон термодинамике (07.05.2020.)
Немогућност постизања апсолутне нуле (07.05.2020.)

III. Хемијска равнотежа
Хемијска равнотежа 1. део (31.03.2020.)
Хемијска равнотежа 2. део (07.04.2020.)
Хемијска равнотежа 3. део (14.04.2020.)
Хемијска равнотежа 4. део (21.04.2020.)
Хемијска равнотежа 5. део (21.04.2020.)
Хемијска равнотежа 6. део (28.04.2020.)

II. Фугасност и активност
Вишкови термодинамичких функција (24.03.2020.)
Методе за одређивање активности (17.03.2020.)
Сва предавања из овог поглавља до 17.03.2020.

I. Парцијалне моларне величине
Сва предавања из овог поглављаИнтерактивна настава (Задаци)

III. Колоквијум
Решења задатака (12.05.2020.)
Решења задатака (05.05.2020.)
Решења задатака (28.04.2020.)

II. Колоквијум
Решења задатака (28.04.2020.)
Решења задатака (21.04.2020.)
Решења задатака (14.04.2020.)

I. Колоквијум
Решења задатака (12.05.2020.)

Пробни тест (07.04.2020.)
Решења задатака

III. Хемијска равнотежа
1-1 електролити (30.04.2020.)
Израчунавање из термодинамичких таблица 2. део (30.04.2020.)
Задаци и решења 4. део (23.04.2020.)
Израчунавање из термодинамичких таблица 1. део (23.04.2020.)
Задаци и решења 3. део (16.04.2020.)
Утицај притиска и инертног гаса на реакциони принос (16.04.2020.)
Израчунавање реакционог приноса уз помоћ програма Origin (16.04.2020.)
Задаци и решења 2. део (09.04.2020.)
Једначина реакционе изотерме (09.04.2020.)
Задаци и решења 1. део (02.04.2020.)
Уводни задаци – степен дисоцијације и реакциони принос (02.04.2020.)

II. Фугасност и активност
Задаци и решења 1. део (19.03.2020.)
Задаци и решења 2. део (26.03.2020.)

I. Парцијалне моларне величине
Задаци и решења (08.05.2020.)Вежбе

Вежба I-1 – Одређивање парцијалних моларних запремина (12.5.2020.)

Најпре прочитати теоријски део који се тиче ове вежбе. Вежбу сређивати по упутству са приложеним подацима.

Ову вежбу раде само студенти који нису одрадили експериментална мерења/предали извештај за исту пре почетка одвијања наставе на даљину.

Рок за слање извештаја је до 19.5.2020.

Вежба III-2 – Утицај температуре на константу равнотеже – реакција разлагања калцијум-карбоната (12.5.2020.)

Најпре прочитати теоријски део који се тиче ове вежбе и погледати 6. део предавања из области Хемијске равнотеже. Вежбу сређивати по упутству са приложеним подацима.

Рок за слање извештаја је до 19.5.2020.

Вежба III-1 – Утицај температуре на константу равнотеже реакција – димеризације азот-диоксида (29.4.2020.)

Најпре прочитати теоријски део који се тиче ове вежбе. Вежбу сређивати по упутству са приложеним подацима.

Рок за слање извештаја је до 8.5.2020.

Вежба II-2 – Одређивање активности и коефицијента активности (6.4.2020.)

Најпре прочитати теоријски део који се тиче ове вежбе. Вежбу сређивати по упутству. Студенти са парним бројем индекса треба да користе податке за смешу ацетон-хлороформ, док студенти са непарним бројем индекса треба да користе податке за смешу етилацетат-јодоетан.

Рок за слање извештаја је до 24.4.2020.

Вежба II-1 – Одређивање фугасности гаса (23.3.2020.)

Најпре прочитати теоријски део који се тиче ове вежбе. Вежбу сређивати по упутству са подацима који су јединствени за сваког студента и који се могу очитати из табличних података за етан.

Рок за слање извештаја је до 6.4.2020.


Сређени извештаји у слободној електронској форми се шаљу предметном асистенту (пожељно у .pdf формату*) у прописаном року. Приликом сређивања извештаја поред теоријског дела из уџбеника треба пратити и упутства за сређивање извештаја која ће бити истакнута за сваку вежбу. Сваки извештај се оцењује са максимално 2 бода.

* Уколико се извештај израђује уз помоћ MS-Word софтвера могуће је сачувати га у .pdf формату уз помоћ опције Save As.

Сви студенти који слушају предмет од понедељка 23.03.2020. крећу са израдом вежби за други колоквијум (II. Фугасност и активност) без обзира на то да ли су положили први колоквијум (I. Парцијалне моларне величине) и/или завршили вежбе за исти.

Начин израде вежби за студенте који нису положили први колоквијум и/или завршили вежбе за исти ће бити накнадно установљен.Консултације

Консултације везане за градиво (извођења, задаци) и за вежбе (нејасноће у вези сређивања извештаја) је могуће остварити путем:

  • електронске поште – код предметних асистената;
  • Skype видео/аудио линка (упутство за приступање Skype конференцијском позиву) – код предметних асистената у термину вежби по распореду за пролећни семестар 2019/2020. године. Овакав вид консултација је неопходно заказати код предметног асистента путем електронске поште како би се добио линк за Skype видео/аудио позив и тачно време консултација.


Предметни наставник:
др Никола Цвјетићанин, редовни професор (каб. 351, е-mail: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:
Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)
Анка Јевремовић, асистент (каб. 363, е-mail: anka@ffh.bg.ac.rs)Табела предмета