Наставник: др Драгомир Станисављев, редовни професор

Асистенти: др Ана Станојевић (ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs)

                    др Итана Нуша Бубања (itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs)

                    Ана Весковић (ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадник: др Даница Бајук Богдановић

Вежбаоница: 251

Број ЕСПБ: 8

Статус предмета: Обавезни


Важна обавештења

Mоле се студенти који нису уписали предмет први пут, а нису ни завршили вежбе и вежбовне колоквијуме да се јаве асистенту како би били расподењени у групе и да не би били обрисани са курса на RCUB eLearning платформи. Исто важи и за студенте који су завршили вежбе и вежбовне колоквијуме а исте желе да поправљају. Напомена: сви студенти који су уписали предмет школске 2020/2021. морају имати више од 30 поена од укупно 60 поена на предиспитним обавезама да би стегли услов за излазак на испит!

За све информације у вези са RCUB eLearning платформом и предиспитним поенима за студенте који су завршили вежбе претходних школских година писати на мејл ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs.

Кад буде завршен упис пролећног семестра школске 2020/2021. студенти ће бити подељени у две групе (група код др. Итане Нуше Бубање и група код Ане Весковић). Расподела студената по групама биће истакнута на страници. 

Сви студенти који су уписали предмет школске 2020/2021. године морају полагати испит према правилима из текуће школске године без обзира на то да ли су претходних година полагали наставне колоквијуме или не. Старим студентима наставни колоквијуми у овој школској години неће бити уважени. Полагање наставних колоквијума у школској 2020/2021. години је обавезно за све студенте који нису положили предмет. Старим студентима поени остварени на вежбама и вежбовним колоквијумима претходних година биће признати. Студенти који нису задовољни поенима оствареним на вежбама и вежбовним колоквијумима у претходним школским годинама потребно је да се обрате предметном асистенту путем мејла.
Услов за излазак на испит у школској 2020/2021. години је преко 50 % остварених поена на укупним предиспитним обавезама (више од 30 поена од могућих 60 поена за вежбе, вежбовне колоквијуме и наставне колоквијуме).

Упис на курс Hemijska kinetika 2020/2021. у оквиру RCUBeLearning платформе почеће од 1. марта 2021. Курсу је потребно да приступе сви новоуписани студенти, као и студенти који нису задовољни поенима оствареним на вежбама и вежбовним колоквијумима у претходним школским годинама уз претходну најаву предметном асистенту путем мејла. Шифра за приступ курсу је:  HemijskaKinetika20202021


Организација наставе у школској 2020/2021. години

Начин организације наставе и бодовања предиспитних и испитних обавеза у школској 2020/2021. години можете наћи у следећем фајлу.

Kључ бодовања

Вежбе (извештаји): 10 поена
Вежбовни колоквијуми (домаћи + тестови): 20 поена
Наставни колоквијуми: 30 поена
Испит: 40 поена

ПРЕДАВАЊА

Предавања/консултације одржаваће се понедељком од 9 h преко Skype-a. Сви заинтересовани студенти треба да испрате линк https://join.skype.com/zhMJiHKCHZwp мало пре самог термина и сачекају да професор отвори позив.
Прво предавање одржаће се у понедељак, 8. марта 2021. Пожељно присутво свих студената који су уписали предмет школске 2020/2021. године.

ВЕЖБЕ И ВЕЖБОВНИ КОЛОКВИЈУМИ

Обавезе у оквиру I колоквијума: тест 1 преко RCUBeLearning платформе (3 поена) + домаћи задатак 1 (3 поена) + два извештаја (I.1. и I.2) за одговарајуће вежбе базиране на подацима доступним на страници предмета (2 x 2 поена) – рок 29. март 2021.

Обавезе у оквиру II колоквијума: тест 2 преко RCUBeLearning платформе (3 поена) + домаћи задатак 2 (3 поена) + извештај (II.1) за одговарајућу вежбу базиран на подацима доступним на страници предмета (2 поена) – рок 19. април 2021.

Обавезе у оквиру III колоквијума: тест 3 преко RCUBeLearning платформе (4 поена) + домаћи задатак 3 (4 поена) + два извештаја (III.1. и III.2) за одговарајуће вежбе базиране на подацима доступним на страници предмета (2 x 2 поена) – рок 17. мај 2021.

Студент може прећи на обавезе у оквиру наредног колоквијума тек пошто успешно изврши све oбавезе у оквиру претходног дела градива.

Тестови преко RCUBeLearning платформе

Полагање понедељком од 12 h – термини:

I колоквијум – тест 1: 15.3, 22.3, 29.3.2021.
II колоквијум – тест 2: 5.4, 12.4, 19.4.2021.
III колоквијум – тест 3: 26.4, 10.5, 17.5.2021.

Студент може полагати сваки од тестова до 3 пута, при чему се рачуна резултат остварен на тесту приликом последњег полагања.

Домаћи задаци

I колоквијум – домаћи задатак 1:  Практикум, поглавље 1.2.2, задаци: 6, 7, 10, 11, 14, 16, 22, 23, 26. и 30. – послати предметном асистенту најкасније до 29.3.2021. у 20 h
II колоквијум – домаћи задатак 2:  Практикум, поглавље 2.3.2, задаци: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. и 30; напомена: изразе који се користе за решавање задатака потребно је претходно извести – послати предметном асистенту најкасније до 19.4.2021. у 20 h
III колоквијум – домаћи задатак 3: Практикум, поглавље 3.3.2, задаци: 10, 15, 17, 18, 33, 34 и 37, поглавље 4.2.2, задаци: 1, 2, 3, 20 и 21); напомена: изразе који се користе за решавање задатака потребно је претходно извести – послати предметном асистенту најкасније до 17.5.2021. у 20 h

Израда домаћих задатака је обавезна. Домаћи задаци послати по истеку рока биће прихваћени, али оцењени са 0 поена.

Извештаји за вежбе

Подаци за сређивање извештаја

I колоквијум – извештаји I.1. и I.2:

II колоквијум – извештај II.1:

III колоквијум – извештаји III.1. и III.2:

Израда извештаја за вежбе је обавезна. Извештаји послати по истеку рока биће прихваћени, али аутоматски оцењени мањим бројем поена: за кашњење до недељу дана максималан број поена који се може добити на вежби се умањује за 25 %. Свако следеће кашњење (до недељу дана) односи још по 10 % од укупног броја поена предвиђених за ту вежбу.

Моле се студенти да сва документа која се тичу обавеза у оквиру једног вежбовног колоквијума шаљу у истом мејлу. Извештаје је потребно слати у .doc, .docx или .pdf формату. Домаће задатке, писане руком, потребно је сликати и пожељно спојити и послати као један .pdf документ (за помоћ, ићи на линк https://jpg2pdf.com/). Уколико нисте у могућности да то урадите, можете слике домаћих задатака слати у .jpg, .jpeg, .png или .tiff формату.

НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМИ

I наставни колоквијум (Формална кинетика) – у недељи 19-23. април 2021.
II наставни колоквијум  (Хомогена и хетерогена катализа) – у недељи 17-21. мај 2021.
Термин за поправку једног од два наставна колоквијума – у недељи 7-11. јун 2021.


ПРЕДАВАЊА 2019/2020.

Организација наставе и бодовање 2019/2020 

1. предавање: Брзина хемијских реакција

2. предавање: Кинетички параметри

3. предавање: Сложени кинетички системи 1

4. предавање: Сложени системи и интермедијерне врсте

5. предавање: Реакције настајања халогено водоника. Ланчане реакције

6. предавање: Катализа – увод

7. предавање: Катализа киселинама или базама

8. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Ензимска катализа

9. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Хетерогене каталитичке реакције

10. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Нестационарни системи: експлозије

11. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Механизми преноса енергије

12. предавање: Константа брзине – теорија судара

13. предавање: Површ потенцијалне енергије хемијске реакције

14. предавање: Константа брзине – теорија прелазног стања

15. предавање: Теорија реакција у раствору


ВЕЖБЕ

Упутства за израду лабораторијских вежби

 1. БАЗНА ХИДРОЛИЗА ЕТИЛ(МЕТИЛ)АЦЕТАТА
 2. РАЗЛАГАЊЕ ИНДИКАТОРА БРОМФЕНОЛ-ПЛАВО
 3. РАЗЛАГАЊЕ ФЕНОЛФТАЛЕИНА У АЛКАЛНОЈ СРЕДИНИ
 4. ИНВЕРЗИЈА САХАРОЗЕ
 5. РАЗЛАГАЊЕ МУРЕКСИДА У КИСЕЛОЈ СРЕДИНИ
 6. КИСЕЛО-БАЗНА КАТАЛИЗА (ХАЛОГЕНАЦИЈА АЦЕТОНА)
 7. КИНЕТИКА И МЕХАНИЗАМ ЈОД – АЗИД РЕАКЦИЈЕ
 8. РАЗЛАГАЊЕ МАЛАХИТНОГ ЗЕЛЕНОГ У БАЗНОЈ СРЕДИНИ
 9. АУТОКАТАЛИТИЧКИ МЕХАНИЗАМ ОКСИДАЦИЈЕ ТАРТАРАТНОГ ЈОДА ВОДОНИК-ПЕРОКСИДОМ У ПРИСУСТВУ КОБАЛТА КАО КАТАЛИЗАТОРА
 10. РАЗЛАГАЊЕ САХАРОЗЕ ЕНЗИМОМ
 11. РАЗЛАГАЊЕ АМОНИЈАКА НА ЗАГРЕЈАНИМ ПОВРШИНАМА
 12. ОКСИДАЦИЈА МЕТИЛЕНСКО-ПЛАВОГ У ПРИСУСТВУ ЈОНСКИ ИЗМЕЊЕНОГ FeZSM-5 ЗЕОЛИТА
 13. РАЗЛАГАЊЕ ВОДОНИК ПЕРОКСИДА НА ПЛАТИНИ

Сређивање извештаја за лабораторијске вежбе

Како су упутства за вежбе опширна и предвиђена за више вежби, из фајла је потребно узети само део који се односи на конретну вежбу.
Извештаје је пожељно писати у Word-у, али није неопходно. Уколико се користи неки други програм, на крају рада потребно је снимите га у формату .pdf. За извештај користити уобичајене административне фонтове (Times New Roman или Arial), величина слова би требало да буде 11 или 12, проред између редова 1 и 1,5. За текст користити Justify поравњање. Наслов и поднаслове писати истим фонтом као и остатак текста, величина слова би требало да буде 12 или 14. Наслов и поднаслове болдовати. Наслов извештаја центрирати. Поднаслове можете или центрирати или користити лево поравњање. Нумерисати странице извештаја. У заглављу сваке странице написати име и презиме студента и број индекса.
Мерени подаци морају бити сређени табеларно и графички представљени. Свака табела и график у вежби морају имати свој број и свој назив. Назив табеле пише се изнад табеле, а назив графика пише се испод графика. Графици се цртају у програмима Origin, Qtiplot, или било који сличан који има могућност линеаног фитовања резултата.
Сви израчунати резултати морају бити изражени са грешком.
Уколико се не придржавате ових правила, поени за вежбе ће бити смањени у складу са грешкама.


ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

I  део: Формална кинетика

II део: Катализа

III део: Теорија брзина


Линк ка старом сајту предмета