Наставник: др Драгомир Станисављев, редовни професор

Асистенти: др Ана Станојевић (ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs)

                     др Владимир Марковић (vladimir.markovic@ffh.bg.ac.rs)

                     Ана Весковић (ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадник: др Даница Бајук Богдановић

Вежбаоница: 251

Број ЕСПБ: 8

Статус предмета: Обавезни


Нова обавештења

Апсолвенти 2020.

Tермин за апсолвенте за полагање испита у новембру је  19.11.2020. са почетком у 9 часова у лаб. 276. Пријава на маил ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs до 16.11.2020.

Термин за апсолвенте за полагање испита у децембру је  17.12.2020.  у са почетком у 10 часова у лаб. 276.  Пријава на маил ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs до 14.12.2020. 

Организација и полагање испита у школској 2019/2020. години

У школској 2019/2020. години на предмету Хемијска кинетика неће бити полагања наставних колоквијума.

У школској 2019/2020. години испит носи укупно 70 поена.

Начини полагања испита:

 1.  начин: Студент полаже целокупни испит који носи 70 поена изједна, извлачећи укупно 3 питања, по 1 питање из сваког дела градива (I део: Формална кинетика, II део: Катализа, III део: Теорија брзина)
 2.  начин: Студент полаже испит парцијално у два испитна рока извлачећи по 2 питања при сваком изласку на испит. У оквиру  првог дела испита студент извлачи 1 питање из I дела градива и 1 питање из II дела градива, што носи укупно 35 поена. За други део испита студент извлачи 2 питања из III дела градива, што носи укупно 35 поена. Положен први део испита важи се до испитног рока Септебар 2. Сваки део испита се пријављује одвојено, а оцена се уписује у испитном року у ком је положен други део.

АЖУРИРАНА ПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ:

I  део: Формална кинетика

II део: Катализа

III део: Теорија брзина

Напомена: Ажурирана испитна питања се у односу на испитна питања постављена на почетку семестра разликују једино према расподели по областима за поједина питања и једно ново питање је придодато списку.

Правила полагања испита у школској 2019/2020. години важе за све студенте који су уписали предмет ове школске године без обзира на то да ли су претходних година полагали наставне колоквијуме или не. Старим студентима наставни колоквијуми у овој школској години неће бити уважени. 

5.4.2020. Расподела предиспитних поена за студенте који раде вежбе у школској 2019/2020. години:

I колоквијум: 3 поена домаћи задатак + 3 поена тест преко RCUBeLearning платформе (тест раде студенти који нису положили I колоквијум; студентима који су регуларно положили I колоквијум и задовољни су oствареним поенима, положен колоквијум вреди максимално 6 поена – бр. поена се обрачунава пропорционално поенима оствареним на регуларном тесту (макс. 120); студенти који су регуларно положили I колоквијум, а нису задовољни oствареним поенима, могу послати урађен домаћи задатак 1 како би остварили додатне поене, до максималних 6)

II колоквијум: 3 поена домаћи задатак + 3 поена тест преко RCUBeLearning платформе

III колоквијум: 4 поена домаћи + 4 поена тест преко RCUBeLearning платформе

Сређени извештаји за вежбе носе по 2 поена, односно укупно 10 поена.

Датуми за полагање тестова преко RCUBeLearning платформе:

Тест I (полажу само студенти који нису регуларно положили I колоквијум): понедељак, 13.4.2020. у 17h

Teст II: уторак, 21.4.2020. у 17h; понедељак, 27.4.2020. у 17h

Teст III: понедељак, 4.5.2020. у 17h; понедељак, 11.5.2020. у 17h

Студент има право да по два пута полаже тест II и тест III, при чему ће бољи резултат улазити у крајњу оцену.

4.4.2020. Koнсултације у вези са наставним градивом (односи се на предавања) одржаваће се преко Skype-a понедељком у периоду 10-11h. Сви заинтересовани студенти који имају недоумица и/или потешкоћа у савладавању градива могу да испрате линк https://join.skype.com/aEMOZXVHzO7b пре самог термина и да сачекају да професор отвори позив. 


ВЕЖБЕ НА ДАЉИНУ

ПОЕНИ ОСТВАРЕНИ НА ПРЕДИСПИТНИМ ОБАВЕЗАМА

ПОЕНИ ОСТВАРЕНИ У ОКВИРУ ДРУГОГ ВЕЖБОВНОГ КОЛОКВИЈУМА

ПОЕНИ ОСТВАРЕНИ У ОКВИРУ ПРВОГ ВЕЖБОВНОГ КОЛОКВИЈУМА

ОБАВЕЗЕ У ОКВИРУ ПРВОГ ВЕЖБОВНОГ КОЛОКВИЈУМА

Студенти који су положили први колоквијум:

До 15.4.2020. у 20 часова доставити предметном асистенту:

 1. За вежбе које сте радили у лабораторији: извештај базиран на лабораторијским подацима које сте добили
 2.  За вежбе које нисте стигли да урадите у лабораторији: извештај базиран на подацима доступним на страници предмета

Студенти који су положили први колоквијум, а желе да остваре додатне поене, могу уз извештаје послати и домаћи задатак 1.

Студенти који нису положили први колоквијум:

До 15.4.2020. у 20 часова доставити предметном асистенту:

 1.  Домаћи задатак 1 (Практикум, поглавље 1.2.2, задаци: 6, 7, 10, 11, 14, 16, 22, 23, 26. и 30)
 2. Два извештаја за одговарајуће вежбе базиране на подацима доступним на страници предмета 

Услов за прелазак на обавезе у оквиру другог вежбовног колоквијума су послати извештаји за вежбе у оквиру првог вежбовног колоквијума (послати домаћи задаци доносе већи број поена).

ОБАВЕЗЕ У ОКВИРУ ДРУГОГ ВЕЖБОВНОГ КОЛОКВИЈУМА

До 5.5.2020. у 20 часова доставити предметном асистенту:

 1.  Домаћи задатак 2 (Практикум, поглавље 2.3.2, задаци: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. и 30); напомена: изразе који се користе за решавање задатака, потребно је претходно извести
 2. Извештај за одговарајућу вежбу базиран на подацима доступним на страници предмета

Моле се студенти да сва документа која се тичу обавеза у оквиру једног вежбовног колоквијума шаљу у истом мејлу. Извештаје је потребно слати у .doc, .docx или .pdf формату. Домаће задатке, писане руком, потребно је сликати и пожељно спојити и послати као један .pdf документ (за помоћ, ићи на линк https://jpg2pdf.com/). Уколико нисте у могућности да то урадите, можете слике домаћих задатака слати у jpg, .jpeg, .png или .tiff формату.

О домаћем задатку 3. и одговарајућим вежбама бићете накнадно обавештени.

О поенима оствареним за писање извештаја и домаћих задатака бићете обавештени до 30.4.2020. (први колоквијум), односно до 15.5.2020. (други колоквијум).

ОБАВЕЗЕ У ОКВИРУ ТРЕЋЕГ ВЕЖБОВНОГ КОЛОКВИЈУМА

До 19.5.2020. у 20 часова доставити предметном асистенту:

 1.  Домаћи задатак 3 (Практикум, поглавље 3.3.2, задаци: 10, 15, 17, 18, 33, 34 и 37, поглавље 4.2.2, zadaci: 1, 2, 3, 20 и 21); напомена: изразе који се користе за решавање задатака, потребно је претходно извести
 2. Два извештаја за одговарајуће вежбе базиране на подацима доступним на страници предмета

О поенима оствареним за писање извештаја и домаћих задатака у оквиру III колоквијума бићете обавештени до 25.5.2020.

ПОДАЦИ ЗА СРЕЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

I колоквијум:

II колоквијум:

III колоквијум:

ДОДАТНО: Преко RCUBeLearning платформе биће рађени тестови из сва три дела градива.


Резултати колоквијума

Колоквијум одржан 9.3.2020.

Колоквијум одржан 2.3.2020.

Колоквијум одржан 24.2.2020.


Предавања

Организација наставе и бодовање 2019/2020 

1. предавање: Брзина хемијских реакција

2. предавање: Кинетички параметри

3. предавање: Сложени кинетички системи 1

4. предавање: Сложени системи и интермедијерне врсте

5. предавање: Реакције настајања халогено водоника. Ланчане реакције

6. предавање: Катализа – увод

7. предавање: Катализа киселинама или базама

8. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Ензимска катализа

9. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Хетерогене каталитичке реакције

10. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Нестационарни системи: експлозије

11. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Механизми преноса енергије

12. предавање: Константа брзине – теорија судара

13. предавање: Површ потенцијалне енергије хемијске реакције

14. предавање: Константа брзине – теорија прелазног стања

15. предавање: Теорија реакција у раствору


Општа обавештења о организацији предмета

Хемијска кинетика у току пролећног семестра има четири сата предавања, четири сата лабораторијских вежби и један сат колоквијума недељно.

У току лабораторијских вежби предвиђено је полагање три колоквијума. Након првог колоквијума раде се две лабораторијске вежбе које укупно трају три термина, након другог колоквијума раде се две лабораторијске вежбе које заједно трају један термин, након трећег колоквијума раде се три лабораторијске вежбе које укупно трају три термина.

Да би се радила лабораторијска вежба неопходно је положити колоквијум за вежбе. Колоквијум је могуће полагати сваког понедељка од 9 ч. Израда колоквијума траје сат времена. Колоквијум се сматра положеним ако имате више од 50 % поена. Уколико нисте положили колоквијум, опет сте у обавези доћи на термин лабораторијских вежби и на термину вежбати за следећи колоквијум. Да бисте могли да полажете следећи колоквијум, неопходно је да имате урађене све лабораторијске вежбе из претходног колоквијума. Да бисте полагали трећи колоквијум, неопходно је да имате оверене све вежбе из првог колоквијума. Овера вежби подразумева предат извештај сређен искључиво на рачунару и одбрањену вежбу. Одбрана вежби се састоји у познавању теорије везане за ту лабораторијску вежбу, као и знање поступка израде вежбе. Термин за одбрану вежби је у Вашим терминима за вежбе. Након урађене вежбе, студент треба да донесе сређен извештај на оверу на једном од наредна два термина вежби. Уколико протекне три термина вежби од тренутка када је студент одрадио вежбу, а он не донесе извештај, максималан број поена који може добити на тој вежби му се умањује за 25 %. Свако следеће кашњење односи још по 10 % од укупног броја поена предвиђених за ту вежбу.

Уколико сте положили колоквијум за вежбе, али сте незадовољни освојеним бројем поена, имате право да једном покушате да поправите колоквијум. На колоквијумима за вежбе Вам се увек важи бољи резултат, без обзира на термин у којем је остварен.

Рокови за полагање колоквијума за вежбе су:

Први колоквијум – 16. март 2020.
Други колоквијум – 13. април 2020.
Трећи колоквијум – 27. април 2020.

Присуство на колоквијуму је обавезно до момента док се не положи колоквијум.

Осим колоквијума за вежбе, у току семестра имаћете и два наставна колоквијума. Први наставни колоквијум обухвата градиво I и II колоквијума за лабораторијске вежбе, док други наставни колоквијум обухвата градиво III колоквијума за лабораторијске вежбе. Наставни колоквијуми трају два сата. Сматра се да је наставни колоквијум положен ако имате најмање 40% поена.


Кључ бодовања

Посећивање предавања: 5 поена (студенти који су били присутни на мање од 50 % предавања добијају 0 поена; студенти који су били присутни на више од 85 % предавања добијају 5 поена; за студенте чије присуство предавањима износи између 50 и 85 % број поена се линеарно обрачунава).

Колоквијуми за вежбе: 20 поена (од чега 30 % поена доноси први колоквијум, 30 % други и 40 % трећи)

Вежбе: 10 поена

Наставни колоквијуми: 30 поена (два колоквијума од по 15 поена)

Усмени испит: 35 поена

Усмени испит и парцијално полагање испита

Градиво предмета Хемијска кинетика подељено је на три целине:

 1. Формална кинетика 
 2.  Катализа 
 3.  Теорија брзина 

Парцијално полагање испита је омогућено студентима који испуњавају следеће услове:

– били су присутни на више од 50 % предавања у школској 2019/2020.
– освојили су више од 40 % поена на одговарајућем наставном колоквијуму.

Уколико је студент присуствовао на мање од 50 % предавања у школској 2019/2020, на усменом испиту извлачи по једно питање из првог, другог и трећег дела испита (укупно три испитна питања), без обзира на број освојених поена на наставним колоквијумима.

Уколико је студент присуствовао на више од 50 % предавања у школској 2019/2020, могући су следећи случајеви:

1. Студент је освојио више од 40 % поена и на првом и на другом наставном колоквијуму: у том случају, на усменом испиту извлачи два испитна питања из трећег дела градива.

2. Студент је освојио више од 40 % поена на првом наставном колоквијуму, и мање од 40 % поена на другом наставном колоквијуму: у том случају, на усменом испиту извлачи једно питање из другог дела и два питања из трећег дела градива (укупно три испитна питања).
3. Студент је освојио мање од 40 % поена на првом наставном колоквијуму, и више од 40 % поена на другом наставном колоквијуму: у том случају, на усменом испиту извлачи једно питање из првог дела и два питања из трећег дела градива (укупно три испитна питања).
4. Студент је освојио мање од 40 % поена и на првом и на другом наставном колоквијуму: у том случају, на усменом испиту извлачи по једно питање из првог, другог и трећег дела испита (укупно три испитна питања).

На усменом испиту можете освојити максимално 35 поена, без обзира на то да ли полажете парцијално, или полажете цео испит.
Студент који је у школској 2019/2020. слушао Хемијску кинетику може парцијално полагати испит закључно са испитним роком Септембар 2 у школској 2019/2020.


Вежбе

Упутства за израду лабораторијских вежби

 1. БАЗНА ХИДРОЛИЗА ЕТИЛ(МЕТИЛ)АЦЕТАТА
 2. РАЗЛАГАЊЕ ИНДИКАТОРА БРОМФЕНОЛ-ПЛАВО
 3. РАЗЛАГАЊЕ ФЕНОЛФТАЛЕИНА У АЛКАЛНОЈ СРЕДИНИ
 4. ИНВЕРЗИЈА САХАРОЗЕ
 5. РАЗЛАГАЊЕ МУРЕКСИДА У КИСЕЛОЈ СРЕДИНИ
 6. КИСЕЛО-БАЗНА КАТАЛИЗА (ХАЛОГЕНАЦИЈА АЦЕТОНА)
 7. КИНЕТИКА И МЕХАНИЗАМ ЈОД – АЗИД РЕАКЦИЈЕ
 8. РАЗЛАГАЊЕ МАЛАХИТНОГ ЗЕЛЕНОГ У БАЗНОЈ СРЕДИНИ
 9. АУТОКАТАЛИТИЧКИ МЕХАНИЗАМ ОКСИДАЦИЈЕ ТАРТАРАТНОГ ЈОДА ВОДОНИК-ПЕРОКСИДОМ У ПРИСУСТВУ КОБАЛТА КАО КАТАЛИЗАТОРА
 10. РАЗЛАГАЊЕ САХАРОЗЕ ЕНЗИМОМ
 11. РАЗЛАГАЊЕ АМОНИЈАКА НА ЗАГРЕЈАНИМ ПОВРШИНАМА
 12. ОКСИДАЦИЈА МЕТИЛЕНСКО-ПЛАВОГ У ПРИСУСТВУ ЈОНСКИ ИЗМЕЊЕНОГ FeZSM-5 ЗЕОЛИТА
 13. РАЗЛАГАЊЕ ВОДОНИК ПЕРОКСИДА НА ПЛАТИНИ

Сређивање извештаја за лабораторијске вежбе

Како су упутства за вежбе опширнија и предвиђена за више вежби, из фајла је потребно узети само део који се односи на вашу вежбу. Пишите само узорке и растворе које сте ви радили, опет су упутства опширнија.

Извештаје је пожељно писати у Word-у, али није неопходно. Ако користите неки други програм различит од Word-а, на самом крају рада снимите га у формату .pdf. За извештај користити уобичајене административне фонтове (Times New Roman или Arial), величина слова би требало да буде 11 или 12, проред између 1 и 1,5. За текст користити Justify поравњање. Наслов и поднаслове писати истим фонтом као и остатак текста, величина слова би требало да буде 12 или 14. Наслов и поднаслове болдовати. Наслов извештаја центрирати. Поднаслове можете или центрирати или користити лево поравњање. Нумерисати странице извештаја. У заглављу сваке странице написати име и презиме студента и број индекса.

Мерени подаци морају бити сређени табеларно и графички представљени. Свака табела и график у вежби морају имати свој број и свој назив. Назив табеле пише се изнад табеле, а назив графика пише се испод графика. Графици се цртају у програмима Origin, Qtiplot, или било који сличан који има могућност линеаног фитовања резултата.
Сви израчунати резултати морају бити изражени са грешком.
Уколико се не придржавате ових правила, неће Вам бити оверене лабораторијске вежбе, и последично нећете моћи да полажете следећи колоквијум.


 

Линк ка старом сајту предмета