Tabela predmeta


Predavanja:

Prezentacije predavanja se mogu dobiti od predmetnog nastavnika (biljka@ffh.bg.ac.rs).

VEŽBE

Vežba 29-10-2020

Vežba 06-11-2020

Vežba 13-11-2020

Vežba 20-11-2020

Vežba 04-12-2020

Vežba 25-12-2020

Vežba 17-01-2021

Ispitna pitanja

KONSULTACIJE

Pozivamo studente da zakažu termin konsultacija sa predmetnim nastavnikom kad god postoji potreba.