Физичкохемијска анализа је обавезан предмет који се слуша у пролећном семестру четврте године и вреди 7 ESPB бодова. Курс се састоји из предавања, експерименталних вежби и интерактивне наставе. Све активности студената током наставе (наставни колоквијуми, експерименталне вежбе и извештаји) бодују се и заједно са бодовима на усменом испиту одређују завршну оцену на предмету.


Наставник: др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор (ljiljana@ffh.bg.ac.rs)

Асистент: др Драган Ранковић (dragan@ffh.bg.ac.rs)


Циљ предмета: Да студент разуме принципе, области примене и ограничења различитих инструменталних метода.
Исход предмета: Студент треба да буде оспособљен да одабере одговарајуће инструменталне методе за анализу узрока у складу са потребама корисника; да изабере нову опрему у складу са потребама лабораторије и економском оправданошћу; да критички оцени и примени одговарајући квалитет мерења.


Теоријска настава: Методе инфрацрвене (ИЦ) спектроскопије; Раманска спектроскопија и микро-раманска спектроскопија; Електрохемијске методе анализе; Уређаји за постизање и мерење ниских притисака, вакуумски системи и вакуумске технике; Хроматографске методе анализе; Термијске методе анализе; Електронска микроскопија; Спектрометрија електрона за анализу површина; Масена спектрометрија; Нуклеарна магнетна резонантна (НМР) спектроскопија; Електронска парамагнетна резонантна (ЕПР) спектроскопија.


Експерименталне вежбе: Студенти анализирају исти узорак са више метода и вежбе сређују у виду семинара у коме анализирају различите особине узорка. Пре сваке експерименталне вежбе студенти полажу кратак тест провере знања везано за ту методу. Тестови се бодују и улазе у укупан број поена освојених за експерименталне вежбе.


Радионица за тимско учење (Team Based Learning Workshop): Студенти самостално решавају тест који се састоји од 10 питања са више понуђених одговора. Након што предају индивидуалне одговоре, студенти решавају исти тест у тиму. Као тим користе картице на којима треба да нађу зведицу која означава тачан одговор. Сви чланови тима добијају исти број бодова, у зависности од броја тачних одговора целог тима.


Кључ бодовања:

  • Присуство на предавањима: 4 бода
  • Експерименталне вежбе: 8 бодова
  • Радионица за тимско учење: 3 бода
  • Наставни колоквијуми: 50 бодова
  • Усмени испит: 35 бодова

НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМИ

У току семестра одржавају се два наставна колоквијума. Први колоквијум доноси максимално 20 бодова, а други наставни колоквијум доноси максимално 30 бодова у коначној оцени. За сваки од колоквијума одржава се по један редован термин за полагање и по један поправни термин. Само студенти који не положе наставни колоквијум у првом термину полагања, могу да полажу у поправном термину.

Положени наставни колоквијуми важе до краја школске године у којој су положени.


Препоручена литература:

  • С. Ментус, Љ. Дамјановић, Физичкохемијска анализа, Универзитет у Београду Факултет за физичку хемију, Београд 2015.
  • D.A. Skoog, F.J. Holler, J.J. Leary, Principles of Instrumental Analysis, Sounders College Publishing, 5th Edition, 1998.
  • F. Rouessac, A. Rouessac, Chemical Analysis, Modern Instrumental Methods and Techniques, John Wiley & Sons, LTD. 2000.

Презентације са предавања:


Материјал за интерактивну наставу:


ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти који су у школској 2019/20 години први пут слушали предмет, а до сада нису положили први део испита, у наредном испитном року Септембар II могу полагати само градиво целог испита усмено.

Студенти који су пре школске 2019/20 године слушали предмет, а до сада нису положили писмено први део испита, у наредном испитном року Септембар II могу полагати само градиво целог испита писмено у заказаном термину и усмено у термину који ће бити накнадно заказан (4 до 7 дана након писменог испита).

Студенти који су до сада стекли право на полагање другог дела испита, у наредном испитном року Септембар II други део полажу по досадашњим уобичајеним правилима.

Детаље о начину полагања испита можете наћи у следећем пасусу.

Након завршене школске 2019/20 године, студентима који нису положили испит, престају да важе положени први део испита усмено или писмено и у наредној школској години полажу поново.Материјале за сређивање експерименталних вежби, због превеликих фајлова, није могуће постављати на страницу. Студентима ће материјали бити прослеђени путем ФБ групе студената четврте године, као и до сада, а на страници предмета ће бити постављено упутство за вежбу и рок за слање извештаја.

Упутства за вежбе:

          Рок за слање извештаја је до четвртка, 09. априла 2020.

          Рок за слање извештаја је до четвртка, 16. априла 2020.

 


Примери задатака за наставне колоквијуме 2020


Табела предмета – преузимање