Obavezni predmet na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija fizičke hemije i donosi 7 ESPB poena. Nastava se odvija tokom prolećnog semestra.

Predavanja i vežbe počinju 8.3. prema rasporedu kroz aplikaciju MS TEAMS. Studenti će biti uključeni u grupu FHCS2021 prema spisku iz FIS-a do nedelje, 28. 2. Ukoliko u ponedeljak, 1. 3. još uvek niste pozvani u grupu molim vas da se obratite mailom nastavniku.

Predmetni nastavnik: Bojana Nedić Vasiljević, docent

lab: 361/362

mail: bojana@ffh.bg.ac.rs

Predmetni asistent: Branislav Stanković, asistent sa doktoratom

mail: branislav.stankovic@ffh.bg.ac.rs

Studenti koji žele da pripremaju ispit u školskoj 2020/21,  mogu se obratiti mailom predmetnom nastavniku da bi dobili prezentacije i dodatnu literaturu.

Oblasti koje će biti izučavane u okviru predmeta u školskoj 2020/21.

Uslovi upisa:

Za upis predmeta potrebno je položiti sve ispite iz prve studijske godine i upisati sve nepoložene predmete iz druge i treće studijske godine. Za polaganje ispita potrebno je položiti sve ispite iz prve i druge studijske godine i predmet Statistička termodinamika iz treće godine.


Cilj predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim teorijskim konceptima i modelima o strukturi, faznim promenama, termičkim, magnetnim i električnim svojstvima čvrstih supstanci.
Osposobnjavanje studenta da razume i primeni osnovne teorijske koncepte i modele o strukturi, faznim prelazima, termičkim, magnetnih i električnih svojstava čvrstih supstanci.
Priprema studenata za samostalno ispitivanje strukture, faznih promena, termičkih, magnetnih i električnih svojstava čvrstih supstanci.Tabela predmeta – preuzimanje