Tabela predmeta

Nastavnik:

dr Dušan Popović, vanredni profesor, dusan@ff.bg.ac.rs

Saradnik na vežbama:

dr Mirjana Sarvan, docent, miras@ff.bg.ac.rs

Obaveštenje:

Od ponedeljka 16.11.2020, svi oblici nastave uključujući i laboratorijske vežbe održavaće se online do poboljšanja epidemiološke situacije.

Snimljene demonstracione vežbe su postavljene u grupi u okviru MS Teams aplikacije.