UPIS NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

PRIJAVA KANDIDATA TREĆI UPISNI ROK

Online prijava – student se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena 02.11 – 03.11.2020. godine do 16 časova. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

Konačna rang lista će biti objavljena na ovoj stranici do 08.11.2020. u 12 časova.

Dokumenta koja se prilažu elektronski prilikom prijave:

 1. Očitana ili skenirana (obe strane) lična karta
 2. Diploma (ili uverenje) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati naknade za prijavu (sken / slika ekrana, uplatnice, izvoda ili potvrde iz banke)
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)

UPIS KANDIDATA TREĆI UPISNI ROK

Upis kandidata će se obaviti prema rasporedu koji će naknadno biti postavljen na ovoj stranici.

Dokumenta koja se prilažu prilikom upisa:

 1. Lična karta
 2. Overena kopija diplome (ili uverenja) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Overena kopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati: naknade za prijavu, naknade za Centar za razvoj karijere, naknade za osiguranje studenata, a za samofinansirajuće studente i naknade za Univerzitet i prvu ratu školarine prema uputstvima koja ćete dobiti prilikom upisa.
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 8. Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

PRIJAVA KANDIDATA DRUGI UPISNI ROK

Online prijava – student se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena 14.10. – 15.10.2020. godine do 20 časova. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

 • Konačna rang lista
 • Primedbe na preliminarnu rang listu najkasnije do 17. oktobra do 12 časova (e-poštom)
 • Rešenje komisije po žalbama najkasnije do 19. oktobra do 12 časova
 • Žalbe na rešenje komisije se podnose dekanu najkasnije do 19. oktobra do 14 časova
 • Dekan donosi rešenje po žalbi najkasnije do 20. oktobra do 12 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste najkasnije do 20. oktobra u 18 časova

Dokumenta koja se prilažu elektronski prilikom prijave:

 1. Očitana ili skenirana (obe strane) lična karta
 2. Diploma (ili uverenje) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati naknade za prijavu (sken / slika ekrana, uplatnice, izvoda ili potvrde iz banke)
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)

UPIS KANDIDATA DRUGI UPISNI ROK

Upis kandidata će se obaviti 23. oktobra prema rasporedu koji se nalazi na sledećem linku.

Dokumenta koja se prilažu prilikom upisa:

 1. Lična karta
 2. Overena kopija diplome (ili uverenja) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Overena kopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati: naknade za prijavu, naknade za Centar za razvoj karijere, naknade za osiguranje studenata, a za samofinansirajuće studente i naknade za Univerzitet i prvu ratu školarine prema uputstvima koja ćete dobiti prilikom upisa.
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 8. Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

PRIJAVA KANDIDATA

Online prijava – student se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena od 1.9. – 1.10.2020. godine. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

Dokumenta koja se prilažu elektronski prilikom prijave:

 1. Očitana ili skenirana (obe strane) lična karta
 2. Diploma (ili uverenje) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati naknade za prijavu (sken / slika ekrana, uplatnice, izvoda ili potvrde iz banke)
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)

UPIS KANDIDATA

Upis kandidata će se obaviti prema rasporedu koji se nalazi na sledećem linku.

Dokumenta koja se prilažu prilikom upisa:

 1. Lična karta
 2. Overena kopija diplome (ili uverenja) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Overena kopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati: naknade za prijavu, naknade za Centar za razvoj karijere, naknade za osiguranje studenata, a za samofinansirajuće studente i naknade za Univerzitet i prvu ratu školarine prema uputstvima koja ćete dobiti prilikom upisa.
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 8. Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm