Predavanja za studente prve godine počinju 10. marta u 11.30 h na platformi MS Teams.

Materijal za predmet se nalazi na linku:
https://sites.google.com/site/fhzivotnesredine/

Za konsultacije u vezi sa materijalom i predmetom, molim Vas da se obratite predmetnim nastavnicima:

doc. dr Maja Rakić maja@fff.bg.ac.rs

prof. dr Ljubiša Ignjatović ljignjatovic@ffh.bg.ac.rs