Молим студенте да одаберу тему за семинарски рад на анкети:https://doodle.com/poll/v4veqzieusrbwxmy

Материјал за предмет се налази на линку:
https://sites.google.com/site/fhzivotnesredine/

За консултације у вези са материјалом и предметом, молим Вас да се обратите предметним наставницима:

доц. др Маја Ракић maja@fff.bg.ac.rs

проф. др Љубиша Игњатовић ljignjatovic@ffh.bg.ac.rs