Вежбе online

Студенти који слушају Увод у струкутуру материје ипак су ручно убачени у MS Team. Уколико сам неког изоставио, молим да се јави на мејл milanm@ffh.bg.ac.rs
У среду од 16 часова почињемо са вежбама.