Nastavne obaveze

Nastava na predmetu Uvod u laboratorijski rad biće svake nedelje u četvrtak od 9 do 11 č (on-line predavanja) i od 11 do 13 č (on-line računske vežbe) i dva sata praktične nastave prema rasporedu na stranici http://www.ffh.bg.ac.rs/rasporedi/

Preliminarni raspored predavanja i ostalih obaveza na predmetu možete pogledati ovde.

Probni test za prvi nastavni kolokvijum možete pogledati ovde. Na nastavnom kolokvijumu će biti promenjene samo brojne vrednosti i izraz u petom zadatku. Rešenja zadataka probnog testa možete pogledati ovde.


Rešenja testova u februarskom ispitnom roku možete pogledati u nastavku – Prvi deo ispita-februar-resenja i Drugi deo ispita-februar-resenja.

Rešenja testova ispita u januarskom ispitnom roku možete pogledati u nastavku – Prvi deo ispita – januar-resenja i Drugi deo ispita – januar-resenja. Molimo studente da obrate pažnju da su pitanja na prvom testu tipska i da će samo brojne vrednosti i primer u petom zadatku biti promenjeni. Na drugom testu mogu biti zadati svi tipovi zadataka koji su odrađeni na računskim vežbama.

Dodatna obaveštenja u vezi sa izveštajima sa vežbi:

 1. Studenti mogu doneti izveštaje na proveru u četvrtak za vreme trajanja ispita.
 2. Ukoliko studenti ne stignu da sve izveštaje srede do četvrtka, rok za donošenje je u ponedeljak u 12 č kada će biti i upis ocena u januarskom ispitnom roku. Ocena jedino može biti upisana u indeks nakon overe vežbi.
 3. Rok za slanje izveštaja na proveru za studente koji planiraju upis ocena u februaru je 15.2.2021. godine.
 4. Izveštaj za vežbu 4 nije potrebno donositi na potpis.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, odlučeno je da se uvedu promene u raspored poena i način polaganja ispita iz Uvoda u laboratorijski rad za školsku 2020/2021. godinu i to:

 • poeni sa praktičnog dela ispita biće preneti u poene sa praktične nastave, tako da ukupan broj poena sa praktične nastave iznosi 25.
 • u januarskom ispitnom roku je moguće polaganje prvog dela ispita (1,5 sat) ili prvog i drugog (3 sata), u terminima koji budu postavljeni na sajt. Student je položio deo ispita ako ostvari 50% poena, pri čemu se prvi i drugi deo ispita odvojeno ocenjuju.
 • u februarskom i drugim ispitnim rokovima je, takođe, moguće odvojeno polaganje prvog ili drugog dela ispita (1,5 sat) ili oba testa zajedno (3 sata), pri čemu se računaju poeni iz prethodnog ispitnog roka za delove koje student ne želi da ponavlja. Ukoliko student odluči da ponovo radi test, računa se poslednji rezultat. Student je položio deo ispita ako ostvari 50% poena, pri čemu se prvi i drugi deo ispita odvojeno ocenjuju.

Prezentacije sa predavanja i dodatni materijal biće postavljeni svake nedelje posle termina predavanja.

 1. Materijale sa 1. predavanja možete preuzeti ovde: prvopredavanje-materijal
 2. Materijale sa 2. predavanja i računskih vežbi možete preuzeti ovde: drugopredavanje
 3. Materijale sa 3. predavanja i računskih vežbi možete preuzeti ovde:trecepredavanje (ispravljena tablica za F vrednosti u prezentaciji, u primeru 5 F =39)
 4. Materijale sa 4. predavanja i računskih vežbi možete preuzeti ovde: cetvrtopredavanje
 5. Materijale sa 5. predavanja i računskih vežbi možete preuzeti ovde: petopredavanje *dodatno prezentaciju o programu Origin sa predmeta Praktikum iz korišćenja računara možete preuzeti ovde.
 6. Materijale sa 6. predavanja i računskih vežbi možete preuzeti ovde: sestopredavanje
 7. Materijale sa 7. predavanja i računskih vežbi možete preuzeti ovde: sedmopredavanje
 8. Materijale sa 8. predavanja i računskih vežbi možete prezueti ovde: osmopredavanje
 9. Materijale sa 9. predavanja i računskih vežbi možete preuzeti ovde: devetopredavanje
 10. Materijale sa 10. predavanja i računskih vežbi možete preuzeti ovde: desetopredavanje
 11. Materijale sa 11. predavanja i računskih vežbi možete preuzeti ovde: jedanaestopredavanje
 12. Materijale sa 12. predavanja i računskih vežbi možete preuzeti ovde: dvanaestopredavanje
 13. Materijale sa 13. predavanja možete preuzeti ovde: trinaestopredavanje
 14. Materijale sa 14. predavanja možete preuzeti ovde: četrnaestopredavanje

Urađeni zadaci i prezentacije sa računskih vežbi biće postavljeni svake nedelje posle termina računskih vežbi.

 1. Domaći zadatak 1 – Domaci-zadatak-1
 2. Domaći zadatak 2 – Domaci-zadatak-2
 3. Domaći zadatak 3 – Domaci-zadatak-3
 4. Domaći zadatak 4 – Domaci-zadatak-4
 5. Domaći zadatak 5 – Domaci-zadatak-5 (rok – termini vežbi u nedelji 23-27.11.2020. godine)
 6. Domaći zadatak 6 – Domaci-zadatak-6 (rok – termini vežbi u nedelji 30.11. – 4.12.2020. godine)
 7. Domaći zadatak 7 – Domaci-zadatak-7 (rok – termini vežbi u nedelji 7-11.12.2020. godine)
 8. Domaći zadatak 8 – Domaci-zadatak-8 (rok – termini vežbi u nedelji 14-18.12.2020. godine)
 9. Domaći zadatak 9 – Domaci-zadatak-9 (novi rok 1.1.2021. godine) (ispravljeni zadaci 7, 9, 13)
 10. Domaći zadatak 10 – Domaci-zadatak-10 (rok – ponedeljak, 11.1.2020. godine, ispravljeni zadaci 3 i 11)

Rešenja domaćih zadataka možete preuzeti u nastavku.

 1. Rešenje Domaćeg zadatka 1 – Domaci-zadatak-1_rez
 2. Rešenje Domaćeg zadatka 2 – Domaci-zadatak-2_rez
 3. Rešenje Domaćeg zadatka 3 – Domaci-zadatak-3_rez
 4. Rešenje Domaćeg zadatka 4 – Domaci-zadatak-4_rez
 5. Rešenje Domaćeg zadatka 5 – Domaci-zadatak-5_rez
 6. Rešenja Domaćeg zadatka 6 – Domaci-zadatak-6_rez
 7. Rešenja Domaćeg zadatka 7 – Domaci-zadatak-7_rez
 8. Rešenja Domaćeg zadatka 8 – Domaci-zadatak-8_rez
 9. Rešenja Domaćeg zadatka 9 – Domaci-zadatak-9_rez
 10. Rešenja Domaćeg zadatka 10 – Domaci-zadatak-10_rez

U nastavku možete preuzeti uputstva za vežbe.

 1. Uputstvo za vežbu: Uputstvo-1-merenje mase
 2. Uputstvo za vežbu: Uputstvo-2-merenje temperature
 3. Uputstvo za vežbu: Uputstvo-3-merenje provodljivosti
 4. Uputstvo za vežbu: Domaci-zadatak-4 (uputstvo za vežbu je isto kao domaći zadatak 4, studenti treba da urade što više samostalno, a onda a na terminu vežbi zajedno sa asistentima prođu ostatak).
 5. Uputstvo za vežbu: Uputstvo-5-kalibracija volumetrijskih sudova i tablica gustina vode na različitim temperaturama: tablica-gustine.
 6. Uputstvo za vežbu: Uputstvo-6-priprema rastvora zadate koncentracije (studenti će od asistenata dobiti podatke za sređivanje vežbe, rok za predaju izveštaja je ponedeljak, 30.11.2020. godine). Snimak vežbe: link (šifra za otvaranje zipovanog foldera je ista kao za predavanja).
 7. Uputstvo za vežbu: Uputstvo-7-određivanje koncentracije OH jona (studenti će od asistenata dobiti podatke za sređivanje vežbe, rok za predaju izveštaja je ponedeljak, 7.12.2020. godine). Snimak vežbe: link (šifra za otvaranje zipovanog foldera je ista kao za predavanja).
 8. Uputstvo za vežbu: Uputstvo-8-određivanje formule kristalohidrata (studenti će od asistenata dobiti podatke za sređivanje vežbe, rok za predaju izveštaja je ponedeljak, 14.12.2020. godine). Snimak vežbe: link (šifra za otvaranje zipovanog foldera je ista kao za predavanja).
 9. Uputstvo za vežbu: Uputstvo-9-spektrofotometrijsko određivanje pH (studenti će od asistenata dobiti podatke za sređivanje vežbe, rok za predaju izveštaja je ponedeljak, 21.12.2020. godine). Snimak vežbe: link (šifra za otvaranje zipovanog foldera je ista kao za predavanja).
 10. Uputstvo za vežbu: Uputstvo-10-razdvajanje soli razlicite rastvorljvosti (studenti će od asistenata dobiti podatke za sređivanje vežbe, novi rok 1.1.2021. godine)

Literatura

Prezentacije sa predavanja i dodatni materijal

D. Minić, D. Stanisavljev, N. Cvjetićanin, M. Kuzmanović, LJ. Ignjatović, G. Ćirić-Marjanović, Uvod u laboratorijski rad, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 2018.


Nastavnici i saradnici

Predmetni nastavnik:

dr Dušan Dimić, docent (kab. 352, ddimic@ffh.bg.ac.rs)

Predmetni asistenti:

dr Aleksandra Rakić, asistent sa doktoratom (kab. 261, saska@ffh.bg.ac.rs)

Aleksandar Jovanović, asistent (kab. 358, a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

dr Itana Nuša Bubanja, asistent sa doktoratom (kab. 375, itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs)

Pozivamo studente da zakažu termin konsultacija sa predmetnim nastavnikom ili asistentima kad god postoji potreba.


Raspodela poena

On-line kolokvijumi sa predavanja – 10 poena

Domaći zadaci – 10 poena

Praktična nastava – 15 poena

Praktični deo ispita – 10 poena

Prvi deo ispita – 20 poena

Drugi deo ispita – 35 poena

On-line kolokvijumi sa predavanja – svake nedelje posle završenog predavanja u četvrtatk biće postavljen kolokvijum sa deset pitanja na zaokruživanje na sajtu Računarskog centra Univerziteta u Beogradu i sa ograničenim vremenom za rad. Studenti će imati dva pokušaja da urade test i računaće se bolji rezultat. Ukupni poeni sa testova će biti skalirani na 10 poena.

Domaći zadaci – svake nedelje posle završenog termina teorijskih vežbi biće postavljen domaći zadatak na stranicu predmeta koji će sadržati pet do deset zadataka koje studenti treba da predaju u narednom terminu svojih vežbi predmetnim asistentima. Ukupni poeni sa domaćih zadataka biće skalirani na 10 poena. Zakasneli domaći zadaci neće biti bodovani.

Praktična nastava – svake nedelje studenti su u obavezi da prisustvuju praktičnoj nastavi u laboratorijama fakulteta u terminu od dva sata i prema istaknutom rasporedu. Poeni sa vežbi, maksimalno 15, uključuju pripremu za vežbu, aktivnost, sređivanje rezultata i izveštaja.

Praktični deo ispita – u nedelji 11-15. januar biće održan praktični deo ispita koji će obuhvatati rad u laboratoriji na praktičnim zadacima kao što su priprema rastvora zadate koncentracije, razblaživanje, merenje temperature i provodljivosti, titracija. Maksimalan broj poena za praktični deo ispita je 10 i davaće ih asistent i tehnički saradnik na osnovu rada u laboratoriji i tačnosti popunjenog testa. Praktični deo ispita nije moguće pomerati i ponavljati.

Prvi deo ispita – obuhvata zaokruživanje brojeva i greške merenja, izvođenje izraza za grešku merenja, metodu najmanjih kvadrata, izračunavanje srednje vrednosti i standardne devijacije, primenu Studentove raspodele, nomenklaturu neorganskih jedinjenja. Maksimalan broj poena na prvom delu ispita je 20 i položio je student koji ostvari 50% poena. Prvi deo ispita je moguće ponovo polagati u ispitnim rokovima.

Drugi deo ispita – obuhvata rastvorljivost, izračunavanje koncentracije rastvora, stehiometriju, oksido-redukciju i osnovne zadatke iz pH. Maksimalan broj poena na drugom delu ispita je 35 i položio je student koji ostvari 50% poena. Drugi deo ispita je moguće ponovo polagati u ispitnim rokovima.

Napomena – od februarskog ispitnog roka je moguće samo polagati ceo pismeni deo ispita (prvi deo ispita + drugi deo ispita) koji maksimalno nosi 55 poena.