Наставне обавезе

Настава на предмету Увод у лабораторијски рад биће сваке недеље у четвртак од 9 до 11 ч (on-line предавања) и од 11 до 13 ч (on-line рачунске вежбе) и два сата практичне наставе према распореду на страници http://www.ffh.bg.ac.rs/rasporedi/

Прелиминарни распоред предавања и осталих обавеза на предмету можете погледати овде.

Пробни тест за први наставни колоквијум можете погледати овде. На наставном колоквијуму ће бити промењене само бројне вредности и израз у петом задатку. Решења задатака пробног теста можете погледати овде.


Наставни колоквијум планиран за 25.11.2020. године је одложен до даљњег.


Презентације са предавања и додатни материјал биће постављени сваке недеље после термина предавања.

 1. Материјале са 1. предавања можете преузети овде: prvopredavanje-materijal
 2. Материјале са 2. предавања и рачунских вежби можете преузети овде: drugopredavanje
 3. Материјале са 3. предавања и рачунских вежби можете преузети овде:trecepredavanje (исправљена таблица за F вредности у презентацији, у примеру 5 F =39)
 4. Материјале са 4. предавања и рачунских вежби можете преузети овде: cetvrtopredavanje
 5. Материјале са 5. предавања и рачунских вежби можете преузети овде: petopredavanje *додатно презентацију о програму Origin са предмета Практикум из коришћења рачунара можете преузети овде.
 6. Материјале са 6. предавања и рачунских вежби можете преузети овде: sestopredavanje
 7. Материјале са 7. предавања и рачунских вежби можете преузети овде: sedmopredavanje
 8. Материјале са 8. предавања и рачунских вежби можете презуети овде: osmopredavanje

Урађени задаци и презентације са рачунских вежби биће постављени сваке недеље после термина рачунских вежби.

 1. Домаћи задатак 1 – Domaci-zadatak-1
 2. Домаћи задатак 2 – Domaci-zadatak-2
 3. Домаћи задатак 3 – Domaci-zadatak-3
 4. Домаћи задатак 4 – Domaci-zadatak-4
 5. Домаћи задатак 5 – Domaci-zadatak-5 (рок – термини вежби у недељи 23-27.11.2020. године)
 6. Домаћи задатак 6 – Domaci-zadatak-6 (рок-термини вежби у недељи 30.11. – 4.12.2020. године)

Решења домаћих задатака можете преузети у наставку.

 1. Решење Домаћег задатка 1 – Domaci-zadatak-1_rez
 2. Решење Домаћег задатка 2 – Domaci-zadatak-2_rez
 3. Решење Домаћег задатка 3 – Domaci-zadatak-3_rez
 4. Решење Домаћег задатка 4 – Domaci-zadatak-4_rez
 5. Решење Домаћег задатка 5 – Domaci-zadatak-5_rez

У наставку можете преузети упутства за вежбе.

 1. Упутство за вежбу: Uputstvo-1-merenje mase
 2. Упутство за вежбу: Uputstvo-2-merenje temperature
 3. Упутство за вежбу: Uputstvo-3-merenje provodljivosti
 4. Упутство за вежбу: Domaci-zadatak-4 (упутство за вежбу је исто као домаћи задатак 4, студенти треба да ураде што више самостално, а онда а на термину вежби заједно са асистентима прођу остатак).
 5. Упутство за вежбу: Uputstvo-5-kalibracija volumetrijskih sudova и таблица густина воде на различитим температурама: tablica-gustine.
 6. Упутство за вежбу: Uputstvo-6-priprema rastvora zadate koncentracije (студенти ће од асистената добити податке за сређивање вежбе, рок за предају извештаја је понедељак, 30.11.2020. године). Снимак вежбе: link (шифра за отварање зипованог фолдера је иста као за предавања)

Литература

Презентације са предавања и додатни материјал

Д. Минић, Д. Станисављев, Н. Цвјетићанин, М. Кузмановић, Љ. Игњатовић, Г. Ћирић-Марјановић, Увод у лабораторијски рад, Факултет за физичку хемију, 2018.


Наставници и сарадници

Предметни наставник:

др Душан Димић, доцент (каб. 352, ddimic@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:

др Александра Ракић, асистент са докторатом (каб. 261, saska@ffh.bg.ac.rs)

Александар Јовановић, асистент (каб. 358, a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Ана Весковић, асистент (каб. 272, ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs)

Позивамо студенте да закажу термин консултација са предметним наставником или асистентима кад год постоји потреба.


Расподела поена

On-line колоквијуми са предавања – 10 поена

Домаћи задаци – 10 поена

Практична настава – 15 поена

Практични део испита – 10 поена

Први део испита – 20 поена

Други део испита – 35 поена

On-line колоквијуми са предавања – сваке недеље после завршеног предавања у четвртатк биће постављен колоквијум са десет питања на заокруживање на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду и са ограниченим временом за рад. Студенти ће имати два покушаја да ураде тест и рачунаће се бољи резултат. Укупни поени са тестова ће бити скалирани на 10 поена.

Домаћи задаци – сваке недеље после завршеног термина теоријских вежби биће постављен домаћи задатак на страницу предмета који ће садржати пет до десет задатака које студенти треба да предају у наредном термину својих вежби предметним асистентима. Укупни поени са домаћих задатака биће скалирани на 10 поена. Закаснели домаћи задаци неће бити бодовани.

Практична настава – сваке недеље студенти су у обавези да присуствују практичној настави у лабораторијама факултета у термину од два сата и према истакнутом распореду. Поени са вежби, максимално 15, укључују припрему за вежбу, активност, сређивање резултата и извештаја.

Практични део испита – у недељи 11-15. јануар биће одржан практични део испита који ће обухватати рад у лабораторији на практичним задацима као што су припрема раствора задате концентрације, разблаживање, мерење температуре и проводљивости, титрација. Максималан број поена за практични део испита је 10 и даваће их асистент и технички сарадник на основу рада у лабораторији и тачности попуњеног теста. Практични део испита није могуће померати и понављати.

Први део испита – обухвата заокруживање бројева и грешке мерења, извођење израза за грешку мерења, методу најмањих квадрата, израчунавање средње вредности и стандардне девијације, примену Студентове расподеле, номенклатуру неорганских једињења. Максималан број поена на првом делу испита је 20 и положио је студент који оствари 50% поена. Први део испита је могуће поново полагати у испитним роковима.

Други део испита – обухвата растворљивост, израчунавање концентрације раствора, стехиометрију, оксидо-редукцију и основне задатке из pH. Максималан број поена на другом делу испита је 35 и положио је студент који оствари 50% поена. Други део испита је могуће поново полагати у испитним роковима.

Напомена – од фебруарског испитног рока је могуће само полагати цео писмени део испита (први део испита + други део испита) који максимално носи 55 поена.