Konačan broj bodova sa predispitnih obaveza možete pogledati ovde.


Raspored predstojećih vežbi i kolokvijuma:

 • 25.12.2020. od 18h – računarska vežba br. 1Verovatnoća i uvod u Monte Karlo metodu (rok za slanje izveštaja do 8.1.2021., do kraja dana) – podatke za vežbu možete preuzeti ovde.
 • 11.1.2021. od 16h – računarska vežba br. 2Jednačina stanja argona simulirana Monte-Karlo metodom (rok za slanje izveštaja do 18.1.2021., do kraja dana) – podatke za vežbu možete preuzeti ovde.
 • 12.1.2021. od 18h – Drugi nastavni kolokvijum.
 • 15.1.2021. od 10h – Popravni kolokvijum – student bira nastavni kolokvijum koji želi da popravlja.
 • 15.1.2021. od 18h – računarska vežba br. 3Molekulska dinamika argona u mikrokanonskom ansamblu (rok za slanje izveštaja do 24.1.2021., do kraja dana) – podatke za vežbu možete preuzeti ovde.
 • 18.1.2021. od 16h – dodatni termin za izradu računarskih vežbi (rok za slanje izveštaja do 24.1.2021., do kraja dana)
 • 22.1.2021. od 10h – Nastavni kolokvijum (celo gradivo).
 • 22.1.2021. od 12h – Dodatni kolokvijum iz računarskih metoda.

Raspored je podložan promenama. Eventualne promene će blagovremeno biti istaknute ovde, na stranici predmeta.


Rezultati kolokvijuma

Rezultate dodatnog kolokvijuma održanog 22.1.2021. možete pogledati ovde.

Rezultate nastavnog kolokvijuma održanog 22.1.2021. možete pogledati ovde.

Rezultate popravnog kolokvijuma održanog 15.1.2021. možete pogledati ovde.

Rezultate drugog nastavnog kolokvijuma održanog 12.1.2021. možete pogledati ovde.

Rezultate prvog nastavnog kolokvijuma održanog 18.12.2020. možete pogledati ovde.


Drugi nastavni kolokvijum

Oblasti koje su obuhvaćene drugim nastavnim kolokvijumom su:

 • Primena kvantnih statistika na idealne gasove,
 • Primena Bolcmanove statistike na atomske i molekulske gasove,
 • Konstanta ravnoteže hemijskih reakcija idealnih gasova,
 • Toplotne osobine čvrstih tela i adsorpcija gasova;

Primer drugog nastavnog kolokvijuma možete videti ovde.

Prvi nastavni kolokvijum

Oblasti koje su obuhvaćene prvim nastavnim kolokvijumom su:

 • Termodinamika,
 • Ansambli
 • Maksvelova raspodela brzina i molekulski sudari;

Primer prvog nastavnog kolokvijuma možete videti ovde.


Beleške sa vežbi


Nastava na daljinu

Tokom perioda održavanja nastave na daljinu vežbe će biti organizovane za sve studente koji prate predmet putem Skype linka: https://join.skype.com/dxwFP2Yvr8WyRaspodela bodova na predmetu za školsku 2020/2021. godinu:

 • Nastavni kolokvijumi: 2x15p
 • Izveštaji računarskih vežbi: 10p
 • Ispit: 60p
 • Dodatni kolokvijum iz računarskih metoda: +5p

Predispitne obaveze i ispit nisu međusobno uslovljene, osim poena koji se odnose na dodatni kolokvijum iz računarskih metoda koji se može polagati samo ukoliko su svi izveštaji za vežbe poslati i ocenjeni. Sve predispitne obaveze se poništavaju nakon početka naredne školske godine. Kod polaganja kolokvijuma se računaju bodovi osvojeni prilikom poslednjeg polaganja.


Raspodelu studenata po grupama za vežbe možete pogledati ovde.
Zbog trenutne epidemiološke situacije grupe nije moguće menjati bez prethodne saglasnosti predmetnog asistenta. Grupe je jedino moguće menjati ukoliko se dva studenta zamene tako da broj studenata po grupama ostane isti. Ukoliko neko od studenata nije raspoređen u grupu neophodno je da se javi predmetnom asistentu.Predmetni nastavnik:
dr Mihajlo Etinski, vanredni profesor (kab. 371, e-mail: etinski@ffh.bg.ac.rs)

Predmetni asistent:
Branislav Milovanović, asistent (kab. 371, e-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)“Nothing is more practical than a good theory”
-Ludwig Boltzmann