2011.
Velimir Belčić

2012.
Nataša Veličković
Vesna Janjić

2013.
Angelina Andonov
Duška Puzović

2014.
Mihajlo Jeličić
Miloš Prica
Danica Popović
Marijana Stefanović
Dragana Jeremić
Mirjana Zečević
Tijana Milovanović
Ana Topić
Dušan Vasović
Snežana Stojković
Nemanja Stanković

2015.
Biljana Šćepanović
Milena Mirić
Jelena Novaković
Milica Mitić
Irena Kovačević
Vesna BogosavLjević
Jelena Obradović
Jelena Ristić
Nadija Veladžić
Zorana Jović

2016.
Aleksandra Matić
Monika Mušicki
Dubravka Golubović
Dragana Tošić
Dejan Šorgić
Slađana Erceg
Ivana Nenezić
Nevena Mitić
Dušan Savić

2017.
Aleksandra Suvajac
Jelena Robinić