dr Ljiljana Damjanović-Vasilić
E-pošta: ljiljana@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-692
Kabinet: 357

Detaljnije


ljubisa-ignjatovic
dr Ljubiša Ignjatović
E-pošta: ljignjatovic@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-551, 011/3336-695
Kabineti: 262, 363

Detaljnijedr Miroslav Kuzmanović
E-pošta: miroslav@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-633
Kabinet: 372

Detaljnije

PREDMETI:

 • Atomska spektrohemija
 • Fizička hemija plazme
 • Hemija plazme

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:dr Jasmina Dimitrić-Marković
E-pošta: markovich@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-624
Kabinet: 352

Detaljnije

PREDMETI:

 • Molekulska spektrohemija (osnovne studije)
 • Osnovi fotohemije (osnovne studije)
 • Primenjena fotohemija (doktorske studije)
 • Nove fizičkohemijske metode (deo predavanja)

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:


stanka-jerosimic
dr Stanka Jerosimić
E-pošta: stanka@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-799
Kabinet: 373 (372/00)

Detaljnije


milos-mojovic
dr Miloš Mojović
E-pošta: milos@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2630-796, 011/3336-696
Kabinet: 272

Detaljnije

PREDMETI:

 • Praktikum iz korišćenja računara (FFH)
 • Primena računara u fizičkoj hemiji (FFH)
 • Biofizička hemija 2 (FFH)
 • Biofizička hemija i dinamika neravnotežnih procesa (FFH)
 • Metode i metodologija fizičkohemijskih istraživanja – učesnik (FFH)
 • Transport kroz membrane (FFH)
 • Fizičkohemijske metode u biomedicini (FFH)
 • Radijaciona hemija i dozimetrija (FFH)
 • Fizičkohemjske osnove biofizike (Univerzitet u Beogradu)
 • Modeliranje biofizičkih procesa i pojava (Univerzitet u Beogradu)
 • Primenjena hemija (FPU)

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:dr Igor Pašti
E-pošta: igor@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-628
Kabinet: 275

Detaljnije

PREDMETI:

 • Elektrohemija
 • Elektrohemijska kinetika

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:


milana-petkovic
dr Milena Petković
E-pošta: milena@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-633
Kabinet: 372

Detaljnije

PREDMETI:

 • Opšti kurs fizičke hemije 2
 • Fizička hemija fluida
 • Modeliranje i procena uticaja na životnu sredinu

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:


dragomir-stanisavljev
dr Dragomir Stanisavljev
E-pošta: dragisa@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/3336-769, 011/3336-895
Kabinet: 373a

Detaljnijedr Gordana Ćirić-Marjanović
E-pošta: gordana@ffh.bg.ac.rs
Telefoni: 011/2635-545, 011/3336-641
Kabineti: 324, 372, 351

Detaljnije

PREDMETI:

 • Fizička hemija makromolekula (Osnovne akademske studije fizičke hemije, izborni predmet)
 • Fizička hemija 2 (Osnovne akademske studije, Hemijski fakultet u Beogradu, studijski programi Diplomirani hemičar i Profesor hemije, obavezni predmet)
 • Provodni polimeri (doktorske studije)
 • Strukturna karakterizacija makromolekula (doktorske studije)
 • Fizička hemija nanomaterijala – deo predavanja iz oblasti Provodni polimerni nanomaterijali (doktorske studije)

ELEKTRONSKE NAUČNE BAZE:

DOPUNSKE INFORMACIJE:


nikola-cvjeticanin
dr Nikola Cvjetićanin
E-pošta: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs
Telefon: 011/3336-623
Kabinet: 351

Detaljnije