др Љиљана Дамјановић-Василић
E-пошта: ljiljana@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-692
Кабинет: 357

Детаљније


ljubisa-ignjatovic
др Љубиша Игњатовић
E-пошта: ljignjatovic@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-551, 011/3336-695
Кабинети: 262, 363

Детаљниједр Мирослав Кузмановић
Е-пошта: miroslav@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-633
Кабинет: 372

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Атомска спектрохемија
 • Физичка хемија плазме
 • Хемија плазме

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Јасмина Димитрић-Марковић
Е-пошта: markovich@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-624
Кабинет: 352

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Молекулска спектрохемија (основне студије)
 • Основи фотохемије (основне студије)
 • Примењена фотохемија (докторске студије)
 • Нове физичкохемијске методе (део предавања)

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:


milana-petkovic
др Милена Петковић
E-пошта: milena@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-633
Кабинет: 372

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Општи курс физичке хемије 2
 • Физичка хемија флуида
 • Моделирање и процена утицаја на животну средину

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:


dragomir-stanisavljev
др Драгомир Станисављев
Е-пошта: dragisa@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3336-769, 011/3336-895
Кабинет: 373а

Детаљниједр Гордана Ћирић-Марјановић
Е-пошта: gordana@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2635-545, 011/3336-641
Кабинети: 324, 372, 351

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

  • Физичка хемија макромолекула (Основне академске студије физичке хемије, изборни предмет)
  • Физичка хемија 2 (Основне академске студије, Хемијски факултет у Београду, студијски програми Дипломирани хемичар и Професор хемије, обавезни предмет)
  • Проводни полимери (докторске студије)
  • Структурна карактеризација макромолекула (докторске студије)
 • Физичка хемија наноматеријала – део предавања из области Проводни полимерни наноматеријали (докторске студије)

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:


nikola-cvjeticanin
др Никола Цвјетићанин
Е-пошта: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-623
Кабинет: 351

Детаљније