Nastavnik: prof. Miloš Mojović

Asistent: dr Aleksandra Pavićević

Broj ESPB: 4

Status predmeta: Izborni

Cilj predmeta: 

Ovladavanje bazičnim veštinama informatičke pismenosti korišćenjem savremenih softverskih paketa, vodeći računa o aktuelnim potrebama fizikohemičara. Upoznavanje sa aktuelnim hardverskim komponentama računara. Osnove savremenog objektno-orjentisanog programiranja.

Ishod predmeta:

Student je osposobljen da vlada savremenim operativnim sistemima, selektivno pretražuje naučne podatke na internetu kao i koristi bazični aplikativni softver za obradu teksta i grafike. Student može samostalno da vrši obradu numeričkih, matematičkih i statističkih podataka i koristi računar kao pomoćno sredstvo za učenje, izradu i sređivanje vežbi. Student je osposobljen da samostalno sastavi računarsku konfiguraciju koja odgovara njegovim potrebama. Student je upoznat sa različitim tipovima programskih jezika, zna koji programski jezik je adekvatan za koju svrhu, zna da postavi platformu i napiše jednostavan program u nekom od programskih jezika (MATLAB, Mathematica, Python, C, C++, Octave).

Sadžaj predmeta:

Operativni sistemi (Windows, Linux). Internet i pretraživanje podataka. Vrste podataka i formati datoteka. Hemijski podaci, datoteke i aplikacije. Softver za obradu teksta i grafike (Ms Word, GIMP). Numerički, matematički i statistički paketi (Ms Excel, QtiPlot). Platforme za programiranje (MATLAB, Python, C, C++, Octave).

Praktična nastava:

Rad na računaru koji je usklađen sa prethodnim nivoom znanja sudenata.

Raspodela studenata po grupama za vežbe

Literatura:

  1. Windows 7 za neupućene (Woody Leonhard)
  2. Microsoft Office 2010 za neupućene (Peter Weverka)
  3. Internet za neupućene (John Levine, Carol Baroudi, Margaret Levine Young)
  4. C++ (Siddhartha Rao)
  5. Origin – predavanje

Predavanja: