Ispit iz predmeta Osnovi fotohemije u decembarskom apsolventskom roku će početi u 11 č u AMF FFH.
Poštovane kolege, u skladu sa dopisom prodekana za nastavu obaveštavam vas da se ispit iz predmeta Osnovi fotohemije neće održati 15.12.2020. već 22.12.2020. sa početkom u 11 časova.
Predmetni nastavnik

Ispiti iz Osnova fotohemije u toku jesenjeg semestra 2020/2021. godine su planirani za 17.11. i 15.12. sa početkom u 12 č. Molimo studente da se prijave za izlazak na ispit do 10.11. i 10.12. na mejl adresu dr Dušana Dimića (ddimic@ffh.bg.ac.rs).

Ispit mogu da prijave samo studenti koji su položili sve izborne predmete iz prethodnih godina.

U školskoj 2019/2020, zaključno sa 30.9.2020, ispit iz Osnova fotohemije će se polagati iz jednog dela, kao što je i do sada bila praksa.


Prezentacije sa predavanja možete preuzeti: Predavanja (za pristupnu šifru obratiti se predmetnom nastavniku).

Program nastavnih kolokvijuma za akademsku 2020/2021. godinu možete pogledati ovde.

Uputstva za vežbe možete pogledati ovde – Uputstva-vežbe. (za pristupnu šifru obratiti se predmetnom nastavniku)